FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentá?e
 utkání
2000 / 2001
1999 / 2000SKS


Copyright © 2022
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

Sezna 2001/2002 - Komente

 11. turnaj   ( FBC Werlibi 2000, FBC Rippers Praha )
 10. turnaj   ( Las Plantas )
   9. turnaj   ( FBC Hornets Praha, FBC Hamsters Praha )
   8. turnaj   ( Torza Sorry, FBK Sokol Bubene )
   7. turnaj   ( FC Bourbon Praha B, SSK Future C )
   6. turnaj   ( FBC Rippers Praha, FBC Magna )
   5. turnaj   ( Las Plantas, FBC Werlibi 2000 )
   4. turnaj   ( FBC Hamsters Praha )
   3. turnaj   ( FBK Sokol Bubene, FBC Hornets Praha )
   2. turnaj   ( SSK Future C, Torza Sorry )
   1. turnaj   ( FBC Magna, FC Bourbon Praha B )


11. turnaj / 19. - 20. ligov kolo / 27.4.2002

FBC Merkur Praha - FBC Werlibi 2000   ( 7 : 3 )
Do poslednho turnaje sezny jsme nastoupili s odhodlnm zvtzit v obou duelech s paprov slabmi soupei a to se nm dky bohu bez vtch problm tak podailo. Jedin vtzstv v obou zpasech by ns posunulo na tvrtou pku ligov tabulky, a tak bylo o co hrt. Prvn zpas jsme odehrli s tmem Werlib, mladm, ale snad perspektivnm mustvem, kter nm alespo v vodnch minutkch nechtlo dt nic zadarmo. Od zatku zpasu jsme vedli a po celou dobu jsme soupee nenechali ani vyrovnat. Prvn st skonila pro ns pjemnm tbrankovm vedenm 4-1. Do veden 2-0 ns dostala dvojice Michal Ciknek, Tom Votrubec, kte zaznamenali bhm dvou stdn kad po jedn brance a asistenci. Pak Werlibi sice snili, ale vzpt se prosadil i n druh tok a Luk Teslk po pihrvce svho bratra Ondeje Teslka zvil na 3-1. et prvn tetiny uzavel po pihrvce Luke Kouby Michal Ciknek a svte div se, po dlouh dob z promnn standartn situace 4-1. Na zatku druh tetiny soupe korigoval na 2-4, ale za ns odpovdl po samostatn akci obrnce Martin Chudoba a zvil opt na rozdl t branek 5-2. Naposledy se soupe trefil v pli druh tetiny a od t doby si vce mn ani nekrt. Tet tetiny probhala zcela jasn v na reii a nebt nkdy a zbytench nahrvek navc, mohl hlavn prvn tok, vstit jet tak pt branek. Nakonec byli jen dv. Postarali se o nj ji zmnn lenov prvn ton formace, Luk Kouba dvakrt nahrval a Tom Votrubec s Michalem Ciknkem uzaveli brankov et tohoto v celku pknho utkn na konench 7-3.

FBC Merkur Praha - FBC Rippers Praha   ( 12 : 3 )
Do poslednho zpasu jsme nastoupili s vdomm, e proti nm hraje posledn mustvo tabulky a tak jsme cestu za tvrtou pkou tabulky mli znan ulehenou. Pravda je ale i ta, e soupe po naem tbrankovm veden zcela vyklidil hrac plochu, take pot hra spe pipomnala a to i z na strany takov leh ptelek. Je teba podotknout, e nm pomohlo sestaven kompletnch dvou tok, ke ktermu jsme se dostali a na zatku tet tetiny na kor pouze dvou obrnc, ale hra se od t doby stejn po vtinu asu odehrvala na pli naeho soupee, take to nai obrnci Martin Chudoba s Honzou Kristmanem zvldli. Rozepisovat podrobnji vechny nae branky by bylo v tuto chvly asi zbyten, ve dleit je stejn v sekci ligov utkn a tak jenom strun k dn na hiti. Jak jsem se ji zmnil, tbrankov veden nm dalo klid a my jsme hrli pesn to, co jsme potebovali. Po dvou tetinch jsme vedli 4-1 a tak matematik rychle spot, e jsme zvrenou tetinu vyhrli 8-2. Dky seskupen naich tok se nm zaalo lpe bhat, kombinovat a hlavn promovat vypracovan pleitosti a tak skre uten narstalo. Je teba podotknout, e k naemu velkmu vtzstv pispl velkou mrou Luk Teslk, kter vytvoil rekord naeho tmu, ne-li cel soute, kdy zaznamenal 7 bod, za neuvitelnch 6 branek a 1 asistenci. Je jen velk koda, e takovou steleckou potenci si schoval a na zvren zpas sezny, ale teba na svoje steleck hody nave v pt sezn, no uvidme. Michal Ciknek pidal 5 bod za 2 branky a 3 asistence, Tom Votrubec 3 body za 2 branky a 1 asistenci, Luk Kouba 3 body za 1 branku a dv asistence a Mirek Houvika, Honza Dvok a Martin Chudoba po jednom bodu z eho posledn jmenovan za branku na 10-3. Take jsme si vylepili individuln statistiky, kdy se nakonec nai ti hri protlaili do prvn tveice v kanadskm bodovn soute, ale co je to platn tvrt msto naeho tmu v zvren tabulce bylo nakonec stejn mnohem vtm zklamnm ne njak osobn spchy.No, snad to vyjde pt seznu.


10. turnaj / 18. ligov kolo / 6.4.2001

FBC Merkur Praha - Las Plantas   ( 6 : 2 )
Na jedin turnaj, kter se konal mimo Praha, jsme pijeli odehrt jen jeden zpas, ale s tmem, kter si letos vede velmi dobe. V hale, kter snad ani nemohla splovat podmnky pro hran, jsme si s tmem Las Plantas poradili a na rozdl od naeho prvnho vzjemnho zpasu dothli vsledek do vtznho konce. Prvn tetina byla nervzn a soupe a moc pemotivovan, ,jinak si jen tko vysvtlit jejich chvlema a bojov florbal. Dren hol, slovn vhrky a dal nesportovn projevy soupee ale nestaili na n ne sice nejlep, ale pesto pesvdiv vkon. V prvn tetin, kterou jsme vyhrli 2-1, ns do veden dostal Luk Kouba, kter s pehledem potrestal patnou rozehrvku soupee. Za dv minuty tm Las Plantas poprv a nakonec v zpase vyrovnal a tak kolem Tome Votrubce bylo po pihrvce Luke Kouby strhnout veden na nai stranu. Ve druh tetin pokraoval boj o kad mek, ale soupe postupem asu vce chyboval a my trestali. Tom Votrubec po pihrvce Martina Chudoby vstil svj druh, n tet gl a uklidnil tak cel tm. Pak jsme ote zpasu pevzali my a v 7. minut druh tetiny zvil na tbrankov rozdl Mirek Houvika, ktermu nahrval Luk Teslk. koda, e se soupei podailo 30 vtein ped koncem druh tetiny vstelit branku, protoe by se jinak zpas dohrval. Takhle jsme museli vydret v tempu i ve tetin tet a nakonec pidat jest dv branky. Zaslouil se o n druh tok. Na 5-2 zvyoval z chumlu ped brnou stelou pod bevno Luk Teslk, asistence byla pipsna Martinu Hrubcovi a konen vsledek po pihrvce Honzy Kristmana peetil svm druhm glem Mirek Houvika. Polepili jsme si tedy o dva body, ale s ohledem na skutenost, e mme odehrno pouze 18 zpas klesli na ptou pku prbn tabulky. Posledn turnaj o vem rozhodne a snad se nm poda jet tuto pozici v tabulce vylepit.


9. turnaj / 16. - 17. ligov kolo / 17.3.2002

FBC Merkur Praha - FBC Hornets Praha   ( 3 : 2 )
Vborn dv tetiny ns posunuli ke zcela zaslouenm dvma bodm. Je pravda, e tm Hornets obv pedposledn msto tabulky, avak sv zpasy prohrv pravideln o jeden gl. Ale v posledn zpase dokzal porazit naeho tabulkovho souseda tm Future rozdlem tdy 9-1. A tak se dalo ekat, e by rd potrpil i ns. Nepotrpil. Prvn dv tetiny jsme hrli vborn, hlavn nae obrana pracovala takka bezchybn. Problmy jsme spe mli v koncovce, kdy jsme z ady dobrch pleitost, vyuili v prvn tetin pouze jednu. Skre zpasu otevel Tom Votrubec. Ve druh tetin nae ance ubyly, ale naopak jsme zatili konto soupee dalmi dvma brankami. Po pihrvce Martina Chudoby se o n druh steleck zpis postaral opt Tom Votrubec a ve tinct minut druh tetiny souhru naich obrnc zakonil ve vborn form hrajc Martin Chudoba, kter stlel z nahrvky svho kolegy z obrany Pavla Treybala 3-0. Po dvou tetinch se zdlo, e je o vsledku rozhodnuto. Soupe ale v vodu tet tetiny vstelil branku a nm zatrnulo. Natst oproti pedchozm zpasm, kdy jsme i dvoubrankov veden s pehledem ztrceli, tady jsme s pehledem udreli. Soupe nakonec snil 10 vtein ped koncem a jet k tomu nohou, branka byla uznna, ale dva body doma.

FBC Merkur Praha - FBC Hamsters Praha   ( 5 : 1 )
Ve druhm zpase jsme se utkali s odvkm rivalem tmem Hamsters Praha. Konen v optimln sestav jsme zpas zvldli na vbornou a to snad ve vech smrech. Nechybla bojovnost, nasazen, kompaktn pojet hry a nakonec zaslouen vsledek, kter jsme oekvali. Dali jsme do hry vc a nakonec soupe me mluvit o tst, e prohrl pouze o 4 branky. Prvnch 5 minut prvn tetiny bylo z obou stran velmi opatrnch a tak bylo k vidn spousta osobnch souboj. Pak se nm podailo pevzt kontrolu a do konce prvn tetiny jsme na hiti vldli. Bohuel, jak jsem se ji zmnil pi soupei stlo tst, take v osm minut jsme mli na kont akort dv nastel tyky. V 9. minut se ale prosadil druh tok, po pihrvce Luke Teslka otevel skre utkn Mirek Houvika. K na velk radosti o dv minuty pozdji po pihrvce Honzy Kristmana prostelil z ctyhodn vzdlenosti branke Hamster Tom Votrubec 2-0. Tak skonila prvn tetina, ve kter jsme mohli vst o vce branek a bylo by po zpase. Druhou tetinu jsme zaali opt skvle. Martin Hrubec po pihrvce Mirka Houviky s pehledem zavsil a my se tak dostali do tbrankovho veden. Druhou tetinu jsme mli takt pod svoji taktovkou, a tak soupe ohrooval na branku jen s velk vzdlenosti, kde vechny stely ml n brank Ondej Vrba. Prv on ns podrel na zatku tet tetiny, kdy jsme tak trochu zaspali a soupe se dostal asi do t vtch anc. Jedna z nich skonila za zdy naeho branke, ale tm korigovn vsledku skonilo. Vc anc si ji soupe nevytvoil, naopak Michal Ciknek po pihrvce Martina Chudoby pidal 4 branku a steleck et uzavel po pihrvce Tome Votrubce, nejlep hr tohoto turnaje Martin Chudoba. Vsledek 5-1 byl tedy zaslouen, me ns mrzet snad jen prohra z prvnho utkn. Je koda, e se v takovm tempu nehraje kad zpas, protoe se opravdu bylo naco dvat. Dkujeme soupei za pkn utkn a za dva body, kter nm pomohli je porpv peskoit a posunout se tak na 4. msto tabulky.


8. turnaj / 14. - 15. ligov kolo / 24.2.2002

FBC Merkur Praha - Torza Sorry   ( 1 : 6 )
Na co se vymluvit, abychom zhodnotili toto nevydaen utkn, to opravdu nevm. Soupe ns pehrl ve vech smrech. Jeho dobr vkon lze z na strany pouze pochvlit a popt mu, jako jasn postupujcmu celku, hodn spch v 1. prask lize. Ale pojme ve strunosti k samotnmu zpasu. Cel utkn jsme tahali za kra provaz, ale konen skre vypad a pli hroziv v n neprospch. Nebyli jsme sice Torze vyrovnanm soupeem, ale v prvn tetin jsme odolvali siln ntlakov he a podait se nm vstelit jednu branku, mohl mt zpas jin prbh.Torza ale svho tlaku vyuila a vstelila dv branky a tak jsme po prvn tetin prohrvali 0-2. Pak jsme zahodili nkolik dobrch pleitost a soupe trestal tet brankou. Na zatku tet tetiny jsme vykesali jiskiku nadje, kdy poprv a naposled v zpase Tom Votrubec pekonal vborn chytajcho branke Torzy 1-3. To bylo ale s na strany vechno. Pak soupe zase na chvli zabral a bhem dvou minut pidal dal dv branky. Konec utkn se dohrval, Torza hrla co potebovala a my s nulovou motivac, alespo na snen, jsme konec zpasu odchodili. Skre nakonec uzavel soupe 4 vteiny ped koncem a my jsme se u museli soustedit na druh odpoledn zpas, ve kterm jsme potebovali zvtzit. koda jen, e jsme vedouc tm tabulky nepotrpili alespo tak, jako v prvnm zpase.

FBC Merkur Praha - FBK Sokol Bubene   ( 6 : 4 )
Druh zpas byl vzhledem k monm posunm v tabulce pro ns velmi dleit. Motivace byla hned nkolinsobn. Zaprv jsme hrli s tmem, kterho od ns ped tmto turnajem dlil v tabulkovm umstn pouze jeden bod a za druh s tmem, kter nm minule utdil lekci 1-6. Zpas pro ns zaal velmi dobe. Ji po 55 vteinch utkn se prosadil z tkho hlu Luk Teslk a prostelil branke, kter nm v minulm utkn dovolil pustit jednu snad z padesti stel. Kdy v minut pt cel nae ptka pedvedla ndhernou kombinaci, kdy Michal Ciknek adresoval finln pihrvku na Luke Teslka a ten vstelil druh gl, zaali jsme na hiti panovat. My jsme vbec mli nstup do tohoto utkn velmi dobr a tak veden 2-0 bylo zaslouen. Bohuel soupe z nhodn akce snil a na zatku druh tetiny dokonce vyrovnal. Zanalo se tedy znovu. Michal Ciknek po prvn ligov asistenci naeho branke Vojty Kidlese strhl veden na nai stranu 3-2. Vedli jsme ale jen pt minut, soupe opt vyrovnal a zdl se bt na koni. Vsledkem 3-3 tak nakonec skonila druh tetina. Nstup do zvren sti se nm opt vydail. Michal Ciknek po nahrvce Luke Teslka opt strhl veden na nai stranu a minutu nato, Mirek Houvika po svm napadn dohnal soupee k vlastn brance. To byl zlomov okamik celho zpasu. Psala se ale stle 5. minuta tet tetiny a soupe opt snil. Vyrovnat se mu ale nepodailo. Michal Ciknek v 10. minut, kdy jsme hrli v oslaben, vypchl mek a svj brejk promnil 6-4. Po tto brance se ji soupe na nic nevzmohl. Vyhrli jsme a udreli si pt msto v na ligov tabulce.


7. turnaj / 12. - 13. ligov kolo / 27.1.2002

FBC Merkur Praha - FC Bourbon Praha B   ( 4 : 4 )
Pedchoz turnaj byl nam nejlepm, a tak jsme doufali, e bychom mohli navzat na pedchoz dv vhry dalm bodovm ziskem. Bod jsme zsklali prv v tomto utkn a byl to bod jedin, kter se nm podailo z tohoto turnaje odvst. Do zpasu s Bourbonem jsme vkroili velmi vlan a tak ns probudil a druh gl naeho soupee v 7. minut prvn tetiny. Nae veker snaha vak konila u vynikajcho branke Bourbonu, kter pat vbec k nejlepm v lize. Po celou prvn tetinu jsme ho nedokzali pekonat ani z tch nejvyloenjch pozic. A tak nm tvrd der zasadil tsn ped koncem tetiny Bourbon. Prvn tetinu jsme tedy prohrli 0-3 a vzhledem k celkovmu prbhu prvn tetiny jsme ji moc nedoufali v obrat. Zlepen hra ve druh tetin, hlavn v obran, kde jsme ji soupee nepoutli do steleckch pozic, nakonec vedla k jedin brance Tome Votrubce, kter lehce teoval takovou polostelu Michala Ciknka 1-3. Vyctili jsme tedy malou anci a do tet tetiny jsme vtrhli s odhodlnm alespo nepzniv vsledek utkn vyrovnat. Podailo se. Tom Votrubec bhem t minut dvma brankami vyrovnal a dovril tak svj hatrick. Druhou branku vstil dky sv dslednosti a tet branku mu pkn pipravil jeho spoluhr z toku Michal Ciknek 3-3. Nae radost z vyrovnn trvala jednu minutu. Soupe po na chyb opt el do veden a v tu chvli jsme se ocitli ve velkch nesnzch. Po velk radosti a jasn pevaze pila krut rna pro n tm. Natst se jedn jedin chyby dopustil i brank Bourbonu, kdy pustil pknou stelu Luke Teslka z plky hit. Po tto brance jsme se uklidnili a rozhodli hrt na remzu, kter jsme se bez vetch problm nakonec dokali.

FBC Merkur Praha - SSK Future C   ( 2 : 3 )
SSK Future, tedy tm pln junior, kter trp i ty nejlep tmy, ns sice nepotrpil, ale porazil. Nevyzpytateln tm, kter hraje pokad v jin sestav, je schopn porazit druh celek tabulky a pak prohrt v jin sestav s poslednm a to rozdlem tdy. Na ns sice nebyl v njak oslniv sestav, ale svoj vykvac a tud pro ns nepjemnou hrou ns uspal a porazil. Prvn tetina byla zcela v na reii, vyhrli jsme ji 2-0. Na prvn branku v utkn nm staili dv minuty. Luk Kouba poslal pes cel hit kolmou pihrvku na Michala Ciknka a ten se nezmlil. Kdy v 10. minut prvn tetiny pidal druhou branku Mirek Houvika po nahrvce svho spoluhre z toku Luke Teslka vypadalo to, e dothnout zpas do vtznho konce by neml bt tak velk problm. Skutenost ale byla pesn opan. Bhem druh tetiny jsme svoj patnou hrou dovolili soupei snit a hned pot vyrovnat. V tu chvli jsme nevdli co hrt. Natst soupe nedosahoval takovch kvalit, aby v ase naeho totlnho hernho rozpoloen pidal dv branky a tm utkn rozhodl ve svj prospch. Take po druh tetin divcky neatraktivnho utkn svtilo na svtln tabuly nerozhodn skre 2-2. Tet tetina probhala v duchu t druh, take se na hiti nic nedlo a byl to sp souboj o kad mek i kdy ve velmi laxnm tempu. Teku za nepovedenm zpasem nakonec udlali hri Future, kdy dv minuty ped koncem zpasu, rozhodli nhodnou brankou o vsledku utkn a zvtzili 3-2.


6. turnaj / 10. - 11. ligov kolo / 6.1. 2002

FBC Merkur Praha - FBC Rippers Praha   ( 9 : 1 )
Tento turnaj byl nam vbec nejlepm v sezne. V oslaben sestav, se temi obrnci a pti tonkyjsme s Rippers odehrli jednostranou partii. Je zvltn, e tento tm dokzal na tomto turnaji remizovat s Buben 2-2, se kterou my prohrli 1-6. Ovem rozdl na hiti byl jednoznan. Vsledek byl tedy jednoznan, ale za zmnku stoj 4 asistence Mry Houviky, hattrick Michala Ciknka, 4 body Luke Teslka, dv vyuit pesilovky a v neposledn ad tak 2 glov zsahy hre B-tmu Honzy apka. Skre tedy otevel ji v pt minut Michal Ciknek, kter promnil pas Luke Kouby 1-0. Do dest minuty se nm podailo dt jet dv branky, Luk Teslk a Tom Votrubec shodn promnili nahrvky Mry Houviky 3-0. Jedinou slab chvilku jsme si vybrali v zvru tetiny, kdy nm i naemu jinak dobe chytajcmu Vaku Marvanovi proklouzla stela ze standartn situace. Druh tetina vyznla jasn pro ns. Pidali jsme 4 branky. Michal Ciknek dovril dvma brankami hattrick, nahrvali mu Luk Teslk a Mirek Houvika. Dal gl pidal po samostatn akci Honza apek, pot sm dobe uvolnil Luke Teslka, kter uzavel skre druh tetiny na pknck 7-1. V vodu tet tetiny vstelil svj druh gl Honza apek, velmi pkn zavsil po pihrvce Mry Houviky a skre uzavel 7 vtein ped koncem obrnce Pavel Treybal, kter nadvakrt promnil nahrvku adresovanou od Luke Teslka. Spokojenost jak s vkonem tak s vsledkem, byla jednoznan na nai stran.

FBC Merkur Praha - FBC Magna   ( 2 : 1 )
Soupe, kter se dosud nedostavil v silnj sestav, mohl pomlet na dva body proti naemu siln oslabenmu kdru. Ale jak to tak bv, nae nepln sestava vytvoila mal bojovn celek. Nic jinho ne bojovnost by nm v tomto zpase nepomohlo. S osmi hri v poli a vynikajcm Vojtou Kidlesem v brance jsme vybojovali dva cenn body. Prvn tetinu jsme zvldli vborn. Soupee jsme do vnjch pleitost nepoutli a sami se snaili spe vykvat, ne se bezhlav vrhat do tonho psma. Tetina tak skonila spravedlivou remzou 0-0. V vodu druh tetiny jsme mli monost dohrvat 40 vtein v poetn pevaze, co byl zbytek na pesilovky ze zvru tetiny prvn. Dky pesilovce jsme se dostali do veden. Luk Teslk uvolnil na ku hit Tome Votrubce a ten hned po zpracovn nedal stelou tahem brankovi dnou anci 1-0. I nadle jsme se snaili hrt to, co jsme pedvdli v prvn tetin, tedy nikam se nehrnout a snait se udret mek na naich holch. To se nm v celku dailo a tak druh tetina skonila nam jednobrankovm vedenm. Do tet tetiny jsme vstoupili famzn. Michal Ciknek po samostan akci vymetl rek a my se tak dostali do dvoubrankovho veden. Dky tomuto glu ns soupe zaal pehrvat. Nakonec se mu podailo v 9. minut asi zaslouen snit a kdyby hned pr vtein po vhazovn vyuil svoji dal velkou pleitost, tak nevm, jak by to s nmi dopadlo. Nicmn nevyuil a po naem oddechovm asu, kter byl vystnm narstajc tlaku naeho soupee, jsme se ji bezproblm ubrnili. Vyhrli jsme 2-1 a poprv v sezn jsme si za jeden turnaj pipsali pln poet 4 bod a posunuli se na 5. msto na ligov tabulky.


5. turnaj / 8 - 9. ligov kolo / 24.11. 2001

FBC Merkur Praha - Las Plantas   ( 3 : 3 )
V tomto zpase jsme se utkali se tetm tmem tabulky, ale s vhodou znalosti soupee z minul sezny. Od zatku utkn jsme byli lepm celkem a nae hra byla velmi dobr, hlavn co se te hry dozadu. A tak nebylo divu, e jsme se dostali v na prvn pesilovce do veden, kdy po pihrvce Michala Ciknka pkn zavsil Luk Kouba 1-0. Jako pes koprk byl i n druh gl s pesilovky s jedinm malm rozdlem, e tentokrt Luk Kouba ke druh brance nepoteboval njak nahrt 2-0. Soupee jsme i nadle nepoueli do dnch anc a sami se snaili n nskok jet zvsit a definitivn se uklidnit. To se nm podailo v 5.minut tet tetiny, kdy po nahrvce Luke Kouby vstil tet branku Michal Ciknek 3-0. Psala se 11. minuta tet tetiny a my jsme dostali vhodu tet pesilov hry v tomto zpase. Jak jsme s touto pesilovkou naloili to je ostuda mluvit. Nejene jsme nedokzali ani vystelit na branku, ba naopak jsme dv branky inkasovali. Stle jsme ale vedli, a tak nebyl dvod k panice. Opt jsme se vrtili k disciplinovan obran a zaali velmi dobe brnit. Bohuel jsme se v tonm psmu dopustili tonho faulu a rozhod ns neprvem poslal na 2 minuty. Soupe odvolal branke a ve dvojnsobn poetn pevaze v ase 14.25 vyrovnal. 40 minut jsme hrli velmi dobe, na vitzstv ale musme hrt a do konce. Musme se jet nauit vyhran zpasy dotahovat do vtznch konc a pak se teprve meme mit s tmi nejlepmi.

FBC Merkur Praha - FBC Werlibi 2000   ( 9 : 2 )
Konen zaslouen vitzstv, hrli jsme co jsme potebovali, soupee jsme eliminovali a dokonce se prosadili i stelecky. Nutno dodat, tm Werlib nepsobil dojmem mustva z 2. prask ligy, ale i tak jsme si alespo dokzali, e umme hrt i s tmi slabmi. V prvn tetin to byl souboj naich tonk s brankem Werlib, kter adu anc pochytal, nebo skonili na tykch jeho branky, ale na chytrou te Tome Votrubce u nestail 1-0. Druh gl pidal stelecky se trpc Luk Teslk, doufejme e se chytil, po pihrvce Mirka Houviky 2-0. Tak tak skonila prvn tetina, kterou jsme mli jasn pod kontrolou. Druh tetina se promnila v na exibici. Tom Votrubec pidal dal dv branky a zaznamel tak svj prvn ligov hattrick, nahrvali mu Michal Ciknek a Martin Chudoba. Dal branky pidali Mirek Houvika po nahrvce Honzy Kristmana, podruh se trefil tak Luk Teslk, tomu pihrl Honza apek a n steleck et tetiny uzavel Honza Kristman po jedn vtein na pesilovky, asistenci si pipsal Luk Teslk. Druh tetina skonila 7-1, protoe se nakonec prosadil i soupe. Tet tetina probhala v klidnjm tempu, my jsme se snaili hrt od zadu a zkoueli rzn kombinovat a nakonec jsme pidali jet dal dv branky z hokejek Michala Ciknka a Luke Kouby. V sedm minut zvren tetiny zaznamenal svj druh spch i soupe a po tomto glu se nae hra pemnila ve hru koky s my. Do konce tetiny jsme Werlibm mek tm nepjili a snaha vstelit dest gl tedy nebyla prvoadm kolem. Vyhrli jsme 9-2 a se hrou meme bt spokojeni. Doufm, e vkon z tohoto zpasu tak zopakujeme s nkterm silnjm soupeem.


4. turnaj / 7. ligov kolo / 10.11. 2001

FBC Merkur Praha - FBC Hamsters Praha   ( 3 : 4 )
Nae smoln srie pokrauje. Nedokzali jsme porazit tm, kter k poraen rozhodn byl. Za stavu 3-1 v n prospch se zpas prohrt jednodue nesm. Do zpasu jsme vstoupili velmi dobe. Ji ve tet minut prvn tetiny otevel skre Michal Ciknek a vypadalo to,e druh branka pijde brzy. Pila, bohuel do na st a zanalo se znova. V 6. minut prvn tetiny promnil Mirek Houvika po pihrvce Honzy Kristmana nacvienou standartn situaci a nae radost nebrala konce. V dalm prbhu zpasu soupe hru vyrovnal a nkolikrt nebezpen vystelil. V 8. minut druh tetiny se po pihrvce Martina Hrubce dostal do brejku Tom Votrubec a nekopromisn zavsil pod bevno 3-1. V tuhle chvli byl soupe nakolenou. Do zpasu ho dostali dva slepen gly na konci druh tetiny a na kolenou jsme byli my. Tet tetina byla z obou stran velmi nervzn. My jsme potebovali vyhrt a tak jsme se snaili dostat Hamsters pod tlak, kter se nm ale vynutit nepovedlo. Naopak soupe z nhodn standartn situace, velmi astnou stelou, se dostal do tsnho veden a definitivn poslal n tm pod kytky. Nai snahu vyrovnat pot eliminoval velmi dobe chytajc brank Hamsters. Posledn minutu jsme soupee zmkli na jeho vlastn polovin, ale z nkolika slibnch pleitost ji branka nepadla. Ocitli jsme se na 6. mst tabulky a vzhledem k vvoji dalch zpas ztrcme ji 7 bod na vedouc Torzu Sorry.


3. turnaj / 5. - 6. ligov kolo / 27.10. 2001

FBC Merkur Praha - FBK Sokol Bubene   ( 1 : 6 )
Nejslab vkon za uplynul dv sezny a velk steleck impotence naeho tmu, tak by se dal strun charakterizovat n vlan vstup do 3. turnaje. Nedailo se brankm, tonci nepromovali sv ance a soupe zle trestal. Jednodue eeno my jsme se trpili a soupe dval gly. Ji v 7. minut prvn tetiny jsme prohrvali 0-3 a za tohoto stavu se i tm nejlepm prost a jednodue neda. V prvn tetin jsme se zmohli na pt stel, jedna z nich se ujala a po dorce Tome Votrubce, stlel Michal Ciknek. Tetina nakonec stejn skonila tbrankovm nskokem soupee 1-4. Druhou tetinu jsme soupee zatlaili i dky dvou pesilovkm, branku se nm ale vstelit nepodailo. Bez nadszky meme mluvit o 25 stelch na brnu, kter znekodnil vborn brank Bubene. Soupe naopak z minima til maximum a pidal ptou branku. Ve tet tetin pokraovalo nae marn dobvn soupeovi branky, ani v peslen nebo ve dvou brejcch se nm nepodailo alespo zkorigovat vsledek, a tak Bubene peetil svoji spanilou jzdu estou brankou a nm nezbylo nic jinho ne se smit s dosavadn nejvt ligovou prohrou a pokusit se vyhrt alespo druh zpas proti tmu Hornets Praha.

FBC Merkur Praha - FBC Hornets Praha   ( 3 : 2 )
Nae trpen z pedchozho zpasu pokraovalo. Soupe z minima til maximum, my pesn naopak. Prvn tetina probhala ve velmi podobnm rytmu jako v prvnm zpase tohoto nevydaenho turnaje. Rozdl byl jen v tom, e soupe vedl jen 1-0 a nm se podailo brankou Luke Teslka, nahrval mu Martin Chudoba, v polovin druh tetiny vyrovnat. Pak jsme pokraovali v zahazovn vyloench anc a soupe na steleckou neschopnost ztrestal vedouc brankou 1-2. Tento stav vydrel a do konce druh tetiny. S paprov slabm soupeem jsme se zali bt o vsledek. Nakonec a bojovnost, ne pedveden hra rozhodla o vvoji tet tetiny. O naem vyrovnn rozhodlo a zavhn branke Hornet a Honza Kristman po pihrvce Tome Votrubce pece jen vyrovnal. Nakonec jsme se dokali pi pesilov he. Po stele Michala Ciknka, Tom Votrubec a Honza Kristman shodn doreli a posledn jmenovan nakonec vstil rozhodujc branku stetnut. Turnaj se nm opravdu nepovedl a za dva body meme bt nakonec rdi. Je velk koda, e jsme nedokzali navzat na celkem slun vkony z prvch zpas, protoe dva body z tohoto turnaje, vzhledem k naim pedseznnm ambicm jsou a budou mlo. Pt turnaj je ale ance ve napravit s tmem Hamsters Praha, kte se neekan objevili na druhm mst tabulky. Uvidme.


2. turnaj / 3. - 4. ligov kolo / 14.10. 2001

FBC Merkur Praha - SSK Future C   ( 9 : 5 )
Pestelka se astnm koncem pro ns, zhruba tak by se dal charakterizovat tento zpas s tmem SSK Future. Do zpasu jsme vltli opravdu raketovm tempem a ji po 45 vteinch hry jsme se ujali veden po stele Martina Hrubce, kterou se tstm teoval Michal Ciknek 1-0. Soupe ale vzpt vyrovnal a v 5. minut pidal druh gl. kolem Tome Votrubce bylo tedy srovnat na 2-2, pihrval mu Mirek Houvika. Ve druh tetin se soupe dostal opt do veden, jak jinak ne ze standartn situace, a tak Mirek Houvika po pihrvce Luke Teslka jenom srovnval na 3-3. V ase 14:04 se nm podailo dostat do veden, tentokrt nahrval Mirek Houvika a branku si pipsal Luk Teslk 4-3. Hned v vodu tet sti soupe po na chyb vyrovnal a petahovn ve veden pokraovalo. Natst pro ns dopadlo lpe, protoe Michal Ciknek po pihrvce Honzy Dvoka ztrhl veden na nai stranu a chvli pot nm dal poprv v utkn dvoubrankov nskok Luk Kouba, kter skroval z pihrvky Tome Votrubce. Soupe jet naposledy zabrnkal na nae nervy, kdy snil na rozdl jedin branky, ale nskok jsme potvrdili dvma brankami Luke Kouby, nahrvali mu Honza Kristman a Michal Ciknek, a spn zakonenm trestnm stlenm v proveden Michala Ciknka. Konen vsledek byl vyden, ale zaslouen.

FBC Merkur Praha - Torza Sorry   ( 3 : 4 )
V tomto zpase jsme se stetli s tmem, kter minulou seznu vyhrl svoji divizi a nepostopil do vy soute a dky prohrm v bari. Zpas se pro ns zaal vyvjet velmi dobe, hrli jsme v klidu se zadnch pozic a snaili si vytvoit steleck pozice. Do veden ns paradoxn dostala hra v poetn nevhod, kdy utekl Michal Ciknek a promnil 1-0. Ve druh tetin ns soupe dostal pod tlak a vyrovnal. Pak se ale v pesilov he prosadil Honza Kristman z nahrvky Luke Teslka a my se dostali znovu do jednobrankovho veden.V 8. minut Torza vyrovnala a tetina skonila za nerozhodnho stavu 2-2. Tet tetinu jsme nezvldli takticky, nechali se zbyten vyluovat, v oslaben inkasovali a museli jsme dotahovat. To se nm pes adu dobrch pleitost nepodailo a tak znovu udeil soupe 2-4. Z obyejnho nahozen vstil gl a n tm poslal do kolen. Minutu ped koncem se nm podailo snit se standartn situace, Luk Kouba po pihrvce Honzy Kristmana prostelil jinak velmi dobe chytajcho branke Torzy, ale to byla slab tcha na nai druhou prohru v sezn. Byla to velk koda, protoe si myslm, e za pedveden vkon jsme si minimln jeden bod zaslouili.


1. turnaj / 1. - 2. ligov kolo / 30.9. 2001

FBC Merkur Praha - FBC Magna   ( 5 : 3 )
Do na v poad ji tet sezny jsme nastoupili s odhodlnm konen udlat celkov dobr vsledek a prolomit srii vdy prohranch prvnch utkn v sezn. Na rozjezd jsme chytli nm ji dobe znmou Magnu. V utkn jsme po cel zpas byli lepm tmem a nai pevahu promnil v prvn branku Michal Ciknek po pihrvce Tome Votrubce. Ve 13. minut prvn tetiny jsme promnili tolik nacviovanou pesilovou hru, konkrtn Honza Kristman, kter pohotov dorazil stelu Luke Teslka 2-0. Ve druh tetin jsme hru kontrolovali a pidali dal dva gly. V 8. minut se trefil pkn z dlky Mirek Houvika a o minutu pozdji ho napodobil i Tom Votrubec 4-0. Pak jsme ale polevili a soupe zkorigoval vsledek na 4-2. Tet tetina byla pehldkou zahozench anc a to jak z na tak soupeovi strany. Nakonec se ujala a ukzkov akce v podn dvou kdelnch tonk prvn lajny. Michal Ciknek pedvedl s Tome Votrubcem ukzkov ukec a posledn jmenovan zvil na uklidujcch 5-2. Pak jsme se zaveli na vlastn pli a vyreli do rychlch protitok. Nakonec jsme jet jednou inkasovali, ale nae konen vtzstv 5-3 bylo vsledkem vynikajcho a bojovn vkonu, kter potvrdil, e bychom letos mohli pomlet na stupn nejvy.

FBC Merkur Praha - FC Bourbon Praha B   ( 2 : 3 )
Podle vsledku je ji vidt, e v tomto utkn se nm nepodailo zopakovat vkon z pedchozho utkn, a tak jsme podlehli velmi kvalitnmu tmu 2-3. Bojovnost nm sice nechybla, ance jsme si vytvoili, po vtinu zpasu jsme byli lepm tmem, ale veker nae ance na spch konili steleckou nemohoucnost a nakonec i velmi kvalitnm glmanem, kterm disponoval n soupe. Prvn tetina skonila nerozhodn 0-0, soupee jsme sice pestleli, ale do veden se nedostali. A tak Bourbon skre otevel sm, psala se 8.minuta 2. tetiny. Na branku jsme dokzali rychle odpovdt, Tom Votrubec stelou z prvn po krsn pihrvce Luke Kouby zavsil a vyrovnal tak na 1-1. Hned v vodu tet tetiny ns po samostatn akci dostal do veden Michal Ciknek, vedli jsme bohuel jen 2 minuty. Soupe vyrovnal a zaali jsme bojovat o remzu. Bohuel jsme se a zbyten moc drali do pedu a soupe podnikal velmi nebezpen rychl protitoky, kter paradoxn pibvali s n pesnou stelou. Jak jsem u zmnil v vodu vborn brank Bourbonu zsoboval sv tonky vynikajcmi balny a nakonec z jedn jeho pihrvky soupe ztrhl veden na svoji stranu. Psala se 14. minuta posledn tetiny, stav 2-3 a na vyrovnn nezbyl as ani sly.

Nahoru
    home | odkazy | kontakt