FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentá?e
 utkání
1999 / 2000SKS


Copyright © 2022
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

Sezna 2000/2001 - Komente

 11. turnaj   (Las Plantas, FKMP Praha)
 10. turnaj   (FBK Brands nad Labem)
   9. turnaj   (TJ Sokol Praha Kr, FBC Apollo)
   8. turnaj   (Veterni Mnek pod Brdy, FBK Panthers Praha B)
   7. turnaj   (FBC Uhnves, Ovocn Bze B)
   6. turnaj   (FKPM Praha, SSK Future D)
   5. turnaj   (Las Plantas)
   4. turnaj   (FBC Apollo, FBK Brands nad Labem)
   3. turnaj   (Veterni Mnek pod Brdy, TJ Sokol Praha Kr)
   2. turnaj   (Ovocn Bze B, FBK Panthers Praha B)
   1. turnaj   (SSK Future D, FBC Uhnves)


11. turnaj / 19. - 20. ligov kolo / 29.4.2001

FBC Merkur Praha - Las Plantas   (5:2)
Na naem poslednm turnaji sezny ns ekal velmi nepjemn soupe, kter v tomto zpase bojoval o zchranu a v ppad vtzstv nad nmi by se zachrnil. V prvnm zpase jsme podlehli 0-2 a tak bylo tomuto soupei co vracet. To, co se nm nepodailo cel nae minul stetnut, a to vstelit branku, se tenktokrt podailo ji po 20 vteinch utkn, kdy po stele Michala Ciknka bez vtch problm vstelil branku Tom Votrubec. Ve tet minut se po pihrvce Mirka Houviky prosadil Luk Teslk a na svteln tabuly svtilo 2-0 v n prospch. Soupe stail jet ped koncem prvn tetiny snit a tak se na zatku druh tetiny prosadil opt Luk Teslk, opt po pihrvce Mirka Houviky. V 11. minut pi na pesilov he svou druhou branku vstelil Tom Votrubec, pihrval mu Luk Teslk 4-1. Kdy ve tet tetin po pkn akci zvil n nskok Luk Teslk a uzavel tak svj hatrick bylo rozhodnuto. Za zmnku stoj, e si na nj pipsal svoji tet nahrvku Mirek Houvika a vyhoupl se tak do ela nahrva naeho tmu. Soupe sice dokzal snit na 2-5, ale pot co dostal pleitost zahrvat trestn stlen, ztroskotal na naem brankovi Vojtovi Kidlesovi a dokonce zpasu se ji neprosadil.

FBC Merkur Praha - FKMP Praha   (4:2)
V poslednm zpase sezny jsme potebovali zvtzit, abychom udreli stvajc tet msto tabulky. Opt se nm podail nstup do utkn. Po 1. minut jsme vedli brankou Michala Ciknka, kter spn zakonil svoji individuln akci. Kdy v 5. minut utkn vstelil svj prvn ligov gl Honza Dvok, pihrval mu Mirek Houvika, zaali jsme kontrolovat hru. V 10. minut druh tetiny pidal n tet gl Michal Ciknek a to po pihrvce Martina Hrubce a zdlo se, e soupe nem slu utkn zvrtit. Zdn klamalo. Po nhodnm glu ve 13. minut soupe vyctil anci a jet do konce druh tetiny stail snit na rozdl jedinho glu. Natst pro ns jsme oproti minulm utknm zali hrt takticky a nepoutli jsme soupee do dnch steleckch pozic. Naopak jsme to byli my kdo pojistili svoji formu poslednch zpas tvrtm glem. Zaslouil se o nj Roman Cibulka po pihrvce Luke Kouby a bylo rozhodnuto. Vyhrli jsme pomrem 4-2, udreli jsme velmi kvalitn tet msto tabulky a v naem tmu zavldla pohoda a radost. Za zmnku stoj, e se nm podailo ji sedm ligovch utkan neprohrt, uvidme, jestli na tuto spnou srii naveme i pt seznu.


10. turnaj / 18. ligov kolo / 8.4.2001

FBC Merkur Praha - FBK Brands nad Labem   (4:4)
Na tomto turnaji, kter jsme mimochodem podali, jsme odehrli jedin zpas a to s tmem, kter na podzim byl na tetm mst a na jae se ocitl a na osmm, tedy mst sestupovm. Prvn tetina byla velmi vyrovnan, hrlo se nahoru dol, ance byli na obou stranch, ale ujala se a vborn stela Luke Teslka, kter z prvn promnil nahrvku Mirka Houviky v gl 1-0. Dokonce prvn tetiny se hrl stle velmi oteven florbal, natst pro ns, zasadil soupeovi tvrdou rnu opt Luk Teslk, znovu po pihrvce Mirka Houviky, a to pt vtein ped koncem prvn tetiny 2-0. Soupe se ale stle nevzdval a hrl dle velmi dobe, hlavn co se ton sly te. Nakonec se mu podailo snit a to ve 2 minut druh tetiny. Pak ale bhem jednoho stdn se zapsala do brankovho zpisu tak prvn lajna. Michal Ciknek po samostatn akci prostelil ve co mu stlo v cest 3-1. Za dvacet vtein pedvedl podobnou akci Luk Kouba a stav ve tvrt minut byl 4-1. Zdlo se, e tento stav bychom mli s pehledem udret. Bohuel, nestalo se tak. Soupe jet do konce druh tetiny vyrovnal a my jsme se zali bt, abychom vbec bodovali. Ve tet tetin jsme zcela pebrali vekerou hern iniciativu a snaili se pevit jazek vah na nai stranu. Posledn ti minuty jsme hrli v mimodnm sloen, kter se nm ji osvdilo, soupee jsme zamkli, ale branku se nm vstelit nepodailo. Dky zavhn naich dalch soupe, jsme i pes polovin bodov zisk, udreli velmi dobr tet msto v ligov tabulce.


9. turnaj / 16. - 17. ligov kolo / 24.3.2001

FBC Merkur Praha - TJ Sokol Praha Kr   (6:6)
V tomto utkn jsme se utkali s tmem, kter za 14 zpas neztratil ani bod a suvern vedl nai divizi s celkovm skre 81:18. Tedy nco mlo pes jednu obdrenou branku na zpas. Proto tak si tento zpas probereme o nco podrobnji. vod utkn patil naemu soupei, kter hned od vodu pedvedl, e se na prvnm mst tabulky neobjevil nhodou. V est minut utkn se dostal pi na he v poetnm oslaben lehce do veden a za dv minuty pidal navc jet jeden gl. Pak jsme se pedvedli i my a to pi na pesilovce, kdy jsme soupee rozebrali a Martin Chudoba z postu obrnce po pihrvce Honzy Kristmana snil pesnou ranou pod bevno. Tak skonila i prvn tetina, kter nm stle dvala velkou anci na bodov zisk. Druh tetina ovem jasn vyznla pro naeho soupee, ten vyuil dal svoji pesilovku a bylo to z naeho pohledu 1-3. Pak jsme opt neuhldali nejlepho hre naeho soupee a vedoucho mue kanadskho bodovn Luboe Krlka a ten svou tet brankou v zpase zvil ji na 4-1. Pak ale opt v na poetn vhod skroval Honza Kristman, kter nejspe odehrl svoje ivotn utkn, ale k tomu se dostaneme, a to po pihrvce Tome Votrubce, kdy z velmi ostrho hlu proplil soupeova glmana 2-4. Tmto rozdlem tak skonila druh tetina, take oproti t prvn jsme ji ztrceli dv branky do vyrovnn. A aby toho nebylo mlo, tak n soupe utek na rozdl ty branek hned v vodu tet tetiny. V 5. minut tet tetiny vykesal jiskiku nadje Luk Teslk, kter promnil v gl nahrvku Mry Houviky 3-6. Pak se na hiti odehrval velk boj, my jsme se nemohli prosadit do steleckch pozic, soupe vborn brnil a stely z dlky v pohod chytal jeho brank. V ase 13:53, tedy nco mlo pes minutu do konce utkn, se prosadil ped brankou Michal Ciknek a po pihrvce Tome Votrubce snil na 4-6. V tu chvli si kad kal, e se spe jedn o uritou korigaci vsledku a e nae porka nebude tak velk. ale co se stalo. Prvn lajna la stdat a druh lajna ukzala, e oproti minul sezn je stejn dobr jako ta prvn. Za deset vtein po rozehrn v ase 14:03 Luk Teslk po pihrvce Martina Chudoby vstelil kontaktn gl a my jsme vyctili malou anci. Po oddechovm ase jsme nastoupili v mimodnm sloen - na postu s obrnci Martinem Chudobou a Michalem Ciknkem, na kdlech s Tomem Votrubcem a Lukem Teslkem, v roli centra, kter ml za kol dlat rozruch ped soupeovou brankou, s Honzou Kristmanem. Vyplatilo se. V ase 14:14 po naem uzaven soupee vystelil Martin Chudoba a Honza Kristman svou ivotn te vyrovnal. Nae radost nebrala konce. Nakonec jsme mohli vyhrt, protoe jsme jet dvakrt nebezpen vystelili, ale to by jsme za jednu minutu chtli moc. Cenn bod a spokojenost byla na na stran.

FBC Merkur Praha - FBC Apollo   (10:2)
Zpas s Apollem byl zhruba o dv tdy leh ne n prvn zpas tohoto dne se Sokolem. Od zatku prvn tetiny existovalo na hiti jen jedno mustvo a to jsme byli i podle paprovch pedpoklad my. Prvn tetina vyznla zcela jasn pro ns a druh dv tetiny se jen dohrvali. Ono za stavu 7-0 po deseti minutch se jen tko d udret nasazen tempo, jinak bychom asi museli naemu soupei dt dvactku. Ale postupn. Prvn branku zadila druh lajna, kter ale oproti prvnmu zpasu zase tolik nezazila. Autorem vodnho glu byl Roman Cibulka, asistoval Luk Teslk. Druh branka na sebe nenechala dlouho ekat, hned za 30 vtein se prosadil ped brankou Michal Ciknek 2-0. Tento zpas se zvlt vydail prv v prvn lajn hrajcm kdelnm tonkm, tedy Michalu Ciknkovi a Tomovi Votrubcovi. Prv tato dvojice zadila ve spolen spoluprci 6 naich branek. Tet branka byla prv po spoluprci tto dvojice, Tom Votrubec nahrval a Michal Ciknek promnil. Pak se po samostatn akci prosadil centr prvnho toku Luk Kouba 4-0. Pak pedvedl Luk Teslk nahrvku z e sn a pro Mru Houviku nebyl problm zasunout mek do przdn branky 5-0. Hned pot se prosadila ji dv zmiovan dvojice Michal Ciknek nahrval a Tom Votrubec skroval. et prvn tetiny uzavel Luk Teslk, kter promnil v gl nahrvku Martina Chudoby 7-0. Tak skonila i prvn tetina. ve druh jsme znan polevili a soupe dokzal korigovat dvma brankami. Jedin n gl tak ve druh tetin zadil Tom Votrubec,nahrval mu Michal Ciknek. Tet tetina vyznla opt zcela jasn pro ns, alespo co se anc te. Glov se prosadil a Tom Votrubec, prozmnu po nahrvce Michala Ciknka. Celkov et utkn uzavel Michal Ciknek, ktermu nahrl kdo jin ne Tom Votrubec 10-2.


8. turnaj / 14. - 15. ligov kolo / 11.3.2001

FBC Merkur Praha - FBK Panthers Praha B   (4:2)
V tomto zpase jsme se utkali se soupeem, kter se do tto doby v klidu usadil na tetm mst tabulky a tak se dalo oekvat, e n tm ho nejsp nezdol. Skutenost byla jin. V prvn tetin jsme spe brnili a taky jsme ji ve 4. minut prohrvali. Pak natst vyrovnal z rychlho brejku Michal Ciknek a hrlo se od znova, bohuel jen 5 minut ne soupe opt ztrhl veden na svoji stranu. Pak ns nkolika dobrmi zkroky podrel brank Ondej Vrba, dky nmu soupe svj nskok nezvil. Druh tetina skonila bez branek, a tak jsme doufali v zzrak, e se nm ve tet tetin povede prbh zpasu otoit. A povedlo se. V 8. minut pi naem narstajcm tlaku vyrovnal po pihrvce Tome Votrubce centr prvnho toku Luk Kouba a my jsme v tuto chvli brali i ten bod. Kdy ale za dv minuty Luk Kouba z rychlho protitoku nahrl ped przdnou branku a Michal Ciknek promnil jeho nahrvku v gl, zali jsme myslet na pln bodov zisk. Natst Mirek Houvika 3 minuty ped koncem z brejku prostelil soupeova branke a dal tak pojistku naemu veden. To jsme s pehledem udreli a mohli se tak radovat z vtzstv nad velmi dobrm tmem.

FBC Merkur Praha - Veterni Mnek pod Brdy   (8:1)
Se soupeem, kter v tomto turnaji prohrl s vedoucm tmem tabulky a brankou minutu ped koncem 2-3 jsme chtli vyhrt i kdy jsme vdli, e tento tm u potrpil i ty nejlep. Ovem v tomto zpasu bylo od zatku jasn vidt, kdo je pnem na hiti. I kdy se nm v prvn tetin nepodailo branku vstelit, n tlak byl pmo zdrcujc. Soupe si nevytvoil jedinou pleitost a tak bylo otzkou asu kdy se nm povede dt branku. Ta pila z hole Tome Votrubce po pihrvce Luke Kouby ve 3 minut druh tetiny a dala nm klid do dalch minut zpasu. Po pihrvce Mirka Houviky se nezmlil Michal Ciknek a bylo to 2-0. Sm Mirek Houvika upravil skre po druh tetin, kdy chyte dorazil stelu Pavla Treybala, na 3-0 a bylo tm rozhodnuto. Ve tet tetin to byla exhibice v naem podn. Po pkn akci zvyoval nskok Michal Ciknek po pihrvce Luke Teslka, za devt vtein pot se role nahravae vymnila, nahrval Mirek Houvika a Michal Ciknek zvil na 5-0. Za dv minuty Martin Chudoba nael nahrvkou Michala Ciknka a ten z prvn opt skroval 6-0. Pak se sice prosadil i soupe, ale pi na pesilovce se konen stelecky prosadil Pavel Treybal a to po pihrvce svho kolegy z obrany Martina Chudoby a vedli jsme 7-1. N vsledek peetil pl minuty ped koncem Tom Votrubec, nahrl mu Michal Ciknek.


7. turnaj / 12. - 13. ligov kolo / 3.12.2000, 18.2. 2001

FBC Merkur Praha - FBC Uhnves   (6:1)
Soupe, kter ns v prvnm naem vzjemnm stetnut porazil 5-4, si mon dlal zlusk na dal dva body, ale zejm zapoml, e na na stran jsou byli a nejsp i budou kvalitnj hri. Nastoupili jsme s Ondejem Vrbou v brance a to hlavn z dvodu, e s tmto brankem v zdech, jsme jet v tto sezn neprohrli. Nae pedstava vrtit soupeovi porku i s rokem se zala naplovat ji v prvn tetin a to po pihrvce Luke Teslka, kdy vstil branku n nov kapitn Michal Ciknek. Kdy dv minuty pot Martin Chudoba probhl s mkem pl hit a krsn zavsil byli jsme na koni, asistenci si pipsal Mirek Houvika. Ve druh tetin jsme nepromnili nkolik vyloench anc, soupee jsme ped nai branku tme nepustili a tak tet tetina zala za pro ns pznivho stavu 2-0. Kdy Luk Teslk zopakoval perfektn nahrvku z prvn tetiny a Mirek Houvika se nezmlil bylo to 3-0. Pak se pedvedla prvn formace a po velmi pkn akci na jeden dotek Tom Votrubec adresoval finln pihrvku na Michala Ciknka a ten do odkryt branky skroval potvrt. Dal branka nm nebyla uznna pro patn verdikt rozhodho a tak si Tom Votrubec, stelec tto neregulrn branky, zpravil chu o minutu pozdji po samostatn akci, pak jet Michal Ciknek oraztkoval bevno a zpas se dohrval. koda je jen, e jsme nedokzali udret ist konto, 40 vtein ped koncem jsme inkasovali a tak ns povzbudil alespo gl z hole Martina Cibulky, ktermu nahrval Pavel Treybal a to necelch 10 vtein ped koncem zpasu.

FBC Merkur Praha - Ovocn Bze B   (0:3)
Co ci k tomuto zpasu, soupe v esti, poslen o svho trenra, bojoval, del a asi si to tedy zaslouil. My neschopni se prosadit pes vborn, oproti nm, velmi drazn brnc obrnce, jsme se za prvn dv tetiny dostali ped branku tak ptkrt a z toho si ani nevzpomnm kolikrt jsme branku soupee pmo ohrozili. Bohuel ani stdn brank ji za stavu 0-3, nepomohlo naemu tmu se njak zvednout. Je sice pravda, e po pchodu Vojty Kidlese, kter hned dvakrt pkn zashl, se n soupe z na obrann poloviny skoro vytratil, bohuel se nejednalo o fyzickou navu, ale o zpevnn jejich obrann linie, a tak to bylo jet o nco v toku hor. Tet tetina probhala zcela v na reii, ale soupe brnil opravdu vborn a tak vsledkem byly jen dv nastelen tye. Pmo ped branku ns soupe nepustil a vtina naich stel z dlky konila na nohch brnicch protihr nebo mimo branku. Zpas skonil na prohrou 0-3, podruh v sezn jsme nedali gl a podruh s tmem potpjcm se u dna tabulky. koda.


6. turnaj / 10. - 11. ligov kolo / 3.2. 2000

FBC Merkur Praha - FKPM Praha   (4:3)
Proti soupei, kter se stle dr v klidnm stedu tabulky, stejn jako my, jsme nastoupili vlivem chipkov epidemie ve znan zen sestav. Nicmn poteba prv nad tmto soupeem pln bodovat ns hnala do pedu a dky na bojovnosti jsme se tak v prvn tetin dokali veden a to z hole Michala Ciknka, kter z otoky pekvapil soupeovu obranu a nakonec i branke, pihrval mu Luk Kouba. Vedli jsme jen do 8. minuty druh tetiny, kdy se po zmatku ped na brankou prosadil i soupe. Chvli pot, ale Mirek Houvika dlouhou pihrvkou vysunul do brejkov situace Michala Ciknka a ten se nemlil 2-1. Minutu ped koncem druh tetiny, po na chyb v obran, soupe vyrovnal a tak se ve tet tetin zanalo odznova. Nae bojovnost nakonec pinesla ji po prvn minut astn, ale velmi dleit gl z hokejky novho mue Martina Cibulky, ktermu nahrl nejlep nahrva utkn Luk Kouba. A kdy ve tet minut nm konen vyla standartn situace a Luk Teslk po pihrvce Honzy Kristmana nekompromisn zavsil pod bevno zdlo se bt hotovo. Ovem to by jsme to nemohli bt my, abychom zpas dohrvali v klidu a pohod, a tak soupe jet naposledy snil v minut devt. Nae precizn obrana a vborn dren balnu u soupee k niemu nepustila a pln bodov zisk se nakonec sml na n tm.

FBC Merkur Praha - SSK Future D   (3:5)
S tmem juniorskch vez minulho ronku turnaje Czech Open a v tabulce druhm mustvem jsme odvedli velmi dobr vkon, koda na zisk alespo jednoho bodu jsme nakonec nedoshli. Soupe ji po 16 vteinch vedl a zdlo se, e ns zalapou stejn tak, jako ostatn tmy na divize. To by ovem Luk Kouba po samostatn akci nesml vyrovnat a Michal Ciknek po ukesu s Tomem Votrubcem dokonce strhnout veden na nai stranu a to se u psala 7. minuta druh tetiny. Soupe ale jet v te tetin vsledek otoil, nutno dodat, e zcela nezaslouen a v obou ppadech ze tstm, nicmn jsme se do hry ve tet tetin pustili za stavu 2-3. Pak pila nae chyba pi standartn situaci, kdy jsme patn postavili ze a soupe bez problm zvil svj nskok ze druh tetiny. Pak sice vykesal jiskiku nadje Luk Teslk, kter skroval po pihrvce Michala Ciknka, ale na srovnn nm bohuel sly nestaili. Samozejm, e se nm podailo jet nkolikrt atakovat soupeovu branku, museli jsme logicky otevt obranu a tak soupe korunoval svoje tst ptou brankou. Body tedy tentokrt pipadli soupei, kter si tak upevnil pozici druhho tmu tabulky za zatm suvernm tmem TJ Sokol Kr.


5. turnaj / 9. ligov kolo / 6.1. 2000

FBC Merkur Praha - Las Plantas   (0:2)
Co ci k tomuto utkn, snad jen to, e jsme si to zaslouili. Prohrt s tmem, kter doposud vyhrl jedin utkn a beznadjn se kr na pedposlednm mst tabulky, k tomu nevstelit jedinou branku, to je jednodue pln pohroma. Asi nikdo z ns nepochyboval o naem jasnm vtzstv, realita ale byla zcela opan. Prohrli jsme 0-2, po cel zpas jsme byli lep, vytveli jsme si brankov pleitosti, nastelili jsme tikrt brankovou konstrukci, mli jsme i pesilovou hru, ale branku se nm vstelit nepodailo. Soupe nm dal lehce prvn branku ze standartn situace ji v prvn tetin, ve druh pidal druhou z brejku a zabetonoval se na vlastn polovin. To bylo pesn to, co jsme nepotebovali, protoe nm odjakiva tento hern styl soupee zcela nevyhovuje. Prohrli jsme, opt bylo o em pemlet.


4. turnaj / 7. - 8. ligov kolo / 3.12. 2000

FBC Merkur Praha - FBC Apollo   (10:1)
V prvn tetin jsme se, snad proti nejslabmu tmu u ns, i pes trval tlak nedokzali glov prosadit, a tak ns do veden paradoxn dostala a branka, kterou si soupe dal sm, nakonec byla pipsna Michalu Ciknkovi. Pak se spustil brankostroj. Dal gl vstelil Michal Ciknek u normlnm zpsobem a na 3-0 zvyoval, po pihrvce Mirka Houviky, Tom Votrubec. Luk Kouba upravil skre na 4-0, po stele Pavla Treybala se do odkryt branky trefil Michal Ciknek a et druh tetiny uzavel Luk Kouba. Ve tet tetin jsme opt zvolnili a odevzdanmu soupei jsme dvali lekce z florbalu. Na 7-0 zvyoval Mirek Houvika po pihrvce Luke Kouby, pak se jejich role vymnili, Luk Kouba po pihrvce Mirka Houvika upravil na 8-0. Pak ale pila mal chyba, a tak Ondej Vrba, pro tento turnaj nae branksk jednika, musel pro mek shnout a za svoje zda. Chu jsme si zpravili hned po buly, po vborn kombinaci kdy finln pihrvku adresoval Michal Ciknek a Tom Votrubec bez problmu zavsil. Devt vtein ped koncem jsme se dokali dest branky, kterou vstil Michal Ciknek.

FBC Merkur Praha - FBK Brands nad Labem   (6:4)
Vkon naeho mustva v tomto utkn byl na hranici naich monost, protoe jsme se i pes nepzniv vod zpasu dokzali zvednout a dothnout toto utkn do vtznho konce. Ale postupn. Ne jsme se rozkoukali, tak ve 31. vtein jsme prohrvali. V 7.minut soupe zahrval trestn stlen a se tstm promnil 0-2. Prvn tetina byla z na strany pli pasivn a to hlavn ve fzi ton. Buili jsme do plnch a n soupe hrozil rychlmi protitoky. A tak velk zvrat pineslo a vn zrann soupee, kdy hra byla na 20 minut peruena. Do druh tetiny jsme li s odhodlnm vstelit gl a pokusit se o zvrat. Podailo se to v 5. minut, kdy se trefil Michal Ciknek. A kdy o minutu pot Luk Kouba, po pihrvce Luke Teslka, vyrovnal, byly jsme na koni my. el bohu jen 20 vtein, kdy soupe strhl veden na svoji stranu. Michal Ciknek po pihrvce Luke Kouby ale opt vyrovnal, a o pt minut pozdji ns poslal do veden opt Michal Ciknek po pihrvce Luke Kouby. Ve tet tetin jsme se nejprve ubrnili pesilovce soupee, abychom hned po pchodu vylouenho hre lovili mek z na st potvrt. Ale v tomto zpase jsme byli bojovnj, Michal Ciknek namazal na hokejku Tome Votrubce a ten se nezmlil, a od tye poslal n tm do veden. Mirek Houvika pak po pihrvce Luke Kouby zvil na 6-4, a dal nm tak dvoubrankov nskok. Ten jsme si ji s pehledem uhldali.


3. turnaj / 5. - 6. ligov kolo / 5.11. 2000

FBC Merkur Praha - Veterni Mnek pod Brdy   (6:2)
K zpasu s paprov slabm tmem s vysokm vkovm prmrem, jsme nastoupili s velkm nadenm a hned od zatku jsme jasn diktovali hru. Chybou ale bylo, e jsme se a zbyten moc snaili prosadit kombinn hrou msto toho, abychom vce stleli. Tak poprv chytal n druh brank Ondej Vrba, a tak jsme ze zatku i vce brnili, abychom nedostali prvn gl. Natst jsme se ujali veden my a to po brance Tome Votrubce, kter z ostrho hlu pekonal soupeova branke ranou pod bevno, pihrval mu Luk Kouba. Michal Ciknek tsn ped koncem prvn tetiny zvil na 2-0, a kdy se v 9.minut druh tetiny trefil Luk Teslk po pihrvce Romana Cibulky bylo rozhodnuto. Soupe sice dokzal z brejku snit, ale Mirek Houvika po pihrvce Michala Ciknka nm vrtil klid a Luk Teslk pkn zvil na 5-1. V posledn tetin jsme si hldali svj nskok. Na jedinou branku soupee hned v vodu, odpovdl po pihrvce Honzy apka v 11. minut z brejku Mirek Houvika a zpas pro ns skonil slunou vhrou 6-2.

FBC Merkur Praha - TJ Sokol Praha Kr   (1:2)
V tomto utkn jsme se stetli s tmem, kter hraje zejm fotbal, protoe jejich fyzick kondice, velmi nesportovn chovn, simulace, znan pipomnala tm fotbalovch hr. Ale byl to tak tm, kter zatm suvern vedl na divizi a kadho soupee vlcoval rozdlem tdy. V prvn tetin na ns soupe doslova vletl a nutno ci, e jsme se v vodu stetnut pli prosadit nedokzali. Krom nkolika osobnch souboj, po kterch se na zemi vdy vleli hri Kre ve smrtelnch kech se nic podstatnho neudlo. Bojovalo se, ltalo z jedn strany na druhou, ale dn vt ance nepichzeli. Jedna akce nakonec v sti skonila, el bohu na na stran. Ve druh tetin se nm v pesilovce podailo vyrovnat a to po krsn kombinaci, kdy si na finln pihrvku Luke Teslka nabhl a promnil v gl Michal Ciknek. Boj pokraoval a zdlo se, e bychom mohli uhrt cennou remzu. Ve tet tetin jsme se dostali pod tlak, ale stle jsme odolvali a obas hrozili brejky. Ve 4. minut tet tetiny se vak skre mnilo a to v neprospch naeho tmu. koda, e u nebylo v naich silch znovu vyrovnat, protoe jsme si to za velmi bojovn vkon urit zaslouili. Prohrli jsme s ldrem na divize 1-2, ale dokzali jsme si, e kad soupe je k poraen a e odveta by mohla vypadat co se vsledku te pln obrcen.


2. turnaj / 3. - 4. ligov kolo / 9.10. 2000

FBC Merkur Praha - Ovocn Bze B   (3:2)
V tomto utkn jsme se utkali s tmem, kter jsme u znali z pedchoz sezny, a tak tato skutenost byla pro ns malou vhodou. Vstup do zpasu se nm ale pli nepodail, protoe ji v 5.minut prvn tetiny jsme prohrvali po nazenm a nsledn promnnm trestnm stlen 0-1. Natst pro ns se v tomto zpase probudil, a to hlavn stelecky prvn tok, a tak ze standartn situace po pihrvce Honzy Kristmana vyrovnal stelou pod bevno Michal Ciknek. Ale i n druh tok rozhodn nebyl v pozad. Ovem jeho steleck nemohoucnost a nsledn nepromovn vyloench anc se do steleckho zpisu mohlo jen tko promtnout. A tak branky musel dvat tok prvn a zaplapnbh dval. Michal Ciknek po pihrvce Tome Votrubce z otoky strhl veden na nai stranu 2-1. Druh tetina byla z obou stran brankov neplodn, a tak bylo kolem Tome Votrubce po pihrvce Michala Ciknka promnit rychl brejk v 8.minut tet tetiny a zvit skre utkn na 3-1. Soupe se sice jet jednou tak trochu vrtil do hry, kdy se mu podailo snit na rozdl jedn branky, ale nae vborn hra ped koncem utkn u nedovolila soupeovi ani vystelit na nai branku, a tak po vhe 3-2 jsme si do ligov tabulky zapsali prvn dva body.

FBC Merkur Praha - FBK Panthers Praha B   (5:5)
V tomto utkn jsme se stetli s tmem, kter vynik vbornou technikou, velmi dobrou stelou, fyzickou kondic a v neposledn ad dobe organizovanou hrou. Ovem jak u to u naeho tmu bv s takovmto soupeem my zahrt umme. A kdy ve tet minut utkn otevel skre Tom Votrubec po pihrvce Michala Ciknka a to z dobrch 13m zaali se dt vci. Za minutu bylo vyrovnno. Za deset vtein po vyrovnn se prosadil druh tok a po velmi dobr kombinaci strhl veden na nai stranu Luk Teslk, pihrval mu Mirek Houvika. Za ticet vtein bylo ale opt vyrovnno. Za 15 vtein po vyrovnn jsme se dostali do veden opt my po pihrvce Luke Kouby se trefil Honza Kristman. Za patnct vtein se stelecky prosadil i Luk Kouba, pihrval mu Michal Ciknek a vedli jsme 4-2. A kdy ve 12. minut prvn tetiny zvil nae veden Michal Ciknek po pihrvce Luke Kouby nebrala nae euforie konce. Ovem ta bohuel netrvala pli dlouho, protoe 40 vtein ped koncem prvn tetiny soupe snil na 3-5. Ve druh tetin ns soupe zaal pehrvat a svoji pevahu zroil v naprosto zaslouen vyrovnn. Posledn tetina byla bojem o bod, kter jsme nakonec vybojovali.


1. turnaj / 1. - 2. ligov kolo / 9.9. 2000

FBC Merkur Praha - SSK Future D   (2:3)
K vbec prvnmu utkn na druh sezny jsme nastoupili proti juniorskm mistrm republiky, vtzm Czech Openu a hlavn 18-ti letm klukm. Hlavnm problmem ale nebyl n soupe, protoe kad tm je k poraen, ale zen sestava naeho tmu. I kdy jsme do nov sezny poslili, jmenovit o Luke Teslka, seli jsme se v osmi lidech a proto to bylo velmi tk. Zajmavost bylo, e hrac as se zmnil na 3krt 15 minut. V prvn tetin jsme se jen tko dostvali k mku, protoe soupe byl opravdu velmi hern vyspl. Nakonec chyby v poslednch 15ti vteinch prvn tetiny ns stly dvobrankov veden naeho soupee. Druh tetina vak zcela vyznla pro ns. Soupee jsme zali pehrvat a to hlavn vt bojovnost. Ji po ticeti vteinch jsme snili glem Luke Teslka, ktermu perfektn nahrl Pavel Treybal a ji zmiovan stelec si soupeova branke poloil a s pehledem zasunul m do branky. Dlem 10. minuty druh tetiny byla nae vborn akce, po kter nezbylo rozhodm nic jinho ne nazen trestnho stlen, kvli postaven hre v brankoviti. Trestnho stlen se ujal Luk Teslk, a vyrovnal na 2-2, a nutno dodat, e njezd v jeho proveden by urit obstl i na mezinrodnch hitch. Ve tet tetin jsme ji na pokraji sil, odolvali a kontrovali rychlmi brejky, ale soupe nm zasadil tvrdou rnu do na hern koncepce strhl veden na svoji stranu a my jsme na vod sezny opt prohrli.

FBC Merkur Praha - FBC Uhnves   (4:5)
K tomuto utkn se mi vbec nechce vracet a tak jenom ve zkratce. Prohrli jsme ze soupeem, ktermu bychom v normlnm trninkovm procesu dali s pehledem bra a li bychom na pivo. Ligov realita byla vak jin. Po cel zpas jsme se nedokzali dostat do veden a to byl kmen razu. Michal Ciknek sice po skvl akci vyrovnal na 1-1, pihrval mu Mirek Houvika, ale soupe odskoil na rozdl dvou branek. S nstupem do tet tetiny ns dostal do hry opt Michal Ciknek po pihrvce Luke Kouby a snil na 2-3. Ale soupe z minima til maximum a pt minut ped koncem utkn vedl 5-2. Pak sice opt po velmi dobr akci snil Honza Kristman po pihrvce Tome Votrubce. Za minutu nato nael Michal Ciknek ped brankou osamocenho Tome Votrubce, kter nadvakrt prostelil soupeova glmana. Jenome honit vechno na posledn chvli se nevyplc a taky se nevyplatilo. Zaslouen jsme prohrli se slabm soupeem.

Nahoru
    home | odkazy | kontakt