FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentá?e
 utkání
 v??dky
 ?nky
 B - t??a>
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000SKS


Copyright © 2022
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

MERKUR -> lnky
18.4.2005 Hodnocen tm 1. prask ligy v sezn 2004/2005
18.4.2005 Infarktov fini nejlpe zvldnul Merkur a AGC a na oba tak ek 3. liga
12.4.2005 Pozor!!! Situace se zcela zmnila, pedpis hovo pro Prosex
11.4.2005 Prosex se ocitl na tenkm led, Merkur a Emco maj ve ve svch rukou
29.3.2005 Jak jsou ance jednotlivch tm na postup do 3.ligy?
8.2.2005 Boje o druhou postupovou pku vrchol, AGC m ve ve svch rukou
22.1.2005 Prosex vldne vem, AGC na postupov pce!
20.12.2004 Prosex novm ldrem tabulky, EMCO prohrlo ji ti zpasy v ad
8.12.2004 Suchdol pokrauje ve vtzn srii, Bubene poprv bodovala
10.11.2004 EMCO rozdrtilo Prosex, AGC prohrla s Bourbonem
18.10.2004 AGC i EMCO prohrli, situace v tabulce se tedy vyrovnala
20.9.2004 Prvn turnaj(e) bez vtch pekvapen
18.4.2005

V tomto sloupku jsem si dovolil zhodnotit vkony tm, kter v tomto ligovm ronku hrli praskou ligu, upozoruji, e ve co budete st je jen mj vlastn nzor.

1. FBC Merkur Praha - bilance 22 14 4 4 127:74 32 bod
Ped seznou tm, kter myslel na udren ve sv prvn prask lize a nakonec svoje pedsevzet petavil v postup z prvnho msta do 3.ligy. Po celou seznu se drel v klidnm stedu tabulky a v zvru drtivm finiem vybojoval postup. I kdy v souti mon byli celkov vysplej tmy, Merkur hrl jako tm a to se mu nakonec vyplatilo. Jeho vhodou byla obrann innost a steleck potence tonk. Merkur se zrove stal se 127 brankami nejlpe stlejcm mustvem, prohrl jen 4 utkn a v odvetnch zpasech m z 11 utkn bilanci 10 vher a jednu remzu. e by nakonec vyhrl zcela zaslouen? To posute sami.

2. AGC Mal Strana - bilance 22 13 5 4 120:71 31 bod
Tento manaft byl podle m vbec hern nejvysplejm a postoupil zaslouen. Hru opral o dobe hrajc obranu, kvalitnho branke a nkolik rychlch tonk s dobrou koncovkou. Po celou seznu se drel hned za vedoucm Prosexem a nakonec i kdy ml k postupu nejdl a musel ekat na zavhn svch soupe, prokzal tento tm pevnj nervy a sv utkn dovedl vdy k vtzstvm. Druh nejlep tok a zisk 31 bod to je druh postupujc, tedy tm AGC.

3. FBC Prosex Bejx - bilance 22 15 0 7 86:59 30 bod
Celou seznu vldl vem, vedl tabulku o est bod a vypadalo to, e nem konkurenci. Dokzal vyhrvat zpasy o jednu branku, jeho velkou vhodou byla obrann innost. Prosex se stal nejlpe brncm tmem soute, ale zrove se mu ji tak nedailo v toku. Nehorznm zpsobem si pak zkomplikoval situaci v zvru sezny, z poslednch 5 utkn tyikrt prohrl a piel o postup. Myslm si, e ale byly v souti tmy lep ne byl sm Prosex. Jinak by nemohl dvakrt v sezn prohrt rozdlem tdy.

4. EMCO Cholerics - bilance 22 12 5 5 116:70 29 bod
Nadupan tm, strun to charakteristika tvrtho celku soute. Emco, hrajc fyzicky nron florbal mlo nejvt problmy s psychikou. Dokzalo tm vechny soupee pehrt a na mal vyjmky a stejn nedokzalo takovto zpasy petavit v pln bodov zisk. Ped poslednm turnajem, mlo ve ve svch rukou, ale hrub nezvldlo oba zpasy a nakonec skonilo a na tvrtm mst. ern k soute se tedy neprosadil a bude muset bojovat o postup pt sezonu, myslm si, e se jim to poda. Letos mlo Emco tak trochu smlu.

5. Banko Praha - bilance 22 10 4 8 81:80 24 bod
Tento tm ml takt svou kvalitu a svmi vkony v zvru sezny pomohl k postupu jak Merkuru tak AGC. Porazil Prosex 6-3 a v poslednm zpase i Emco 5-1. Take vlastn pipravil oba tyto tmy o postup. Jen jedin tm ho dokzal porazit v obou zpasech Merkur. Vyzdvihnul bych pedevm vkon Banka z poslednho zpasu, zvlt pak branke, kter byl ozdobou tohoto utkn. Myslm si, e Banko m slu a e je poteba s nm pt seznu velmi vn potat.

6. Torza Sorry - bilance 22 9 5 8 86:88 23 bod
Nejsportovnj tm soute, proti ktermu je radost hrt. Hra se neopr o njak nesportovn chovn, souboje jsou vdy ist a hra velmi slun. Torza se dr v prvn prask lize ji nkolik sezon a bude se dret i nadle. Dokzala potrpit adu favorit, ale ke konci sezny ji viditeln dochzeli sly a hlavn pak tragick mrt jejich spoluhre jim moc sil nepidalo. Ale klobouk dol, seznu i po tomto netst dohrla dstojnm zpsobem. Peji jim hodn spch do dalch sezn, protoe si to borci s Torzy urit zaslou.

7. FC Bourbon Praha - bilance 22 7 6 9 91:103 20 bod
Remzov krl soute. Dokzal tvrd zatpt favoritm a pipravit nejvt porku Merkuru. V prvnm utkn mu nadlil 7-2. S AGC m dokonce lep vzjemnou bilanci a s Emcem uhrl remzu 1-1. Jejich vhodou je pak slun chytajc brank a hr Pfingstner. Zlepenmi vkony v jarn sti se odpoutal ze sestupovch vod a v klidu dohrl ve stedu tabulky. Jinak ne pli oblben tm, vzhledem ke sv minulosti a souasnmu chovn hre Veselho. Pl bych Vm vem vidt, co si dneska me dovolit hr vyknout k rozhodmu a soupem, ani by byl njakm zpsobem trestn.

8. RFK Pohoda Praha - bilance 22 7 5 10 71:106 19 bod
Tento tm postoupil minul rok do 1. prask ligy spolen s Buben a jen se potvrdil fakt, e ze slab tabulky 2. prask ligy. Tehdy tam Pohoda s pehledem zvtzila, ale letos nedosahovala kvalit tm Merkuru a Emca, i kdy se j vlastn podailo s obma soupei uhrt bod. Jej vhodou byla kvalitn hra obrnc, kte patili co se stelby te k vbec nejtvrdm v lize. Zaslouen se ale udrela i kdy utrpla vbec nejvt debakl leton sezny, kdy prohrla s AGC 1-14.

9. FBC Suchdol Revival - bilance 22 9 0 13 78:97 18 bod
Jestlie byl Bourbon remzov krl soute tak pak Suchdol spolen s Prosexem , odchzeli ze zpas vdy jako vtzov nebo poraen. Technicky nejvysplej tm soute, kter potrpil a dokzal porazit adu favorit. Prosex dokonce dvakrt 1-0 a 5-3 co svd o kvalit tohoto tmu. Jeho jedinou nevhodou byl fakt, e se na adu turnaj seel v pti mon v esti lidech a tato skutenost se nakonec odrazila v tabulce, kde Suchdol skonil a devt. Je koda, e se nedokzal schzet, myslm si, e by potom urit neml zchransk starosti.

10. FbK Panthers Praha - bilance 22 5 4 13 72:91 14 bod
Tak tento tm je pro m velkou zhadou. Osobn si nedoku vysvtlit pro tm, ve kterm je tm kad jednotlivec hotovm hrem, se ocitl a na destm mst tabulky. Sv zpasy hrl a prohrval. Jen pt vtzstv za seznu, to je smutn bilance pro tm, kter jet nedvno hrl tet ligu. Jeho vhodou a snad tedy i jedinm svtlm momentem byl brank, kter si po celou seznu udroval vysokou hern vkonnost a patil k nejlepm v lize. Panthei se ale nakonec asi udr, protoe sestupovat by mli jen dva posledn tmy.

11. FB Bohemians Praha C - bilance 22 5 4 13 62:99 14 bod
FB m stejn poet bod jako tm Panter, ale vzhledem k hor vzjemn bilanci se bude s 1. praskou ligou louit. Jinak nevyzpytateln tm, kter vdy mohou poslit borci z A nebo B-mustva. Doplatil na to teba Prosex, kter poteboval nutn vyhrt a prohrl s poslenou FB 0-3.

12. FbK Sokol Bubene - bilance 22 4 2 16 55:107 10 bod
Pili, vidli a vracej se zpt. To byla Bubene. Jen na rok se pila podvat do prvn prask ligy a obvm se, e naposled. Nesehrla patn utkn, ale vdy ji dochzeli sly a tak ztrcela zpasy vtinou a v poslednch tetinch. e by fyzika? Velkou oporou byl pak jej brank, kter dal stovce branek zabrnil. Jinak 16 proher z 22 odehranch utkn je tak patn bilance a tedy i zaslouen nvrat do 2. prask ligy.

18.4.2005

Neuviteln se stalo skutenost a dva tmy, kter ped poslednm turnajem mli nejmen vyhldky na postup se nakonec zaslouen raduj z postupu do 3. ligy. Ano mluvme o tmech FBC Merkur Praha a AGC Mal Stran

Pitom vechno ve svch rukou ml Prosex a Emco Cholerics. Prosex ale ji na sobotnm turnaji nezvldl prvn zpas s poslenou FB a podlehl 0-3. V tuto chvli se ance oteveli pedevm Merkuru, kter musel ekat na zavhn jednoho z dvojice Emco a Prosex. Ve druhm zpase Torza Sorry trpila Prosex cel dv tetiny, kdy byl stav stle nerozhodn 0-0, ale ve tet tetin j doly sly a nakonec podlehla Prosexu 0-7. AGC Mal Strana, kter mla ped poslednm turnajem jednobodovou ztrtu na trojici Emco, Prosex, Merkur musela tedy za kadou cenu urvat z poslednch dvou utkn pln poet bod a ekat na zavhn nkoho z dvojice Emco, Merkur. Ani Prosex nebyl ze hry a v ppad, e by Merkur a Emco ztratili se takt mohl radovat z postupu.

Vechno se tedy rozlousklo v nedli 17.4. 2005 v nafukovac hale v Radlicch. V prvnm utkn utrpli hri Emca ok. V zpase ve kterm byli jasnm favoritem si nedokzali poradit s osmou Pohodou a jen remizovali 3-3 a v tuto chvli se ocitli na tenkm led. Ze situace, kdy mli ve ve svch rukou nhle museli ekat na zavhn Merkuru. Merkur se ale na jae, pesnji v odvetnch zpasech tohoto ronku, vezl na vtzn e, z devti utkn osmkrt zvtzil a jen jednou remizoval a svou spanilou jzdu nakonec s pehledem dothl do konce. V zpasu s Bourbonem, s kterm v prvnm vzjemnm utkn prohrl 2-7 vedl ji po dvou minutch hry 3-0 a dobe rozehran zpas dovedl a k jednoznan vhe 9-4. Nkdy kolem tet hodiny odpoledn se favorit soute a ped poslednm turnajem vedouc tm tabulky Emco Cholerics trpil v zpase s Bankem. I kdy ml po cel zpas hern pevahu , branky stlelo Banko a nakonec zvtzilo i dky dvou trefm do ji oputn branky 5-1. V tento okamik bylo o dvou postupujcch rozhodnuto. AGC Mal Strana, kter byla ptomna na zpasu Banka s Emcem mohla zat slavit nvrat do 3. ligy a stejn tak i Merkur Praha, kter si mohl dovolit i v poslednm utkn dokonce prohrt. Nestalo se tak, tm kter rno uhrl remzu s Emcem tedy Pohodu Praha pehrl a zvtzil jasn 7-1 a nakonec se stal i celkovm vtzem 1.prask ligy s jednobodovm nskokem ped druhou AGC.

Take znme dvojici postupujcch. Osobn si myslm, e v ppad AGC Mal Strany to byl oekvan nvrat, v ppad Merkuru, z kterm nikdo nepotal, se d tento spch oznait za pekvapen. Pamatuji si, jak jsem ped sezonou protal strnky Emca a na nich autor vytvoil tabulky favorit soute. Figurovali tam tmy: Emco, Prosex, AGC, Torza a Panthers. Tato skutenost m troku zamrzela, zvlt, kdy jsme s Emcem postoupili z druh prask ligy se stejnm bodovm ziskem a rozhodn jsme se nectili, e bychom byli o nco hor. Ale to je te stejn ve jedno, Merkuru se toti podail husarsk kousek a vyplil vem favoritm samozejm s potebnou dvkou tst rybnk. Dv sezny a dva postupy to je pinejmenm zajmav poin.

V tomto odstavci chci podkovat hrm soutee, zvlt pak prvn polovin tabulky za adu vynikajcch zpasu a peji vem hodn sportovnch spch do dalch florbalovch ronk. I kdy pt rok to bude zase o dost t잚 a obvm se e teba tm jako Prosex Bejx ml takovou to anci naposledy. O Emcu jet vichni urit uslyme a takov Suchdol s Bankem jsou taky tmy, kter maj vdy na postup.Suchdol v ppad, e by na zpasy chodil alespo v osmi a ne pti lidech.

12.4.2005

Zatracen jsme se zmlili ve vpotech pro dv postupov msta do 3. ligy. Uvedl jsem, e pokud tmy Emca a Merkuru ob sv posledn utkn vyhrajou, stanou se bez ohledu na vsledky v ostatnch duelech jasn postupujcmi. To jsem ale zcela jasn neznal pedpis, podle kterho se pi rovnosti bod postupuje takhle:

3.6. Uren poad drustev
a) Vtzem pslun skupiny soute je drustvo, kter doshne nejvyho potu bod. Drustvo, kter m nejni poet bod se umst posledn. Pokud maj po odehran souti dv nebo vce drustev stejn poet bod, rozhoduje o poad vt poet bod ze vzjemnch utkn. Jestlie je stejn, rozhoduje nejdve brankov rozdl a potom brankov pomr ze soutu vstelench a obdrench branek ze vzjemnch utkn. Pokud tato kritria nedovoluj stanovit poad, rozhoduje brankov rozdl a nsledn pomr ze vech utkn.

Z tohoto ustanoven vyplv, e se bude hodnotit minitabulka zpas Emca, Merkuru a Prosexu (stle hovome za pedpokladu e vichni neztrat do konce sezny ani bod). A ta hovo pro Emco a Prosex:

Emco		4 2 1 1 20:13 (+7) 5
Prosex		4 2 0 2 14:20 (-6) 4	
Merkur		4 1 1 2 19:20 (-1) 3

Take se omlouvm vem hrm Prosexu za pedasn vahy, zrove bych chtl podkovat Tomovi Jlkovi z Emca, kter ns prostednictvm e-mailu na tuto skutenost upozornil. Peji vem hrm z prvn tyky pevn nervy, budeme je potebovat.

11.4.2005

Neuviteln finiuje boj o dv postupov msta do tet ligy. Na poslednm odloenm turnaji se hrla dleit utkn a pvodn jasn favorit soute Prosex Bejx piel o nskok, kter drel vlastn celou seznu. Slova jejich hr, e bhem jednoho turnaje ztratili celou seznu jsou vce ne vmluvn. Prosex jet ped tmto turnajem jasn okupoval prvn pku tabulky a ml tybodov nskok ped Merkurem a Emcem. AGC na druhm mst sice ztrcela jen bod, ale mla o dv utkn navc a tak se ekalo jak si povedou prv tmy na tetm a tvrtm mst (tedy Emco a Merkur).

Prvn zpas turnaje, kter se konal v hale na Chodov, obstaraly tmy FBC Merkur Praha a Sokol Bubene. Zpas ve kterm byl Merkur favoritem a poteboval zskat povinn dva body ml neekan prbh. Merkur se toti nemohl cel dv tetiny stelecky prosadit a po dvou tetinch hrl s Buben nerozhodn 0-0. Drtiv tlak nakonec pinesl i branky a ve tet tetin petavil svoje ance v gly a vyhrl 6-0. Emco mlo o poznn t잚ho soupee a to Torzu Sorry. Zdecimovan Torza, hrajc s ernmi pskami jako vzpomnkou na nedvno zesnulho spoluhre se florbalem moc nebavila ( a nen se emu divit) a podlehla Emcu jasn 2-7. O obrovsk pekvapen se pak postarali hri Suchdolu, kte v pti lidech porazili Prosex 5-3 a pocuchali tak nervy vem hrm vedoucho tmu. Zpas to byl velmi zajmav a vhra Suchdolu zaslouen. Ten cel zpas vten brnil a ze smrtcch brejk trestal kadou chybu Prosexu. Dal zpas byl jen formalitou. Emco na rozdl od Merkuru ji po 1 minut vedlo nad Buben 2-0 a nakonec ji rozdrtilo 12-1. K tomuto zpasu snad jen jedna pipomnka. Za rozhodnutho stavu trenr Emca ve tet tetin odvolal branke a hrl se esti mui v poli. Tak nco takovho by si ml trenr schovat na treninky a neztrapovat tak tm, kter jednodue fyzicky odpadl, tohle se prost nedl. Vrcholem turnaje pak byl zpas Merkuru s Prosexem. Situace ped zpasem byla takov, e Merkur ztrcel na svho soupee dva body a poteboval tak nutn zvtzit. V prvnm zpase Prosex vyhrl 5-3 a tak mu stailo i neprohrt o vce ne jednu branku. Merkur ale famznm nstupem do zpasu vymazal nskok Prosexu ji po 18 vteinch, kdy ji vedl 2-0. Utkn pak bylo opticky vyrovnan, v prbhu druh tetiny byl stav ji jen 4-3 pro Merkur, kter ale pak zaal stlet branky a nakonec pekvapiv rozdrtil Prosex 8-3. V poslednm zpase pak Torza Sorry porazila vyerpan Suchdol 5-3, kter si ale cennj vtzstv vybojoval ji v dopolednm zpase s Prosexem.

Prosex tedy ztratil vechnu vhodu a mus spolhat na zavhn Emca a Merkuru. Jene oba tyto tmy jsou ve form a kdy ji dokou na posledn turnaji petavit ve tyi body, stanou se tak bez ohledu na ostatn vsledky postupujcmi do tet ligy. Ale co postihlo Prosex se me stt i Emcu nebo Merkuru a nakonec z toho me tit AGC, take radji nepedbhejme a nechme se pekvapit jak to vlastn dopadne.

29.3.2005

Je za nmi tm cel sezna, pro nkter tmy nejspe posledn v tto lize. elo tabulky a tedy i postupem zaten tmy se vykrystalizovali do tylenn podoby. Ve he o tet ligu zstali Prosex Bejx, AGC Mal Strana, EMCO Cholerics a Merkur Praha. Zajmav jsou postupov ance jednotlivch tm rozebrny na strnkch EMCA, kde autoi rozdlili ance do procent. A na mal vyjmky musm souhlasit a takhle njak to tedy podle autora vypad:

FBC Merkur Praha 10% ance na postup, bilance 18 10 4 4 97:66 24 bod Merkur m hor vzjemnou bilanci s Emkem i AGC a tak potebuje k lepmu umstn mt v konen tabulce ped obma soupei alespo jednobodov nskok. Na ptm turnaji krom Bubene (8:1) bude hrt i s vedoucm Prosexem (3:5), na poslednm turnaji pak nastoup proti Pohod (5:5) a Bourbonu (2:7!). Vzjemnou bilanci m lep ne Banko i Torza, hor pak se zmnnmi Emkem a AGC. Pro Merkur tak hovo skvl souasn forma, asi nejlep z cel prvn tyky.

EMCO Cholerics 14% ance na postup, bilance 18 10 4 4 93:59 24 bod Na vhodou je pomrn dobr los a tak to, e mme ve ve svch rukou. Pokud vechny 4 zpasy vyhrajeme, nemusme se starat o vsledky soupe dky lep bilanci s Merkurem a jednobodovmu nskoku ped AGC. Jene jednoduch to rozhodn nebude, sta ztratit jeden bod a meme skonit a tvrt, zvlt pot, co AGC potvrdilo pedpoklady a uhrlo 2 vhry. Na ptm turnaji potkme Torzu (6:6) a Bubene (4:1), na poslednm turnaji pak Banko (3:3) a Pohodu (6:1).

AGC Mal Strana 30% ance na postup, bilance 20 11 5 4 107:65 27 bod ance AGC pronikav vzrostly, jeliko potvrdilo pedpoklady a na poslednm turnaji uhrlo 2 jednoznan vhry. Stle ale mus ekat na zavhn Emka a Merkuru a ekat, e oba soupei ztrat alespo po bodu. Pak by AGC stailo v poslednm dvou kolech porazit relativn jednoduch soupee Pantery (5:5) a Buben (5:4). Emko a Merkur jsou nyn pod velikm tlakem a nesm si kvli hor bilanci s AGC dovolit dn zavhn. M i lep bilanci s Torzou a pouze s Prosexem m "jen" vyrovnanou.

FBC Prosex Bejx 45% ance na postup, bilance 18 14 0 4 73:43 28 bod Jet ped poslednm turnajem vechno vypadalo jasn, Prosex ml ptibodov nskok ped AGC a dokonce estibodov ped Emkem a Merkurem. Jene te je situace vrazn odlin, Prosex potebuje v nsledujcch zpasech zskat k jistot postupu alespo 5 bod a bude to mt dost tk. M docela vraedn los, potk se s pmmi konkurenty z Merkuru (5:3) a nevyzpytatelnm Suchdolem (0:1!) a na poslednm turnaji s FB (5:4) a Torzou (2:1). M lep bilanci s Pohodou a vyrovnanou s AGC, ale zato hor s Bankem a Emkem. Vhodou mu pak bude mlo inkasujc obrana a pevn nervy, kdy u 4 utkn dokzal vyhrt o jednu branku.

8.2.2005
Dal porce zpas pily na adu v sobotu 5.2. 2005. Oba turnaje se sehrli ve stejn den a opt pinesly adu zajmavch vsledk. AGC ztratila svj nskok a jej pronsledovatel j sthli u jen na jedin bod. Suvernn si stle vede Prosex, jednoznan ldr tabulky, kter m ji 6-ti bodov nskok na tetho, a tak s nm potme jako s prvnm postupujcm. Otzkou vak je, kdo Prosex doprovod do 3. ligy. Myslm si, e ve he budou tyi tmy. Zatm druh AGC Mal Strana, Merkur Praha, EMCO Cholerici a Torza Sorry. Ostatn tmy vzhledem k vzjemnm zpasm a bodovm ztrtm maj u jen malou anci. Ale florbal je nevyzpytateln a stt se me cokoliv, take uvidme.

V sobotu se hrlo na Kotlce v Dejvicch a krom toho, e byla nehorzn zima, mohli jsme sledovat nkolik zajmavch utkn. Prvn zpas obstaraly tmy EMCA a Suchdolu. Suchdol v pti lidech EMCO pli nepotrpil, prohrval 1-4. Tento vsledek se mu podailo zkorigovat, ale konen prohe 3-5 nezabrnil. Bourbon naopak ve druhm zpase opt pekvapil a po boji pehrl Banko Praha 5-3. Souboj o tet pku mezi Merkurem a EMCEM skonil smrn 4-4. Merkur vdy v zpase vedl, dvakrt dokonce o dv branky, ale hrm EMCA se vdy podailo vyrovnat, a tak zpas skonil asi spravedlivou remzou. Banko ve svm druhm zpase u navzalo na sv pedchoz vkony a vsledky a pehrlo Pohodu 7-5. Pekvapen se nekonalo ani v duelu Merkuru se Suchdolem, kter sice v pti lidech dvakrt vedl o dv branky, nakonec si ale pipsal debakl 3-9, kdy mu bhem druh tetiny doly sly. Posledn zpas tohoto turnaje obstaraly tmy Bourbonu a Pohody. Bourbon stle mysl na zchranu, a tak si nemohl dovolit prohrt. To se mu nakonec podailo a z turnaje si odvezl jednu vhru a remzu 4-4 prv s Pohodou.

Ve stejn den se hrly i ostatn zpasy. Prosex, vedouc tm soute, si v nich opt upevnil prvn pozici. V prvnm zpase rozdrtil Bubene 7-0, ve druhm si takt bez vtch problm poradil s Pantherama 5-2. Panthei, kte pat k nejlpe stlejcm hrm soute, majc vbornho branke, se po tomto turnaji propadli a na tet pku od konce. Ve druhm zpase toti nestaili ani na posledn Bubene a podlehli j 2-4. To je skutenost pro m nepochopiteln. FB na turnaj nejsp poslala opt njak svj vkvt, protoe ve dvou tkch zpasech sebrala favoritm ti body. Nejdve porazila Torzu Sorry 4-3 a ve druhm utkn remizovala s AGC Malou Stranou 4-4. V zpase dvou nejve postavench tmu na tomto turnaji si Torza rozdlila body s AGC za remzu 2-2. Borci z Mal Strany tak ztratili dal bod a pustili si na zda hned dvojici pronsledovatel, jmenovit Merkur a EMCO.
22.1.2005
Po 14 odehranch kolech se v tabulce utrhl tm FBC Prosex Bejx a zajistil si ji 5 bodov nskok ped druhm tmem AGC Malou Stranou. Jinak situace na dalch pozicch v tabulce se nemn, je to stle vyrovnan a ekaj ns zajmav souboje.

V sobotu 15.ledna se sehrl prvn ze dvou oekvanch turnaj v novm roce. Jasnm favoritem v tto skupince byl Prosex, kter potvrdil sv ambice na postup a dvakrt zvtzil. V prvnm svm zpase pehrl Banko Praha 3-1 a ve druhm si poradil, i kdy tsn s Bourbonem 3-2. Bourbon opt potvrdil, e proti paprov silnjm soupem um zahrt a potrpil alespo podle vsledku i vedouc tm soutee. Ve druhm zpase navzal na sv nevyrovnan vkony a jen remizoval 2-2 s pedposledn FB. Ale to tak nemus bt pln pravdiv tvrzen, protoe zase nemohu tuit, jak kvalitn tm prv FB na tento turnaj poslala. V kadm ppad ale ve svm druhm utkn nestaila na Pohodu a prohrla 1-2. Ve svm druhm zpase naopak Pohoda pomrn pekvapiv pehrla Torzu Sorry 4-2 a dky dvou vhrm na tomto turnaji se zase dostala do boje o peit v 1. prask lize a s 15 body se usadila pesn ve stedu tabulky. Stejnou bodovou bilanci m tak Banko, kter poprv v sezn prohrlo ob sv utkn, 1-3 s Prosexem a 6-8 s Torzou Sorry.

V nedli 16. ledna se v hale v Radlicch odehrly zbvajc zpasy 13. a 14. kola. Hned v prvnm na sebe narazila AGC Mal Strana a Merkur. Ve vyrovnanm utkn sice Merkur hned od zatku utkn vedl, ale prvn tetinu nakonec prohrl a od t doby tahal za krat provaz a k prohe 4-6. Druh zpas obstarali tmy Panthers a Suchdolu. Panthei si na Suchdolu smlsli a i kdy opticky byla hra vyrovnan, branky stleli prv jen elmy a rozdrtili Suchdol 11-3. V zpase favorita s outsiderem Emco porazilo bez vtch problm Bubene 4-1 a peruilo tak svou srii t zpas bez jedinho bodu. Panthei povzbuzen svou dopoledn vhrou nad Suchdolem ve svm druhm utkn narazili na Merkur, kter dky lep obran a smrtcm brejkm dal zapomenout na prohru s AGC a pehrl Pantery jasn 7-2. lgrem tohoto turnaje ml bt souboj Emca s AGC Malou Stranou. Zpas to byl opravdu na rovni, k vidn bylo obrovsk nasazen a ada pknch akc. Emco dlouho vedlo 2-1, ale v rozhodujcm okamiku utkn, prav kdlo Emca, jmenovit Jan Kadlec, opel svou superanci jen do bevna, z protitoku AGC vyrovnala a nakonec i strhla veden na svou stranu a pomrem 3-2 vyhrla i sv druh tk utkn na turnaji. V poslednm zpase se stetla Bubene a Suchdol. Favorit ji po tyech minutch vedl 2-0 a vypadalo to na debakl. Skutenost byla ale pesn opan. Uspokojiv veden Suchdolu Bubene v prbhu dvou tetin smazala a ve tetin tet zasadila Suchdolu tet, tentokrte vtzn gl a postarala se tak o dal pekvapen.

Prosex tedy vldne vem, jeho nskok je vzhledem k ostatnm bodovm odstupm velmi velk a myslm si, e pokud nezavh, je jasnm postupujcm. AGC se utrhla silnmu stedu a asi bude myslet na nvrat do 3. ligy. Na 3. a 5. mst se ziskem 17 bod jsou Merkur, Emco, Torza Sorry, tedy manafty, kter by nemli mt problmy s udrenm a naopak mohou stle vichni myslet i na mety nejvy. Banko a Pohoda s 15 body jsou tak stle ve he, naopak vichni ostatn tmy ji mus myslet na to nejhor a to je sestup. Zbv jet 8 kol, take se me stt cokoliv, ale Bubene s FB u asi nezachrn ani zzrak. No uvidme.
20.12.2004
Posledn ligov zpasy tohoto roku se odehrly v pedvnonch dnech a pinesly znovu nkolik zajmavch vsledk. Prosex Bejx se jako jedin utrhl a vybudoval si v plce soute ji tbodov nskok na ptici svch pronsledovatel. Pijde mi u pln zbyten pipomnat, jak je tabulka vyrovnan. Tmy na druh a est pozici se seadily se shodnm ziskem 15 za sebou jen dky lepmu skre. Od sedm pozice dl je ji bodov rozdl znatelnj, tm FB vystdala na poslednm mst opt Bubene.

Prvch est zpas estho kola se ji sehrlo o vkendu 11.12.2004. Byly to kola pln remz. Hned ti zpasy skonily remzou shodn 3-3. Asi v nejlepm zpase se utkala AGC Mal Strana s Bankem, kter skonil remzou 3-3. AGC i ve svm druhm zpase jen plichtilo s Bourbonem, kter m dokonce s AGC lep vzjemn zpasy, sebral AGC ti body za vhru a v tomto kole za remzu 3-3. Tet nerozhodn vsledek se zrodil v utkn dvou vyrovnanch celk. Panthei v nm remizovali s Pohodou 3-3. Bourbon pak podle oekvn porazil Bubene i kdy jen tsn 5-4. Bubene si pak ale vydela dva body v souboji s Pohodou, co je d oznait za vsledkov pekvapen. V poslednm zpase tohoto turnaje pak Banko pehrlo Panthery 3-1 a potvrdilo tak sv ambice na postup.

Druh porce zpas pila na adu 19.12.2004 v hale TJ Chodov. Tento turnaj byl co se vsledk te, mnohem zajmavjm. V hale na Chodov skonila famzn srie Suchdolu esti vyhranch zpas v ad, Suchdol ob sv utkn prohrl. V prvnm svm zpase prohrl s Torzou Sorry 2-3 a ve druhm s posledn FB 4-6. Zd se to nepochopiteln, ale je poteba zmnit skutenost, e tm FB nastoupil ve velmi siln sestav, poslen o adu kvalitnch borc. Prv dky tto sestav pehrla FB i dosavadnho ldra tabulky EMCO Cholerics, tentokrte 7-4. EMCO mlo patn den, ve svm druhm zpase nezopakovalo vkon z prvnho vzjemnho zpasu s Prosexem a podlehlo mu 1-3. Prosex se dky dvou vhrm na turnaji dostal do celkovho veden a vybodoval si slibn nskok t bod. Vechno mohlo bt ale jinak, kdyby Merkur Praha v prvnm zpase s Prosexem neztratil slibn veden 3-2, ale na njak kdyby se nehraje, Prosex bhem t minut otoil zpas ve svj prospch a ve vyrovnanm utkn byl nakonec astnjm celkem 5-3. V poslednm zpase Merkur porazil Torzu 6-1 a pipravil j tak nejt잚 porku v sezn. Zpas to byl vyrovnan, ale veden Merkuru 4-1 z prvn tetiny se ji Torze sthnout nepodailo a po bezbrankov druh tetin, v posledn lovila opt prv Torza dvakrt ze sv branky.

Tabulka se nm ji tedy pomalu odhaluje a odkrv postupov ambice a naopak sestupov starosti tm. Prvn je Prosex s 18 body, za nm ptice mustev se shodnou zpasovou bilanc esti vher, t remz a t proher tedy 15 body AGC, EMCO, Merkur, Torza, Banko. O ti body pozadu je Suchdol. A po Suchdolu prozatmn adepti na sestup. Uvidme co bude nadle poslat na turnaje FB, pokud by to byla sestava podobn t posledn, pak se ada vc urit zamot. Te je ale as na vnon odpoinek a oslavu Novho roku. Florbal v 1. prask lize zan opt 16. ledna ptho roku a urit bude slibovat dal pkn a vyrovnan zpasy. Do t doby Vm peji krsn Vnoce a astn Nov rok.
8.12.2004
V poad ji pt turnaj se konal v sobotu 27.11.2004 v hale na Kotlce a druh polovina tabulky sehrla sv utkn o den pozdji, tedy v nedli neznmo kde. Podstatn ale je, e dal dv odehran kola jen nadle zdramatizovala vvoj v tabulce. Prvn pozoci stle okupuje Emco Cholerics, kter ale v sobotu jako ldr v obou svch duelech zavhalo. V prvnm utkn, co zase nen takov pekvapen remizovalo s Bankem 3-3, ve druhm zpase ale ztratilo bod s Bourbonem za remzu 1-1. Bourbon tedy ji podruh zaskoil favorita. Na minulm turnaji toti porazil AGC a sobotnm utkn sebral bod Emcu. Ve vynikajc srii 4 vtznch zpas pokraoval Suchdol a v obou duelech pesvdiv zvtzil s Bourbonem 7-4 a s Pohodou 4-2, i kdy v tomto utkn strhl veden na svou stranu a v plnm zvru. Souboj o tvrtou pku dopadl lpe pro Merkur, kter sei v pknm utkn vybojoval dva body s Bankem za vhru 4-1. Banko doposud prohrlo jen ti utkn, z toho dv prv s Merkurem. Ve druhm zpase Merkur nejprve otoil nepzniv stav s Pohodou z 1-3 na 5-3, ale Pohod se v samotnm zvru podailo vsledek srovnat, a tak si vybojovat alespo jeden bod.

V nedlnch utknch se moc pekvapen nekonalo. Prosex Bejx po dvou prohrch na minulm turnaji zvedl hlavu a ve dvou tkch zpasech urval pln poet 4 bod a dostal se tak na prbnou druhou pozici tabulky. Porazil 3-2 AGC Malou Stranu a 2-1 Torzu Sorry, pro kterou to byla teprve druh prohra v souti, pesto se Totra posunula v tabulce na ptou pku za jen o skre lep Merkur Praha. Jinak lpe postaven tmy plnily role favorit a zskvaly pln poet bod prv s tmy na horm umstn. AGC porazila Bubene, i kdy jen tsn 5-4 a prohrla ji ve zmnnm duelu s Prosexem 2-3. Pantei nestaili na Torzu a podlehli j 2-4, ve druhm utknmi ale spravili chu a porazili FB 5-2. FB prohrla i svj druh zpas s Buben, pro kterou to byly vbec prvn body v sezon. Bubene nejspe zlepila hru, protoe prohrt o gl s AGC je dobr poin a rozdrtit FB 8-2 jet lep.

Situace v tabulce se i nadle vyrovnv, v tuto chvli m stle 8 tm anci na postup a naopak 8 tm na sestup, i kdy jsou to stle velmi pedasn spekulace. Musm piznat, e jsem ji dlouho nevidl takhle nalapanou tabulku. Kad prohra nebo ztrta bodu okamit posouv tmy teba i o dv pky n a naopak. Teba ji pt turnaj napov, jak by se mly jednotliv tmy ubrat co se postupu i sestupu v tabulce te.
10.11.2004
Po 8 odehranch kolech se tabulka neskuten vyrovnala. Mezi 2 a 6 mstem je dvoubodov rozdl, take ns budou ekat jet zajmav boje o sted a prvn pky tabulky.

V zpase kola se utkalo EMCO s Prosexem, tedy dva kandidti na postup. Vedouc tm EMCO Cholerici deklasoval svho soupee 8-2 a nutno dodat, e zcela zaslouen.Ji od prvn minuty tohoto duelu bylo vidt, kdo e j to na hiti pnem a pedevm draz v blzkostisoupeovi branky byl pkladnou ukzkou, jake se ten florbal m hrt. I ve svm druhm utkn EMCO nezavhalo, splnilo roli favorita a poradilo si i kdy jen o gl s tmem Panthers Praha 3-2. Panthei si nakonec z turnaje odvezli bod za remzu s Merkurem 3-3. Merkur si potom vychutnal beznadjn posledn Bubene a vsledkem 8-1 nejsp zpeetil vechny ance Bubene na udren. Po 8 odehranch kolech nula bod, to jsou opravdu miziv nadje na spch, v ppad tohoto tmu na udren. Za zmnku jet stoj vkony Suchdolu, kter po 4. kole byl na tom stejn jako Bubene, tedy bez bodu a od t doby tyikrt v ad zvtzil a to nad silnou AGC 4-3 a Prosexem 1:0 a slabmi Buben a FB.

Zajmav vsledek se tak zrodil na druhm turnaji. V zpase favorita s outsiderem prohrla AGC Mal Strana pekvapiv s Bourbonem 5-7, ale i pes tento vpadek si stle dr druhou pozici ped Torzou Sorry a Bankem i kdy jen o skore. Ve svm druhm utkn ji AGC nezavhala a rozdrtila Pohodu 14-1. V souboji tetho se tvrtm se Torza s Bankem rozeli smrn 3-3 a udreli tak sv postaven v prbn tabulce. Torza si ve svm druhm zpase poradila s Bourbonem 6-4 a Banko porazilo FB 3-1. V poslednm zpase, kter jsem jet nezmnil Pohoda o jednu branku pehrla FB, kter na rozdl od Bubene stle zlepuje sv vkony a myslm si, e by jet klidn mohla hrt njakou roli v bojch o udren.
18.10.2004
Po 6 odehranch kolech se tabulka nebezpen vyrovnala, co znamen, e bude poteba vtho sil k udren, te mluvm za Merkur, ne kdyby se njak kvalitnj tmy vraznji oddlili od stedu tabulky.

Vzhledem ke skutenosti, e jsem u mohl vidt v akci Torzu a AGC Malou Stranu, tak mu s klidem prohlsit, e tchto dvou tm se bude tkat spe boj o prvn pky, ne-li o samotn sted tabulky. Mezi favority i nadle pat EMCO, kter sice na poslednm turnaji uhrlo jedin bod, ale stetlo se s vynikajc AGC Malou Stranou a Torzou Sorry. Proti Torze se EMCU, kter letos pedvd famzn zvry, podailo zremizovat zpas s Torzou, kter patil k tm nejlepm, co se dal zatm vidt. I kdy Cholerici po cel zpas vedli o dv branky, nakonec museli 15 vtein ped koncem elit vsledku 5-6. Ale jak jsem se ji zmnil ani tento stav v zvru tet tetiny nebyl pro borce v ervenoblch dresech konen, EMCO pt vtein ped koncem zaslouen vyrovnalo na konench 6-6. S tmem AGC se jim to ale ji nepodailo a podlehli mu 2-3. Doposud se trpc Suchdol, kter po 4 kolech byl bez bodu, se na tetm turnai ohromn vzchopil a porazil FB a hlavn, co bylo pekvapen, zatm neporaenou AGC 4-3. Merkur si v zpase s Torzou po vsledku 4-4 spravedliv rozdlil po jednom bodu a pak pevlcoval FB 10-2. Zajmavost ale je, e FB na tento turnaj vyslala i lidi z A a B-tmu a pesto oba sv zpasy prohrla.

Na druhm turnaji se z njakho dvodu nehrla utkn Prosexu, kter pat tak mezi favority na postup, jeho dv utkn s Bourbonem a Pohodou byla tedy odloena. Doposud tragick Bubene pokrauje asi ve patnch vkonech, protoe opt sv kln prohrla, tentokrte 4-5 s Bankem a 0-2 s Pohodou a jako jedin je po 6 odehranch kolech stle bez bodu. Panthers Praha se stetli s Bankem a s Bourbonem. V prvnm zpase podlehli Banku 0-3 a ve druhm zvtzili o gl s Bourbonem 3-2.

Situace v tabulce tedy vypad velmi zajmav a jsem opravdu moc zvdavej, jak to bude nadle pokraovat. Na spekulace a konenm poad je stle pli brzy, zatm se tabulka spe vyrovnv, ne aby mla njak opravdov superfavority. No uvidme.
20.09.2004
Prvn turnaje bez vtch pekvapen, jeden tm zklamal. Tak bychom mohli strun shrnout dn, kter se udlo o vkendu 18. a 19.9. 2004. Zpasy v 1. prask lize se rozbhly jak na bcm psu a hned byl poznat rozdl mezi 1.praskou ligou a druhou, tedy praskm peborem. Jednak kvalita jednotlivch tm vykazuje vt dovednostn, fyzick a organizan schopnosti, hru d jen rozhod s licenc B, co taky pispv ke zven kvality a hlavn systm, jakm se hraje. Vdy v jeden den se sejde plka mustev a tak kad bhem pl dne sehraje dv sv kln a nemus v hale tvrdnout nkolik hodin.

Z ve uvedenho dvodu se mi tko bude hodnotit kvalita tm prv z t druh poloviny tabulky, tedy t , kter sehrla sv utkn v nedli. Nae polovina zala ji v sobotu a to v hale na Kotlce. Bourbon Praha se v prvnm utkn stetl s Bankem a tsn podlehl 3-4. Druh zpas byl tak zajmavou podvanou. Merkur v nm podlehl Emcu 4-7. Svj druh zpas dovedl Bourbon do nerozhodnho vsledku 4-4 s Pohodou Praha a tak si pipsal alespo jeden bod. V zajmavm utkn, kter se jet minulou seznu odehrvalo ve 2. prask lize se stetli Emco se Suchdolem. Emco vedlo 2 minuty ped koncem o dv branky, Suchdol se neuviteln zvedl a v sedmi lidech bhem jedn minuty vyrovnal. Bohuel pro nj remzu neudrel. V zvren minut Emco strhlo veden opt na svoji stranu a dokonce pidalo jet jednu branku, kter ale nemla platit, protoe padla a po zveren sirn 8-6. Banko s Pohodou sehrlo podle vsledku vyrovnan kln. Nakonec se tst piklonilo na stranu Pohody, kter zvtzila tsn 6-5. Posledn zpas sobotnho odpoledne byl zase vzpomnkou na skonenou 2. praskou ligu. Suchdol nedokzal klst takov odpor jako ve svm prvnm utkn a zaslouen podlehl Merkuru Praha 2-5. Jedinm tmem, kter si odvezl pln bodov zisk se stalo Emco, neporaen zstala Pohoda, Banko s Merkurem shodn urvali po dvou bodech dokonce pi stejnm skre 9:9. Bourbon pak ukoistil jen jeden bod a Suchdol odeel zklamn bez bodu.

V nedli se odehrla zbvajc utkn. U tch jsem nebyl, tak zkusm ohodnotit vkony mustev dle dosaench vsledk. Naprostm okem pro m je totln propad tmu FB Praha C, kter hrl minulou sezonu prim a ve dvou nedlnch utknch utrpl dvakrt debakl 1-9 s AGC Malou Stranou a 0-9 s Torzou Sorry. Tm Prosex Bejx, kter minulou sezonu dlouho vypadal na postup si v obou svch klnch poradil a dvakrt pomrn s pehledem zvtzil 6-3 nad Panthers Praha a 5-0 s Buben. Bubene tedy tm, kter postoupil a hraje prvn praskou poprv, ve svm druhm zpase podlehl opt o pt branek tmu Panthers. Nejlpe tak natom je AGC Mal Strana, kter vyhrla ob sv utkn, to kter jsem jet nezmioval bylo s Torzou 7-3. Tedy z tohoto turnaje nm vyplynul pomrn hav kandidt na postup AGC a taky hav kandidt na sestup FB. Ale tko nco takovho tvrdit po prvnm turnaji. Uvidme, jak bude vypadat situace tyech odehranch kolech.
    home | odkazy | kontakt