FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentá?e
 utkání
 v??dky
 ?nky
 B - t??a>
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000SKS


Copyright © 2022
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

Sezna 2004/2005 - Komente
komente k utknm Merkuru v sezn 2004/2005

   11. turnaj   ( FC Bourbon Praha, RFK Pohoda Praha )
   10. turnaj   ( FbK Sokol Bubene, FBC Prosex Bejx )
     9. turnaj   ( FB Praha C, AGC Mal Strana )
     8. turnaj   ( EMCO Cholerics, FBC Suchdol Revival )
     7. turnaj   ( AGC Mal Strana, FbK Panthers Praha )
     6. turnaj   ( FBC Prosex Bejx, Torza Sorry )
     5. turnaj   ( RFK Pohoda Praha, Banko Praha )
     4. turnaj   ( FbK Panthers Praha, FbK Sokol Bubene )
     3. turnaj   ( Torza Sorry, FB Praha C )
     2. turnaj   ( Banko Praha, FC Bourbon Praha )
     1. turnaj   ( EMCO Cholerics, FBC Suchdol Revival )


11. turnaj / 21. - 22.ligov kolo / 17.4. 2005

FBC Merkur Praha - FC Bourbon Praha   ( 9 : 4 )
Posledn turnaj sezny, posledn dva zpasy a v ppad plnho bodovho zisku postup do 3. ligy. Vzva vskutku znamenit. Vzhledem k vsledkm, kter se nm podailo udlat na jae, jsme se rzem ocitli na vrcholu tabulky a z pvodn zchranskch ambic tu najednou byly postupov. Ve he zstali tyi tmy, ale jen dva mli tuto nedli ve ve svch rukou. Prosex toti v sobotu prohrl s FB a AGC mla jen tbodov nskok. Postupov matematika byla jednoduch, dv vtzstv se rovnaj postupu. S tmto vdomm jsme tak nastoupili do zpasu s Bourbonem, kter ns jako jedin v sezn dokzal porazit o vce ne ti branky. Tenkrt to byl ale trochu jin zpas. Zatmco my mysleli na dleit body k zchran, Bourbon se zkuenostmi z tto ligy, hrl co poteboval a jednodue vyhrl 7-2. Te byla ale situace zcela odlin. V odvetnch zpasech jsme mli bilanci 8 vher a jednu remzu z devti odehranch utkn a tak jsme pirozen chtli na tuto srii navzat. Do zpasu jsme vtrhli stejn famzn jako proti Prosexu. Pihlejci hri Emca jen kroutili hlavou, sami toti v prvnm nedlnm zpase jen remizovali s Pohodou a u museli ekat na nae bodov zavhn. ekali marn, naopak ve druh minut utkn jsme ji o zpasu rozhodli, vedli jsme 3-0 a kdy to po prvm djstv bylo 6-1, Emco se lo pipravovat na vlastn zpas s Bankem. Prvn branku vstil ve 30 vtein Martin Chudoba. Bylo ji v rozehran pesilovce, kdy Dan ha posunul na Martina a ten z postu obrnce dlovou rnou proplil a do st 1-0. V nslednm stdn jsme vstili dal branku. Zatlaili jsme Bourbon ped branku, po dorce Tome Votrubce se dostal k znovu odraenmu mku Ondra Hanu a pohotov zavsil 2-0. Tet branka byla na chlup stejn jako ta nae prvn. Tentokrt nahrval Mra Houvika a Martin Chudoba opt z ctyhodn dlky schoval svou rnu za obrnce a tvrd pklep poslal kin k tyi 3-0. A aby toho nebylo na Bourbon mlo v ase 4.23 Tom Votrubec po individuln akci poslal mek z vhodn steleck pozice pod bevno a bylo hotovo 4-0. Bourbon se do tto chvle nedostal na dostel nai branky, mli jsme zpas jasn v naich rukou a do konce tetiny jsme jet pidali dv branky. O ob se postaral n druh tok. Martin Peek po phe Mry Houviky trefil pesn k tyi a zvil ji na 5-0. Pak jsme ale na chvli povolili v obran a nechali hrt Bourbon a nejlep hr soupee Pfingstner snil na 5-1. Nejkrsnj akci pak rozehrla znovu druh lajna. Z rychlho brejku postupn rozebrala celou obranu Bourbonu a Petr Fier zakonoval ji do przdn klece, finln nahrvku mu adresoval Martin Peek 6-1. Druhou tetinu jsme zali hrt drbu a pustili tak soupee do trvalejho tlaku. Jeho vystnm byla vyuit pesilovka kdy si Pfingstner vychutnal na patn postavenou ze a snil na 6-2. Druhou tetinu jsme tedy prohrli a ve tet se zase zaal hrt florbal nahoru dol. V polovin tet tetiny uzavel hattrick Pfingstner a stav 6-3 u zase nebyl tak jednoznan, jak jsme si pedstavovali. Michal Ciknek pak ale dvma brankami zajistil opt ptibrankov rozdl a bylo zase dobe. Na prvn mu nahrl Tom Votrubec a Michal stelou tahem pes obrnce trefil k tyi 7-3. Pavel Treybal pak znovu nael Michala Ciknka a ten prozmnu stelou tahem pes obrnce trefil nad nohu branke Minaka 8-3. V posledn minut si jet jak Bourbon tak my pipsali brankov zpis a vsledkem byl tak divok stav 9-4. O nai posledn branku se postaral Petr Fier, kter se nezmlil po nahrvce Mry Houviky, kter ho nael osamocenho u lev tyky Bourbonu. Vrtili jsme tedy Bourbonu prohru z naeho prvnho vzjemnho utkn a jet vce se piblili postupu do tet ligy.

FBC Merkur Praha - RFK Pohoda Praha   ( 7 : 1 )
Neuviteln se stalo skutenost a my do zpasu s Pohodou vstupovali u jako jasn postupujc do 3. ligy. Emco Cholerics si toti k pekvapen vech ve svm druhm zpase neporadilo ani s Bankem a podlehlo mu nakonec 1-5. V tento okamik se nm tedy otevela jet jedna meta a to dokonce vyhrt celou ligu. Soupeem nm byla Pohoda, kter v prvnm zpase sebrala bod Emcu a vlastn ho vyadila ze hry o postup. Nam kolem bylo tedy prodlouit vtznou ru, zskat pln bodov zisk a pot se tit z ligovho titulu. Jak vsledek napovd ve se podailo do poslednho puntku. Hrli jsme uvolnn a i kdy jsme nepedvedli njak oslniv vkon, nakonec se radovali z pomrn jasnho vtezstv 7-1. Klem k spchu byla prvn tetina, kterou jsme vyhrli 3-0 a dali tak zpasu jasn smr. Skre utkn otevel v 9. minut utkn Michal Ciknek. Po pihrvce Luke Kouby se uvolnil klikou do stedu hit a kinou stelou proplil branke Pohody 1-0. V 11. minut Tom Votrubec poslal nahrvku nap soupeovm brankovitm, kde si mek zpracoval Michal Ciknek a poslal ho pod bevno 2-0. O dvacet vtein pozdji Mra Houvika nael zpoza brny Petra Fiera a ten z prvn trefil pod bevno 3-0. Pohoda psobila unavenm dojmem a tm se nedostvala na dostel Vojty Kidlese a tak prvn tetina skonila ji zmnnm tbrankovm rozdlem. Ve druh tetin jsme pokraovali v uvolnnm vkonu a pidali dal dv branky. V situaci dva na jednoho Michal Ciknek pedloil tutovku na hl Pavla Treybala, kter bezpen zavsil 4-0. V 10. minut pak po samostatn akci vstil branku Martin Peek, zpsobem sob vlastnm. Obhl dva protihre z lv na pravou stranu a stelou tahem pekonal i branke Pohody 5-0. Po dvou tetinch bylo tedy o vsledku rozhodnuto a tak posledn tetinu jsme si uvali. Nikam jsme se nehnali a zpas vedli do vtznho konce. Soupe pi pesilov he snil po na hrub chyb v obran na 5-1, to nm tak trochu zkazilo nladu a tak jsme zvili sil a do konce zpasu pidali dal dv branky. Ve 12. minut posledn tetiny sezny si zopakovala akci z prvnho zpasu dvojice Mra Hovika Petr Fier a druh jmenovan bez problm zakonil 6-1. Posledn branku symbolicky vstil vtz kanadskho bodovn soute Michal Ciknek, pihrval mu Pavel Treybal a odstartoval tak nae zalouen oslavy. Zpas skonil a my jsme v ase 16.24 dne 17.4.2005 (podle zpisu v utkn) stali poprv vtzem ligy a to hned 1. prask. Ligu tedy nakonec vyhrl tm, s kterm se pli nepotalo. Bhem dvou sezon dvakrt postup, tomu km bilance. Dkuji vem svm spoluhrm a vbec vem hrm FBC Merkur Praha, pnov 6 let jsme deli, vytveli partu a nakonec se dokali. Doufm, e pt seznu naveme na dobr vsledky a pokusme se tet ligu udret. A v jak sestav jsme postup slavili? Sestava - Vojta Kidles, Tom Kadlec - Martin Chudoba, Luk Kouba, Pavel Treybal, Daniel ha - Michal Ciknek, Ondej Hanu, Tom Votrubec - Petr Fier, Mra Houvika, Martin Peek. Dal dky pat hrm, kte pomohli k postupu alespo jednm odehranm zpasem: Luk Teslk (18), Karel Dvok (10), Honza Kristman (5), Jan Demjan (2), Ondej Vrba (2).A v neposledn ad spoluhrm z FBC Merkur Praha, kte ns v tento posledn den pili podpoit: Luk Bokr, Milo Jirsa, Michal Vtek, Filip Kraus, Honza Kristman a Ondej Vrba. Jet vyhlauji nejlepho fanouka A-tmu, tedy hre, kter se dostavil na nejvce utkn, po zsluze se jm stal Luk Bokr. Na zvr peji celmu naemu kolektivu dal florbalov spchy a snad nkdy v budoucnu 2. ligu ?:-)))


10. turnaj / 19. - 20. ligov kolo / 9.4.2005

FBC Merkur Praha - FbK Sokol Bubene   ( 6 : 0 )
Do zpasu s posledn Buben jsme nastoupili jako favorit a cel zpas jsme se i na hiti podle toho chovali. Jen pln bodov zisk nm dval anci na postupov nadje a tak jsme k zpasu pistoupili zodpovdn. Poprv v sezn bez Luke Teslka, kterho nahradil Martin Peek, jsme se hned od vodnch minut pustili do soupee, kterho jsme v prvnm vzjemnm utkn porazili 8-1. Tento zpas byl vak docela jin. Zatmco v prvnm vzjemnm duelu Bubene nepjemn kousala, v tomto utkn byla po cel zpas pod drtivm tlakem a jen famzn forma jejich branke Prajse mohla za fakt, e po dvou tetinch byl k pekvapen vech stle nerozhodn stav 0-0. N vstup do utkn byl ale pesn podle naich pedstav. Bubene sice brnila ve tyech lidech, ale i pesto jsme se dostvali do obrovskch anc, kter bu zlikvidoval Prajs, nebo ho zachrnila brankov konstrukce (v prvn tetin tikrt). Druh tetin byla na vlas podobn t prvn, s tm rozdlem, e Bubene jednou vystelila na nai branku. V prvn tetin se j to toti nepodailo ani jednou. Pomr stel v utkn byl tak 40-3 v n prospch. My se tedy i nadle trpili a zahazovali jsme jednu superanci za druhou. Pi pesilovce pt na ti jsme sice Bubene rozebrali, ale ve finle jsme nedokzali z jasnch pozic trefit mek na branku a tak stle platil stav 0-0. Ale ani po dvou tetinch se do naich rukou nevkldala nervozita, vdli jsme, e to tam jednodue mus spadnout. A nakonec jsme se dokali. Kdo jin ns tah z prseru, ne specialista na branky, kdy se jednodue neda, Ondej Hanu. V pt minut posledn tetiny si zakiel na Michala Ciknka, ten mu naslepo z pravho rohu nahrl ped branku a Ondra a blzko u golmana zachoval klid a trefil skulinku nad jeho ramenem 1-0. Jak jsme oekvali, v tu rnu to tam konen zaalo padat. Hned pi dalm stdn prvn lajny Luk Kouba pihrl Tomovi Votrubcovi a ten po vbhu do stedu hit trefil pod bevno 2-0. Pak se soupe ocitl ve sv nejvt anci zpasu, Vojta Kidles ale po stele ze stedn vzdlenosti neposedn mek zkrotil a my mohli pokraovat v drtivm finii. Mra Houvika v 10. minut obhl branku naservroval mek na hl Dana hy a ten ho poslal nekompromisn do brny 3-0. Za ticet vtein Michal Ciknek vystihl patnou rozehrvku soupee, kolem posledn beka jednodue probhl a v situaci jeden na branke bekhendovou klikou nedal Prajsovi anci 4-0. Unaven brank Bubene nakonec lovil jet dvakrt. Pavel Treybal nahrval do klubka hr, nejlpe se zorientoval Michal Ciknek a stelou z otoky zvil ji na 5-0. Posledn der si schoval Luk Kouba do posledn vteiny utkn, kdy zpoza branky pekonal ji polomrtvho branke a zpeetil tak nai vhru na lichotivch 6-0. Kdo by to po dvou tetinch ekal. Povinn dva body jsme tedy urvali a zaali se rychle piravovat na bitvu s Prosexem. Za zmnku jet stejn Vojtova prvn leton vychytan nula, dokal se po 19 odehranch zpasech.

FBC Merkur Praha - FBC Prosex Bejx   ( 8 : 3 )
Zpas o tet ligu, tak by se dal definovat n souboj s Prosexem, kter ped tmto duelem ml dvoubodov nskok a tak nm nezbvalo nic jinho ne jej porazit. Bohuel jsme se vichni ped zpasem a navc i po zpase myln domnvali, e pokud Prosex porazme o vce ne dv branky, dostaneme se dky lep vzjemn bilanci ped nj. Prvn zpas toti Prosex vyhrl 5-3, a tak nae vhra 8-3 vlila do naich srdc alespo na chvli tetiligovou krev. ance tu tedy byla, ale njak se rozplynula po zjitn skutenosti, e v konen tabulce pi rovnosti bod t mustev, rozhoduje jejich vzjemn minitabulka, kterou mme hor ne Emco i Prosex. Ale dost e, my jsme do zpasu vstoupili s vdomm, e musme Prosex porazit tak, abychom mli lep vzjemnou bilanci. Proto jsme do zpasu vtrhli jak utren z etzu a bhem neuvitelnvh prvnch 18 vtein jsme vedli ji 2-0. Prvn branka zpasu byla ukzkov. Po vyhranm buly si nejprve pohrli s mkem nai obrnci, posunuli napravo na Michala Ciknka a ten po prvn klice ihned nasmroval diagonln nahrvku na druhou stranu hit odkud Tom Votrubec stelou z prvn asi z 8 metr vymetl horn rek soupeovi branky 1-0. Ne se pekvapen Prosex rozkoukal, prohrval ji o branky dv. Po dal vyhran buly, Mra Houvika pekonal obranu malm lobem, za kterou si ji v pln rychlosti nabhl Petr Fier a sm na branke rychlou bekhendovou klikou dal podnt k vystdn soupeova branke 2-0. Takto dv rychl branky Prosexem znan zamvaly a ten se z toho vzpamatovval vlastn celou prvn tetinu. Take po 18 vteinch jsme smazali nskok Prosexu z prvnho zpasu a hrlo se vlastn jakoby od nuly. V 8. minut utkn Martin Chudoby penesl hru na Mru Houviku, kter z pozice kdla nachytal z pomrn velk vzdlenosti branke a my se dostali do tbrankovho veden. Do konce prvn tetiny jsme tedy hjili nskok a nutno dodat, e velmi spn. Zato vstup do druh tetiny patil naemu soupei. Bejkov pevzali ote zpasu do svch rukou a to hlavn dky snen hned v vodu druh tetiny. V 10. minut dokonce po nacvien situaci asi nejlep hr Prosexu Radek evela snil na rozdl jedin branky a vypadalo to patn. Jenome Michal Ciknek se v tomto zpase spe z nahrvae promnil ve stelce a zaal dvat dleit branky. Tu prvn na 4-2 po nahrvce Luke Kouby ze standartky ranou pod bevno. Soupe pak sice jet naposledy snil na rozdl glu, ale Michal Ciknek odpovdl dal brankou. Tentokrte z rychlho brejku po nahrvce Luke Kouby. Kdy u to vypadalo tak, e nen mono vystelit, trefil Michal mek bekhendem tak, e vlastn o zem peloboval netastnho branke Prosexu 5-3. Tmto vsledkem skonila druh tetina a my vstupovali do tet s kolem, vstelit jet jednu branku. Ve tet tetin jsme elili dvoum pesilovkm soupee a Vojta Kidles musel vythnout zkrok zpasu, kdy po pkn stele vythl mek rychlm pohybem ruky. Martin Peek ihned pot co se vrtil z trestn lavice, povzbuzen spnm ubrnnm pesilovky Prosexu, se chopil mku, peel pes ti hre a nael ped brankou nekrytho Michala Ciknka, kter ho uklidil do branky 6-3. V 8. minut se mku zmocnil v toku Tom Votrubec, peel pes dva hre, pak ale ztratil, aby ihned po sekund opt vybojoval, znovu obehrl obrnce a ped dalm hrem posunul na stelu Michalu Ciknkovi a ten ho poslal do branky 7-3. Famzn zpas ukonila chyba v rozehrvce Prosexu, mek se od Ondry Hanue dostal padkem na brankovit, kde hal Tom Votrubec a ihned po dopadu ho usmrnil za zda znovu bezmocnho branke 8-3. Vyhrli jsme tedy zpas s prvnm mustvem tabulky jasnm rozdlem, pedvedli jsme jeden z nejlepch vkon v sezn a prodlouili tak nai bilanci na 4 vtzn utkn v novch dresech. Doufm, e se nm poda tuto bilanci na poslednm turnaji prodlouit a kdy bh d a Prosex nebo Emco ztrat bod, tak vybojovat postup do tet ligy. I kdy u te nemme postup ve svch rukou, nadje stle ije a my rozhodn na zvrenm turnaji chceme zskat 4 body. Zvlt pak v zpase s Bourbonem, kter nm letos nadlil nejvt porku v lize.


9. turnaj / 17. - 18. ligov kolo / 26.2.2005

FBC Merkur Praha - FB Praha C   ( 5 : 3 )
Tento turnaj, kter se konal 26.2.2005 v hale v Radlicch, byl pro nae mustvo velmi dleitm. Jednak jsme hrli s AGC o druh msto v tabulce a zrove jsme chtli navzat na jarn neporazitelnost. Abych to upesnil, tak jsme ve vech odvetnch zpasech zvtzili a jednou remizovali a tak jsme pochopiteln tuto spnou bilanci chtli prodlouit. Na pomoc nm byla i kompletn nov sada blomodrch dres, kter jsme samozejm chtli poktt vtznm zpasem a to se podailo. Bohuel n tm zachvtila chipkov pidiepidemie, take nkolik hr hrlo s konc a jin se zanajc chipkou. I tak se nm podailo sestavit dv lajny, v utkn vlastn chybli jen Martin Peek a Petr Fier. Narychlo povolan Karel Dvok zalepil msto ve druhm toku a Honza apek byl pipraven pro ppad, kdyby nkdo padnul. A tak jsme do utkn s FB Bohemians Praha, jak zn cel pesn nzev tmu, vstoupili jako jasn favorit a neposlenmu soupei pipravili 11 prohru v souti. Prvn tetina byla jasn v na reii a nebt dobr formy hostujcho branke Lazara mohlo to ji po prvm djstv zavnt debaklem. V prvn tetin jsme ohrozili branku soupee 15 stelami, zatmco hri FB netrefili vbec brankov prostor, a tak nae uboh veden 1-0 po prvn tetin bylo pro ns zklamnm. Trefil se Michal Ciknek, kter zpracoval nahrvku Tome Votrubce a ve steleck pozici poslal mek podl branke FB. Druh tetina zala pro ns pohromou. Prvn kontakt nemocnho Vojty Kidlese s mkem skonil v na brn a rzem se pohoda z naeho tmu vytratila. I nadle se nm dailo stlet, ale branku se vstelit nepodailo. Zachrnila ns siln ptiminutovka, ve kter jsme si vybudovali tbrankov nskok, kter jsme pak bezpen hjili vlastn a do konce utkn. Rozdlou branku vstelil Tom Votrubec, po polostele a polopihrvce Michala Ciknka dotlail mek svm dslednm ponnm u tyky a poslal ns tedy do veden 2-1. O minutu pozdji Ondra Hanu geniln zpoza branky nael ped brnou zcela volnho Michala Ciknka a bylo to 3-1. O dal dv minuty pozdji Luk Teslk pihrl Danu hovi a ten pzemn stelou pekvapil jinak pozornho branke FB. Soupe ale na tuto branku odpovdl zhy a tak v 10. minut svtilo na svteln tabuly 4-2 v n prospch. Posledn akce druh tetiny skonila brankou v sti FB. Tom Votrubec ze standartn situace z rohu pokal na vbh Martina Chudoby z pozice obrnce, poslal mu milimetrovou nahrvku a Martin tvi v tv nedal golmanovi host ani pramalou anci 5-2. Do posledn tetiny jsme museli vystdat branke, Vojta Kidles nemohl dky chipce nadle pokraovat, a tak se do brny podruh v sezn postavil Ondej Vrba. Ne si stail hnout poprv na mek, tak ho lovil po poveden bekhendov stele asi nejlepho hre soupee Zbyka Ndenka z branky. Po inkasovan brance jsme se ji do toku pli nehnali a soustedili se spe na zabezpeenou obranu. Karel Dvok a dal nai hri mohli sice pidat jet njakou branku, ale nepovedlo se a tak jsme nakonec zaslouen zvtzili 5-3. ekal ns druh zpas s druhou AGC Malou stranou a tak jsme se v podvdom zaali pipravovat na soupee o tdu lepho.

FBC Merkur Praha - AGC Mal Strana   ( 7 : 6 )
Utkn druhho celku se tetm bylo vyvrcholenm tohoto dne a dokonce i s divckou kulisou. Souhrou okolnost se po ns hrlo mldenick utkn a tak bylo v hale ptomno asi ticet lid. Bylo se na co dvat. Jak kdysi kal Robert Zruba(komenttor T) Hitchcockovi horory jsou proti tomu co se dlo na hiti otepanou psnikou. Ano tento zpas ml pmo hororovou osnovu. V prvnm djstv jsme se mohli seznmit s kladnm hrdinou a jeho protivnkem. Ve druhm djstv kladn hrdina, v tomto ppad nae mustvo, zabil svho neptele, aby pak v zvrenm djstv musel znovu elit z mrtvch vstn zla, v naem ppad AGC (tmto se soupei omlouvm za nevhodn srovnn). Tak njak takhle vypadal zpas, ve kterm lo o druhou pku tabulky. Ve stejnm sloen jako proti FB jsme vstoupili do zpasu s AGC Malou Stranou a hned od zatku utkn jsme se ocitli pod velkm tlakem. Natst Ondej Vrba se v prvnch dvou tetinch potkal s famzn formou, a tak vechny pokusy soupee konili na jeho tle. Hlavn mlad z bratrsk dvojice Novotnch nm inil velk problmy a pedevm jeho rychlost dlala naim obrannm adm velk starosti. Ale ze vm jsme se tak njak vyrovnali a pot co jsme se vymanili z tlaku, jsme vstelili prvn branku utkn. Mra Houvika nael zpoza branky ped brnou hajcho Luke Teslka a ten zblzka proplil branke AGC 1-0. Tmto, pro ns uspokojivm vsledkem, skonila prvn tetina, kter byla jen pedehrou k tm dvou zbvajcm. Ve druh tetin jsme se vzchopili a vynutili si pevahu, z kter pramenili branky v sti AGC. Ji ve 40 vtein Martin Chudoba nahrl Tomovi Votrubcovi, ten se zbavil dotrajcch obrnc a stelou pod bevno ns dostal do dvoubrankovho veden 2-0. V 8. minut jsme hrli pesilovku, na jedinou v utkn, a vstili jsme tet branku. Martin Chudoba nahrl na hl Danovi hovi a ten stelou z prvn do protipohybu branke vyuil nai pevahu jednoho mue v poli 3-0. Za 15 vtein jsme u vedli o tyi branky. Luk Kouba nael na pravm kdle Mru Houviku a ten z bhu trefil nechytateln pesn do vka 4-0. Soupe se dostal do hry dky pesilov he, v utkn ml tuto monost hned tikrt, promnil vak jen jedinou a to ihned po rozehrn, kdy nai tonci nepokryli obrnce AGC a ten vymetl rek na branky 4-1. Nae odpov na sebe nenechala dlouho ekat a po pistren Tome Votrubce se trefil tak Ondra Hanu, kter sm ped brankem zachoval chladnou hlavu a trefil horn rek branky 5-1. Excelentn druhou tetinu uzavela akce Tome Votrubce, kter v situaci dva na jednoho nahrl Michalovi Ciknkovi a ten zprvn trefil pesn pod bevno 6-1. Vedli jsme tedy po dvou tetinch o neuvitelnch pt branek a mlokdo v tu chvli nevil v nae vtzstv. AGC ale v posledn tetin vstala z hrobu a bhem ticeti vtein vstelila ti branky. Bohuel se j podailo snit hned v vodu a tak ve tet minut tet tetiny byl stav u jen 6-4. Museli jsme si vzt oddechov as, abychom alespo na chvli zarazili drtiv nstup AGC do tet tetiny. Tato taktika se na njakou chvli osvdila, dostali jsme se z tlaku a pesunuli jsme hru do stedu hit. Ti minuty ped koncem nm bylo ale opt zle nedobe. AGC snila na rozdl jedin branky a byla na koni. Natst pro ns se po stele Michala Ciknka dostal k odraenmu mku Tom Votrubce, kter si pro nj doel a za brnu soupee a bleskov ho umstil do branky 7-5. Tato branka vzbudila v naem tmu opt radost a hlavn uklidnn do zvrench dvou minut. Pl minuty ped koncem zpasu se n klid opt promnil v nervozitu, protoe AGC ji podruh v zpase snila na rozdl jedn branky. Nsledoval time out soupee a pprava na zvren tlak. Hororov plminuta ns nakonec neminula. Okamit po rozehrn jsme se dostali pod tlak. Nsledovali nepehledn boje o mek, zblokovan stela a nakonec i tyka, kterou ale nikdo nevidl, ale vichni jsme ji slyeli, pot jsme se dostali k balonku a poslali ho na druhou stranu hit. AGC nezbval ji as a tak jsme se prv my mohli radovat z dleitho vtzstv 7-6. Poprv v sezn se nm podailo zskat pln bodov zisk, tomu km premira v novch dresech. Vhra nad AGC ns zrove posunula na vynikajc druhou pku o skre ped EMCO Cholerics.


8. turnaj / 15. - 16. ligov kolo / 5.2.2005

FBC Merkur Praha - EMCO Cholerics   ( 4 : 4 )
Utkn s tmem EMCO Cholerics bylo pmm soubojem o tet msto v tabulce. Poprv v sezn jsme nasadili kompletn dv ptky a to dky pchodu Petra Fiera, kter se nakonec ukzal bt dobrou tonou posilou. Hrl ve druh lajn s Mrou Houvikou a Lukem Teslkem, do obrany se pak posunul Martin Peek a svou novou lohu zvldl takt na vtenou. Pedenm dky vkonu druh lajny jsme s Emcem sehrli vyrovnanou partii. Zatmco prvn tok byl soupeem usteen, druh se dokzal hned nkolikrt stelecky prosadit a vlastn zadil vechny nae branky. Prvn tetinu jsme hrli vborn z obrany a soupee jsme nepustili do jedin vyloen ance. Bratry Kadlece hldala prvn lajna, Mra Houvika pak zblzka dohlel na jakkkoliv pohyb nejlepho hre EMCA Pavla Uhera a pln ho ze hry vymazal. A tak jsme se prv my v polovin prvn tetiny dostali do veden po pumelici Martina Chudoby, kter skonila pesn v hornm rku soupeovi branky, asisitenci si pipsal Mra Houvika. Druh branka pila zanedlouho pot prvn a postarala se o nj nov akvizice jmenovit stlejc Petr Fier, jeho stelu brank nezkrotil a z dorky se prosadil dsledn Luk Teslk 2-0. A kdyby v zvru prvn tetiny Michal Ciknek promnil supernahrvku od Tome Votubce a netrefil jen bezmocnho golmana mohlo bt ve jinak. EMCO se v vodu druh tetiny dostalo na dostel dky vyuit pesilovce, kdy stlenou nahrvku Uhera promnil star z bratr Kadlec a snil na 2-1. To bylo naposled co se jejich hvzda bodov prosadila, nutno podotknout, e nejsp dky faktu, e na na trestn lavici sedl prv Mra Houvika. Jet jednou se nm podailo odskoit na rozdl dvou branek. Mra Houvika se prosadil a do steleck pozice, posunul ze stedu mek nalevo na nekrytho Luke Teslka a ten ho zblzka poslal pesn pod bevno 3-1. Nae radost netrvala dlouho. Soupe bhem t minut vyrovnal a hlavn vyrovnvac branka byla zbyten. Nejdve se nm nepodailo promnit dobrou anci a z protitoku se hr EMCA probil pes dva a poslal mek mezi Vojtovi nohy. Ten u letos obrel tolik smolnch branek jako za celou svoji kariru, musme doufat, e se vechno obrt k lepmu prv v zvru sezny. I pes tyto nezdary se nm jet naposled podailo strhnout veden na svou stranu. Luk Teslk zachytil rozehrvku soupee, balnek se od nj posunul k Petru Fierovi a ten se snm nepral a golfovm derem ho bez ppravy poslal k tyi 4-3. Bohuel se nm ani tento stav nepodailo udret a soupe takt naposledy vyrovnal 4-4. Tet tetina byla spe ne florbalem taktickou bitvou, ve kter jsme ale my tahali za del stranu provazu. Vojta Kidles musel znekodnit jeden nebezpen brejk, ale brank EMCA se musel o vsledek obvat mnohem vc. Hlavn v poslednch tech minutch jsme EMCO natlaili ped jeho branku a nebt vdy dobe postavenho branke, mohli jsme zpas vyhrt. Na tyky jsme zvtzili 3-1, zpas vak skonil asi spravedlivou remzou 4-4. Konen vsledek hraje vce do karet EMCU, kter tak m s nmi lep vzjemnou bilanci, kter bude zcela urit v zvru sezny uiten.

FBC Merkur Praha - FBC Suchdol Revival   ( 9 : 3 )
V zpase proti Suchdolu jsme se potkali hlavn v prvn tetin s nedostatenm nasazenm a podcenenm soupee. Suchdol cel turnaj odehrl v pti lidech a v prvnm zpase podlehl naemu dopolednmu soupei, tedy EMCU jen 3-5. Po cel zpas jsme mli problmy pekonat jejich tylenou obranu v ele s brankem Chaberou. Tak jsme si museli dvat pozor na nejlepho stelce soute Tome Mitrovskho. Soupe hrl chyte, pozorn brnil a dlouhmi balnky pekonval sted hit a vzhledem k tomu, e mi jsme v tomto zpase hrli vzadu jeden na jednoho, jsme riskovali branku v na brance. Prvn tetinu jsme prohrli 1-2. Do veden se Suchdol dostal ji ve tet minut zpasu, kdy po naem patnm stdn se soupe prosadil stelou ze standartn situace 0-1. Pak jsme pustili do ance vedouc mue steleck tabulky Mitrovskho a ten pedvedl, e na vedouc pozici nen nhodou 0-2. V tuto chvli to s nmi vypadalo dost patn. Stle jsme si nemohli vytvoit njakou vyloenou pleitost a soupe hrozil rychlmi protitoky. Jak ns v prvnm zpase tohoto dne podrela druh lajna, tak tento zpas byl v reii lajny prvn. Luk Kouba ve 12. minut prvn tetiny probhl pl hit a kdy u mohl stlet, vylepil akci pihrvkou na prav kdlo na volnho Ondru Hanue, kter ihned z prvn vstil kontaktn branku 1-2. Druh tetina zala opt pohromou. Ne jsme se staili rozkoukat, prohrvali jsme ji opt o dv branky. Pedevm hr slo 13 Babk inil v naich obrannch adch velk rozruch a dlal si na hiti co chtl, a kdyby msto tyky dal branku mohlo to bt ji 1-4. Netrefil a naopak z protitoku jsme se prosadili my. Martin Peek z obrany podpoil nae ton snaen, zavezl mek a za branku odkud se pokusil prostrit mek ped branku. Ten proklouzl a ocitl se pesn ped Ondrou Hanuem, kter ho bleskov uklidil do branky 2-3. Ondra Hanu ns tedy dostal ji podruh nadostel a hlav zpt do zpasu. Pesn v pli zpasu jsme dostali monost zahrvat standartku metr za plkou. Michal Ciknek bleskov vystelil a trefil pesn pod bevno 3-3. Obrat dokonala samostatn akce Martina Chudoby a jeho nechytateln stela do vka, navlas podobn t z prvnho zpasu 4-3. Stav po dvou tetinch byl tedy pznivj pro ns. Tet tetinu Suchdol podle pedpoklad fyzicky odpadl a zpas se promnil v jednostranou partii. Posledn tetinu jsme vyhrli 5-0 a to jsme jet nkolik dalch vyloench anc nevyuili. Vojta Kidles byl v posledn tetin tak v permanenci, ale stely ze stedn vzdlenosti u nemli takovou razanci, jako v vodu zpasu, a tak si s nimy bezproblm poradil. Uklidujc pt gl zadil Michal Ciknek, kter rychle rozehrl voln der na volnho Tome Votrubce a ten trefil z prvn pod horn ty 5-3. Luk Teslk po phe Martina Chudoby z otoky zvyoval ji na 6-3 a dal nm touto brankou definitivn klid. Tom Votrubec pak pobavil vechny pihlejc, kdy nejprve po pihrvce Luke Kouby trefil branke do masky, odtud el mek do tye, pot do rohu, kde si ho znovu Tom vyzvedl a po klice zpt do stedu hist trefil tak, e si mek zahrl zvonkohru s bevnem a to hned dvakrt 7-3. Osmou branku pidal po pkn individualn akci Petr Fier, kdy si udlal poslednho obrnce Suchdolu a stelou do protipohybu pekonal Chaberu 8-3. Brankov et uzavel Tom Votrubec po bleskov akci prvnho toku, kdy petavil stlenou nahrvku Ondry Hanue ve svou tet a nai devtou branku v zpase. Po tragick prvn tetin jsme si v nsledujcch spravili chu a po vhe 9-3 stle drme pkn tet msto tabulky.


7. turnaj / 13. - 14. ligov kolo / 16.1.2005

FBC Merkur Praha - AGC Mal Strana   ( 4 : 6 )
Souboj s AGC byl soubojem o druh msto v tabulce a lpe ho zvldl n soupe. My jsme si zpas prohrli jet dv, ne jsme vbec do nj vstoupili, protoe jsme se na tento zpas neseli a s pti tonky a temi obrnci se s takto kvalitnm soupeem hrt ned. Pesto si myslm, e jsme byli AGC vyrovnanm soupeem a nebt hloupch chyb v na obran mohla bt teba i remza. Tm samozejm nechci sniovat kvalitu tmu AGC, protoe na kdyby se stejn nehraje, a tak se meme pokusit jim vrtit prohru ve druhm zpase. AGC byla zrove jedinm soupeem, se kterm jsme letos jet nehrli a tak jsme vlastn ani podn nevdli, co pesn hrt. vod utkn byl pesn podle naich pedstav. Pi svm druhm stdn Michal Ciknek rozehrl standartku z lev strany na Luke Koubu, kter obstelil jak postavenou ze, tak i branke a stelou pesn k tyi dostal n tm do veden. Od tto chvle jsme se zali soustedit na obranu a tm celou tetinu se nm to dailo. Bohuel v zvru prvnho djstv jsme dvakrt hrub zaspali. Soupe nejprve vyrovnal a o chvli pozdji se stelou zpoza na brny dotal do jednobrankovho veden 1-2. Jak jsme dobe vstoupili do prvnho djstv, tak AGC se povedl vod tetiny druh. Po 28 odehranch vteinch se dostal do dvoubrankovho veden 1-3. Tom Votrubec pesn v polovin utkn po pihrvce Luke Teslka, schoval svou stelu za obrnce AGC a trefil pod bevno 2-3. Jene pak po dvou navlas stejnch akc AGC vstila dv branky po vbhu od mantinelu do stedu hit a dvma pesnmi stelami 2-5. Nejhor bylo, e tyto dv branky vtsnala do 30 vtein a to ns poloilo. Michal Ciknek pak sice napodobil Tome Votrubce a stelou pes obrnce trefil pesn k tyi, ale to byla na dlouhou dobu jedin korigace. AGC Mal Strana v posledn tetin hjila bez vtch probm svj dvoubrankov odstup a my jsme si v 8 lidech nedokzali vytvoit njak vyloen ance. A tak soupe tetm vbhem do stedu hit vstil 6 branku a poslal ns definitivn do kolen. Posledn slovo jsme nakonec mli my. V naem vlastnm oslaben nael Luk Kouba ped brankou Michala Ciknka a ten po klice do forhendu a okamit stele nad bezmocnho brnk zkorigoval vsledek na konench 4-6. Prohrli jsme tedy boj o druhou pku. Musm ci, e ale pln zbyten, a kdy se na dal zpas s AGC lpe pipravme, urit bude mt soupe s nmi vt problmy, ne jsme mu nadlali, nebo spe nenadli v tomto utkn. Na tuto prohru jsme museli rychle zapomenou a pipravit se na druh zpas s Panthers Praha, kte v prvnm utkn rozsekali Suchdol.

FBC Merkur Praha - FbK Panthers Praha   ( 7 : 2 )
Do zpasu s Pantherama jsme ji nastoupili se esti tonky a tato skutenost nm pomohla. Psychickou vzpruhu naeho soupee, kter v prvnm svm zpase rozdrtil Suchdol 11-3 jsme smazali hned v prvn tetin a od t doby jsme zpas mli ve vlastnch rukch. V prvnm men sil jsme s tmto soupeem sehrli vyrovnan utkn, tenkrt jsme museli stahovat tbrankov veden soupee, v tomto duelu byla situce pesn opan ale s tm rozdlem, e Pantherm se tento kousek nepodail. Zpas pro ns zaal opt vborn. Po prvn nebezpen akci jsme se dostali do veden. Ondra Hanu, opt v centru prvnho toku, pothl mek za branku soupee a nael pihrvkou Dana hu, tedy hre, kter se nedostavil na prvn utkn a ten stelou z prvn proplil vynikajcho branke Skalickho. Tento mu ns ji ped zpasem strail, protoe jsme mli v hlavch vzpomnky na prvn nae vzjemn utkn a jeho vynikajc zkroky proti naem superancm. Tentokrte jsme mu nedali anci se rozchytat a z dal na ance vstili druhou branku. Bylo to hned v vodu na pesilovky, bela 5. minuta utkn, kdy Ondra Hanu rozehrl standartku na Luke Koubu a ten trefil navlas stejn jako v prvnm utkn s AGC 2-0. Tetinu uzavela brejkov situace Michala Ciknka s Tomem Votrubcem. Michal nadvakrt protlail v situaci dva na jednoho mek na Tome a ten trefil mek ze vzduchu rovnou za neastnho branke 3-0. Druhou tetinu jsme zali hrt vce zezadu, soupe se v pti lidech tlail na nai polovinu a to byla pina na dal branky. Vojta Kidles milimetrovm vhozem nael v pln rychlosti Michala Ciknka a ten klikou do forhendu a stelou do horn poloviny branky nedal brankovi nejmen anci 4-0. V polovin zpasu se podailo Pantherm vstit branku a snit na 4-1. Ale my jsme opt pitlaili a dky steleck chuti prvnho toku pidali do konce druh tetiny jet dv branky. Nejprve Ondra Hanu nael z pozice pravho kdla ped brankou Tome Votrubce a ten stelou z prvn vypril breberky u lev tyky 5-1. Nejkrsnj okamik utkn pak piel v pedposledn minut druh tetiny. Tom Votrubec podrel mek na levm kdle, viml si zabhajcho Michala Ciknka na opanm kdle a kinou nahrvkou ho nael osamocenho ped brankou. Ten vyperkoval nekrsnj nahrvku v utkn nekompromisn stelou pod bevno a bylo hotovo 6-1. Tet tetina se dohrvala ji v poklidnjm tempu. My jsme pozorn brnili, soupe dval branky po odpskn, zkrtka tento zpas vyel nm. V zvru tet tetiny jsme pidali dal uebnicovou akci. Michal Ciknek obeel poslednho obrnce Panther a til se u jen na branke, naznail pohyb doprava, bekhendem poslal mek do leva na nabhajcho Tome Votrubce a ten stelou pod bevno musel pivst hostujcho branke k sebevrad 7-1. Nakonec si ale spravil nladu, protoe po dal ndhern akci chytil tutovku naemu prvnmu toku, to u by bylo opravdu moc krsy na jeden zpas. Posledn slovo tak mli Panthei, ale vsledek 7-2 v n prospch je zejm po jejich prvnm zpase se Suchdolem zase poslal na zem. My jsme se po tto vhe dostali na tet pozici tabulky, to ped seznou neekal ani ten nejvt optimista. Jen tak dl.


6. turnaj / 11. - 12. ligov kolo / 19.12.2004

FBC Merkur Praha - FBC Prosex Bejx   ( 3 : 5 )
Je to a neuveiteln, ale n souboj s Prosexem, byl zpasem o prvn msto tabulky. Samozejm dky dalmu vvoji, co jsme nemohli tuit, a tak jsme k turnaji pistoupili s tm, e bychom rdi prodlouili na ji esti zpasovou neporazitelnost. Nepodailo se, ale zpas jsme dlouho mli pod kontrolou a proto ztrta obou bod mrz dvojnsob. Do zpasu jsme nevstoupili pli astn. Ji v pt minut stetnut jsme lovili z na branky. Pak jsme ale dlouh minuty Prosex do vyloench anc nepoutli, ba naopak sami jsme si adu dobrch pleitost vypracovali. Turnaj si vyvedl naemu druhmu toku a pedevm Luk Teslk sehrl vynikajc dva zpasy. V osm minut, se po stele Karla Dvoka, dostal mek od mantinelu k Lukovi a ten ho pohotov dorazil pesn k tyi 1-1. Pak zaal boj o kad metr, ale i pesto jsme byli lepm mustvem. Prosex ale vborn brnil, ne nadarmo m suvernn nejlep obranu v lize a my se i pes adu vbornch pleitost nemohli dostat do veden. A tak ve stejnm ase jako ve tetin prvn jsme opt lovili i ve tetin druh 1-2. Musm ci, e to nebylo zaslouen veden, protoe pomr stel na branku v tu chvli mluvil jasn v n prospch. Ale mezitm co nae pokusy konili na dobe postavench obrncch nebo na skvlm brankovi Prosexu, my jsme naeho Vojtu nechali jenom vytahovat mek z branky. Je to pro branke vdy neastn utkn, kdy na nj lo veho vudy za zpas tak 10 stel a z toho jich pt skonilo v brance. Ale nepedbhejme. Jet do konce druh sti se nm podailo vyrovnat. Obrnce Dan ha vybojoval zdnliv ztracen mek za brankou soupee, kde se v tu doby nachzel jak jejich brank, tak i obrnce a naservroval tutovku na Tome Votrubce, kter se z metru do zcela przdn brny nemlil 2-2. Do tet tetiny jsme vstoupili vborn. Ji ve tet minut zvren tetiny jsme se dostali do veden. Po hrub chyb obrnce Prosexu, kter nahrl pmo na epel Lukovi Teslkovi a ten trestal. Okamit stelou z prvn nedal brankovi anci a Prosex byl na dn. Bohuel pi na ton standardn situaci, Mra Houvika pihrl neastn pmo do bhu soupeovi, Michal Ciknek se s Lukem Koubou nedohodli, hr Prosexu prosvitl pmo mezi naimi hri a Vojtovi nedal anci 3-3. No a aby toho nebylo mlo tak jsme dostali druh gl ze standartky, stejn jako ve tetin prvn a bylo nm do breku 3-4. Bhem t minut jsme dostali i dal branku a smutn pbh Merkuru mohl jt do finle. V nm jsme i v pesilovce 5 proti 3 ji branku vstelit nedokzali a tak jsme zpas s vedoucm tmem soute prohrli 3-5. Byl to zpas hrubch chyb, udlali jsme jich vce ne soupe, ale prohrt jsme si nezaslouili. I kdy Prosex ukzal svou slu, kdy se dokzal vzchopit ze stavu 3-2 a bhem t minut vsledek zcela otoil. Nm nezbylo nic jinho, ne se pokusit vyhrt odpoledn zpas s Torzou.

FBC Merkur Praha - Torza Sorry   ( 6 : 1 )
V zpase s Torzou jsme museli vyhrt, abychom si udreli tvrtou pozici v tabulce a povedlo se. Dokonce jsme Torze nadlili nejhor porku v sezn. Musme ale sportovn piznat, e konen vsledek nen plnm odrazem dn na hiti. Zpas pro ns zaal stejn smoln jako pedchoz duel s Prosexem. Ne jsme se rozkoukali, prohrvali jsme 0-1. Prv po obdren brance jsme ale zali hrt a sehrli jsme nejlep tetinu v dosavadnm prbhu ligy. Nastartoval ns kdo jin ne Luk Teslk. Prv Luk se v osm minut, po pihrvce Martina Chudoby, bleskov na stedu otoil s mkem a krtkm pklepem ho umstil k tyi 1-1. Od tto chvle existovalo v prvn tetin jen jedno mustvo. Byli jsme to my a Torza nevdla, kter bije. Dv minuty po vyrovnn Luk Kouba probhl pl hit a nael zcela nekrytho Michala Ciknka a ten se z metru do przdn nemlil 2-1. Za dal dv minuty nael krsn ped brankou Luk Teslk Martina Peka a ten rozvlnil soupeovu s potet 3-1. Famzn tetinu v naem podn uzavela akce Martina Chudoby, kter se postupn propracoval a do ideln steleck pozice, jak se k mezi kruhy, msto stely zvolil nahrvku na Karla Dvoka a ten jednou rukou posunul mek do branky 4-1. Bhem pti minut jsme dokzali vstelit 4 branky a tento nskok se nakonec ukzal jako rozhodujc. Druh tetina byla pak jasn v reii Torzy. Soupeovi hri si vytvoili obrovskou zemn pevahu a ns nepoutli ani k obvanm brejkm. Klovm momentem druh tetiny a vlastn celho utkn byla situace ze est minuty druh tetiny. V dob nejvtho tlaku Torzy Martin Chudoba musel vysokou hol odrazit letc mek do na branky. Nsledovalo samozejm vylouen a vhoda trestnho stlen. Vojta Kidles, kter si v tomto zpase na rozdl od pedchzejcho pipsal ji nkolik dobrch zkrok, si s trestnm stlenm poradil, respektive rozhodil hre Torzy natolik, e mu mek sklouznul z epele a vbec netrefil branku. Nsledovala tedy pesilov hra, kterou Torza sehrla vborn, ale nae obtav hra a dobr pohoda naeho branke nepipustila dnou korigaci vsledku. A tak jsme se po bezbrankov druh tetin mohli stle tit z tbrankovho veden. Rozhodujc byl n pt gl, kter piel v prvn minut tet tetiny. Po navlas stejn akci, tentokrte v opanm gardu, jsme dostali monost zahrvat trestn stlen my a Michal Ciknek si s touto vhodou poradil 5-1. Tet djstv pak bylo ji velmi vyrovnan, hrlo se nahoru dol a ance na obou stranch zstali nevyuit. S vjimkou na akce patnct vtein ped koncem utkn, kdy druh tok rozebral obranu Torzy a po pihrvce Martina Peka na zcela nekrytho Karla Dvoka uzavel druh jmenovan stelou pod bevno konen vsledek na krsnch 6-1. V dleitm zpase jsme tedy obstli, navc jsme si s Torzou vybudovali lep vzjemn zpasy a ped Vnocemi se usadili na 15 bodech spolen jet z dalmi tymi tmy.


5. turnaj / 9. - 10. ligov kolo / 27.11. 2004

FBC Merkur Praha - RFK Pohoda Praha   ( 5 : 5 )
Na srii 4 utkn bez prohry jsme chtli navzat i na tomto turnaji a hned v prvnm zpase se nm do cesty postavila Pohoda. Tm naeho soupee se ped tmto zpasem zabydlel na est pozici tabulky, tedy o bod za nmi, i kdy se zpasem k dobru. Nam kolem bylo tedy neprohrt, aby se tento mal odstup alespo udrel. Opt jsme nastoupili v zcela jinm sloen ne na poslednm turnaji. Do obrany se po pauze vrtil uzdraven Martin Chudoba, kter tak doplnil Luke Koubu a Dana hu. Do centra prvnho toku se mezi Michala Ciknka a Tome Votrubce postavil Ondra Hanu a nutno podotknout, e tuto novou roli zvdnul v obou duelech na vbornou. Druh tok pak vedl Karel Dvok s kdly Lukem Teslkem a Mrou Houvikou. vod utkn nm hrub nevyel. Ji v 25. vtein utkn jsme prohrvali 0-1, kdy Vojtovi proklouzla vbec prvn stela utkn. Trvalo nm tm celou tetinu ne jsme se z brzkho veden soupee vzpamatovali. Pohoda mla v tu dobu navrch a my akort nareli na jejich dobe postavenou obranu. Ve 12. minut utkn jsme inkasovali podruh. Dal nepli tkou stelu Vojta Kidles nechytil a vypadalo to s nmi patn. Natst Mra Houvika 10 vtein ped vyprenm prvn tetiny nahodil mek do brankovit, kde si ho neastn obrnce Pohody srazil a do brny 1-2. Druh tetina pak zmnila prbh celho zpasu. Vyhrli jsme ji zaslouen 4-1 a to i pesto, e jsme se ihned v vodu dostali opt do dvoubrankovho manka. Pot ale sri ty branek v ad jsme nejen vymazali nskok Pohody, ale jet jsme se dostali do veden. Na dostel ns dostala branka, kterou vstelil Ondra Hanu, kter pohotov dorazil pzemn stelu Tome Votrubce stelou bekhendem nad lecho branke 2-3. Martin Chudoba a Luk Kouba pak po tm na vlas stejnch brankch ztrhli veden na nai stranu. Ob prudk pihrvky do brankovit si srazili brnc obrnci 4-3. Posledn branka druh tetiny pak byla ukzkovou kombinac druhho toku. Mra Houvika zathl mek po pravm kdle nael na stedu pln volnho Karla Dvoka, kter akci jet vylepil piuknutm na nabhajcho Luke Koubu a ten s pehledem zavsil 5-3. Tet tetina byla jednm slovem smutn. N pokraujc tlak jsme nedokzali petavit v branky, nastelili jsme dv bevna, tyku a tak soupe zkonit snil a v plnm zvru po standartn situaci nechytatelnou stelou dokonce vyrovnal 5-5. Na zatku utkn a po prvn tetin bychom bod brali, ale vzhledem k vvoji utkn meme hodnotit zpas jako ten, ve kterm jsme ztratili bod.

FBC Merkur Praha - Banko Praha   ( 4 : 1 )
Druh zpas turnaje s Bankem byl nplast za bodovou ztrtu s Pohodou. Banko, kter je podle m kvalitnjm tmem ne Pohoda a je to tvrzen podloen faktem, e ped tmto turnajem okupovalo 4. pku a ve svm prvnm dnen zpase uhrlo remzu s prvnm Emcem. Doposud Banko prohrlo jen dva zpasy, a i kdy jsme v prvnm spolenm men sil zvtzili 7-4, musme sportovn piznat, e Banko bylo lepm mustvem. Tento zpas byl ale pln jin. V tomto zpase jsme zvtzili zaslouen, dky vynikajcmu Vojtovi a dobr defenziv. Prvn tetinu se hrl oboustrann urputn florbal, kde nebylo vidt pli brankovch anc, ale sp boj o kad mek. Do veden jsme se dostali po stele Michala Ciknka, kterou brank vyrazil jen k hajcmu holy Luke Kouby a ten pohotov bekhendem dorazil pod padajcm brankem Banka 1-0. Tetinu jsme nakonec vyhrli o dv branky dky steleck potenci Luke Kouby, kter vstelil svj tvrt gl na turnaji po samostatn akci, kdy proltl po lev stran hit a kinou stelou proplil branke Banka podruh 2-0. Druh tetina byla ve znamen naeho urputnho brnn a ptiminutovho drtivho tlaku Banka, kter i pes viditelnou hern pevahu nedokzalo vstelit branku, pedevm dky na obrann prci a dobrm zkrokm Vojty Kidlese. Tet tetinu jsme chtli pokraovat ve stejn taktice, ale soupev tlak povolil a tak se zaalo hrt nahor dol. Paradoxn prv dky tomuto zpsobu hry jsme ve tvrt minut zvren tetiny inkasovali kontaktn gl 2-1. Natst nae odpov na sebe nenechala dlouho ekat. Michal Ciknek obeel dva hre, posunul ped brnu na Ondru Hanue a ten nad levou nohou branke vrtil naemu tmu dvoubrankov veden. Nejdleitjm momentem tet tetiny, a jak se pozdji ukzalo i celho utkn, bylo odbrnn minutov oslaben 5 na 3, kdy se Banku nepodailo ani jednou pmo ohrozit na brnu. Naopak ihned po skonen pesilovky soupee se opt po stele Michala Ciknka z dorky nemlil Tom Votrubec a v pohod zavsil pod bevno 4-1. Tento vsledek jsme si ji pohldali a dovedli zpas do vtznho konce. est zpas v ad bez prohry za ti vtzstv a ti remzy, tedy zisk 9 bod z monch 12, je dobrm zkladem pro udren v tto lize, uvidme, jak se na ptm turnaji popereme se silnou dvojic Torza, Prosex. Zakonit zimu v klidnm stedu tabulky je nam clem, i kdy v tto tabulce asi dn klidn sted neexistuje, doufejme, e se nm to poda.


4. turnaj / 7. - 8.ligov kolo / 7.11. 2004

FBC Merkur Praha - FbK Panthers Praha   ( 3 : 3 )
Dal provrkou naeho tmu byl nelehk soupe Panthers Praha. Panthei, kte dokzali uhrt remzu s AGC, budili v naich znovu nekompletnch adch respekt, kter se nakonec projevil ji v 5. minut druh tetiny, kdy jsme ji prohrvali 0-3. V brn s Janem Demjanem, bez Martina Chudoby a vlastn jen s jednm obrncem, tm myslm jedinm komu tento post nle, a dvma kluky z B-tmu jsme museli elit soupei, kter vynikal hlavn dobrou obranou a pak tak dobrou stelou s drazem na dorky v naem brankoviti. Prv dky drazu v blzkosti naeho branke se soupe ujal v prvn tetin veden, kter bylo asi zaslouen. My jsme do tto doby branke Panther neohrozili a ani po inkasovan brancens soupe do vyloench anc nepoutl a se stelami z dlky si golman poradil, i kdy po stele Michala Ciknka mu pomohla ty. Ani zatek druh tetiny nm nevyel a ve dvou oslabench jsme dvakrt inkasovali a vypadalo to s nmi bled. Natst ns tento prozatimn vsledek nepoloil a my se nadechli k obrovskmu nporu. Ten vystil v ti branky v sti Panther. Prvn branku vstelil Tom Votrubec, kter pohotov dorazil stelu Michala Ciknka. Pak jsme zahodili nkolik vyloench anc, kter znekodnil jejich vborn brank. Na dal stelu z dorky ale nestail. Michal Ciknek zpoza branky nabil nabhajcmu Honzovi Kristmanovi, kter svou stelu opel jen do tye a z dorky tentokrte profitoval Luk Teslk 2-3. Vyrovnat se podailo po akci Luke Kouby, kter se z pozoce obrnce probil a na prav ton kdlo a odtud naservroval nahrvku na hl Karla Dvoka, kter nekompromisn zavsil pod bevno 3-3. Posledn tetina byla ji z obou stran opatrn. Snad jen superance Luke Teslka, ktermu pihrval Michal Ciknek ti minuty ped koncem mla skonit glem, ale jeho stelu bekhendem z hranice malho brankovit brank zzran znekodnil a tak jsme se s Panthers rozeli smrn 3-3 a oba si pipsali po cennm bodu.

FBC Merkur Praha - FbK Sokol Bubene   ( 8 : 1 )
Do druhho utkn tohoto hracho dne jsme nastoupili proti tm FbK Sokol Bubene. Historie naich vzjemnch duel mluvila pro tm z Bubene, kter v dosavadnch tyech utkn ns dokzal hned tikrt porazit. Jenome to u bylo ped dvma lety a n tm se od t doby, jak za ns konen mluv vsledky, vkonostn zvedl a bylo to vidt i v souboji prv s pro ns zakletou Buben. Oba tmy nastoupili takka v totonch sestavch jako naposledy, ale vsledek utkn nakonec zcela jasn vyznl pro tm ze stedu tabulky. Zapomnl jsem se toti zmnit, e Bubene ped nam zpasem prohrla vech svch sedm utkn, take kloptnut naeho tmu by bylo pekvapenm. Jak jsem ekl, pekvapen se nekonalo a Bubene si odvezla, myslm po zsluze, zatm nejvt ligovou porku v tto sezon. Utkn jsme rozhodli ji v prvn tetin, kterou jsme vyhrli 3-0 a jindy pro ns obvan brank Bubene tentokrte svj tm nedokzal ped naimy stelami uchrnit. Prvn branku utkn zadil po stele Luke Kouby svm drazem ped brankou Ondra Hanu, kter se nelmal hlavu s odraenm balonkem a uklidil ho k tyce 1-0. I v druh brance ml prsty prv stelec t prvn. Tentokrte Ondra Hanu podrel mek ve svm pravm tonm rku dpbe se rozhldl a ped brankou nael zcela nekrytho Karla Dvoka, kter ranou z prvn zavsil pod bevno 2-0. Brankov et tetiny potom uzavela dvojice Michal Ciknek a Luk Teslk. V situaci dva na jednoho posunul Michal na Luke a ten petavil jeho pihrvku v tet gol. I v druh tetin bylo jasn vidt, kdo e to je na hiti pnem a my pokraovali v naem brankostroji. Ndhernou kombinac jsme zvili na 4-0. Byla u toho nae druh posila z B-tmu Martin Peek, kter po ndhern pihrvce podl brankovit z lev strany na pravou pak jen pihlel, kdo e to vlastn z pozice obrnce si nabhl na jeho nhrvku a zavsil za bezmocnho branke Bubene. K pekvapen vech to byl Mra Houvika, kter v tomto utkn patil k tm nejlepm. Prv Mra Houvika chvli po sv brance geniln nasmroval nahrvku mezi dva obrnce a Michal Ciknek rychlm pklepem trefil nad pravou nohu branke 5-0. Za estou branku si mohl brank Bubene sm. Jeho vhoz do brejku zastavil ve vzduchu na plce Michal Ciknek a mezitm co brank Bubene se roziloval nad vysokou hol, mu ho z voleje vrtil pmo do branky 6-0. posledn branku vydaen tetiny zadil opt Mra Houvika, kter tentokrte pkn nael ped brnou Karla Dvoka, kter si zopakoval stelu pod bevno a bylo hotovo 7-0. Posledn tetina se tedy dohrvala. V n jsme znan polevili v obran a tak si zachytal i Demi (Jan Demjan). Nakonec jsme inkasovali i jednu branku, ale ta zase a tolik n musm ci dobr vkon nepokodila. A tak n dobr vkon podtrhla pkn akce v plnm zvru tet tetiny, kdy se po pkn kombinaci prvnho toku prosadil podruh Luk Teslk, kter promnil nahrvku Luke Kouby tvrdou pzemn stelou do przdn branky 8-1. Soupei jsme tak vrtli i s roky porky z pedchozch let a uhjili ptou pku tabulky.


3. turnaj / 5. - 6. ligov kolo / 17.10. 2004

FBC Merkur Praha - Torza Sorry   ( 4 : 4 )
Do zpasu s Torzou, nam oblbenm soupeem, jsme nastoupili bez respektu, a nakonec doshli kenho bodu. Bohuel vlivem rznch okolnost jsme nebyli v optimln sestav, ale nakonec byl prv tento fakt na vhodou. Posledn nae vzjemn een sil se datuje k przdninm roku 2003, tehdy k pohrovmu utkn FBU, kter skonilo 4-4. Jak vsledek napovd, tak se situace i v tomto duelu opakovala. Oznait zpas jako one man show to si myslm, e je nejlep mon popis celho dn, kter se na hiti odehrvalo. Tm jednm muem se mysl Tom Votrubec, kter vstil vechny nae tyi branky. Samozejm nesmme zapomenout na vkon celho mustva a Vojty Kidlese, kter snad dky tomuto zpasu nave na vkony z minulho ronku. A te k samotnmu zpasu. Prvn velkou anc utkn si vytvoil prvn tok hrajc mimodn s Tomem Votrubcem na centru, kdly Lukem Teslkem a Michalem Ciknkem. Prav kdlo nalo svho centra ve steleck pozici, kter napoprv jen probudil branke Torzy stelou do masky. Ji o 20 vtein pozdji v situaci jako pes koprk se ji Tom Votrubec po pihrvce Michala Ciknka nemlil a ze vzdlenosti 2 metr zavsil pod bevno. 1-0. Torza ale zabrala a jet do konce prvn tetiny bylo vyrovnno. vod druh tetiny jsme zaspali a vlivem nkolika nucench vylouen na na stran jsme inkasovali dv branky, jednu dokonce ve vlastn pesilovce. Tom Votrubec sice po pihrvce Michala Ciknka dlovou stelou pod bevno z pomrn velk dlky snil na rozdl jednoho glu, bohuel Torza jet staila odskoit opt na rozdl dvou branek. Jak z ve uvedenho vyplv posledn tetinu jsme tedy vyhrli 2-0. Ob branky stelil famzn Tom Votrubec. Nejdve ve vlastnm oslaben probhl pl hit a stelou z pravho kdla jak jinak ne pod bevno nedal soupei v brn anci 3-4. A konen posledn branka padla ze standardn situace. Po pihrvce Luke Kouby uzavel Tom Votrubec svj steleck koncert pzemn stelou k tyi a vyrovnal na konench 4-4. Ke konci jsme jet jak my,tak i v zvru Torza, mli anci strhnout veden na svou stranu, ale Michal Ciknek branke nepekonal a Vojta Kidles si poradil i s dalekonosnou stelou, kter smovala pesn do ibenice. Neml bych zapomenout pochvlit druh tok, kter se tentokrt slepil z dvou posil z B-tmu a to Karla Dvoka a Martina Peka, se ktermi hrl Ondra Hanu. A nakonec taky nai obranu, do kter se z centra posunul Mra Houvika, hrajc ji se stabiln dvojic Martin Chudoba a Luk Kouba. Myslm si, e za vkon, kter jsme pedvedli je bod na na stran zaslouen a Torza Sorry by mla bt tak za zisk bodu spokojena. Vyrovnan utkn tedy skonilo smrn a my se u pipravovali na odpoledn zpas s FB.

FBC Merkur Praha - FB Praha C   ( 10 : 2 )
Ve druhm utkn jsme nastoupili proti tmu FB Praha C. Konen vsledek nen pln odrazem dn, kter se odehrlo na hiti, tm myslm, e prohra o 8 branek je pro soupee pli krut. Je poteba se zmnit, e jsme vlastn porazili tm, kter v dopolednm utkn podlehl je 3-5 Suchdolu a to prv Suchdol na tomto turnaji pehrl nejvtho favorita soute AGC Malou Stranu 4-3. To ve svd o tom, e tm FB nebyl tmem njakch nazdrk. Nm se ale podailo jt v utkn brzy do veden, prvn tetinu vyhrt 3-0 a zahrt famzn ptiminutovku ve tetin druh, bhem kter se nm podailo vstit neuvitelnch 5 branek.Soupe se tak ve druh tetin stelecky prosadil 2 brankami, branku tet se mu ji vstelit nepodailo i dky Vojtovi Kidlesovi, kter znekodnil trestn stlen. Prvn tetinu jsme tedy zaali na vbornou. Ji ve tet minut utkn se po pihrvce Martina Chudoby opel do mku z pravho kdla Luk Kouba a kinou stelouotevel skore utkn. V minut est to bylo ji o dv branky. Michal Ciknek pasem pes cel hit vysunul do brejku Tome Votrubce, kter sice napoprv neuspl, ale odraen mek si znovu sebral v levm rohu hit a svm typickm zpsobem, tedy vbhem z tohoto prostoru, stelou tahem trefil pesn k tyi 2-0. Pak se musel init brank FB, kter zklividoval dva nae samostatn brejky. Na stelu Michala Ciknka v zvru tetiny ale nestail a tak skonila prvn tetiny 3-0. Ve druh tetin jsme pedvedli fantastickch 5 minut. Hned v prvn akci se prosadila druh lajna. Spoluprci Karla Dvoka a Martina Peka zakonil posledn jmenovan stelou do przdn brny. Pi svm druhm stdn Martin Peek pedloil tutovku Ondrovi Hanuovi a ten s pehledem zavsil pod bevno 5-0. Dv branky bhem jednoho stdn pak vstil tak prvn tok. Po dvou naprosto stejnch akcch se dvakrt prosadil Luk Teslk, kter bezpen zakonil dv pihrvky Michala Ciknka 7-0. V 5. minut druh tetiny uzavel na chvli n brankostroj Karel Dvok, kter se nejlpe zorientoval v brankoviti FB a pohotov zvil na 8-0. Soupe sice pot dvakrt korigoval, ale tetinu jsme i tak vyhrli 5-2 a posledn st se tedy jen dohrvala.Nakonec jsme pidali jet dv branky. Luk Kouba stelou z dlky po pihrvce Martina Peka pidal svou druhou branku v utkn a jubilejn dest gl vstelil Karel Dvok, kter se prosadil opt stelou zblzka nad neastnho branke FB. Vyhrli jsme zaslouen, z turnaje vezeme 3 body a tme se na dal zpasy. Pt ns ekaj Panthers a zatm posledn Bubene.


2. turnaj / 3. - 4. ligov kolo / 2.10. 2004

FBC Merkur Praha - Banko Praha   ( 7 : 4 )
Ve tetm utkn sezony jsme se stetli s tmem Banko Praha, tedy tmem, kter ml po dvou odehranch kolech stejn poet bod a dokonce i shodn skore 9-9. Bodov rovnost byla zejm i na hiti, protoe to byl velmi vyrovnan a zajmav zpas. Lpe do nj vstoupil n soupe, kter se ji v 8. minut utkn dostal do veden. Jet v te tetin se nm podailo vyrovnat. Po rychle rozehran standartce se po pihrvce Mry Houvika opel do mku obrnce Martin Chudoba a trefil pesn 1-1. Tmto vsledkem skonila i prvn tetina. Naopak ve druh sti jsme vstelili branku my. Luk Kouba opt po standartn situaci posunul na prav kdlo Michalu Ciknkovi a ten trefil pesn k tyi 2-1. Bohuel se nm nepodailo dohrt tetinu s jednobrankovm vedenm, Banko za 5 minut po na brance vyrovnalo a tak i druh tetina skonila nerozhodn 1-1. Posledn tetina se pro ns zaala vyvjet bjen. Po vynikajc akci prvnho toku se po pihrvce Tome Votrubce dostal do brejku Michal Ciknek a soupe musel faulovat. Z nsledn nazenho trestnho stlen si Michal Ciknek bez pot poradil a dostal ns ji podruh v zpase do veden. V sedm minut zveren tetiny jsme li dokonce do dvoubrankovho veden. Michal Ciknek po geniln nahrvce Honzy Kristmana dovril do oputn brny svj hatrik na pro ns velmi uspokojivch 4-2. Vzhledem k celkovmu prbhu utkn to byl nskok opravdu vyden, protoe Banko bylo stle vyrovnanm soupeem. Ti minuty ped koncem se zala rodit mal tragdie. Banko nejdv snilo na 4-3 krsnou stelou do vka a za deset vtein po hrub chyb naeho branke Vojty Kidlese, kter bohuel stle neme navzat na vkony z minul sezony, brankou zpoza brny vyrovnalo na 4-4. V tu chvli jsme byli zral na runk. Natst Martin Chudoba po nahrvce Luke Teslka dlovou pzemn ranou vstelil svou druhou branku a vyprovokoval tak celou na laviku k oslav branky pmo na hiti. Najednou to z ns zase spadlo a tentokrt jsme si ji soupee pohldali daleko od na branky. Na koni jsme tedy byli zase my, Ondra Hanu posunul do niku Luke Teslka a ten bekhendovou klikou zvil na 6-4. Banko pot odvolalo branke a vsledek peetil stelou do przdn brny Dan ha, pro kterho to byl vbec prvn gol za A-tm. S kvalitnm soupeem jsme urvali pln bodov zisk a to se na zatku sezony pot.

FBC Merkur Praha - FC Bourbon Praha   ( 2 : 7 )
Jak se nm povedlo prvn utkn, tak jsme vyloen a musm to ci sprost "posrali" utkn druh. Bourbon v dopolednm utkn, kter odehrl v sedmi lidech, utrpl debakl 5-14 od Emca a my si snad mysleli, e to v naem ppad bude podobn. Bohuel se jejich brank Minak potkal v tomto stetnut s vynikajc formou a na rozdl od Vojty chytil tm ve. Prv brank byl asi tm nejvtm rozdlem na hiti. Zatmco Vojta , kterho jsme nechali na holikch, vyloen ance Bourbonu nepochytal, jeho protjek si vedl pesn opan. My jsme si na nm vylmali vechny steleck zuby. Ale jak km, nae unaven obrana se rozsypala ji v prvn tetin, kterou Bourbon zaslouen vyhrl 2-0. Kdy jsme si ji v vodu druh tetiny vynutili zemn pevahu, Bourbon ns opt poslal do kytek 3-0. Rozepisovat co se potom dlo na hiti m pijde skoro zbyten a tak jen strun. Vstelili jsme dv branky. Michal Ciknek po vhozu Vojty Kidlese snil na 1-3 a Martin Chudoba po pihrvce Honzy Kristmana pknou stelou z dlky na 2-6. Mezitm jsme toti dostvali jednu branku za druhou a zatmco my jsme vdy tikrt nebo tyikrt ohrozili branku Bourbonu bez spchu, soupei stail jedin pokus na zven svho nskoku. Nakonec jsme tedy Bourbonu podlehli 2-7. Slova jejich hr, e v utkn dvou nejhorch tm, zvtzil ten lep, bych nechal a na zvr sezony a u te se nesmrn teim a nemu se dokat, a se pt sezonu pjdu podvat na zpas Bourbonu, tentokrt do 2. prask ligy. Zplatou tak na tento nevydaen zpas snad me bt fakt, e n B-tm rozdrtil Bko Bourbonu 6-0 a tm vrtil alespon trochu kvalitu na nai stranu. No nic pt turnaj musme zamakat a snad se nm poda zase njak bodovat.


1. turnaj / 1. - 2. ligov kolo / 18.9. 2004

FBC Merkur Praha - EMCO Cholerics   ( 4 : 7 )
Tak jsme se konen dokali a zala nm v poad ji 6. sezna. Tentokrt ale s malou zmnou. Letos toti hrajeme 1. praskou ligu a ta je oproti minul tedy 2. prask ji velmi vyrovnan. Na vod jsme se stetli s Emcem, tedy tmem, kter skonil minulou seznu dky lep bilanci se vzjemnch zpas prv ped nmi. Utkn slibovalo zajmavou podvanou, hlavn z toho dvodu, e jsme s Emcem jednou vyhrli a jednou prohrli a tak tento duel byl ve znamen, kdo e to vlastn minulou seznu byl absolutn krl. Bohuel ns tsn ped zatkem zpasu pronsledovaly nemoci a rzn leh zrann, take jsme do boje s Emcem nastupovali v devti lidech. Prvn tetina byla vyrovnan. Emco ns pehrvalo ve stedu hit, ale do vyloench anc se nedostvalo, take jsme to byli prv my kte po krsn kombinaci druhho toku se dostali do veden. Luk Teslk z prostoru pravho kdla nael na lev stran hajcho Mru Houviku a ten bekhendovou stelou bez ppravy trefil pesn rek 1-0. Tmto nadjnm vsledkem skonila prvn tetina. Bohuel se nm nepodailo zachytit nstup Emca v vodu druh tetiny, kdy ns temi slepenmi brankami poslali jak se k k Brtnkm. Z toho jsme se toti nedokzali vzpamatovat. Vstelili jsme sice kontaktn gol, konkrtn Tom Votrubec nael skulinku nad pravou nohou branke Emca, ale soupe jet do konce tetiny odskoil na rozdl dvou branek a vstelit Emcu na zatku sezny ti branky, abychom se nm podailo utkn otoit, byl kol nesmrn tk. Tet tetina byla s na strany asi nejlep. Paradoxn jsme ji prohrli 2-3, ale rozhodn jsme Emco pehrli. S nam narstajcm tlakem zalo Emco chybovat, bohuel ani jedna se dvou naich dobe zahranch pesilovek brankou neskonila. Luk Kouba pi jedn pesilovce mlem zboil branku, bohuel svou rnu opel jen do bevna a tak jsme nakonec v na pesilovce tahali mek z vlastn brny. Martin Chudoba sice vykesal nadji, kdy z obrany proltnul po pravm kdle a trefil pesn do protipohybu golmana, ale Emco z dalho rychlho brejku pidalo branku a o chvli pozdji dal a rzem jsme se dostali na stav 3-7. Konenou podobu skore dal nakonec opt Mra Houvika, pro kterho nebylo problm promnit nahrvku Luke Kouby, kter mu to naservroval na zlatm podnose 4-7. vodn utkn se nm tedy alespo co se vsledku te pli nepovedlo, pedveden hra dopedu byla slun, obrann innost katastrofln. Smutnm hrdinou byl n brank Vojta Kidles, kter pochytal ve co musel, bohuel z brejkovmi peslenmi si poradit nemohl. A to ns jet tento den ekal dal kvalitn soupe a to Suchdol.

FBC Merkur Praha - FBC Suchdol Revival   ( 5 : 2 )
Konen zpas, kter se podobal form z minul sezny. Konen, on to vlastn byl druh zpas v sezn , ale poteba zisku 2 bod v ns vzbudila bojovn a tm bezchybn vkon. Vzhledem k tomu, e Suchdol v prvnm zpase podlehl Emcu a v posledn minut, nakonec velmi smoln 6-8, byl n vzjemn souboj soubojem o prvn dva body. Ty jsme nakonec a troufm si ct zaslouen zskali my. Prvn tetina byla z obou stran velmi opatrn, ekn na chybu soupee se minulo inkem a tak a na nkolik stel ze stedn vzdlenosti si ani jedno mustvo nevytvoilo dnou vyloenou pleitost. Branky zaaly padat a ve druh tetin. Michal Ciknek se probil pes dva protihre a rychlou bekhendovou stelou zavsil pod bevno 1-0. Za 2 minuty situaci ti na dva vyuil po nahrvce Michala Ciknka stelou z prvn do vka Tom Votrubec 2-0. koda, e se nm nepodailo tento nadjn stav udret dle ne jen jednu minutu. Soupe po stele z kdla prostelil naeho branke, tentokrte Ondeje Vrbu a bylo to zase jen o jeden gl. Tmto tsnm rozdlem skonila tak druh tetina a tak prv ta tet slibovala jet zajmav souboj. Suchdol, kter hrl toto utkn jen v sedmi lidech se ale do dnho tlaku nedostal, spe brnil a spolhal na brejky, ale v situaci, kdy my vedli o jeden gl to byla prapodivn taktika. My jsme toti pozorn brnili a nepoutli Suchdol do dnho nebezpenho peslen. Situaci v zvren tetin sklidnila opt dvojice Michak Ciknek, Tom Votrubec. Prav kdlo nalo lev v pozici falenho centra a nae veden bylo zase dvoubrankov 3-1. Michal Ciknek pak vyuil stelou vihem chybu v rozehrvce Suchdolu, zavsil pesn pod bevno a nakonec po dal chyb odmtl hatrik, kdy ji pekonanho branke zachrnila horn tyka. Soupe jet po rychlm niku a pesn stele korigoval na rozdl dvou branek. Konenou podobu ale vsledku dal Luk Teslk. Po vhozu Ondry Vrby se nejlpe zorientoval na svm domovskm levm kdle, obtoil se kolem ztuhlho obrnce a stelou z otoky pekvapil a to pomrn z velk dlky i jinak vynikajcho branke Suchdolu 5-2. Druh zpas jsme tedy s vyptm fyzickch a psychickch sil zvldli a splnili jsme nae pedsevzet, tedy uhrt na prvnm turnaji alespo dva body. Dal turnaj ns ek ji za 14 dn, tam budeme chtt navzat na vkon z tohoto zpasu a paklie se nm to povede, tak ance na zskn dalch cennch bodk v n prospch bude pro nae soupee nebezpen reln.

Nahoru
    home | odkazy | kontakt