FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentá?e
 utkání
 v??dky
 ?nky
 B - t??a>
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000SKS


Copyright © 2022
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

Sezna 2005/2006 - Komente
komente k utknm Merkuru v sezn 2005/2006

   12. turnaj   ( FB Bohemians Praha B, SK B.U.H. Praha )
   11. turnaj   ( TJ Mentos Chodov B, DDM Stod )
   10. turnaj   ( LFP Litomice, SK Anus Kada )
     9. turnaj   ( TJ Sokol Praha Kr, DDM Stod )
     8. turnaj   ( LFP Litomice, Craken team SSK Future B )
     7. turnaj   ( FBC Potpi Stochov, Craken team SSK Future B )
     6. turnaj   ( SK Anus Kada, AGC Mal Strana )
     5. turnaj   ( AGC Mal Strana, Akcent Sparta Praha B )
     4. turnaj   ( FB Bohemians Praha B, Tipsport T.B.C. Krlv Dvr )
     3. turnaj   ( TJ Mentos Chodov B, Akcent Sparta Praha B )
     2. turnaj   ( SK B.U.H. Praha, TJ Sokol Praha Kr )
     1. turnaj   ( FBC Potpi Stochov, Tipsport T.B.C. Krlv Dvr )


12. turnaj / 23. - 24.ligov kolo / 8.4. 2006

FBC Merkur Praha - FB Bohemians Praha B   ( 4 : 12 )
Posledn turnaj sezny a ped nmi jedin mon cl. Dv vhry se rovnali zchran. Ale jak vsledek u napovd, vechny nadje se rozplynuly ji v prvnm naem utkn a bylo v podstat po vem. Konen vsledek vypad hroziv, ale dn na hiti tomu a tak pln neodpovdalo. Pedevm prvn dv tetiny utkn byly vyrovnan, nm se ale nepodailo bhem tyiceti minut vstelit jedinou branku a tak se v posledn tetin roztrhl brankostroj na obou stranch. Po dvou tetinch jsme prohrvali 0-3 a a za stavu 0-5 jsme se konen prosadili i my. Tedy my, on se vlastn v tomto zpase prosadil od ns pouze jedin stelec a to Petr Fier, ktermu jakoto jednotlivci patila cel posledn tetina. A nebt v n 9 branek v na sti, mohl se stt hrdinou. Takhle nakonec vstil tyi branky, ale vsledek ho stejn jako ns tit nemohl. Jak jsem ji kal, tak prvn dv tetiny jsme byli FB vyrovnanm soupeem, jedinm rozdlem ve he, byla nae neschopnost vstit branku. A anc nebylo mlo. Trefil se a v posledn tetin ji zmiovan Petr Fier, ale bylo u moc pozd myslet na njak obrat v zpase. Prvn na branku tak Petr vstelil ve 4. minut zvren tetiny, kdy se nejlpe zorientoval po stele Martina Peka a odraen mek po forhendov klice zavsil pod bevno 1-5. Druhou branku pidal po asistenci Mry Houviky, kdy procedil mek pod nohou branke FB 2-9. Jak je vidno, v tto chvli to byla jen kosmetick prava vsledku. Zase a na 3-10 Petr Fier snioval po stele Mry Houviky, kdy si na prsa u lev tyky zpracoval tk balon a okamit po dopadnut na zem ho poslal do brny. Posledn branka naeho tmu v utkn naplno ukzala, kdo e se na tento zpas nejlpe vyspal. Nebyl to nikdo jin ne Petr Fier. Na pli hit se zmocnil mku, obehrl koho se dalo a z rychlho protitoku tvrdou stelou tahem vymetl horn rek bezmocnho branke FB. Branka to byla pardn, ale na konen vysok prohe naeho tmu nic nezmnila. V tuto chvli jsme ji vichni moc dobe vdli, e odpoledn zpas s B.U.H. bude jen z povinnosti, protoe dn vsledek by ns u nemohl ve tet lize zachrnit. A tak se prohra s FB akort zapsala do historie naeho klubu jako jedna z vbec nejdrtivjch porek.

FBC Merkur Praha - SK B.U.H. Praha   ( 4 : 8 )
K poslednmu zpasu sezny jsme nastoupili proti tmu B.U.H. Praha, kter jako my u nehrl o nic jinho ne o est. Narozdl od ns ale soupe ance na udren v lize ztratil u dvno, a tak jsme to byli prv my, kte zklamni z prvnho zpasu s FB totln nezvldli vstup do utkn. Katastrofln vod ale nebyl v tto sezn jedinm, v nkterch zpasech se nm to u tak podailo, jene tenkrt jet zbvali njak sly na obrat, tentokrt se nm podobn kousek povedl jen napl. Ve druh minut utkn pesn v ase 1:59 jsme prohrvali 0-2 a vypadalo to zle nedobe. Ale v 10. minut prvn tetiny se po pravm kdle prothl Martin Peek a tv v tv dvoumetrovmu branki Chodova ho svte div se pehodil ndhernm padkem pod bevno 1-2. Asistenci si pipsal Martin Chudoba. Jene protivnk nm vlastn ihned po buly utekl a znovunabyl dvoubrankov veden 1-3. V prbhu druh poloviny prvn tetiny jsme se ale jet jednou, tentokrte ale u naposledy, dokzali zvednout z bahna a skre srovnat. Na druhou branku pipravil Petr Fier, kter se nezvykle postavil k rozehrvce standartn situace, posunul do hlu na Martina Chudobu a ten stelou pklepem trefil pesn k odkryt tyi 2-3. V posledn minut se po pihrvce Luke Kouby dostal do brejku Michal Ciknek, poradil si i s poslednm obrncem a bekhendovou klikou srovnal na 3-3. Od druh tetiny se pak zpas promnil v n zoufal boj s brankem B.U.H., kter znekodoval jednu na anci za druhou. Zejmna pak stelec z vodnho stetnut tohoto dne Petr Fier, si na nm vylmal vechny zuby a i pes mnoho svch steleckch pokus, se mu ptou branku tohoto dne vstelit nepodailo. A tak pirozen dval branky soupe. A trestal ns opravdu tvrd. Za kadou nai vyloenou anci, kter ale brankou neskonila, odpovdl opanm zpsobem a tak se stav po dvou tetinch zastavil u na dsiv vypadajcch 3-7. S tmto stavem se pi na souasn form ji v posledn tetin dalo dlat pramlo, a tak se posledn tetiligov tetina promnila v takov hur florbal, jednodue nahoru dol. Nakonec se nm tento styl hry v uvozovkch vyplatil, tetina toti skonila 1-1, co vzhledem k prbhu druh tetiny budi brno za spch. Posledn ligov gl vstil Martin Peek, kter do przdn poslal pknou nahrvku od Michala Ciknka. Prohrli jsme tak i posledn zpas sezny a po roce se zase vracme do 1. prask ligy. Snad se nm jet nkdy poda do tto ligy nahldnout, no uvidme.


11. turnaj / 21. - 22.ligov kolo / 1.4. 2006

FBC Merkur Praha - TJ Mentos Chodov B   ( 6 : 3 )
Dal zpas o byt i nebyt, to bylo nae stetnut s Chodovem. Vzhledem k situaci v tabulce bylo pro ns vtzstv nad tmto soupeem nutnost. Prv Chodov byl jednm z adept na posledn sestupovou pku. A do karet nm tak hrl fakt, e jsme tento turnaj podali v na v uvozovkch domac hale v Radlicch, kde jsme doposud jet neprohrli. A ani v tomto stetnut jsme nakonec pozitivn bilanci neperuili. Vtzstv se ale nerodilo snadno. Vynikajc vstup do utkn ns nakonec asi nasmroval k vtzstv, kter ale vzhledem k prbhu utkn bylo zcela zaslouen. Ve druh minut utkn jsme pi druhm stdn prvn lajny vstili branku. Luk Kouba na plce hit rozehrl na Michala Ciknka a ten stelou z 18 metr pekonal pekvapenho branke Chodova 1-0. V 9. minut utkn jsme se po ad dalch promarnnch anc dostali do dvoubrankovho veden. Mra Houvika se tak dlouho pipravoval ke stele a nakonec pzemn stelou pekvapil vechny sv spoluhre a hlavn ji podruh v zpase neastnho branke Chodova 2-0. koda e soupe vlastn ihned po rozehrn vstil kontaktn gl, protoe se z naeho tlaku rzem vymanil a na chvli pevzal ote zpasu do svch rukou. Natst pro ns se nm v samotnm zvru tetiny podailo znovu odskoit na rozdl dvou branek. Luk Kouba posunul na plce na Petra Fiera a ten po bleskovm prniku pes dva brnc hre po sv prav stran obstelil branke Chodova potet 3-1. Vstup do druh sti se nm opt vydail. Pesn v polovin utkn u na svteln tabuly svtili lichotiv skre 5-1 a vypadalo to na klidnou koncovku. Na tvrtou branku vstelil v pt minut Michal Ciknek po pihrvce Tome Votrubce, kdy podobn jako Mra Houvika stelou pklepem po zemi proplil hostujcho golmana 4-1. V utkn jsme rovn mli monost zahrvat ti pesilov hry a prv tu prostedn jsme vyuili. Michal Ciknek obral o mek chybujcho obrnce Chodova a ped brankou nael zcela nekrytho Ondru Hanue, kter bekhendem zasunul popt. Ale co by to bylo za zpas, ve kterm bychom si situaci nezkomlikovali. Chodov snil a v posledn vtein druh tetiny dokonce pidal po na hrub chyb v obran tet gl. Obrann fze naeho tmu nebyla v posledn dob prv na pchou a potvrdil to tento zpas, ale hlavn zpasy nadchzejc. Tet tetinu jsme ale prv na tuto skutenost dali zapomenout a vsledek jsme si spolen s dobe chytajcm Tomem Kadlecem bezpen pohldali. Uklidujc estou branku nakonec jet pidala dvojice Michal Ciknek a Tom Votrubec. Prvn jmenovan se uvolnil po pravm kdle, pihrvkou zpoza branky nael Tome a ten forhendovm sklepnutm poslal mek pesn k tyi 6-1. Zpas jsme tedy zaslouen dothli do vtznho konce a stle jsme dreli zchranu ve svch rukou.

FBC Merkur Praha - DDM Stod   ( 7 : 11 )
V prvnm vzjemnm stetnut s DDM Stod jsme smoln prohrli 6-7, a tak jsme chtli porku soupei vrtit a uchovat tak nae ance na peit v souti. Jene takhle katastrofln vod, kterm jsme do zpasu vstoupili ji dlouho nepamatuji. Nejene si Stod na hiti dlal co chtl, ale tak byl v koncovce tak drazn, e nm bhem jedn tetiny naszel neuvitelnch est branek. Ale zase na nai obranu, my jsme si taky vytvoili nkolik brankovch pleitost, ale branku ne a ne vstelit. Stod dval branky hlavn z brejkovch situac a pak dky vborn he jeden na jednoho, kdy nae obrana totln zkolabovala a jen pihlela, jak si hostujc hri dlaj co chtj. V 18. minut prvn tetiny jsme prohrvali 0-6 a vypadalo to s nmi na runk. Popravd kdyby se takhle dal ukonit zpas, asi bychom to museli udlat. Jene gl nadje v ase 19:59 vstelil Petr Fier. Po oblouku od Luke Kouby obeel i poslednho obrnce a stelou bekhendem propasroval mek za branke Stodu 1-6. V tuhle chvli asi nikdo z ns netuil, jak vznam tento gl pro vvoj utkn ml. Druh tetina toti byla jasn v na reii a my ovldli cel hist. Bohuel se nm adu anc promnit nepodailo, ale i tak jsme ji vyhrli 3-1 a hlavn co bylo dleit, snili jsme na pijatelnch 4-6. Soupe sice jet opt po na hrubce v obrann vstil sedm gl, ale i tak byla nae vchoz pozice do tet tetiny o poznn lep, ne do prostednho djstv. Ale jak se vechno vlastn urodilo. V 7. minut se prosadil po nahrvce Mry Houviky znovu Petr Fier stelou z prvn nedal brankovi anci 2-6. Michal Ciknek o minutu pozdji nael ped brankou na chvli nekrytho Honzu apka a ten takt z prvn prostelil branke Stodu 3-6. A konen na rozdl dvou branek snil Pepa Kubovsk, kter pomrn z velk dlky pekonal nic nevidcho branke Stodu 4-6. Na branku mu pihrl Michal Ciknek. Ve 14. minut jsme tedy byli zpt v zpasu, bohuel, jak jsem se ji zmnil i soupe vstil jednu branku a tak stav byl po dvou tetinch 4-7. Posledn tetina byla z obou stran bohat na branky, my jsme opt dlali hrub chyby a soup bezmilostn trestal. Prohrli jsme ji 3-4 a zpas nakonec 7-11. V posledn tetin za ns skrovali u jen dva hri. Tom Votrubec dal dv branky a Honza apek si pipsal svou druhou v utkn. Prvn branku Tom vstelil pi na pesilovce, kdy po samostatn akci nechytateln tahem nad nohou brnke snioval na 5-9. Pak se prosadil po pihrvce Petra Fiera Honza apek stelou z prvn a konen posledn branku naeho tmu vstelil Tom Votrubec, kter v situaci dva na jednoho promnil pihrvku Pepy Kubovskho razantn stelou pod bevno 7-11. Poprv jsme tedy prohrli v Radlicch, ale to jsme jet netuili, e se nm do konce sezny vyhrt u nepoda.


10. turnaj / 19. - 20. ligov kolo / 18.3.2006

FBC Merkur Praha - LFP Litomice   ( 7 : 6 )
Zpasem o tyi body by se dalo nazvat nae stetnut s tmem LFP Litomice. Nejen proto , e ped tmto zpasem jsme na soupee ztrceli v tabulce ti body, ale tak proto, e jsme na tomto turnaji lehho soupee nemli a pokud jsme chtli bodovat, tak prv v tomto utkn k tomu byla nejvt pleitost. N prvn vzjemn duel skonil nam tsnm vtzstvm 5-4 a to pedevm kvli faktu, e ns Litomice podcenili. Do tohoto zpasu vltli na ns hned od zatku a my se nestaili divit. I kdy jsme si ped zpasem ekli, e zaneme ze zabezpeen obrany, ale popravd mluvit o zabezpeen obran a Merkuru, to je jako srovnvat ernou a blou, prost a jednodue nm to tak nejde. V sedm minut utkn jsme prohrvali 0-2 a soupe i nadle hrozil nebezpenm stelami a nm se vbec nedailo njakm zpsobem hru vyrovnat. Do zpasu ns tak dostala ojedinl akce smrem dopedu a zaslouil se o n Martin Chudoba, kter z obrany pothl mek a kinou stlenou nahrvkou nael u lev tye hajcho Petra Fiera a ten s pehledem zprvn uklidil mek do branky 1-2. Tetina i tak nakonec skonila rozdlem dvou branek 1-3. Tetinu jsme prohrli zcela zaslouen, Litomicm toti dokonale vychzel pechod do toku a z mnoha nebezpench akc a tedy i od vce inkasovanch gl ns ochrnil dobe chytajc Martin Kadlec. O pestvce jsme se rozhodli s nepznivm vsledkem a pedevm patnou hrou nco udlat a podle toho se nakonec odehrlo cel druh djstv. Do druh tetiny vstoupil pln jin Merkur a bhem dvou minut bylo vyrovnno. O ob branky se postaral v jednom stdn prvn tok a ob si byli vcelku podobn. Na 2-3 snil Tom Votrubec, kter dostal pknou nahrvku od Michala Ciknka zpoza branky a zavsil pod bevno. Vyrovnn pinesla podobn akce. Tentokrte Tom Votrubec zpoza branky nael Ondru Hanue, kter ndhern bekhendem poslal mek nad nohu zcela nepipravenho branke 3-3. Ve 28. minut utkn jsme se dokonce poprv v utkn dostali do veden. Tom Votrubec obral o mek posledn obrnce Litomic a pedloil ho ped brnu na pln volnho Michala Ciknka a ten ho zprvn poslal za bezmocnho branke 4-3. Nadjn veden jsme ale neudreli a soupe v pesilov he dky neastnmu zashu Pepy Kubovskho srovnal, to byl pardn vlastenec. Stav po dvou tetinch byl tedy nerozhodn, hra se vyrovnala a posledn tetina byla florbalovou lahdkou. V prvnch deseti minutch se hrl florbal nahor dol. Soupe v tto sti zpasu vstil dv branky, zatmco nm se podailo vstelit jen jednu. Ale byli jsme to opt my, kte se dostali do veden. Mra Houvika klasicky nael ped brankou hajcho Petra Fiera a ten se z takovchto pozic vtinou neml 5-4. Litomice ale bhem jedn minuty zpas otoili a tak byla opt ada na ns nco s vsledkem udlat. V 54. minut se nm podailo napsledy v zpase vyrovnat. Martin Chudoba zastavil na polovin hit rozvjejc se tok a uvolnil na pravm kdle Mru Houviku. Ten jak je jeho zvykem msto stely volil opt spe stlenou nahrvku na Petra Fiera, kter tentokrt hal u prav tye a bekhendem zavril svj hattrick 6-6. S tmto vsledkem jsme vzhledem k hektickmu prbhu zpasu byli spokojeni a tak jsme se spe soustedili na to, abychom neudlali njakou hrubou chybu v obrann a dokreli si tak pro cenn bod. O cel zpasu nakonec rozhodla posledn minuta utkn. V n jsme nejprve oraztkovali ty, to bylo po stele Tome Votrubce tm z plky hit. Po nslednm chumlu jsme zskali mek a Michal Ciknek se ho snail udret za brankou Litomic, tedy co nejdle od na brny. Nkolikrt se s mkem za brankou otoil, a nakonec nael ped brankou na chvli nekrytho Tome Votrubce a ten ho propasroval pod lecm brankem pmo do branky 7-6. Nae radost byla oprvnn, vdy po vech tch ztrtch prv z poslednch vtein zpas se konn tst piklonilo na na stranu a my jsme po tuhm boji zskali pln bodov zisk nad silnmi Litomicemi. Pedsevzet odvzt si z tohoto turnaje v Chomutov dva body bylo naplnno a druh zpas jsme tak mohli hrt bez vtch emoc. To jsme ale nikdo netuili, e ns ek pkn debakl.

FBC Merkur Praha - SK Anus Kada   ( 3 : 10 )
Uspokojeni ziskem dvou bod jsme vstoupili do utkn s prvnm celkem soute, tmem SK Anus Kada. Pst o tomto zpase jako o nevydaenm by zase nebylo pln sprvn, prost a jednodue jsme na tm Kadan ve vech smrech nestaili. Hri naeho soupee byli mnohem lpe na tento duel pipraveni a nakonec nm nadlili i tu tolik nepopulrn destku. koda jen, e se borci z Kadan i za zcela rozhodnutho vsledku stle poutli do osobnch souboj, kter msty spe pipomnali hokejov zpas ne florbal, kter je ,jak je znmo, oznaovn za nekontaktn sport. Ale vymlouvat se na tuto skutenost nememe, mohli jsme hrt stejn tak a utkn mohlo vypadat teba jinak, ale tento zpas byla Kada suvernn lep a vyhrt si zaslouila. I kdy si myslm, e to nemuselo bt rozdlem tdy. A co se dlo na hiti? V prvn tetin jsme si ani neukli. Soupe do ns vltnul hned od zatku a vlcoval nai obranu draznmi a vyslovn silovmi toky. Kdy u jsme se dostali k mku my, byli jsme atakovni tak drazn, e se nm ho nepodailo udret dle, ne bychom si vichni pli. A tak jsme celkem pochopiteln inkasovali i dv branky. Po prvn tetin jsme tedy prohrvali o dv branky, a tak nebylo zdaleka nic ztraceno. Jene prv druh tetina dala celmu utkn nov rozmr a vlastn ve tet tetin se jen utkn dohrvalo. Prohrli jsme ji o pt branek 1-6. I kdy jsme v vodu snili na 1-2. To Mra Houvika svou klasickou nahrvkou uvolnil Petra Fiera a ten prostelil jinak vborn chytajcho branke Kadan. Po tto brance jsme ale ji jen koukali, jak ns soupe drt. rou esti branek ns poslal do kolen a definitivn rozhodl o osudu utkn. Posledn tetina, i kdy se dohrvala jen z nutnosti, se nm vcelku podaila. Vstelili jsme v n dv branky. Tu prvn zadil dobrm zastavenm rozehrvky Tom Votrubec, od kterho se mek dostal k Martinu Chudobovi a ten nechytatelnou bombou nad nohu branke alespo na chvli dal zapomenout na totln zpackan utkn. I nae druh branka v posledn tetin byla ndhern. Mra Houvika rozehrl standartku na brankoviti soupee a Luk Kouba pmo zatloukl mek pod bevno. Snili jsme tak, ale protoe i Kada v brankovm pdlu nevyla naprzdno na konen vsledkov tabuly svtilo 3-10. Podruh v sezn jsme tedy inkasovali deset branek. V konenm hodnocen jsme ale byli spokojeni, protoe dva body z utkn proti Litomicm byli pro ns jedinm clem. To e bychom mohli zrove porazit i Kada, tak to bylo jen nam snem. Nakonec i samo utkn ukzalo, e rozdl mezi obma tmy byl markantn.


9. turnaj / 17. - 18. ligov kolo / 11.2.2006

FBC Merkur Praha - TJ Sokol Praha Kr   ( 7 : 6 )
Utkn s TJ Sokolem Praha Kr bylo zpasem ne o dva, ale jak se k o tyi body. Vzhledem k naemu postaven v tabulce nm nezbvalo nic jinho ne prv tento tm porazit a zskat jednak lep vzjemn zpas, ale hlavn vt bodov odstup v tabulce. I kdy byl n tm v tto dob znan oslaben rznm zrannmi, nakonec se nm ken dva body zskat podailo. Kdy ale vememe v vahu fakt, e na zatku sezny jsme byli schopni postavit ti kompletn toky a v tuto chvli slepme sotva dva, je kad bod ocennm za snahu tch statench co vydreli. Ale i tak jsme proti Kri nastoupili jen v devti, bez Luke Kouby, kter zpas jednodue eeno nestihl. Natst se prvn tok dal opt dohromady a tento zpas rozhodl. est branek ze sedmi vstelila dvojice Michal Ciknek, Tom Votrubec. Ondra Hanu pispl temi asistencemi a podtrhl tak galapedstaven, alespo co se brankovho pdlu te, prvn lajny. Zpas ovem pro ns zaal katastrofln. V devti lidech, polovina tmu ne zcela fyzicky v podku, bez Luke Kouby a v 18. minut prvn tetiny stav 0-3. Tento stav byl ale nespravedliv, protoe jsme zase tak patn nehrli, vytvoili jsme si adu brankovch pleitost, ale gly dval soupe. Promnili jsme vlastn a tu posledn a to pi na prvn pesilovce v posledn minut prvn tetiny. Tom Votrubec z levho rku nael hl Michala Ciknka a ten se tstm ze vzduchu zasunul mek za tentokrte bezmocnho branke Kre Duka 1-3. Druh tetina pak byla pestelkou a pehldkou pknch branek. Vyhrli jsme ji o jeden gl a snili tak stav na 4-5. V devt minut pedvedla ukzkov zakonen 2 na 1 dvojice Michal Ciknek Tom Votrubec. Bez problm se dostala i pes poslednho obrnce a Michal Ciknek zakonil krsnou kombinaci stelou pod bevno 2-3. Jene Kr nm pokad, co jsme se dostali na dostel, odskoila narozdl dvou branek take na 3-4 zase musel snit Martin Chudoba. Ondra Hanu chyte rozehranou standartkou ho nael volnho na pravm dle a Martin prudkou stelou z hlu prostelil soupeova branke. Sokol ale vzpt odpovdl stejnou minc a tak jsme zase museli sniovat jen na 4-5. Ondra Hanu po dal standartn situaci si tentokrte vybral Michala Ciknka, kter si pokal ne se soupeova ze rozpadne a pak pohodln skroval. Pak piel rozhodujc moment celho utkn. Rozhod darovali Kri trestn stlen, jej nejlep stelec Folber ale naeho branke Tome Kadlece nepelstil a odstartoval tak n obrat v utkn. Soupei se tedy napotet ji o dv branky odskoit nepodailo a my jsme ve tet tetin cel zpas otoili. Hned v 15. vtein bylo vyrovnno. Michal Ciknek zpoza branky nael ped brnou nekrytho Tome Votrubce a ten pohotov vyrovnal 5-5. V 10. minut jsme se porv v zpase dostali do veden. Ondra Hanu zastavil rychl brejk Kre posunul na Michala Ciknka a ten se po vybhnut do stedu hit krsn trefil do pravho hornho rku 6-5. Nadjn veden jsme ale dreli jen dv minuty. Natst ihned pot co se soupei podailo vyrovnat se opt a naposledy pedvedla dvojice Michal Ciknek Tom Votrubec. Prvn jmenovan bleskov po faulu nael Tome v dobr steleck pozici a ten nekompromisn stelou pod bevno nedal Dukovi anci 7-6. Toto veden jsme si ji vzt nenechali, ale musme podkovat Tomovi Kadlecovi, kter deset vtein ped koncem utkn bravurn chytil tutovku Kre. Dleit dva body byli tedy doma a ekal ns zpas s favorizovanm Stodem.

FBC Merkur Praha - DDM Stod   ( 6 : 7 )
Ve druhm utkn tohoto dne jsme se stetli s druhm tmem tabulky, tedy mustvem DDM Stod. U postaven v tabulce naznailo, e to bude mnohem t잚 utkn, ne n prvn duel s Kr. A bylo tomu tak. Jene Stod ns zejm podcenil, protoe kdybychom mli vce tst, mohli jsme si z utkn odnst bod a v lepm ppad i dva. Nakonec z toho ale nebylo nic, sla tohoto tmu, bohuel pro ns, se projevila prv v samotnm konci zpasu, kdy Stod vsledek otoil a pak s pehledem ubrnil. Prvn tetina ale pro ns zaala famzn. Pi prvnm stdn prvn lajny Michal Ciknek na plce piuknul na Luke Koubu, kter tm z poloviny hit pekvapil branke Krysla. Vbornou prci odvedl clonc Tom Votrubec a mek zapadl pesn pod bevno 1-0. Veden jsme ale neudreli dlouho, ji ve 3. minut bylo vyrovnno, kdy jsme si dali prvn z celkov t vlastnch gl. Zbytek vodn tetiny patil Stodu, dostali jsme se pod mrn tlak a soupe tvrd trestal, kadou nai chybu. Obdreli jsme dal dv branky a v 16. minut byl stav 1-3. Na tet branku jsme ale dokzali pohotov odpovdt. Tom Votrubec se na plce uvolnil pes dva hre, poslal mek na druh kdlo a Michal Ciknek ho z prvn poslal mezi nohy soupeova branke 2-3. Druh tetina pak byla na nejlep v celm turnaji. Podailo se nm pln otoit stav utkn a mt vce tst, mohli jsme si v n vytvoit takov nskok, e by u ani borci ze Stodu nemohli utkn zvrtit. Vyrovnat se nm podailo hned ve tet minut. Michal Ciknek Pi na pesilovce nael zpoza branky Tome Votrubce a ten ho pohotov uklidil do branky 3-3. Za minutu nato jsme ji vedli. Konen se taky stelecky prosadila druh lajna. Karel Dvok nasmroval mek na pravo na volnho Petra Fiera a ten po bekhendov klice zaclil pesn 4-3. Stod ovem reagoval stejn rychle, a tak bylo hned zase vyrovnno. Od tto chvle jsme ale navrch mli my a Stod se nestail divit, jak se na jeho branku val jedna stela za druhou. Nanetst jen dv skonili za zdy branke Stodu. Po krsn kin nahrvce Martina Chudoby se trefil pesn z prvn Petr Fier a za minutu nato Tom Votrubec pzemn stelou k tyi dal naemu tmu poprv v zpase dvoubrankov veden 6-4. Dostali jsme se do dalch dvou vyloench anc, prv v tuto chvli bylo poteba vstit dal branku, nepromnili jsme a naopak po dalm smolnm vlastenci se soupe dostal zpt do hry 6-5. Michal Ciknek pak ml monost znovu nm vrtit dvoubrankov veden, ale z trestnho stlen nepekonal branke Stodu a tak o vsledku rozhodla a posledn tetina. V n ml Stod navrch a nakonec dvma brankami otoil vsledek ve svj prospch 6-7. V posledn minut utkn pi na powerplay jsme se dostali do vynikajc ance, ale stelu Petra Fiera brank soupee se tstm zlikvidoval, a tak jsme si z vyrovnanho utkn nakonec neodnesli ani bod. Ale s pedvedenou hrou meme bt spokojeni a pokud se nm vyhnou dal zrann a nemoci, budou muset i ty nejlep tmy potat s nmi jako s rovnocennm soupeem.


8. turnaj / 15. - 16. ligov kolo / 4.2.2006

FBC Merkur Praha - LFP Litomice   ( 5 : 4 )
Prvn zpas s LFP Litomicemi, kter jsme sehrli v pkn hale ve Stochov se nm podail na vbornou. I kdy pedveden hra mla adu nedostatk, dokzali jsme v dleitm utkn s paprov silnjm soupeem urvat pln bodov zisk a to se v tak vyrovnan tabulce, kde bojujeme o udren pot. Vzhledem k faktu, e jsme se s tmto soupeem setkali teprve poprv v tto sezn, byla prvn tetina takovou oukvanou a eknm na chybu toho i onoho tmu. Popravd to ale byli Litomice, kter mli malinko navrch, i kdy na druhou stranu nae ance, kter jsme si v prbhu prvn tetiny vytvoili byli nebezpenj. A nakonec se nm i prvn tetinu podailo o jednu branku vyhrt. Pavel Treybal zastavil rozvjejc se tok Litomic, po nm se k mku dostal Luk Kouba a slem pes cel hit nakonec i zakonil pesn do levho hornho rku 1-0. Prvn tetinu jsme tedy vyhrli o jednu branku a i zatek druh tetiny nm vyel na jedniku. Po stele Luke Kouby se za brankou dostal k mku Ondra Hanu a bekhendem ho bleskov vrtil smrem na brnu a mek se po odrazu od branke dostal a do st 2-0. Dvoubrankov veden jsme ale dreli jen ti minuty. Litomice snili a narozdl jedin branky a zaal se hrt florbal nahoru dol. Jak hra tak i skre se mnilo jak na houpace. Po na standartn situaci, kterou rozehrl Martin Chudoba jsme vedli 3-1. Pihrl na hl Tomovi Votrubcovi a ten ho poslal nechytateln do protipohybu branke 3-1. Soupe ale vzpt opt snil atk nm musela ke znovunabyt dvoubrankovho nskoku pomoci dal standartn situace. Mra Houvika msto nhrvky zvolil stelu, mek se od zdi odrazil k Honzovi Dvokovi a ten ho pohotov vrtil do branky 4-2. Na vydaenou druhou tetinu uzavela stela Tome Votrubce, kter z tkho hlu vymetl prav horn rek branky 5-2, asisitenci si pipsal Ondra Hanu, kter mek rozehrval z rohu. Po dvou odehranch tetinch jsme tedy vedli o ti branky a to byl stav, kter velel toto utkn dothnout do vtznho konce. Jene v vodu zvren tetiny jsme se zbyten schovali na na obranou pli a soupe nm dvma slepenmi brankami zaal brnkat na nervy. Pak se zranil Michal Ciknek, pro kterho tmto turnaj skonil a my v devti lidech zaali brnit zuby nechty. Deset minut do ns Litomice buili, ale podrel ns Vojta Kidles, adu stel se nm podailo zblokovat a nakonec jsme toto dleit utkn dothli do vtznho konce. V tuto chvli jsme byli spokojen a ani ve snu jsme netuili, jak zpas ns ek odpoledne.

FBC Merkur Praha - Craken team SSK Future B   ( 2 : 13 )
Pst koment k tomuto utkn je vce ne tk. V devti lidech, unaveni z pedelho zpasu jsme jednodue totln odpadli a soupe, kter se na tento turnaj poslil o adu vynikajcch hr ns zfouknul jako svku. A tak radji jen strun. Zrannho Michala Ciknka nahradil v prvn ton lajn Pepa Kubovsk, kter se tak posunul z druh do prvn lajny a jeho msto ve druhm toku tak zaujmul Honza Dvok. V obran hrlo tedy jen trio Martin Chudoba, Luk Kouba a Pavel Treybal. Prvn tetina jet debaklem nezavnla, prohrli jsme ji v uvozovkch jen o dv branky 1-3. Soupe se rychle dostal do veden a v dest minut vedl ji o dv branky. Poprv a naposled se nm podailo snit na rozdl jedinho glu ve 13. minut prvn tetiny. Stelu Ondry Hanue pohotov ped brankovitm dorazil Pepa Kubovsk a dal nm tak alespo na chvli pocit, e by se i toto utkn dalo njakm zpsobem uhrt. Ale nae ance na spch se zali rozplvat jet v prvn tetin. Nejene jsme byli neustle pod tlakem a Vojta Kidles musel elit nkolika nebezpenm stelm, ale hlavn jsme si nedokzali vytvoit njak ance, a tak soupe jet ped koncem prvn tetiny zvil 1-3. Druh a tet tetina byla jasn v reii Future, kte si na hiti dlali co chtli. Ve druh tetin nm nasypali dalch pt branek a kad si u pl mt tu bdu za sebou. Bohuel jsme si museli jet protrpt posledn tetinu. V n jsme dostali dalch pt branek a bylo hotovo. N jedin spch v zvren tetin zaznamenal po rychlm brejku Petr Fier, kterho vysunul Luk Kouba. Petr tv v tv brankovi Future nezavhal a po bekhendov klice alespo vstelil druhou branku naeho trpcho se tmu. Konen vsledek 2-13 je sice krut a vbec nejhorm vsledkem v djinch Merkuru, nicmn pro ns jsou dleit body a ty se nm podailo vybojovat v prvnm zpase. Kdyby byly z kadho turnaje alespo dva body, bylo by vcelku jedno, jestli bychom vyhrvali nebo prohrvali rozdlem tdy. Na to se historie ptt nebude, vichni si budeme pamatovat jen to, jestli se nm poda nakonec odskoit od spodnch pek tabulky a vyhnout se zchranskm starostem.


7. turnaj / 13. - 14. ligov kolo / 21.1.2006

FBC Merkur Praha - FBC Potpi Stochov   ( 7 : 2 )
Zpas se Stochovem, tedy s vedoucm tmem soute, byl pro ns velkou vzvou. Chtli jsme sob ale tak dalm soupem ukzat, e se nm ped tmto turnajem na pedposlednm mst nelb a e bychom se rdi pesthovali nkam do stedu. A jak vsledek napovd, povedlo se do poslednho puntku. V prvnm zpase ns Potpi pevlcovali a to hlavn dky sv hvzd a zrove vedoucho mue kanadskho bodovn Leipnera. Ten v tomto duelu z njakho dvodu chybl a soupe bez nj nevdl co hrt. Myslm si ale, e nae vtzstv bylo zcela zaslouen a e bychom ho dothli do vtznho konce i kdyby Leipner na hiti byl. Vborn defenzivn innost podpoen spolehlivm vkonem Tome Kadlece po cel zpas nepoutla ldra tabulky do vtho tlaku a ten jednodue postupem asu odpadal. Prvn tetina byla dlouho vyrovnan. Do veden jsme se v 16. minut dostali my. Ondra Hanu posunul na prav kdlo na Michala Ciknka, ten si poradil jak s obrncem tak s vysunutm brankem a bekhendovm lobem ns pekvapiv dostal do veden 1-0. Vzhledem k tomu, e se nm dailo pomrn slun prosazovat do steleckch pozic, soupe vdy musel hasit nedovolenm zkrokem a my tak zahrvali nkolik standartek. Jednu z nich po pihrvce Mry Houviky promnil Luk Kouba pesnou stelou pklepem a tetina tak skonila 2-0. Tento slibn vypadajc vsledek jsme ale samozejm nemohli peceovat, protoe ns ekalo jet 40 minut. Jene soupe postupem asu byl stle nervznj pedevm z toho dvodu, e se mu nepovedlo ns dostat pod tlak a naopak ml velk problmy v obrann fzi. Pomhal si tedy fauly a dal nm tak monost tech pesilovch her. Jednu z nich se nm podailo vyut. Pepa Kubovsk zprava nael na stedu hit Tome Votrubce a ten po zpracovn stelou tahem nedal brankovi nejmen anci 3-0. Tento vsledek vypadal ji velmi nadjn. Bohuel se nm ho nepodailo udret pli dlouho a soupe pesn v polovin zpasu snil 3-1. Ani toto snen nm vak neubralo na bojovnosti a my do konce druhho djstv pidali dal dv branky. Ve 13. minut Ondra hanu rozehrl standartku na Tom Votrubce a ten stelou tahem vymetl ibenici bezmocnho branke Stochova. V 16. minut se trefil tak Martin Chudoba, kter kinou stelou pklepem zamil nad nohu branke a upravil tak stav na pjemnch 5-1. Ped posledn tetinou jsme tedy vedli o 4 branky a to byl dostaten nskok, kter nm dval nadji k plnmu bodovmu zisku. Prv ale zatek tet tetiny byl jasn v reii Stochova, kter ns na nkolik minut dostal pod tlak. Ten nakonec korunoval brankou na 5-2, ale nae odpov byla bleskov a definitivn rozhodla o vsledku zpasu. Luk Kouba poslal do brejku Michala Ciknka ten si obhodil i poslednho obrnce a tv v tv brankovi se nezmlil a bekhendovm blafkem dal naemu tmu definitivn klid 6-2. V posledn minut utkn jet Pepa Kubovsk lobem pes cel hit ohrozil branku soupee, brank mek neudrel a Karel Dvok ho pohotov bekhendem poslal pod bevno 7-2. Porazili jsme tedy nejlep tm soute a dokonce mme te s Potpi i lep vzjemn zpas, kter ale zcela urit nebude o niem rozhodovat:-)) ale i tak skvl prce.

FBC Merkur Praha - Craken team SSK Future B   ( 9 : 8 )
Po naem prvnm vydaenm vystoupen ns ekal soupe nemn dobr a to vdy nevyzpytateln tm SSK Future. Podle m to byl zatm vbec nejlep tm, proti ktermu jsme letos hrli. To e se nm podailo nakonec zvtzit lze pouze pisoudit faktu, e my jsme chtli vyhrt a soupe si piel jen tak zatrnovat. Protoe pokud by dal do zpasu vc, tak jsme nemli nrok. Zpas to byl zajmav hned ze dvou dvod. Za prv se hrlo opravdu v treninkov atmosfe, kter se vlastn a v posledn tetin pemnila v opravdov zpas. Za druh soupe pedvdl brilantn hru a tm nm nepjoval mek a to jsem u dlouho nevidl. V obrann nechyboval, a v toku si ponal opravdu nebezpen. Jakkoliv vt ance pro hre Future je jasnou pleitost, protoe jejich stelba pat jednoznan k nejlep v lize. Soupe hrl v klidu a pomalu a jist ns svou hrou uspal. Zatmco my bhali jak pominut, hri Future si hrli bago a v 11. minut vedli o dv branky, nutno piznat, e asi zaslouen. I kdy my jsme se dky brejkovm situacm dostali nkolikrt do velkch anc, trefovali jsme jen brankovou konstrukci a soupe oplcel stejn. Nakonec se nm podailo se tstm do konce prvn tetiny srovnat. Na prvn branku vstil Petr Fier, kter dostal nahrvku ped przdnou a stailo jen zasunout. Tisciprocentn anci mu pipravil Luk Kouba. Na 2-2 vyrovnal po kin nahrvce Martina Chudoby stelou z prvn Michal Ciknek. Na tyky i na skre byl tedy stav 2-2 a druh tetina mohla zat. Probhala ve stejnm duchu jako ta prvn. My jsme se stle nemohli vzbudit a soupe ns nadle niil svm drazem jak ped brnou tak hlavn pi zakonen. A tak jsme tahali z branky jeden mek za druhm. Natst i soupe moc nebrnil a prakticky kad nae stela na branku konila glem. Postupn jsme prohrvali 2-3,3-4,3-5,4-6 a se nm nakonec podailo srovnat ped koncem druh tetiny na 6-6. Na tet branku vstil po krsn samostatn akci Luk Kouba, kter probhl pes pl hit a stelou pod bevno nedal brankovi nejmen anci 3-3. tvrtou branku vstil po phe Petra Fiera se tstm Mra Houvika, kter stelou tahem propasroval mek za zda nepli spolehlivho branke Future. Soupe, jak jsem se ji zmnil, ale vdy dokzal odskoit, a tak Karel Dvok snioval zase jen na 5-6 pzemn stelou k tyi. Asistenci si pipsal Mra Houvika. Za dvacet vtein to se psala 16. minuta druh tetiny bylo opt vyrovnno. Michal Ciknek oraztkoval jen bevno a Tom Votrubec odraen mek ze vzduchu poslal do branky 6-6. V posledn vtein druh tetiny jet vstil branku Petr Fier, kterou ale rozhod nejsp sprvn neuznali, protoe jsme j doshli souasn se sirnou a tak se v zvrenm djsv zanalo od nuly. Skre se ale mnilo hned po 40 vteinch hry a opt jsme to byli my, kte zase prohrvali 6-7. Pak jsme se nadlouho nemohli vbec prosadit, Future dreli balonek a sami se snaili svoje veden pojistit. To se jim natst nepodailo a my tak mohli behm deseti vtein otoit vsledek ve svj prospch. Ve 14. minut se po pihrvce Michala Ciknka zpoza branky prosadil ve tet lize debutujc Honza apek a bekhendem po zemi srovnal na 7-7. Za deset vtein nato poslal dlouh balon Martin Chudoba, Michal Ciknek si jej ped brankem zpracoval a z tkho hlu ns poprv dostat do veden 8-7. Ale aby nae radost netrvala dlouho soupe za tyi minuty vyrovnal a zpas pomalu smoval k remze, kterou bychom asi nakonec i my brali. Jene 11 vtein ped koncem unikajcho Petra Fiera zastavila obrana Future jen za cenu nedovolenho zkroku a protoe se jeho ance dala nazvat glovou a zkrok byl zezadu, rozhod museli a sprvn nadili trestn stlen. Dostali jsme tak jedinenou monost zskat pln bodov zisk a Michal Ciknek svou tet brankou v zpase se z trestnho stlen nezmlil 9-8. Poprv v sezn si tak z turnaje odvme pln bodov zisk a jen potvrzujeme skutenost, e hala v Radlicch je na domovskou. Ze 4 utkn jsme ti vyhrli a nebt smoln remzy ze zpasu se Spartou mohli jsme bt stoprocentn spn. Dv vhry ns tedy posunuly zpt do boje o udren, uvidme, jak se bude dait nadle.


6. turnaj / 11. - 12. ligov kolo / 18.12.2005

FBC Merkur Praha - SK Anus Kada   ( 3 : 8 )
Po minulm turnaji jsme ekali, e by nae vsledkov probuzen mohlo pokraovat i na tomto turnaji, jak ale vsledek napovd, nestalo se tak. I kdy konen vsledek neodpovd dn na hiti, vyhrt jsme si ale nezaslouili. Rozhodujc okamikem celho zpasu byl fakt, e jsme opt museli lepit sestavu, chybl nm distancovan Pavel Treybal a Dan ha, tedy dva obrnci zkladn sestavy. I kdy zaskakujc Pepa Kubovsk a Honza Dvok odehrli dobr zpas, stejn jako ada dalch, ale to jednodue na soupee kvality Kadan nesta a stait nebude. Problmem naeho tmu se v tto sezn stv obrann innost, inkasujeme prmrn skoro 6 branek na zpas a to je alarmujc skutenost. Pak se zpasy jen st daj dothnout k njakmu bodovmu zisku, protoe nae ton fze se u dlouhodob potk s problmem vstit branku. Pleitosti jsou, zatmco je ale soupe vdy promuje, my spalujeme jednu anci za druhou. Pesn v tomhle duchu se odehrvala prvn tetina utkn s Kadan a nakonec se ukzala jako tetinou rozhodujc. Prohrli jsme ji 0-2 a to i pesto, e jsme si vytvoili trojnsobek steleckch pleitost ne soupe. V druh tetin ns sice dostala do hry astn stela Luke Kouby, kter promnil nahrvku Honzy Dvoka, nicmn Kada v polovin zpasu opt odskoila na rozdl dvou branek. Jet jednou se nm podailo snit. V 15. minut druh tetiny se po pkn kin pihrvce Martina Chudoby, ihned z prvn do mku poloil Petr Fier a rychlou pzemn stelou pekonal jinak ve velk pohod chytajcho branke Kadan Hlavka 2-3. Bohuel to bylo naposledy co jsme se piblili njakmu bodovmu zisku. Anus toti dokzal znovu odskoit a tak stav byl po dvou tetinch 2-4. Tet tetinu jsme tedy pirozen museli zat riskovat a nato n soupe ekal. Z rychlch brejk nm zaal szet dal branky a bylo po zpase. Ondra Hanu sice pi na pesilovce vystihl patnou rozehrvku soupee a bezproblmu vstil branku, jenome to bylo ji v dob, kdy jsme prohrvali 2-6. To u v na brance stl Vojta Kidles, kter musel vytdat Tome Kadlece, kter neunesl ptou branku v na sti a el si a do konce s osobnm testem odpoinout na tresnou lavici. V tto dob jsme ji hrli tak patn, e se na nai branku valil jeden tok za druhym a nakonec jsme jet v posledn minu inkasovali dv branky a bylo hotovo 3-8. Myslm ale, e Kada je soupeem, kter se d porazit a kdy zaneme promovat ance a zlepme obranu, pak meme i proti tmto soupem bodovat.

FBC Merkur Praha - AGC Mal Strana   ( 5 : 4 )5. turnaj / 9. - 10. ligov kolo / 3.12. 2005

FBC Merkur Praha - AGC Mal Strana   ( 8 : 6 )
Na poad ji ptm turnaji tohoto ligovho ronku jsme se stetli pro ns s ji znmou AGC Malou Stranou. Nutnost bodovat v tomto duelu byla velk, u jenom dky skutenosti, e tm z Mal Strany okupoval posledn pku tabulky. Zpas to byl ale velmi vyrovnan. Poprv v sezn jsme sthli hru na dv lajny, abychom se dostali do potebnho tempa a tato taktika se promtla hlavn v ton fzi, protoe se nm po dlouh dob zaalo dait stelecky. Vstup do utkn se nm ale nevydail, AGC ns na vodn dv stdn dostala pod tlak, kter v pt minut promnili v prvn vedouc branku. V 10. minut se nm podailo vyrovnat. Tom Votrubec si pi standartn situaci vymnil mek s Michalem Ciknkem a stelou tahem ze svho kdla vyrovnal 1-1. Hned pi dalm stdan prvn lajny nael Ondra Hanu ped brankou opt hl Tome Votrubce, kter tk baln bekhendovou ranou usmrnil do st 2-1. V posledn minut prvn tetiny se za brankou AGC uvolnil Michal Ciknek, pihrvkou zpoza branky nael nabhajcho Martina Chudobu, kter si chyte pokal a pot krtkm pklepem vymetl horn rek 3-1. I druh tetina zala pro ns vborn. Hned ve druh minut postupoval stedem hit Tom Votrubec msto stely ale posunul mek na nekrytho mIchala Ciknka a ten z prvn pekonal branke AGC potvrt. Vedli jsme tedy o ti branky a zali jsme si vsledek hldat. Bohuel v zvru druh tetiny soupe vcemn nhodn snil a hned po t jet zkorigoval na 4-3 a utkn tak dostalo nov nboj. Tet tetina ale byla jasn v na moci. Vojta Kidles si poradil v vodu ze stelami z dlky a my mohli rozjet n brankostroj. Ve tet minut si s brejkovou situac poradila dvojice Michal Ciknek, Tom Votrubec, prvn jmenovan nahrval a druh zavsil pod bevno a zkompletoval tak svj hattrick 5-3. V 5. minut zvrenho djstv se podruh v zpase prosadil Martin Chudoba stelou z dlky, kterou brank AGC Lazar vbec nevidl. V pti dalch minutch jsme pidali dal dv branky. O tu prvn se v pesilovce postaral Mra Houvika, nahrval mu Martin Peek a o dal u pi he pt na pt Ondra Hanu, ktermu pipravil steleckou pleitost Michal Ciknek 8-3. Mra trefil z prav strany po zemi k tyi a Ondra z opan strany do protipohybu golmana. Vsledek soupe zkorigoval a v zvru tet tetiny, kdy jsme u po uspokojivm veden pln vyklidili pole a nechali si v posledn minut a pl naszet ti branky. To by se nm stvat nemlo a musme s tm nco udlat. Ale dva boby jsou dva body, konen.

FBC Merkur Praha - Akcent Sparta Praha B   ( 8 : 8 )
Upmn musm piznat, e okomentovat toto utkn se Spartou bude asi nejt잚m komentem. Hrli jsem dobe, brnili he, zaslouili si vyhrt, rozhod byli proti. U dlouho jsme nehrli takto vypjat utkn, kter pipomnalo hru fotbalov Sparty s Blany na Letn. Srovnat to s fotbalovm utkn, napsal bych to asi takhle. Blany (Merkur) trestali vechny chyby soupee, rozhod ale Spartu vdy zpt do zpasu dostal, protoe Sparta je pece Sparta. Zpt k florbalu. Sparta hrla tetinu v utkn v pesilov he, vstelila dv neregulrn branky, tu posledn ti vteiny ped koncem jasn nohou. Rozhod Kadank a Formnek ns tak poslali do kytek. Dv minuty ped koncem zpasu jsme vedli 8-6. Pak ns tato tragick dvojice poslala a do konce zpasu do t a v posledn vteinch uznala branku, kterou hr Sparty i podle svch slov vstil mysln nohou. To e ns rozhod bhem zpasu vyluovali i za potlesk na stdace, e nebyli schopni obhjit sv patn rozhodnut s nam kapitnem, e nepotrestali v posledn minut krvav zrann naeho hre a sebrali i registran prkaz Pavlu Treybalovi u radji dl komentovat nebudu, protoe bych se musel vyjadovat sprost. Ale pojme se podvat po stopch tohoto zpasu. Utkn to bylo velmi vyrovnan, Sparta sice mla navrch co se te dren mku, ale my jsme zase dokonale trestali vechny jej zavhn a kdyby j vdy nepomohl rozhod mohlo bt v plce zpasu rozhodnuto. To byla toti doda, kdy jsme vedli o tyi branky a Sparta dky svm pesilovkm vytrvale sniovala a na rozdl jedn branky. Ale zpt do vodu utkn. Skre zpasu otevel v 6. minut prvn tetiny Michal Ciknek, kter po piuknut Pepy Kubovskho trefil pesn k tyi. Sparta ale do konce tetiny vsledek obrtila a tak jsme po prvn tetin prohrvali 1-2. Prvn polovina druh tetiny jasn patila nm a ra pti branek m slova jasn potvrzuje. Bhem prvnch trncti minut jsme otoili z 1-2 na 6-2 a to byl husarsk kousek. Vyrovnn stlo za to. Pavel Treybal nabyl Lukovi Koubovi a ten dlovou ranou poslal mek pod bevno. Pak se konen taky prosadil Petr Fier a rozehrl tak svj nejlep zpas za Merkur. Po pihrvec Martina Peka se dostal do brejku a zakonil forhendovm blafkem 3-2. O minutu pozdji si oba pedel vymnili pozice v zpise, Petr pihrl martinovi a ten z nulovho hlu protlail mek za netastnho branke Sparty 4-2. Dal branku pidal po patn rozehrvce obrnc Sparty Michal Ciknek, kter z velk dlky pekvapil nepozornho branke 5-2. Ve 14. minut se prosadil podruh Pa Fier a opt z brejku trefil mezi nohy branke, pihrval mu Mra Houvika 6-2. Pak ale zapracovali rozhod a Sparta se dky pesilovkm dostala zptky do zpasu 6-5. V posledn tetin jsme pidali dal dv branky. po phe Petra Fiera vymetl horn rek stelou z prvn Martin Peek a pak uzavel hattrick Petr Fier bekhendovou superstelou, kterou poslal do vka 8-5. Zpas jsme mli v na moci. Soupe sice zkorigoval na 8-6, ale zdlo se, e navc se u neme. Dv minuty do konce nm chybli k plnmu bodovmu zisku. Zashla ale opt vy moc, bohov Kadank a Formnek a o zbytku jsem u mluvil v vodu 8-8. S bodovm ziskem, vzhledem k prbhu utkn ale nejsme a dlouho nebudeme spokojeni.


4. turnaj / 7. - 8.ligov kolo / 13.11. 2005

FBC Merkur Praha - FB Bohemians Praha B   ( 4 : 5 )
Tento turnaj patil vbec k nejhorm, kter jsme doposud v tto sezn sehrli. Nejene jsme hrli s tmy, kter byli k poraenm, my jsme nedokzali za dva zpasy sebrat soupem ani bod a to ns rozhodn mus mrzet. V zpase s FB jsme po cel utkn tahali za krat provaz, i kdy jsme mli nato aby tomu tak bylo naopak. Jene nae pasivn hra, skutenost, e jsme se ve tech lajnch po cel zpas vlastn ani nedostali do tempa, ns nakonec stla body a ty nm rozhodn v konenm ztovn prv z takovho zpasu budou chybt. Prvn tetina ale byla celkem vyrovnan, anc bylo na obou stranch pomlu a padly jen dv branky. Tu prvn vstelil ji po 19 vteinch hry soupe, tak to byl pro ns pmo hororov zatek. Natst v polovin prvn tetiny vyrovnal svm drazem ped brankou Honza Kristman, kter usmrnil do st nahozen mek od Michala Ciknka 1-1. Po tto brance se zaal hrt opatrn florbal, nikdo nechtl inkasovat a tak obrann innost obou mustev zcela zastnila tu tonou. V tomto duchu se odvjel jak zbytek prvn tak vlastn cel druh tetina, take stav po 40 minutch byl stle nerozhodn 1-1. Co se nestihlo bhem 40 minut, to si hrav ob mustva vynahradila v posledn sti. Celch sedm branek napadalo do jedn i druh brny. Do t na o jednu vce, ale postupn. Do veden se opt dostal soupe. V 5 minut odskoil na rozdl jedn branky a vypadalo to zle. Jene o minutu pozdji uvolnil Martin Chudoba na stedu hajcho Michala Ciknka , kter stelou pklepem trefil pod bevno a zanalo se odznovu 2-2. Bohuel v rozmez 7. a 11. minuty zvren tetiny jsme si z nepochopitelnch dvod nechali naszet ti branky a bylo vlastn po zpase. Nae zoufal snaha o vyrovnn nakonec pinesla ovoce v podob dvou vstelench branek, ale na tu kenou tet u nezbyl as a tak jsme zpas prohrli 4-5. O na tet branku se postaral Ondra Hanu, kter zuitkoval nahrvku Petra Fiera zpoza branky a tvrtou vstil Mra Houvika pot, co dorazil mek odraen od zadnho mantinelu. 3koda e Mova branka padla minutua pl ped koncem, myslm si, e kdybychom mli pt minut, vyrovnat by se nm podailo. koda, takhle dal zpas bez bodu.

FBC Merkur Praha - Tipsport T.B.C. Krlv Dvr   ( 1 : 3 )
I ve druhm zpase tohoto dne jsme si nedokzali poradit s nepli dobrm soupeem a zbyten jsme prohrli. Hledat dvody naeho nespchu by bylo vcelku jednoduch. Nae steleck nemohoucnost, nulov nasazen a vbec celkov patn vkon nm nedal ani nejmen anci uspt. A to i pesto, e soupe hrl stejn patn jako my. Ale v koncovce byl dslednj a nakonec zaslouen vyhrl. V utkn dvou tpajcch tm, zvtzil ten astnj, strun to charakteristika tohoto zpasu. Florbal tedy plakal, urit z na strany to byl vbec nejhor vkon tto sezny. Jednou tm hraje dobe a prohraje teba o pt branek, tentokrte jsme hrli patn a prohrli jen o dv. Ovem ztrta dalch dvou bod je prost a jednodue ztrtou a tak nezbv ne se vzpamatovat a v dalch zpasech pedvst alespo troku bojovnj vkon. No a jak se vlastn vyvjel tento duel? Vzhledem k naemu prvnmu vzjemnmu stetnut, ve kterm jsme Tipsport se tstm porazili 7-6, jsme oekvali podobn prbh. Tedy glovou pestelku. Oba tmy toti neoplvaj pli jistou obranou fz a tak tonci maj mnohdy vce prostoru, ne je tomu v ostatnch zpasech. Realita byla ovem zcela jin. Zatmco my jsme se dili podle mch poslednch vt, soupe neruen pronikal do na obrany a v prvn tetin nkolikrt nebezpen, narozdl od ns, ohrozil na branku. Ale vechny ance zstali nevyuity, a tak prvn branky se oba tmy dokaly a ve druh tetin. Byl to ale Tipsport, kter se dostal do veden a musme si piznat, e asi po zsluze. Opravdu se nebylo na co dvat a soupe byl florbalovj tak si branky zaslouil. Druhou tetinu jsme tedy prohrli 0-2 a do tet jsme ji nastoupili na dv lajny s clem, alespo toto nevydaen utkn zdramatizovat. To se nm povedlo hned ve 4. minut. Pepa Kubovsk poslal mek ma Martina Peka a ten z nulovho hlu pekvapil jinak dobe chytajcho branke Tipsportu 1-2. Po tto brance nm narostly kdla a my konen zali soupei tvrd zatpt. Jene steleck tst nebylo naklonno na na stranu. Z vytvoench anc jsme jen dvakrt oraztkovali brankovou konstrukci a dal ance pochytal brank. No a nakonec jak to u tak bv, se radoval soupe. V 17. minut definitivn poslal n tm do kytek a bylo hotovo. V nejhorm utkn sezony jsme tedy ztratili dal dva body a nae vize, bt nkde ve stedu tabulky, se nm nebezpen vzdaluje.


3. turnaj / 5. - 6. ligov kolo / 5.11. 2005

FBC Merkur Praha - TJ Mentos Chodov B   ( 1 : 1 )
Hned za tden po naem nevydaenm vystoupen ns na stejnm mst, tedy na Chodov ekali soupei o tdu lep. Poprali jsme se a po dvou odehranch zpasech jsme konen zanechali dobr dojem. I kdy bodov jsme natom byli stejn, sahali jsme po tech. V prvnm zpase proti domcmu Chodovu jsme ztratili dva body a v samotnm zvru a ve druhm proti Spart nm chybl jen krek k vyrovnn. Nejlep zpas sezny jsme sehrli prv proti Chodovu. Precizn obrana, vynikajc vkon branke ns mlem dovedla k pekvapivmu plnmu bodovmu zisku. Vojtu Kidlese, kter na minulm turnaji neodchytal patn zpasy pesto poprv v lize nahradil Tom Kadlec a dlouho drel n tm v nadji. Kvalita soupee ale byla vt ne ta nae, a tak nm nezbvalo nic jinho ne pozorn brnit a spolhat na njakou branku z rychlho protitoku. I pesto ns soupe v zpase nepestlel, co se nm povedlo letos snad poprv. Pomr stel na brnu byl 16:13 v n prospch a musm podotknout, e nkter nae ance by se dali povaovat za vyloen. Chodov narozdl od ns si velk pleitosti nepipravil a i kdy ml opticky navrch na branku ohrooval jen ze stedn a vt vzdlenosti a to pedevm bhem nkolika pesilovch her. Prv ns od zatku trp disciplna a nae ast fauly kon vdy hrou v oslaben, kterou tmy kvality Chodova nepohrdaj. 22 minut v oslaben to byl vet naeho nedovolenho brnn bhem tohoto zpasu. I pesto, e jsme tm tetinu utkn hrli v oslaben se nm podailo vechny pesilovky Chodova eliminovat a v oslaben neinkasovat. Prvn tetina byla tedy takovou oukvanou, ve kter dreli mek hri Chodova a my se soustedili na pozorn brnn. V tomto duchu se odehrlo vlastn cel utkn. Pesn v polovin stetnut jsme se branky dokali my. Tom Votrubec zachytil patnou rozehrvku soupee, abikou posunul na Michala Ciknka a ten trefil ze vzduchu pes padajcho branke Chodova 1-0. Tento stav jsme spn brnili a do zvru celho zpasu i dky nkolika jistm zkrokm Tome Kadlece. Bohuel se nm nepodailo jednobrankov nskok uhjit. Minutu ped koncem jsme smoln inkasovali pi powerplay soupee a bylo po pekvapen 1-1. Ped zpasem by jsme bod brali vema deseti, po zpase jsme byli spe zklaman, e se nm podaen zpas nepovedlo dothnout a plnmu bodovmu zisku.

FBC Merkur Praha - Akcent Sparta Praha B   ( 5 : 6 )2. turnaj / 3. - 4. ligov kolo / 8.10. 2005

FBC Merkur Praha - SK B.U.H. Praha   ( 3 : 6 )
I na druhm turnaji se nm nevedlo pli valn. I kdy jsme prohzeli sestavu a celkov pedvedli lep vkony, na bodov zisk to v prvnm utkn nestailo. Soupe nebyl lep, ale zvolil lep taktiku a ta mu nakonec pinesla pln bodov zisk. V prvn tetin a vlastn po cel zpas to byl vyrovnan boj, my ovem narozdl od chlapc z B.U.H. nemli potebn tst v koncovce. A tak zatmco my jsme se snaili buit do pipraven obrany, soupe vyrel k rychlm brejkm a trestal kadou na vt chybu. Pesto vechno jsme to byli my, kdo se ujal v zpase veden. Po stele Tome Votrubce se ji ve 4. minut utkn nejlpe zorientoval Michal Ciknek a pohotov prostelil hostujcho branke 1-0. Jene msto toho abychom se uklidnili a sthli se na svou obranou polovinu, zbyten jsme pokraovali ve stejn he a soupe ns tvrd potrestal. V 10. minut prvn tetiny to ji bylo 1-3 a vypadalo to, e snad dostaneme destku. Tet tok sice bleskov snil, na pihrvku Karla Dvoka si nabhl nekryt Martin Peek a z pomyslnho mezikru poslal mek pod bevno 2-3, ale netrvalo ani minutu a soupe opt vedl o dv branky. Ve druh tetin jsme si ekli, e zaneme pozornji z obrany a vyplatilo se. Obrdeli jsme jen dv branky, bohuel jsem nm podailo vstit jen jednu. Ale byla to opt kontaktn branka na 3-4. Martin Chudoba posunul na svho partnera v obran Dana hu a ten z dlky trefil pesn kvrku mezi tlem a tykou dvoumetrovho branke B.U.H. Touha po vyrovnn byla siln, nicmn v tomto zpase asi nereln. Po nkolika naich zahozench ancch se v polovin zpasu opt trefil soupe a svj bezstarostn vkon korunoval pl minuty ped koncem druh tetiny a zvil ji na 6-3. Tet tetina byla z na strany u jen ke a i kdy jsme ji branku neinkasovali, vstelit se nm taky dnou nepodailo. Prohrli jsme tedy 3-6, musm ci, e zaslouen. B.U.H. Praha je soupe k poraen a myslm si, e pokud na druh zpas zvolme jinou taktiku, vsledek by mohl bt zcela opan.

FBC Merkur Praha - TJ Sokol Praha Kr   ( 4 : 4 )
Druh zpas se Sokolem Kr pro ns dopadl lpe, ale co je lpe, kdy Kr pat k outsiderm soute. A to si myslm, e tento soupe hrl lep florbal ne B.U.H. Praha. Je ale koda, e prv s tmito soupei nejsme schopni urvat pln bodov zisky, protoe je v lize 10 kvalitnjch mustev. Koho potom chceme vlastn porazit? Prv tyto dva tmy z tohoto turnaje by mli bt naimi soupei o zchranu v tto souti. Take kdy u nic jinho, tak bodovat s nimy je pro ns nutnost nejvt. V prvnm zpase se to nepodailo, z tohoto kln vezeme alespo bod. Jestli byl zaslouen, to ani j sm nedoku posoudit. Sokol Kr jsme nijak zvl᚝ nepehrli a ani soupe se tm chlubit neme. Take asi zaslouen remza. V prvn tetin jsme ale hru mli pod kontrolou a Kr nepoutli do vyloench anc. Vstup do utkn se nm vydail stejn jako v pedchozm utkn. Po nahozen Mry Houviky na branku se na brankoviti nejlpe zorientoval Petr Fier a bleskov uklidil mek do branky 1-0. Opt jsme vedli jen dv minuty. Nechpu, e kdy se konen v njakm utkn dostaneme do veden, pichzme o nj vdy pravideln do dvou minut. A to je velmi smutn fakt. A tak prvn tetina skonila tak jak zaala a za stavu 1-1 jsme vstoupili do tetiny druh. Bohuel od tto chvli a do konce zpasu jsme to byli my, kte vdy museli dotahovat jednobrankov nskok soupee. Vzhledem k faktu, e jsme se stali asi nejvyluovanjm tmem soute, se hraje tko. Kad oslaben ubr sil, ale hlavn ada hr vypadv z tempa, co se dve nebo pozdji projev a my vyrbme hrub chyby. Druhou tetinu jsme prohrli 1-2. O na jedinou branku se postaral Martin Peek opt po phe Karla Dvoka. Z pomrn velk vzdlenosti bekhendovou stelou pekvapil branke Kre i celou na stdaku, to byla opravdu uten rna. Nicmn byla jedinou a tak tet tetina zaala pro ns za nepznivho stavu 2-3. A to bylo jet h, protoe se nm hned v vodu nepodailo zastavit brejk soupee a jeho nskok byl poprv v zpase dvoubrankov. V 10. minut zvrenho djstv se nm podailo snit. Mra Houvika pedal Martinovi Chudobovi a ten dlovou ranou vrtil n tm do hry 3-4. Za dv minuty bylo vyrovnno. Mra Houvika si z pozice pravho kdla vybhl do stedu hit a pekvapil celou obranu i branke pekvapivou stelou tahem, kter spadla pod bevno 4-4. Navc jsme u ani my ani soupe nemli a tak se poslednch deset minut odehrlo bez vyloench anc. Bod za remzu vzhledem k vvoji utkn byl pro ns nakonec uspokojivm.


1. turnaj / 1. - 2. ligov kolo / 24.9. 2005

FBC Merkur Praha - FBC Potpi Stochov   ( 2 : 6 )
Prvn zpas ve tet lize a hned soupe, kter jako my hrl premirov v tto souti. Ovem jak u vsledek napovd, si v tomto utkn neponal jako novek, ale sp jako zkuen matador. My jsme vzhledem k na patn fyzick kondici byli nuceni nasadit ti ton lajny, ale ani to nm nepomohlo k lepmu vsledku. K vodnmu zpasu jsme nastoupili ve stejnm sloen, jako jsme konili minulou seznu, akort jsme pipojili tet tonou trojici, kterou vytvoili Honza Kristman, nov mu Pepa Kubovsk a Honza Dvok a Vojtu Kidlese nahradil na prvn utkn Jan Demjan. Vzhledem k novmu hracmu asu, kter je nyn 3x20 minut, jsme rozloili tedy slu do t formac a ekali, e kdy u ne technicky, tak alespo fyzicky Stochov pedme. Nestalo se tak. Po cel zpas jsme tahali za krat provaz a to pedevm dky na nerozehranosti a nesehranosti. O fyzick kondici radji ani nemluvm. Vkon nkterch naich hr byl daleko pod hranic jejich monost a tak popisovat podrobnji tu nai nemohoucnost radji nebudu. Jedin kdo m svm vkonem nezklamali byli Martin Chudoba, Pepa Kubovsk, Honza Dvok a stdajc Vojta Kidles. Dal se sice snaili, ale to nebude na vsledkov spchy v tto lize ani nhodou stait. Musme si uvdomit, e tahle liga u nen ligou njakch nazdrk, ale lid, kte se florbalu vnuj astji ne my. A te jen strun k dn na hiti. Vstup do utkn se nm vydail, hned po buli piuknul Michal Ciknek mek Tomi Votrubcovi a ten rozezvuel prvn stelou v utkn pravou ty. Bohuel to byla posledn vnj ance prvnho toku v prvn tetin mon i v celm utkn. Prvn branku vstelil soupe a to ranou pes pl hit ji ve tet minut utkn. Pepa Kubovsk sice svm drazem ped brankou v 10 minut vyrovnal, ale to bylo naposledy co jsme se soupei vsledkov vyrovnali. Tetinu jsme nakonec prohrli 1-3. Sice jsme se soupei vyrovnali ve stedu hit, ale Stochov se narozdl od ns dostval ke stelb a z mnoha stel nakonec bylo v 7. minut druh tetiny veden Potp 5-1. To u na hiti ale chytal Vojta Kidles, kter nahradil po tvrtm inkasovanm glu Jana Demjana. V 15. minut druh tetiny snil Martin Peek na 2-5 po ndhern pihrvce Mry Houviky, kter msto stely posunul balonek k prav tyi, kde ho prv hajc Martin bleskov uklidil do brny. To byl n posledn glov zpis v utkn. Kapitn naeho soupee Leipner, bezesporu nejlep hr na hiti, pak ve tet tetin dokonal na prohru, kdy si pi standartn situaci s balonkem ve vzduchu obhl ze a zadovkou zavsil pod bevno. To musme piznat, e byla florbalov parda. My jsme se u na nic nezmohli a tak jsme v vodnm zpase zaslouen prohrli 2-6. A to ns za hodinu ekal soupe, kter byl podle paprovch pedpoklad mnohem lepm tmem ne Stochov.

FBC Merkur Praha - Tipsport T.B.C. Krlv Dvr   ( 7 : 6 )
Do zpasu s Tipsportem jsme nastoupili s odhodlnm odinit patn vkon z pedchozho utkn a to se nm alespo vsledkov podailo. Prvn tetinu jsme se sthli na na polovinu a dlouhou dobu odreli toky naeho soupee. Ten si i pes n obrann val vytvoil adu steleckch pleitost ale vyuil jen jednu. Ostatnm stelm zabrnil ve vborn form chytajc Vojta Kidles, kter v prbhu celho utkn znekodnil i nkolik vyloench anc. est inkasovanch branek sice vypad hroziv, ale soupe ns opt jasn pestlel a Vojta dalm pti jasnm brankm zabrnil. Ale zpt do prvn tetiny. Tu jsme tedy prohrli 0-1 a smrem dopedu si dn vt brankov ance nevypracovali. Zato nstup do druh tetiny se nm podail na vbornou. Michal Ciknek ve druh minut prostedn sti vystihl patnou rozehrvku soupee a z brejku po bekhendov klice nedal brankovi anci 1-1. Hned za minutu se prosadila i druh lajna. Mra Houvika se uvolnil dostedu hit, namsto stely zvolil nahrvku na u tye hajcho Petra Fiera a ten jeho ndhernou pihrvku bezpen promnil v gl 2-1. V 5. minut se pknou akc prezentovala prozmnu prvn lajna. Tom Votrubec se uvolnil po levm kdle, zasekl v levm rohu a pihrvkou nap brankovitm nael hl Michala Ciknka a ta jeho nahrvku promnila v gl 3-1. V tuto chvli jsme byli na koni a soupe se ze hit zcela vytratil. Zpt do zpasu ho ale dostal rozhod. V dob kdy jsme se ubrnili pesilovce soupee, to se odehrvala 8. minuta druh tetiny, se na hit vracel z trestn lavice Pepa Kubovsk. Podle rozhodho ale vstoupil do hit o sekundu dv ne vyprel jeho trest. Nsledovalo vylouen za sabot, tedy K 2 a samozejm ptiminutov pesilovka soupee. Po odstupu Pepy Kubovskho jsme tedy byli nuceni sthnou nai hru na dv lajny a to nm nakonec i pomohlo. Tipsport vhodu ptiminutov pesilovky skvle vyuil a dvma brankami utkn srovnal 3-3. Natst pro ns se minutu ped koncem druh tetiny po nahrvce Petra Fiera prosadil bombou tahem Mra Houvika a stelou pod bevno nedal hostujcmu bankovi anci 4-3. Hned v vodu posledn sti jsme se konen prosadili z ojedinl standartn situace. Luk Kouba rozehrl na Tome Votrubce a ten stelou do protipohybu golmana zvil nae veden na 5-3. V 7. minut jsme se dostali konen k pesilovce i my a tuto na jedinou vhodu v utkn petavili v est gl. Michal Ciknek zpoza branky nael nekrytho Ondru Hanue a ten zblzka proplil branke Novka 6-3. Po na est brance jsme polevili a soupe snil 6-4. Nae odpov byla bleskov. Martin Chudoba pothl mek po lev stran hit, kinou nhrvkou nael Petra Fiera a ten ihned z prvn uklidil mek do branky 7-4. Konec utkn se nm pli nepodail, soupe dvma brankami snil a na rozdl jedinho glu 7-6. Natst pro ns i pi power play se mu ji branku vstelit nepodailo. Podali jsme lep vkon, ne v pedelm utkn a i kdy jsme soupee nepehrli dva body se potaj.

Nahoru
    home | odkazy | kontakt