FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentá?e
 utkání
 v??dky
 ?nky
 B - t??a>
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000SKS


Copyright © 2022
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

Sezna 2007/2008 - Komente
komente k utknm Merkuru v sezn 2007/2008

   10. turnaj   ( EVVA FB Bohemians B, Tatran Steovice B )
     9. turnaj   ( TJ Mentos Chodov, ASK Orka Star Boleslav )
     8. turnaj   ( F.C. Vorms Praha, Tipsport T.B.C. Krlv Dvr )
     7. turnaj   ( TJ Mentos Chodov, C.S.K.A. Hlsn Teb )
     6. turnaj   ( Torndo Barandov, ASK Orka Star Boleslav )
     5. turnaj   ( Tipsport T.B.C. Krlv Dvr, SKP Nymburk )
     4. turnaj   ( FBC Sparta Kutn Hora, Tatran Steovice B )
     3. turnaj   ( SKP Nymburk, Torndo Barandov )
     2. turnaj   ( EVVA FB Bohemians B, F.C. Vorms Praha )
     1. turnaj   ( FBC Sparta Kutn Hora, C.S.K.A. Hlsn Teb )


10. turnaj / 19. - 20. ligov kolo / 15.3.2007

FBC Merkur Praha - EVVA FB Bohemians B   ( 3 : 8 )

Na posledn turnaj tto sezny jsme se vypravili a do Chlumce, poprv za posledn lta v potu, kter zrovna nebudil respekt a tak se pirozen nae cle na spch rovnali nule. Sice jsme mli dva branke, ale jen 8 hr do pole, ve druhm zpase vlivem dalho zrann ns zbylo jen sedm. Velkou nevhodou pak byla skutenost, e jsme s sebou mli jen ti tonky, ostatnch pt hr toti stabiln nastupovalo v tomto ronku v obran a tak se nae hra spe musela zamit prv ne defenzvu, kterou jsme u tak mli ped turnajem vbec nejhor v lize. Do branky se na prvn utkn s FB postavil Demi a utkn osmi proti dvancti mohlo zat.

      Prvn tetinu jsme ale i v jasnm poetnm oslaben odehrli celkem slun, s poslenou Bohemkou dreli krok a po prvn patnctiminutovce dokonce vedli 1-0. Od prvnch minut toti jet nebyl znt zeteln rozdl a tak nm na prvn tetinu staila i ta nae fyzika. A tak jsme se ji ve 4. minut utkn dostali do veden. Dan Holec vyslal do brejku Michala Ciknka a ten z pravho kdla pomrn jet z dlky trefil protilehlou ibenici 1-0. Po vedouc brance jsme jet mli dv ti dobr pleitosti na naven veden, ale ty zstaly nevyuity a tak iniciativu pomalu a jist zaal pebrat soupe. Pesto jak jsem se ji zmnil na stely byla prvn tetina vyrovnan a skonila 6-6.
      To co se nm dailo v prvnch patncti minutch, tedy hrt dobe ze zadu a vyret do protitok, jakoby se ve tetin druh pln vytratilo. Zaali jsme vlivem navy po hiti pobhat naprosto zmaten a soupe zcela pevzal iniciativu a jednoznan utkn vldnul. V toku jsme to ji hrli jen na tyi hre, Tom Votrubec se toti sotva udrel na nohou a tak jen zhuoval prostor a dval druhm alespo odpoinout. Bylo jen otzkou asu, kdy se Bohemka prosad i brankov. To pilo v 6. minut a to po nepli nebezpen stele tme z plky, kter ale zapadla po zemi k tyi a tak se do tto doby dobe chytajc Demi poprv musel pro mek ohnout za sv zda. V rozmez 10. a 15. minuty nm pak soupe zasadil dal ti dery a po 30 minutch vedl zaslouen 4-1. Tato tetina byla zajmav jet jednm prvkem, vbec poprv v sezn a mon v historii ligovch utkn jsme ani jednou jedinkrt nevystelili na branku soupee, take nen nutno popisovat, jak to na hiti asi vypadalo.
      Posledn tetinu, za rozhodnutho stavu se tak do na klece postavil apka, ale ani on nezabrnil dalm tyem kouskm v na sti. Soupe si utkn uval, zatmco my potali vteiny do konce a na hiti se vichni jen trpili. Alespo v zvren sti se nm povedlo hru stelecky vyrovnat a z naich 8 stel dv skonily a za zdy branke. V 5. minut se po pkn akci do peslen dostala dvojice Michal Ciknek a Martin Chudoba, prvn jmenovan posunul nalevo na Kozlka a ten prudkou ranou tahem trefil na bli ty pod bevno 2-4. Soupe odpovdl ve zmnnmi tymi kousky a v posledn minut utkn jsme tak prohrvali 2-8. Konenou podobu vsledku nakonec dal Michal Ciknek, kter se v poslednch vteinch utkn z brejku trefil podl nohy branke a korigoval na konench 3-8.

Prohrli jsme tak rozdlem tdy a to ns jet ekal druh tm soute Tatran B. Sezna po tomto utkn skonila i pro Tome Votrubce, kter s nataenm nebo natrenm stehennm svalem ani do posledn utkn u nezashnul. No nezbvalo ne se poprat a zakonit ronk alespo njakm pijatelnm vsledkem.
written by Mike#27FBC Merkur Praha - Tatran Steovice B   ( 2 : 3 )

Posledn utkn v sezn a na zvr druh tm soute Tatran B. Nae zrannmi a absentujc hri oslaben mustvo tak ekala pkn rozluka s tmem, kter hrl jeden z nejlepch florbal v lize. Velkm tstm byl pro ns v tomto zpase fakt, e ani Tatran nedorazil v hojnm potu, pesto vhody ml na sv stran. Tou prvn byla skutenost, e to byl pro nj prvn zpas dne, tou druhou fakt, e v jeho sestav byly jmna jako Jandek, Hork, dek atd. Do branky jsme na posledn zpas nasadili Tome Kadlece a utkn dvou poetrn oslabench manaft mohlo zat.

      K naemu velkmu pekvapen se od vodnch minut utkn zpas vyvjel tak, e hra byla velmi vyrovnan, kde sice Tatran ml zemn pevahu, ale my se naopak dostvali z brejkovch situac do velkch anc. V na brance se k asi nejlepmu vkonu v sezn rozchytal apka, a tak i dky jeho zsluhou jsme po prvn tetin pekvapiv vedli 1-0. Ve 12. minut jsme toti ji n tet slibn brejk se tstm promnili. Martin Peek se dostal a sm ped branke Steovic, kter sice jeho stelu znekodnil, ale vracejc se obrnce si neastn vyraen mek vrtil zpt do branky. Asistenci si pipsal n brank Tom Kadlec a pokud si pamatuji, tak to byla vbec prvn asistence pro naeho branke v tto sezn.
      Druh tetina probhala ve stejnm duchu, hra byla stle vyrovnan a my znovu a znovu zahazovali vynikajc pleitosti. Pravda hned ten prvn brejk se nm podail promnit. Prsty v tom mla stejn dvojice jako pi na prvn brance. apka vyhodil na pa a ten se tentokrt prosadil hned na poprv a poslal mek nad lecho branke 2-0. Soupe si bohuel vas uvdomil, e takhle by zpas taky mohl prohrt, a tak poslal svho nejlepho stelce a hre A-tmu Horka do obrany a tm ve velk me zamezil naim ancm z rychlch protitok. Vedli jsme tak o dv branky a ote zpasu pomalu a jist zaal pebrat Tatran. Nm zjevn dochzeli sly a Tatran toho bhem jedn minuty vyuil. Dvma rychlmi brankami bhm 15 vtein srovnal a zanalo se znova.
      Posledn patnctiminutovka sezny se pak odehrvala na na obrann polovin. Ale i tak jsme druh celek tabulky do mnoha anc nepoutli. Pravda hned tikrt ns zachrnila brankov konstrukce, jene z pouhch pti stel Tatranu. Nakonec o vsledku zpasu rozhodla pomoc rozhodch, kte ns do poslednch dvou minut poslali neprvem za bn souboj do ty. No a prv na to zkuen soupe ekal. Rozebral ns jak mal kluky a stelou do przdn rozhodl o svm vtzstv.

Posledn utkn jsme tak alespo dokzali hrt vyrovnanou partii a troufm si ct, e kdybychom nebyli oslabeni o 4 hre zkladn sestavy a hrli v 10 lidech, tak jsme v tomto zpase zvtzili. Jene to by kluci nesmli vyjdt na hory (Karel Dvok, Petr Fier), nebt zrann dky horm (Ondra Hanu) co chlapci? No nezbv ne hodit seznu za hlavu, nkter zpasy se nm i pes konen posledn msto povedly, tak meme znovu nabyt zkuenosti prodat v nsledujc sezn.
written by Mike#27
9. turnaj / 17. - 18. ligov kolo / 1.3.2008

FBC Merkur Praha - TJ Mentos Chodov   ( 6 : 6 )

Pedposledn turnaj sezny jsme odehrli 1.3.2008 v nm dobe znme hale na Dkance a tmy, kter ns ekaly byly pro ns v tto sezn z kategorie spe jen tko hratelnch a to TJ Mentos Chodov a ASK Orka Star Boleslav. V prvnm vzjemnm men sil s tmito soupei jsme si sice nevedli patn a vsledky 6:6 s prvnm a 3:5 s druhm, nm dvaly odhodln jt do zpasu se vztyenou hlavou. Na tomto turnaji jsme postrdali Tome Votrubce, kter tento tden trvil na horch.

      Do zpasu s Chodovem jsme vstoupili ne moc dobe a po lehce ospalm zatku jsme ji ve tet minut prohrvali 0:1, to kdy se prosadil nejlep hr Mentosu Horek. Po tto brance jsme sice zaali alespo sporadicky navtvovat nai tonou polovinu, ale branke soupee jsme vcemn neohrozili a tak musel nsledovat trest v podob dal branky v na sti. asomra ukazovala 8:18, kdy Demi lovil mek ze sv svatyn podruh. Tento gl byl ze katulky smolnch, protoe byl s pomrn velk vzdlenosti, navc po men chyb Martina Chudoby, kter skkajc mek odplil pouze do tonka soupee a ten ihned vystelil a mek letc maliko nad brnu Demi sklepl za sv zda. Po tto brance jsme ale u i my zaali hrt florbal. Po minut Petr Fier pedloil mek Michalovi Ciknkovi v situaci dva na jednoho, jene pihrvka nebyla ideln a tak stela z prvn jet za zdy glmana soupee neskonila. V dalm stdn se cel situace opakovala se stejnm obsazenm, ale s jinm resum, protoe Ma si pihrvku tentokrte zpracoval a zaclil pesn 1:2. Pesn minutu po na kontaktn brance si Martin Chudoba po dobe odveden prci Ondry Hanue u levho mantinelu vyzvedl mek a z lev strany zaclili pknou stelou na pedn ty nechytateln a stav byl rzem 2:2. Jene to nebylo z na strany v tto tetin ve a kouzelnou dvouminutovku uzavela spoluprce Dana Holce s Petrem Fierem, kdy prvn jmenovan vybojoval mek v pravm rohu soupeovo plky a pi obhn branky ndhern propasroval pihrvku jet u pedn tye tsn vedle nohy glmana a pro Petra u nebyl problm skrovat do napl odkryt brny a u jsme vedli 3:2. N prvn gl padl v ase 10:38 a tet ve 12:44!
      Druh tetina pro ns nezaala zrovna astn a ji ve druh minut jsme li po oplcen Martina Peka do oslaben. Toto oslaben se nm podailo pekat bez brankov jmy a tak jsem v est minut mohli jt do ji dvoubrankovho veden a to relativn kurizn trefou. Za brankou soupee spadly po cel ce mantinely, obrnce Mentosu tedy ekal na jejich postaven poadatelem, jene rozhod nepskal a edok, kter si cel situace s mantinely neviml obral o mek poslednho hre Chodova a bez problmu bekhendem zvyoval ji na 4:2. Po dalch tech minutch jsme li ji do veden 5:2 po akci edoka, kter obhal branku a chtl zasunout balnek do klece zpoza n, mek mu vak sjel z epele, ale tak astn, e se dokutlel k ped brankou hajcmu Movi Ciknkovi a ten se z takovchto pozic v 98,27% neml. Po tto brance se hra uklidnila a my ji zanali myslet na udren veden a pozorn brnn. Jene jak venku dila Emma, tak od 9. minuty 2. tetiny zaal dit Tom Janeba, bohuel pro ns ale negativn. V ji zmiovanm ase hloup a tm brutln fauloval hre Chodova, navc tm na plce a jet u mantinelu. Verdikt rozhodch byl jasn a 5minut ve tyech bylo celkem logickm vystnm. V tomto oslaben nm dal Horek dva gly skoro z plky a rzem to bylo u jen 5:4. Natst pro ns se na konci tohoto oslaben zmocnil mku na na plce Martin Chudoba a po objet t hr a po slze i brankae ndhern zvil na 6:4, m uzavel skre druh tetiny.
      Tet tetina zaala z na strany opatrn a s jasnm clem dothnout zpas do vtznho konce. Nae pedstavy vak ji v pt minut Mentos naboural a snil na 5:6 a nm tak zaaly pern asy, kter jet umocnilo druh vylouen v zpase pro Martina Peka, kter jsme vak ubrnili a v ase 12:40 jsem li do poetn vhody i my. Ale jak jsem ji nastnil, Tom Janeba na tento zpas asi opravdu nebude rd vzpomnat, protoe hned po 13 vteinch kde jsme soupee zamkli a chystali se dret mek na hokejkch co nejdle, z pozice poslednho vystelil z plky do prvnho brncho hre Mentosu a ten z brejku se tstm pekonal jinak spolehliv chytajcho Demiho. Po tto brance jsme se ji na nic nezmohli a i pes zvren tlak v dohrvn pesilovky jsme na vtzstv nedoshli. V poslednch vteinch zpasu byl jet hloup vylouen Petr Fier, to kdy chytil do ruky mek odraen od soupeovi hlavy v domnn, e rozhod bude vyluovat.

Kdyby nm nkdo ped zpasem nabdl remzu, asi bychom j brali vemi deseti, jene po veden 5:2 a 6:5 dv minuty ped koncem, navc v pesilovce je bod z tohoto zpasu spe ztrtou. Dvojzpas s Chodovem tedy skonil dvakrt 6:6, a nutno podotknout, e v prvnm zpase jsme byli naopak astnjm tmem prv my, take dv remzy jsou asi spravedliv.
written by edok#13FBC Merkur Praha - ASK Orka Star Boleslav   ( 4 : 4 )

Po ztracenm vtzstv proti Chodovu na ns ve druhm utkn tohoto dne ekal soupe, kter je momentln v dobr pohod a pedvd rychl a efektivn florbal. e je o Orce Star Boleslav, kter jet ped esti zpasy byla v tabulce jen jedno msto nad nmi a hle ped tmto turnajem ji na pozici tvrt. Nutno podotknout, e zcela zaslouen. A tak po fyzicky nronm utkn proti Chodovu, kde jsme skoro tetinu hrli v oslaben ns ekalo dalch ptatyicet minut boje spe ne se soupeem, tak s vlastn fyzikou. Oproti prvnmu utkn jsme udlali jedinou zmnu, Demiho v brn nahradil Tom Kadlec.

      Hned od vodnch minut bylo jasn, kdo e bude hrt v tomto zpase prim a kdo m vce sil. My to nebyli a tak podle oekvn se do nporu dostala Orka. Tak trochu jsme si za jej tlak mohli sami, protoe jsme pistoupili na taktiku celoplonho florbalu a ta nebyla proti tak silnmu soupei tou sprvnou. K pekvapen vech jsme ale vbec z prvn stely na branku soupee li do veden my. Luk Kouba se s balonkem na holi propasroval pes dva hre a posunul do ideln pozice na Michala Ciknka, kter stelou pklepem trefil pod bevno 1-0. Do konce tetiny jsme se k dalmu zakonen dostali u jen jedinkrt a pomr stel 2-11 po patncti minutch hovoil za ve. Orka se nakonec vyrovnn dokala a tak tetina skonila nerozhodn 1-1. Velkou zsluhu na tom nesl n brank apka, kter konen chytal tak, jak v prbhu minul sezny.
      Od druh tetiny jsme zcela pemnili svj hern projev a rozhodli se brnit na na polovin. Tato hern varianta byla pro Orku najednou obtnj situac, protoe na hiti nebylo moc msta pro rychl nahrvky ani zakonen. A tak se hra vyrovnala alespO co se steleckch pokus te. My pokraovali tedy ve sv he z obrany a po druh v utkn li do veden. Michal Ciknek proel kolem mantinelu a za brnu a zpoza branky nael Petra Fiera, kter z prvn steliou bekhendem protlail mek do st 2-1. Z veden jsme se neradovali dlouho a Orka tastnou brankou vyrovnala 2-2. Na jej branku jsme reagovali rovn i my a jet s vtm klikou li znovu a naposledy v utkn do veden. Michal Ciknek na plce piuknul na Luke Koubu, kter mek chvilku podrel a snail se pihrvkou za obrnce najt prvn jmenovanho ped brankou. Z pihrvky byla polostela, kter se po odrazu od zem a snaze Michala o te nakonec prodrala zvratnou rychlost cca 5km/h za netastnho branke Orky. Druhou tetinu jsme vyhrli v pomru 2-1 a neekan tak mohli v zvren sti hjit nabyt nskok.
      To se nm ale nakonec nepodailo, v posledn sti byla Orka v koncovce draznj, hned v prvn minut vyrovnala a 5 minut nato u vedla 3-4. Poprv tak la do veden a zala hrt z obrany, co nm pirozen vbec nevyhovovalo. A tak se utkn pomalu a jist blilo ke konci a nm sil na vyrovnn moc nezbvalo. Nakonec jsme ale li tst naproti, zariskovali pi he v power-play a vyrovnali 15 vtein ped koncem utkn.

Dobe sehran situace 6 na 5, stela Luke Kouba a na brankoviti te Dana Holce znamenala vyden bod, kter sice pro ns moc neeil, ale hrm Orky zpsobil pomrn slun ok. Ti utkn v ad drme neporazitelnost a vm, e j prodloume i na poslednm turnaji sezny. koda e se na tomto turnaji prosadila jen prvn ton lajna, njak branka druh ton trojice by se urit hodila, ale nen kad turnaj posvcen a est branek pa ze dvou utkn na minulm turnaji se jen tko bude opakovat. Na poslednm turnaji tak spojme sly a pokusme se jet jedno vtzstv za ti bodky urvat.
written by Mike#27
8. turnaj / 15. - 16. ligov kolo / 16.2.2008

FBC Merkur Praha - F.C. Vorms Praha   ( 7 : 8 )

Na osm turnaj sezony 07/08 jsme vyrazili do pro ns neprobdanho kraje Nymburku. Cesta po panelov dlnici probhala v poklidu a vichni se tili na zpasy, kter ns ten den ekaly. Soupei, kte se nm postavili do na florbalov cesty na vslun byli tmy F.C. Vorms Praha a Tipsport T.B.C. Krlv Dvr. Vdom toho, e s prvn jmenovanm tmem jsme dokzali na druhm turnaji vyhrt, a e s Tipsportem jsme hrli velmi vyrovnanou partii, kterou jsme v zvru ztratili, nm dodvalo chu a slu pedvedenou hru minimln zopakovat. Dobrou zprvou pro ns bylo, e se do sestavy vrtil n klov hr Michal Ciknek, kter vinou zrann neodehrl minul turnaj v Radlicch. Ve nm tedy nahrvalo do karet a bylo jen na ns, jak ses tmto faktem popereme.

      Prvn tetina pro ns zaala velmi slibn, kdy Martin Peek (p) na konci prvn minuty nekompromisn promnil nahrvku z poza brny Dana Holce. Vedli jsme 1:0 a zpas se zdl bt dobe rozehran v n prospch. Hra se rychle pelvala ze strany na stranu a my jsme se zaali prosazovat do slibnch pleitost ke vstelen glu. Soupe vyrel do rychlch protitok a v pt minut se mu podailo vyrovnat a slepenm glem po 50 sekundch se dokonce dostat do tsnho veden. Tento fakt ns do kolen nesrazil a my nadle pokraovali v nebezpenm oblhn soupeovi branky. Myslm, e mnohem nebezpenj byl n druh tok, kter si vytvel velmi slibn glov pleitosti, ale vinou neschopnosti v koncovce nebyl schopen tento pestr karneval anc promnit v tolik dan branky.
      Druh zaala pesn tak, jak prvn tetina skonila. Rychl hra nadle pokraovala na ob strany a nm se podailo konen petlait soupeovu obranu a srovnat stav na 2:2.Branku vstelil opt p trochu se tstm, po prniku Karla Dvoka. Tato branka vak byla v prostedn fzi zpasu tou posledn. I nadle jsme se tlaili do anc, ale druh ton ada nedokzala tit se svho tlaku a vyhlen stelci prvn formace se na hiti spe hledali. No a soupe na sebe nenechal dlouho ekat. V rozmez deseti minut se mu podailo vstit 4 branky a tm ns odepsat k dal porce. Gly do na st padaly hlavn po nepozornostech v obran. patn obrann pohyb tonk a velmi pozvoln a ln pistupovn naich obrnc k forvardm soupee zpsobil, e si soupe ve druh tetin dlal na na obrann polovin takka co chtl. N hern projev byl unaven a otaznky v naich och marn hledali odpov na otzku, jak se to vlastn vechno mohlo stt.
      Do tet tetiny jsme vstupovali za stavu 6:2 a bojov nlada ze zatku utkn byla ta tam. Jako by nm nkdo nazl tepajc ly a mi pozvolna a pomalu krvceli a ztrceli sly, jene Spe nhodnou akc se nm podailo nepatrn snit. Tom Votrubec po pov stele protlail balnek pod tlem soupeovo branke. Soupe nm dovolil lehce se nadechnout, ale rna na solar nm dech rychle vzala. Ani ne za jednu minutu se soupeovi tonci radovali z dal vstelen branky a stav znl 7:3. Hri F.C. Vorms hrli s lehkost a klidem, kter jim dval zskan nskok. Udeili jsme tedy opt my a p vstelil svou tet branku, kdy zaclil pesn pod horn tyku soupeovi branky. Utkn se zaalo v podstat dohrvat a my ztrceli jakoukoliv nadji na obrat. Soupe jet zvil ve dvanct minut svj brankov et na konen slo 8. Zpas byl pro ns ji rozhodnut, brnit nebylo co, take jsme se alespo snaili vylepit konen vsledek a alespo si individueln zvednout sebevdom. To se nm sten i podailo a svte div se, zpas jsme v poslednch tech minutch vrazn zdramatizovali. Trefil se ji podruh Tom Votrubec, zuby nehty Tom Janeba a kdo jin ne Martin Peek alias p. Zbvaly 3 sekundy do konce tet tetiny a my rzem prohrvali jen 8:7. Protoe florbalov Pn Bh evidentn doma u televizn obrazovky koukal na jin program (myslm, e tou dobou byli Chalupi) a palce nm nedrel, zzrak se nestal a my za 3 sekundy gl nedali.

Co tedy dodat zvrem ? Za poslednch pr zpas byli Vormsov tm nejvce hratelnm tmem, kter jsme potkali. Ve jsme mli na sv stran, kdyby ale to nem cenu pst, na kdyby se nehraje a na branky jsme prohrli. Vormsov nm dali lekci z produktivity a zaslouen vyhrli. Nae konen ztopoen bylo dsledkem laxnosti a sebedvry hr soupee, nikoliv na zlepenou hrou. My utkn vyhrli na ance, Vormsov na branky. Za pedvedenou hru se nemusme stydt. Co je na celm utkn minimln vesel je fakt, e n (pro tento den) nejlep hr pan p vymnil svou oprskanou motyku Salming za hromovou hl Michala Ciknka a vstelil 4 branky, prsk do medvda.
written by Kodl#81FBC Merkur Praha - Tipsport T.B.C. Krlv Dvr   ( 6 : 4 )

Jestlie o prvnm naem soupei tohoto dne Karel napsal, e byl posledn dobou pro ns nejvce hratelnm tmem, tak prv Tipsport byl v tomto mtku pesn opanm manaftem. V dopolednm zpase rozstlel Nymburk 7-2 a jeho vkony a vsledky v poslednch tdnech ho katapultovali ped tmto turnajem a na prbn tet msto tabulky. Tedy pedzpasov vyhldky pro n ppadn spch nebyly pli optimistick, do karet nm hrl snad jen fakt, e v prvnm vzjemnm duelu jsme sehrli vyrovnan match, kter ale pro ns nakonec stejn skonil smutn a po prohe 5-6 se radoval Tipsport. Do branky se i pes sedm inkasovanch branek v prvnm zpase s Vorms postavil Jan Demjan a zpas tetho s pedposlednm tak mohl zat.

      No a jak to posledn dobou bv, prvn tetinu se hrl pomrn vyrovnan florbal, kter nenabdnul mnoho vyloench anc, ale nakonec dv branky na kad stran. Stejn jako v naem prvnm utkn s Vorms jsme se do veden dostali my. Tentokrte to sice nebylo v vodn minut zpasu, ale a v minut tinct a to pi na prvn pesilovce v zpase. O branku se postaral Ondej Hanu, skrujc potet v sezn a po dlouhch 11 zpasech bez vstelen branky. Ondra si nael Karlem Dvokem nahozen mek nkde v prostoru ped brankou a pohotov forhendem rozvlnil soupeovu s 1-0. Vyrovnanou prvn patnctiminutovku jak na stely tak na ance nakonec zroil i soupe a 30 vtein ped vyprenm prvn tetiny po zsluze srovnal 1-1. No mlokdo z ns tuil, e po prvn tetin s rozjetm Tipsportem bude stav vyrovnan, a tak se nm do druh sti lo mnohem lpe a stle s pomrn dobrou anc na dobr vsledek.
      Jene hned od prvn minuty druh tetiny zaly vechny nae mylenky teba i na vhru mizet jak houby po deti. Tipsport ns dostal pod permanentn tlak a ze sv hern pevahy ns nakonec i tvrd ztrestal. Do 9. minuty jsme ale stle dreli stav 1-1, pak jsme ale nepokryli standartn situaci a soupe stelou od mantinelu el do zaslouenho veden 1-2. Ne jsme se vzpamatovali po rozdlov brance, u svtilo na tabuli 1-3. 15 vtein dlilo dv branky Tipsportu do na st a nm se zala podlamovat kolena. Bhem druh tetiny jsme se k ohroen soupeovi branky dostali jen dvakrt, co bylo docela smutn slo, kter jen dokld, kdo e to byl v tto patnctiminutovce na hiti pnem. A aby toho nebylo mlo, dal tvrdou rnu nm soupe zasadil 20 vtein ped koncem 1-4. V tuto chvli by si na ns nevsadil ani ten nejvt optimista, hmm koda kdyby tak nkdo uinil, vydlal by podnej balk.
      To co jsme toti pedvedli v posledn sti byl husarsk kousek. Ve zalo prohozenm post prvn lajny, kde se z centra na sv kdlo posunul Tom Votrubec, Pa Fier el na svou pravou stranu a na centra se poprv za 10 let postavil Michal Ciknek. A hned v prvnm stdn jsme se radovali ze snen. Petr Fier z pravho kdla nahrl a na plku na volnho Michala Ciknka, kter stelou tahem konen trefil branku a vymetl prav horn rek 2-4. V 5. minut jsme se dostali na dostel. Prvn lajna napadala rozehrvku soupee, obrnce pod tlakem nahrval ped branku na svho centra, ktermu ale mek uskoil, k nmu se dostal Michal Ciknek a okamit stelou tahem poslal mek pod bevno 3-4. V tu chvli jsme byli na koni a prv Tipsport se zaal klepat a bt o vsledek. Jeho hern pevaha byla ta tam a na hiti jsme byli nebezpenj my. A tak na plce v 7. minut zpasu vyrobil obrnce Tipsportu hrubku, do brejku se dostal Martin Peek, ve sprinterskm souboji s nejrychlejm hrem soupee poprv v zpase vyhrl a stejn bravrn si poradil i s brankem, ktermu po bekhendov klice ve velk rychlosti nedal nejmen anci 4-4. Pokraovali jsme v dobrm vkonu, vichni na hiti pracovali tak, jak se slu a pat a odmnou nm byla vedouc branka v minut dest. Do ance se dostal utr tohoto turnaje Martin Peek a stelou tahem z pravho kdla zabil mek pod bevno 5-4. Tipsport byl na dn, my v absolutn euforii. Troku jsme se bli koncovky zpasu, ale soupe na tom byl tak patn, e nm dovolil dal anci a estou branku. Tu vstil po pihrvce Petra Fiera Tom Votrubec, kdy v pdu a z pomrn velkho hlu njak zhadn poslal mek pod pesouvajcho se branke 6-4. Nakonec po tto brance se u do zvrench minut nezapojil, nebo zstal po sv brance zrann. Zpas jsme ale pak bez problmu dovedli i v devti do vtznho konce a po dlouhch 9 zpasech jsme si mohli vychutnat radost z tbodovho vtzstv.

Vrtili jsme tak Tipsportu prohru z prvnho zpasu a myslm si e i s rokem. Tenkrt to byl prv soupe, kter v posledn tetin zpas otoil ze 4-0 a na konench 5-6. V prvnm zpase si ale zaslouil vyhrt, dnes dky pedveden he v posledn sti jsme si vtzstv zaslouili my. Sehrli jsme nejlep tetinu v sezn 5-0, navc proti rozjetmu soupei, a tak se tento obrat me hrd zapsat do na florbalov historie jako vydaen z mrtvch vstn. Nezbv ne na posledn tetinu navzat na dalm turnaji a pak se meme mit s kmkoliv a potrpit i samotn Tatran Steovice B.
written by Mike#27
7. turnaj / 13. - 14. ligov kolo / 12.1.2008

FBC Merkur Praha - C.S.K.A. Hlsn Teb   ( 2 : 3 )

Prvn turnaj roku 2008 jsme odehrli v nedli 13.1. v na oblben hale na Radlicch. Tento turnaj jsme zrove i podali a neekal ns nikdo jin ne suvernn ldr na ligy C.S.K.A. Hlsn Teb a tet tm tabulky, v podob rezervy extraligovho Mentosu Chodov. Oek tedy velmi tvrd, tm spe, kdy jsme po dlouh dob postrdali na nejvt oporu Michala Ciknka, kter stle laboruje se zlomeninou kln kost, je se vlee ji od letnho Summercupu. Sestavu jsme tedy opt museli malinko pekopat, ale jak u vsledek napovd dopadlo to lpe ne jsme ekali. A nyn k zpasu.

      Do zpasu jsme tentokrt vltli bez respektu a s clem nedostat s tmto tmem ji tradin destku, co se nm ji dvakrt povedlo. Jene jak jsem ji uvdl ve, chtli jsme peruit smutnou srii proher a tak jsme to byli my, kdo od zatku zapasu provtrval soupeovu obranu vce. Ji ve 4. minut jsme mohli jt do veden, to kdy Petr Fier na dvakrt pekonal branke Trejbala, ale dorka byla pro ns tak neastn, e se mek odrazil od vnitn tyky a vypadl z branky rychlost, kterou patn stojc rozhod jednodue vidt nemohl. Minutu na to jsme si vynutili pesilovku, kterou vak dobe brnc Hlsn pestala bez jmy. V jedenct minut jsme li naopak do tyech my a to s asi nejlpe tocm mustvem ligy nevstilo nic dobrho. Jene n golman Jan Demjan se na tomto turnaj potkal s famzn formou a v oslaben nepustil ani jednu z nkolika nebezpench stel. Prvn tetina tedy skonila bez branek s pomrem stel 9:7 pro C.S.K.A.
      Druh tetina byla z na strany slab, ale byli jsme to prv my kdo el do veden. V 9. minut jsme toti dostali anci rozehrvat standartku ze stedn vzdlenosti, j se chopil Karel Dvok, kter jen lehce uknul do mku smrem k Danu Holcovi a ten svou oblbenou stelou vihem zaclil tsn nad zem nechytateln k bli tyi - 1:0! Jene ve druh tetin to z na strany bylo tm ve. V tchto chvlch se hrl florbal nahoru dolu, ale bez vnjch anc na obou stranch. V zvru tetiny jsme se vak ji asi vidli na lavice a tak piel trest v podob glu do atny a to 5 vtein ped druhou sirnou. Gl vstelil losk vtz kanadskho bodovn Walter, kter se chopil rozehrvky standartky a trefil pkn do vka na klece. Stav po druh tetin byl tedy 1:1.
      Tet tetina pro ns nezaala dobe, protoe ji v 59. vtein la Teb do veden. Ns to vak nepoloilo a zaali jsme pedvdt asi nejlep florbal v tomto zpase. Vytveli jsme si adu anc, kter vak konili na obran Hlasn nebo a u branke soupee. V 8. minut tet tetiny se nm povedl brejk, to kdy Tom Janeba zachytil postupn tok soupee lehce za plkou a zavelel tak k postupu ti na jednoho. Po nkolika rychlch krocch posunul mek na vpravo nabhajcho Petra Fiera, kter na dvakrt pekonal soupeovo brankae. Stav byl tedy v polovin tet tetiny 2:2 a to, od ns, proti vedoucmu tmu ligy nepedpokldali ani nejvt optimist. Jene 5 minut ped koncem jsme v zpalu boje zapomnli na zadn vrtka a tak piel trest v podob glu do przdn. Walter naservroval mek ped przdnou klec Petrelovi a pro vedoucho mue kanadskho bodovn nebylo problm rozhodnout tento zpas.

Zpas bych shrnul tak, e Teb mla vce ze hry, pestlela ns v pomru 29:23, jene vyloench anc bylo vce spe na na stran, zejmna Petr Fier toho splil vc ne dost a takov luxus si prost v tto lize v ppad, e chceme vyhrvat dovolit nememe. Stejn tak dv bevna nastelen Karla Dvokem nm nepomohla.Minimln bod jsme si vak zaslouili. Zvrem se slu jet ct, e Hlasn nebyla v pln sla a sela se v devti hrch. Soupei tedy sportovn gratulujeme a nm nezbv, ne zvednout hlavy a pokusit si u konen bodovat v ptch zpasech naplno. Pedveden hra na tomto turnaji je tomu dobrm pslibem.
written by edok#13FBC Merkur Praha - TJ Mentos Chodov   ( 6 : 6 )

Ve druhm zpase ns ekal prozatm tet tm tabulky TJ Mentos Chodov, tedy soupe, se kterm jsme se letos jako s jedinm jet nestetli. Do karet nm hrl fakt, e se nm v celku podailo prvn utkn s C.S.K.A. narozdl prv od Chodova, kter v prvnm svm utkn zavhal a podlehl Vormsm vysoko 4-8. Favoritem byl ale samozejm tet tm tabulky, peci jenom hrl s druhm v tabulce nejhorm tmem, a tak jakkoliv bodov zisk by byl pro ns spchem. Nae ekn na alespo jeden bodk se toti do tohoto zpasu prothlo ji na nepjemnch 7 utkn. Sestava oproti utkn s ldrem nedoznala dnch zmn a tak posledn utkn tohoto dne mohlo v poklidu zat.

      Hned od vodn minuty bylo jasn, e ns neek jednoduch zpas, Chodov toti vstoupil do utkn pkn z ostra a prakticky od 1. minuty ns zaal nepjemn ostelovat. Ne jsme se rozkoukali, ml n brank 7 zsah a to v dob, kdy my se nedostali tme na tonou polovinu. Z vodnho nporu soupee jsme se otepali rychle a z prvn na akce naopak udeili. Nae vbec prvn stela na branku skonila glem, postaral se o nj Pa Fier, kter po vysokm lobu od Luk Kouby obalamutil poslednho hre Chodova a tv v tv branki se po blekov bekhendov klice nezmlil 1-0. Hned v nsledujcm stdan se znovu Petr til sm na branke v jasn anci byl ale faulovn a tak nsledovalo trestn stlen. K zahrn tto vhody se postavil Martin Chudoba a tvrdou ranou do vka zvil na 2-0. V 8. minut jsme tedy vedli o dv branky a od tto chvle se dostali pod tlak. Do konce tetiny jsme toti u branku Chodova neohrozili a byl to soupe, kter i pes adu vynikajcch zkrok Jana Demjana do konce prvn tetiny po zsluze vyrovnal.
      Druh tetina zala pro ns bjen. Hned ve 2. minut se po prothnut po svm levm kdle dostal a ped branke Tom Votrubec a zblzka chyte poslal mek na vzdlenj ty 3-2. Ihned po na vedouc brance pokraoval velk tlak Chodova, kter si sice nevytvel pln vyloen ance, nicmn stlel velmi pesn a tvrd a n brank se tedy musel init. V dob svho nejvtho tlaku ale tet tm soute nepokryl dorku po stele Martina Chudoby a Karel Dvok pohotov dorazil 4-2. Ji podruh v utkn jsme se dostali do dvoubrankovho veden a nebt hloupho glu v na sti tsn ped koncem druh tetiny mohl bt ped poslednm djstvm stav jet pznivj a hratelnj ne 4-3.
      Strach pouze z jednobrankovho veden se brzy projevil, nae hra byla ustraen a Chodov toho rychle vyuil. Bhem jedn minuty zcela otoil dvma brankami ve svj prospch a ve 3. minut jsme to poprv v zpase byli my, kte museli dotahovat nskok soupee. Natst nm netrvalo dlouho a dky nabdnut pesilovce jsme ztihli brzy srovnat. Dobe rozehranou pesilovku zakonila stela Luke Kouby a hlavn draz Martina Peka, kter mek odraen od zadnho mantinelu propasroval do branky 5-5. Za tohoto stavu jsme se ji po nkolikte dotali pod sprku nebezpench stel, kterm Demi elil jen s vypjetm vech sil. Nakonec ale celkem pedvdateln inkasoval, to se opravdu nedalo bez obdren branky ustt 5-6. nakonec se nm podailo znovu a naposled v utkn vsledek vyrovnat. O vyrovnn se zaslouila dvojice Ondra Hanu a Tom Janeba, kte dsledn doreli ped brankou hostujcho tmu, a se druh jmenovan dokal a mek skonil za zdy ji bezmocnho goalkeepra 6-6. V poslednch dvou minutch zpasu jsme pak jet mli jedinenou monost strhnout veden na nai stranu, ale poetn vhodu jsme nevyuili ba naopak jsme nakonec byli rdi, e 30 vtein ped koncem peruil nebezpen peslen Chodova Tom Votrubec a zamezil tak ppadn ztrt vytouenho bodu.

V zpase tetho s pedposlednm se tedy po dlouh ne bez vhry meme spokojit alespo s bodem. Popravd to ale byl soupe, kter si zaslouil vyhrt, my bodovali dky vbornmu vkonu Jana Demjana a tak vysok efektivit v ton fzi. Vdy pomr stel v utkn byl pro ns hrozivch 15-46, ale skutenost e z tolika mlo stel jsme vytili 6 branek je obdivuhodn. Za zmnku tak stoj u druh poveden turnaj, kter v na obran odehrl Petr Umlauf. Snad se nm poda za msc na dalm turnaji opt bodovat a neskonit v lize posledn.
written by Mike#27
6. turnaj / 11. - 12. ligov kolo / 15.12.2007

FBC Merkur Praha - ASK Orka Star Boleslav   ( 3 : 5 )

V sobotu 15.12. ns ekal v poad ji 6. turnaj v leton sezn a tedy zpas slo 11. a 12. s tmy ASK Orka Star Boleslav a Torndo Barrandov. Poprv v letonm ligovm ronku jsme hrli na domc pd extraligovho Chodova a musm ct, e podmnky pro florbal byly doposud jednoznan nejhor a vtina tm respektive hr si musela pipadat spe ne na palubovce na led, protoe parkety svmi vlastnostmi pipomnaly spe tenhle povrch. Premirov se v A-tmu dky rodiovskm povinnostem Martina Peka objevil Petr Umlauf a nevedl si na pozici beka vbec patn. Vzhledem k tomu, e hrl ale na postu obrnce, se musela maliko poupravit sestava a to tak, e Daniel Holec se posunul na centra na druh formace a prvn zpas takkajc na led mohl zat.

      Zatek zpasu byl z na strany opatrn a dky shldnut zpasu Orky s Chodovem na minulm turnaji, i pln respektu, kter si nicmn tento tm zaslou. Orka mla od zatku zpasu pevahu a ji ve 4. minut utkn la po pkn sehran akci do veden. Krtce po tto brance ns ji tradin mizern pskajc rozhod (ek, Manda, Stda) poslali do tyech, to kdy Daniel Holec podklouzl na ji zmiovanm kluziti a byla mu odpskna pomrn psn hra na zemi. Tuto pesilovku se nm, ale podailo ubrnit a i my jsme pomalu zaali vstrkovat rky a po nkolika pknch akcch se nm podailo zamstnat i glmana soupee. Nicmn branku se nm vstit nepodailo a tak to byl soupe, kter vyuil v poad druhou pesilovou hru a el ve 13. minut prvn tetiny do dvoubrankovho veden.
      Druh tetina zaala z na strany o poznn lpe a v ji prvnm stdn jsme mohli snit na rozdl jedn branky. To kdy Karel Dvok vybojoval za brankou soupee balnek, kter ihned pedal Petru Fierovi ten ho posunul ped branku na zcela volnho Dana Holce, ale ten netrefil na nj zvajc przdnou branku. A jak se k ned dostane, tak ve 3. minut druh tetiny piel trest. Po podklouznut Ondry Hanue ped na brankou hr Barto zvyoval na ji pro ns hrozivch 3:0. Po tto brance jsme si ale i my vynutili tlak, po kterm piel v 8. minut faul a prvn v zpase jsme dostali anci hrt pesilovku. Na tu la ji tradin nae prvn lajna, kter se sice podailo soupee zamknout a toit ho v jeho obrann tetin, avak po nkolika pknch sehrvkch, kdy nepichzela z na strany dn stela se soupei podailo zmocnit se mku a pejt do protitoku, kter na plce vbornm forekingem zastavil Tom Votrubec. Po t chyte postril na ji nabhajcho Michala Ciknka, kter rychlou klikou a krtkm vihem zaclil zpoza obrnce z pomrn velk dlky fantasticky do vka. Tato branka ns jak se k nakopla a my pokraovali ve zlepen he, kter vak narela na vborn brnc Orku, kter hrla jak je jejm zvykem tvrd, ale ne zken. Asi v polovin druh tetiny naplil obrnce Orky mek pouze do nohy Karla Dvok, od kter se mek odrazil zpt a dal tak pleitost Petrovi Fierovi vyrazit do brejku, kter zakonil forhendovm blafkem, ale spolu se vstelenm branky se ozvala i p횝alka rozhodho a branku pro pihrvku nohou neuznal. Ve 14. minut el soupe opt do tbrankovho veden a to po pkn stele do vka, avak tm z plky a navc tahem. Gl to byl pkn, ale s takovmi stelami by si nai glmani mli poradit. Minutu na to se soupe prosadil jet jednou a stav 5:1 s vborn brnic Orkou nevstil nic dobrho. Natst pro ns, mme ale v tmu specialistu na standartky, kterou rozhod psknul jet v posledn minut druh tetiny. Rozehrvky se chopil Luk Kouba, kter pr metr ped plkou posunul mek na Tome Votrubce, kter v tchto situacch v co se slu a pat a bombou do vka shodil pomyslnou flaku glmana z vrchu branky. Ped tet tetinou byl tedy stav 2:5 v n neprospch.
      Do tet tetiny jsme li s vidinou pokusit se o zzrak a shnout po bodu. Ji ve tet minut tet tetiny jsme si vynutili pro ns v zpase druhou pesilovku, kterou se nm vak zuitkovat nepodailo, ale nic to nemnilo na tom, e se nm pi nejmenm podailo srovnat krok se soupeem a vytvit si adu vyloench anc. Za zmnku stoj vybhnut Luke Kouby z pozabranky k lev tyce, ale v ji tm stoprocentn anci se mu mek svezl po epeli a minul. Krtce na tom Tom Votrubec operoval na svm pravm kdle, kde vybojoval m, mezi nohama soupee ho chyte posunul na Mu Ciknka, kter nekompromisn trestal, avak to by nesmlo bt na oblben dvojice v ernm, kter opt po pro m nepochopitelnm faulu gl neuznala. V zvrench sekundch zpasu pi na power-play byl jet ve steleck pozici faulovn Petr Fier, kter ji tradin neudrel nervy na uzd a po pronesen vtky smrem k faulujcmu hri byl okamit posln na trestnou. Nakonec jsme se jet jedn branky dokali, Karel Dvok v posledn minut snil ze standartky, kdy se mu podailo prostelit ze. Zpas se pak ji v poklidu dohrl a vsledek 3:5 v n neprospch je celkem spravedliv.

Seteno podtreno Orka byla lep, svd o tom i pomr stel 22:28, vyhrt si zaslouila, ale nebt naich dvou vyloench nepromnnch anc a uznn alespo jednoho neuznanho glu, mohli jsme se radovat z bodu. Na kdyby se vak nehraje a tak nezbv ne soupei pogratulovat k zaslouen vhe a zkusit vyhrt v odvet.
written by edok#13FBC Merkur Praha - Torndo Barandov   ( 6 : 10 )

Ve druhm zpase ns ekal soupe se kterm jsme u vzjemn sly zmili. V prvnm vzjemnm utkn s tmto soupeem jsme si nevedli patn a zpas jsme vyhrli v pomru 4:1. Nyn ns ekal odvetn zpas a tuh boj o ti body je jsme u nutn potebovali.

      Hned v vodu prvn tetiny jsme v ase 2:14 inkasovali prvn gl. Pesto jsme stav utkn v prvn tetin dokzali obrtit v n prospch, vyhrli jsme ji 2:1. Kdy Luk Kouba lobem poslal mek vzduchem na nepostehnutelnho Michala Ciknka, kter si vysok balon ztlumil o prsa a svin vystelil nad nohu golmana soupee. V tto fzi zpasu ns soupe absolutn pestlel a vytvel si spoustu nebezpench situac ped na brankou. Ale byli jsme to jak u vte opt my, kdo udeil soupeovi do tla. Konkrtn ped brnou soupee hajc Ondra Hanu se dostal k balnku po nahozen na branku z na obrany, chyte sklepl balnek na Martina Chudobu a ten nevhal a podruh rozvlnil soupeovu s. Ano, tato tetina se nm vsledkov povedla, ale pomr stel 5:15 napovd, e pevahu na hiti ml soupe. To bylo varovn do nsledujc druh tetiny.
      Ve druh tetin jsme se nevyvarovali spoust chyb v na obran, navc jsme se museli obejt bez Michala Ciknka, jen se neastn srazil se soupeem a obnovil si zrann prav kln kosti. Ze zpasu bohuel musel odstoupit. Zmatky v toku i obran ns u poznamenaly do konce zpasu. V pti toncch nm brzy dochzely sly, soupe asto chodil do peslen a v jednom takovm vyrovnal skore na 2:2. V ase 6:17 druh tetiny na ns bliklo svtlko nadje. Svatoz si nasadil Petr Fier, v naem oslaben utekl do brejku, provedl svoji oblbenou kliku do bekhendu a s pehledem zasunul 3:2. Soupe ale rychle svtlko nadje uhasil nkolika spnmi brejky. Za stavu 3:5 u tko nkdo mohl pomlet na zvrat utkn v n prospch pi pohledu na zdecimovan tonky a pln rozhozenou a chybujc obranu. Jet jsme sice snili, to kdy Petr Fier penechal balonek Martinu Chudobovi a ten z levho kdla tahem proplil golmana 4:5. Pomr stel z druh tetiny 3:19 a z toho 2 vstelen branky do st soupee napovdaj o tkm zmaru, ale dobr produktivit.
      Do tet sti tohoto utkn jsme nastoupili v 6 toncch a 3 obrncch, sil ale u moc nezbvalo. Pesto vstup do tto sti hry byl z na strany famzn. Ve tet minut tet tetiny byl odpskn faul na Tome Votrubce. Ten na svm levm kdle nevhal a poslal prudkou a pesnou pihrvku pes celou ku hit na pipravenho Luke Koubu, kter stelou z prvn trefil pesn k bli tyi div neprotrhl s v brn 5:5. Po 50 vteinch bylo v zpise o utkn na stole asomi uvedeno ji nae veden 6:5. Karel Dvok z levho kdla poslal pihrvku nad zem na Petra Fiera a ten trefil balonek ze vzduchu perfektn golmanovi pod rukou. Slavili jsme ale bohuel jen krtce, protoe soupe nm pokazil radost hned po nsledujc plminut. Stelou z dlky vyrovnal 6:6. A pot se spustil koloto stel a brejk, soupe si s nmi hrl jako koka s my, vytvel si nebezpen ance, kombinoval ped na przdnou brnou, stlel gly a ani vmna naich golman nevedla k spchu. Soupe hrl drazn a po ostejm a faulovm zkroku soupee na Tome Votrubce u mantinelu ns rozhod poslali do tyech a to hned na poslednch 4 a pl minuty ped koncem zpasu, kdy zmiovan hr neudrel nervy na uzd a ohradil se na soupee. Ped koncem zpasu si hri Barrandova jet vychutnali pesilovku pt na ti. pln konec tohoto nervznho utkn po sirn zavrila hromadn strkanice, ale na vsledku se pochopiteln nepodepsala a zaslouen jsme prohrli 6:10 s pomrem stel 15:44.

Torndo, hri z Barrandova na ns sice seslali torndo, ale to samotn hre neomlouv z nesportovn hry a hlavn z nesportovnho chovn. Tu si s sebou snad vzali ze svho mateskho klubu Future. Proto zejm tento tm zstane nejen pro ns velmi neoblben. Nicmn soupem musme sportovn pogratulovat k tbodovmu vtzstv a my sami se zamyslet a koncentrovat do dalch zpas.
written by Tomk#19
5. turnaj / 9. - 10. ligov kolo / 1.12. 2007

FBC Merkur Praha - Tipsport T.B.C. Krlv Dvr   ( 5 : 6 )

Na poslednm turnaji se nm nepodailo zskat ani bod, a tak jsme do tohoto dne vstupovali s clem zskat alespo jedno tbodov vtzstv. ekal ns soupe, se kterm jsme se ji utkali v pedminul sezn a dokzali jednou zvtzit 7-6. To do jak mry se soupe zmnil, jsme mli monost poznat prv v naem prvnm zpase. Utkn se hrlo v hale ve Stochov, na kterou nemme moc dobr vzpomnky, pi naem poslednm vystoupen jsme tu toti obdreli nejvt debakl v historii ligovch utkn.

      Hned od vodnho buly bylo jasn, e ns neek lehk zpas a tak, e utkn se bude hrt pomrn v tvrdm reimu. V prvn tetin jsme my hrli velmi opatrn, vtinou z obrany a tak si soupe vytvoil optickou pevahu a mek byl pevn prv v jeho dren. Vechny ale sv vypracovan ance skonili na dobe chytajcm Janu Demjanovi, a tak jedinm stelcem prvn tetiny bylo nae prav kdlo Petr Fier, kter zuitkoval stelou z prvn nahrvku Karla Dvoka 1-0.
      Druh tetina zala pro ns taky bjen, hned ve druh minut jsme dostali monost zahrvat pesilovou hru a netrvalo ani minutu a vedli jsme o dv branky. To se pes pl hit rozbhl Luk Kouba a ped brankou nael zcela nepokrytho Petra Fiera, pro kterho nebylo problmem i kdy z pomrn velkho hlu zaclit pesn 2-0. A kdy o minutku pozdji vyslal Tom Janeba po pravm kdle Michala Ciknka, kter se po klice do stedu hit trefil pesn k tyi, vypadalo to s nam tbodovm clem velmi slibn. Do konce tetiny jsme pak peliv brnili a dovolili Tipsportu jen 6 stel, se ktermi si poradil n brank.
      Po velmi slun odehranch prvnch ticeti minutch jsme tedy mli navrch, a kdy hned v prvn minut zvren sti zvil po nahrvce zpoza branky stelou pod bevno Karel Dvok na 4-0, asistence Martin Peek, mysleli jsme, e mme zpas v kapse. Ale eredn jsme se mlili. To co jsme pedvedli bhem nsledujc minuty po na tvrt brance byla katastrofa, hrza a hanba. Povedlo se nm v n toti inkasovat ti branky, po naich hrubch chybch a rzem se hrlo od znovu 4-3. Tedy rozdl tu byl ten, e my byli jako opaen a Tipsport ns pochopiteln drtil. V dob jeho tlaku ale pila z ista jasna nae bleskov akce, brejk Petra Fiera a rzem jsme byli klidnj 5-3. Asistenci si pipsal Tom Janeba a pomohl tak Petrovi k hattricku. To do konce zpasu chyblo asi 7 minut a bylo v naich silch dovst ho k vtznmu konci. Bohuel jak vsledek napovd se tak nestalo a co bylo hor, jsme ze zpasu nakonec odeli jako poraen brankou 28 vtein ped koncem utkn.

Z prvnho zpasu jsme si tak po tragick posledn tetin nezaslouili vyhrt a nakonec prohrli 5-6, jen pomr stel byl v utkn 18-31, co je vce ne vmluvn. koda, obvm se e v ptm naem vzjemnm utkn budeme o tyi branky vst jen st, ale v kadm ppad je Tipsport protivnkem, se kterm meme a musme bodovat, pokud nechceme skonit na dn tabulky.
written by Mike#27FBC Merkur Praha - SKP Nymburk   ( 5 : 8 )

Ve druhm utkn ns ekal soupe se kterm jsme se ji letos jednou stetli a to Nymburk. V prvnm zpase jsme podlehli 6-7, v zpase byl tenkrt ale lep soupe a tak jsme mu pirozen chtli porku oplatit. Jene nevm asi nae prvn nezdail vystoupen na tomto turnaji ns od zatku do konce tohoto utkn pronsledovalo a byl to Nymburk,kter byl lepm tmem. Do branky se tentokrte postavil Tom Kadlec a stejn jako cel n tm nepodal optimln vkon.

      Prvn tetina byla ale jet celkem vyrovnanou st . Byla to pas, ve kter jsme se jednou a nakonec tak naposled dostali do veden a to v moment, kdy jsme vstili branku na 2-1. Ale jak to posledn dobou bv, tak jsme prohrvali u v 5. minut utkn. Na 1-1 vyrovnval, Petr Fier, kter se jako jeden z mla na tomto turnaji netrpil s koncovkou a nastlel ve dvou zpasech tyi branky. Asistenci si pipsal Luk Kouba. A jak branka padla je u zbyten kat, rychl prnik, brejkov situace a klika bezmocnmu branki. Ve 12. Minut jsme se dostali ji do ve zmiovanho veden. To se pesn do vka, po phe Martina Chudoby, trefil ze standartky Tom Votrubec 2-1. Nymburk ale jet stihl do konce tetiny vyrovnat a to byl asi klov okamik utkn.
      Od druh tetiny jsme toti po psnch vylouench hrli neustle v oslaben a Nymburk vyuil vechny ti nabdnut poetn vhody a rzem v 8. minut vedl 2-5. Pak sice po chyb obrany soupee snil Michal Ciknek stelou pklepem k tyi, ale jet do konce druh patnctiminutovky jsme inkasovali a tak se do aten lo za stavu 3-6. Nemu si pomoci, ale tato tetina byla jasnou ukzkou toho, e neschopn rozhod me ovlivnit zpas, protoe to co chvlemi pedvdla soudcovsk dvojice to byl vsmch a prvn stupe zkladn koly. koda, e kvalitn rozhod nejsou pro tuto ligu dostupn. V naem ppad ns toti psk neustle ta sam dvojice a trojice patnch rozhodch.
      V posledn tetin jsme u nemli sly na obrat, Nymburk asto drel mek na sv polovin a neustle hrozil rychlmi brejky. Z jednoho takovho hned v vodu vstil sedmou branku a definitivn rozhodl o vsledku utkn. My jsme dky tem nabdnutm pesilovkm alespo korigovali brankov et dalmi dvma brankami , ale na obrat to nestailo, pokud se hrlo 5 na 5, ml hru pod kontrolou soupe. A tak pkn stela Martina Chudoby nad nohu branke a stejn pesn stela Tome Votrubce pi pesilovkch ns k bodovmu zisku neposunula. V prvnm ppad nahrval Tom Votrubec, ve druhm Michal Ciknek. Nymburk ale nakonec peetil svj dobr vkon osmou brankou a my vyli bodov zase naprzdno.

Dal nepoveden turnaj, nulov zisk, to u je alarmujc skutenost a je poteba sly zase nabrat, zbavit se zrann, kter adu z ns provz a jestli ne na ptm turnaji, tak alespo na Nov rok konen nco uhrt. I kdy nevm jestli na prvnm turnaji v lednu bude ldr tabulky C.S.K.A. a tet Chodov tm dobrm sparing-partnerem.
written by Mike#27
4. turnaj / 7. - 8.ligov kolo / 10.11. 2007

FBC Merkur Praha - Tatran Steovice B   ( 3 : 6 )

Tatran Steovice, asi nejlep tm v souti, co se hry te, tk to oek na vod turnaje. Soupe, kter se opr o adu bvalch reprezentant a hr tatranskho extraligovho mistra. V njak bodov zisk jsem tedy moc nedoufali, ale stav po druh tetin nm dval dokonce anci na dobr vsledek. Kvalita Tatranu se ale nakonec projevila v prv posledn tetin a popravd nebt vynikajcho Jana Demjana v na brance bylo by o vsledku rozhodnuto u po prvn tetin.

      Prvn djstv bylo jasn v reii Tatranu, kter si v domcm prosted dlal na hiti co chtl a zatlail ns do hlubok defenzvy. vodn npor jsme ale dky Demimu v na brance peili a kolem 8. minuty se poprv podvali taky do blzkosti branky Tatranu. Nakonec jsme vodn tetinu prohrli 0-1, ale takov vsledek byl pro ns vynikajc, protoe u v zvru tetiny bylo vidt, e soupe nebude takovmto tempem pokraovat cel zpas a e by tedy mohla pijt i nae ance.
      ance pila a my sehrli jednu z nejlepch tetin v djinch Merkuru, pokud tedy potme slu a kvalitu protivnka. I nadle jsme pokraovali v dobr obrann he a pesn v polovin zpasu se dokali vyrovnn. To vyslal do brejku Dan Holec Petra Fiera, kter po bleskovm forhendovm blafku vyrovnal 1-1. O minutu pozdji jsme k pekvapen vech a samotnho soupee u vedli. Tom Votrubec obkrouil branku Tatranu a nael ped brankou zcela volnho Michala Ciknka, kter mek u jen uklidil do przdn branky 2-1. No a aby toho nebylo na soupee mlo, tak o dak dv minuty pozdji se podruh v zpase a znovu z brejku prosadil Petr Fier, kter se prothl kolem dvou hr a tentokrt bekhendovm blafkem ns poslal do veden 3-1. Po ticeti minutch hry jsme tak nad favorizovanm Tatranem vedli a neekan spch byl na dosah.
      Jene v prv posledn patnctiminutovce se naplno projevila sla a hern vyzrlost soupee, kter posledn st promnil ve svou exhibici a naemu najednou v obran asto chybujcmu celku nasypal 5 branek. Nevm m to pesn bylo, ale sesypali jsme se jak domeek z karet a kupili jednu chybu za druhou a to tm kvalit Tatranu uml potrestat.

S druhm celkem soutee jsme tak nakonec prohrli o ti branky, ale vkon v prvnch dvou tetinch byl dobrm pslibem do druhho utkn s Kutnou Horou. V tomto zpase jsme si za vkon hlavn v posledn tetin asi vyhrt nezaslouili, i kdy s vedenm po dvou tetinch 3-1 by se mlo naloit jinak a alespo bodovat. Zajmavost pak byla skutenost, e jsme proti tak silnmu soupei nehrli ani jedno jedin oslaben, co je pro n asto si fauly pomhajc kolektiv vynikajc zprva.
written by Mike#27FBC Merkur Praha - FBC Sparta Kutn Hora   ( 2 : 6 )

Po Tatranu Steovice ns ekal soupe z dolnch pater tabulky a rovn tm, kter jsme v prvnm zpase dokzali porazit 4-3. Jene posledn vsledky Kutn Hory naznaili, e tm je ve vkonostnm vzestupu, o em jsme se na vlastn ki pesvdili prv mz v tomto naem druhm vzjemnm utkn. Nevm m to, ale nae hra ani z poloviny nenavzala na dopoledn utkn se Steovicemi, navc jsme si asi mysleli, e proti slabmu soupei to pjde samo.

      Prvn tetina byla z obou stran vyrovnan, padly v n tyi branky a skre se pelvalo z jedn strany na druhou. Do veden se v 10. minut dostala Kutn Hora, nae odpov byla ale bleskov a hned v nsledujcm stdan vyrovnal Petr Fier, kter nahrval ped branku a mek skonil v sti po odrazu jednoho z obrnc Sparty 1-1, asistenci si pipsal Martin Peek. O ticet vtein pozdji Michal Ciknek nepromnil trestn stlen, ve napravil z nsledn nazen pesilovky, kdy se po ujeho stele dostal k odraenmu mku Tom Votrubec a bekhendovou stelou ns dostal do veden 2-1. Bohuel se nm do konce tetiny nepodailo stav udret a dvacet vtein ped jejm vyprenm soupe znovu srovnal 2-2.
      Druhou tetinu jsme odehrli v podobnm duchu jako tu prvn, s tm rozdlem, e jsme ji o branku prohrli. Nae trpen v koncovce bylo vce ne jasn, mli jsme adu dobrch pleitost, ale dn z nich v brance Sparty neskonila. N tlak znovu zbrzdila vylouen, ke dvoum z prvn tetiny jsme pidali stejnou porci v tetin druh. Jinak jsme ale soupee pestleli prv v tto tetin byl rozdl nejmarkantnj, ale jednu jedinou branku vstil soupe, a tak stav po ticeti minutch byl 2-3.
      Jestlie druh tetina byla st vyrovnanou, tak prvnch pt minut posledn tetiny bylo v reii Kutn Hory. Ta ze svho tlaku samozejm oproti nm dala dv branky a poslala ns do kolen. My jsme sice po dvou inkasovanch glech zvedli lavua vyslali na branku Sparty jednu stelu za druhou, ale z vt sti to byli stely propagan, kdy u jsme prostelili branke soupee, tak za nm hned ve tech ppadech zvonila tyka. Marnost tedy podpoila i smla v koncovce a nakonec se znovu v zvru radoval soupe 2-6.

S pedposlednm tmem tabulky jsme tedy co se vsledku jasn prohrli, Kutn Hora tak zaznamenala vbec prvn vhru v souti, koda e jsme to byli prv my, kdo jim prvn ti body daroval. Poprv v sezn se z turnaje vracme bez bodovho zisku, co je prvn alarmujc skutenost, dle pak ada polozrannch, kte nemou potrnovat, no a pak se dobr vsledky budou v takto dobr souti dostavovat jen tko.
written by Mike#27
3. turnaj / 5. - 6. ligov kolo / 27.10. 2007

FBC Merkur Praha - SKP Nymburk   ( 6 : 7 )

Tet turnaj a hned v prvnm zpase v nov hale v Kunraticch ns ekal jet minulou seznu prvoligov tm Nymburku. Soupe nm tedy neznm, ale bezesporu kvalitn manaft. Pravda jeho dosavadn vsledky nenasvdovali, e by nebyl k poraen, ale kad zpas je jin a i tento byl zvltnm zpsobem jedinen. Za prv se nm konen podailo sehrt utkn bez jedinho vylouen, za druh jsme poznali jak velkou vhodou je klid a jistota v zakonen. Nymburk toti hrl velmi zkuen a kadou nai chybu bezpen trestal. V na brance nastoupil Tom Kadlec, do obrany se poprv v sezn postavil Tom Janeba a utkn hran nezvykle brzy mohlo zat.

      Jako tradin jsme prvn tetinu na hiti prospali a soupe si dlal co chtl. Bhem prvn poloviny tto sti ns zasypal nkolika stelami, nanestst hned prvn ti skonili a za zdy naeho branke. Mezi ale tyto zsahy jsme vklnili jednu branku i my, konkrtn Michal Ciknek, kter pohodln dorel do przdn branky, kdy se k nmu odrazil mek po souboji Tome Votrubce s hostujc obranou. V 11. minut byl tak stav 1-3 a tak skonila i prvn tetina. Nymburk byl tedy v vodn sti jasn lepm tmem a kdyby msto hry a do kuchyn stlel, mohl bt brankov rozdl vt.
      Druh st byla z na strany hern lep, ale Nymburk pokraoval ve sv he z prvn tetiny a do vyloench anc ns moc nepoutl. Naopak my se vce tlaili do tonho psma a to byla voda na mln pro nymbursk rychl protitoky. Ve tet minut se nm ale podailo snit na rozdl jedin branky. Petr Fier nejdve zakonil pknou akci je do tye, odraen mek se ale znovu z jeho hole dostal ped brankovit, kde se nejlpe zorientoval Karel Dvok a pehodil branke 2-3. Postupem asu jsme se zali dostvat konen taky do anc, kter jsme ale povtinou nedokzali dothnout ani k pesn stele mezi tye. A tak se v dob, kdy se zdlo, e vyrovnn je na spadnut, prosadil znovu Nymburk. A aby toho nebylo mlo hned dvmy slepenci nm odskoil a na rozdl t branek.
      Tet tetina se pak promnila v na sthac jzdu. V vodu nejprve znovu soupe suvern zakonil sv peslen a stav 2-6 vypadal u dosti nehrateln. Bhem dvou minut pesn v polovin posledn sti jsme ale snili. V 7. minut se typicky z pravho kdla prosadil stelou tahem nad nohu branke Petr Fier, na branku pihrval Luk Kouba. Michal Ciknek pak peslen nedothl k finln nahrvce, ke kter se ale nakonec stejn dostal Tom Votrubec a bleskovm obhnutm brny s bezchybnm zasunutm za spcho golmana snil 4-6. V tu chvli jsme byli v laufu a na branku soupee se tila jedna stela za druhou. V dob naeho nejvtho tlaku, ale piel dal rychl protitok a branka v na sti 4-7. spnost Nymburku v zakonen byla opravdu obdivuhodn, ale nelze ci e nhodn. Prvn ligou protel soupe si prost z vypracovanch anc neme dovolit chybovat a v jak zakonit. Poslednch pt minut zpasu jsme ale mli v rukou my a zle Nymburku ztpli. Konen se nm podailo vyut i nabdnut ance a vsledkem byly dv branky. Nejdve Tom Votrubec po prniku Martina Chudoby vymetl horn rek branky a v ase 13.37 Petr Fier trefil stejn nechytaln a dal nm tak do konce jet anci na bod. Ten se ale i pes nai hru bez branke nepodailo zskat, konec zpasu si zkuen mustvo soupee pohldalo a obralo ns tak o vechny body.

Dky nevydaen prvn tetin a prvn poloviny druh tetiny jsme cel zpas tahali za krat provaz a zkuen soupe si i pes nijak zvl᚝ oslniv vkon vechny body zaslouil. Nejvtm rozdlem mezi obma mustvi byla pak efektivita v zakonen, kde bylo jasn vidt jak je soupe o krok dle. Pomr stel 28-15 v n prospch je toho jasnm dkazem. I pes steleckou pevahu se nm tedy nepodailo uhrt ani bod, ale vm, e v ptm vzjemnm zpase se nae produktivita zlep a pak meme myslet i na bodov zisk.
written by Mike#27FBC Merkur Praha - Torndo Barandov   ( 4 : 1 )

Ve druhm zpase ns ekala odno Future tedy Torndo Barrandov. Mlad technicky vyspl tm, kter bude patit do klidnho stedu tabulky. kol znl jasn, pokraovat v srii co turnaj to ti body, tedy tento ambicizn celek porazit. Vhodou pro soupee byl v tomto zpase fakt, e my mli jen jednozpasovou pauzu, naproti tomu Torndo nastoupilo k prvnmu utkn. Nevhodou pak skutenost, e se do na branky postavil Jan Demjan, kter se potkal s bjenou formou.

      Bjen jsme ale my na hiti nezaali. Stejn jako v doposud vech odehranch utknch jsme vod vysloven prochrpali. Vce ne vmluvnm dkazem byl poet stel v 8.minut 1-8. Vystnm tohoto potenho nporu Tornda pak byla zaslouen branka v na sti v minut devt 0-1. Paradoxn prv tento okamik zcela zmnil rozloen sil v prvn sti a poslze v celm prbhu utkn. Do konce prvn patnctiminutovky jsme u mladky z Barrandova nepustili do jedin stely a naopak vyrovnali steleck et na 9-9. A byla to prv ta posledn stela, po kter jsme se mohli radovat z vyrovnn. Michal Ciknek proel pes sted hit, svm pohybem sthl k sob posledn dva hre soupee a chyte mezi nimi prostril mek na pravou stranu na Tome Votrubce, kter osamocen, propasroval mek pod tlem branke 1-1.
      Zatek druh tetiny se nesl ve znamen na snahy vstit branku a pokraovat v dobr defenzivn innosti. Oboj se dailo a rozdlov branka padla ji ve druh minut. Michal Ciknek si na ton polovin narazil s Tomem Votrubcem, kter mu vrtil nahrvku do plnho bhu a prvn jmenovan se tstm bekhendovou stelou posunul n tm do jednobrankovho veden 2-1. Po tto brance jsme se uchlili k pelivmu brnn a hrozili rychlmi protitoky. Torndo jsme do vyloench anc nepoutli a se stelami ze stedn vzdlenosti si vdl rady n brank. Odmnou na trpliv a poctiv hry nm byla branka v samotnm zvru tetiny. Martin Peek bleskov rozehrl standartku z pravho rohu a ped brankou nael zcela volnho Karla Dvoka, kter trefil pesn pod bevno 3-1. Protrhl tak troku smlu, kter ho v koncovce v tomto dni provzela.
      Tet tetina tedy slibovala zajmav souboj, ovem bylo jen otzkou jestli se nm poda navzat na hru z t druh, v tom ppad bychom se o vsledek bt nemuseli. A to se nm jak konen vsledek napovd podailo. Zpas rozhodla tvrt branka, kterou jsme vstili v pt minut zvren tetiny. Michal Ciknek proel pes ti hre a stejn jako na konci prvn tetiny msto stely zvolil nahrvku. Adrestem byl Tom Votrubec, kter byl tentokrte pln sm a do odkryt branky bezpen skroval 4-1. Do konce utkn jsme pak hrli u v pohod a nakonec dovedli zpas k tbodovmu zisku.

Tet turnaj a opt ti body, tedy pesn 50% spnost. Kdyby to tak jen lo dl. V tchto dvojzpasech jsme ale mohli brt i vc, koda prv prvnho, kter se mohl rozhodn dothnout alespo k zisku jednoho bodu. Ale i tak se d konstatovat, e vkon pedevm ve druhm utkn snesl mtka 2.ligy a s takovou hrou meme nadle bodovat. Na ptm turnaji ns ale ek Tatran a to bude pknej koloto, takov remzka by byla zlat.
written by Mike#27
2. turnaj / 3. - 4. ligov kolo / 7.10. 2007

FBC Merkur Praha - EVVA FB Bohemians B   ( 6 : 5 )

Na druhm turnaji ns ekala rezerva FB, kter doposud neuhrla ani bod a tak se dal oekvat vyrovnan souboj. Z pedminul sezny si pamatujeme dv prohry s tmto mustvem, z eho byl hned jeden vprask 4-12 a tak jsme rozhodn nechtli navzat na toto nevydaen vystoupen a konen FB potrpit ale co hlavn, zskat ti body. Do branky se poprv v tto sezn postavil Tom Kadlec a utkn hran v hale na Dkance mohlo zat.

      Vstup do zpasu byl z kategorie sn. Ji ve 40 vtein utkn se po nahrvce Ondry Hanue trefil z levho kdla na vzdlenj ty Michal Ciknek a vedli jsme 1-0. Hned po buly se dostal do peslen druh tok a kdyby Karel Dvok netrefil sm ped brankou jen ty, mohl bt jet veseleji. V 5. minut utkn jsme dostali monost pesilov hry a bohuel po nepli prudk stele, kterou n brank podcenil, soupe vyrovnal 1-1. V pokraujc pesilovce prvn ptka ale pedvedla ndhern ukec, kdy se postupn vichni a na Ondru Hanue, clonc ped brankou, zapojili do kombinace na jeden dotek a Michal Ciknek kinou nahrvkou nael na levm kdle osamocenho Tome Votrubce, kter zaclil pesn 2-1. Prvn tetinu pak prvn lajna pokraovala v nastolenm tempu a pidala dal dv branky. Nejdve Tom Votrubec nael na stedu volnho Michala Ciknka a ten stelou tahem do horn poloviny branky zvil na 3-1. V dalm stdan si role vymnili, Michal Ciknek podrel mek za brankou soupee a pak nael ped brankou zcela volnho Tome Votrubce a ten ze dvou metr vypril ibenici 4-1. Posledn branku prvn tetiny si pak pkn vstil soupe sm, kdy Petr Fier hledal zprava vlevo nabhajc spoluhre a obrnce FB nechytateln pod bevno zvil na 5-1.
      Od druh tetiny jsme polevili a hned se nm to pkn vymstilo. Soupe tentokrte ji po zsluze snil na 5-2 a rzem byl na hiti lepm tmem. Pomr stel se zaal navyovat na stran FB, kter zaala plit ze vech pozic. Nm stail jeden rychl brejk a Tom Votrubec byl v jasn pleitosti faulovn a nsledovalo trestn stlen. Toho se ujal Michal Ciknek a po klice do forhendu zavsil pod bevno a zkomletoval tak hattrick. Bohuel nm pomalu zaali dochzet sly a bhav soupe toho vyuil. Rozhod nm taky zrovna nepomohli a tak nsledovali minuty v oslaben. V nch jsme sice neinkasovali, ale i tak jsme lovili mek z branky dvakrt. Po dvou tetinch byl tedy stav 6-4.
      Zvrenou tetinu jsme se tak chtli soustedit na trpliv a dobr brnn, co se nm tak njak povedlo. Jen jsme se znovu nevyhnuli dal he v oslaben a tak soupe zvyoval svj tlak. Natst se nm dailo adu stel zblokovat, zbytek pochytal brank a tak 5 minut ped koncem byl stav stle 6-4. Pak se ale opakovanho pestupku dopustil Martin Peek a dostal dv plus pt minut a oslabil ns a do konce zpasu. Nakonec FB snila stelou od mantinelu na 6-5 ale bylo to 30 vtein ped koncem a tento stav jsme si u dokzali pohldat.

Zskali jsme tak dal dleit ti body a zvtzili podobn jako v prvnm utkn sezny. Soupe ns pestlel 20-27 ale nae ance se zdli bti tutovjmi a tak si myslm, e nae vhra byla zaslouen. Myslm si, e kdybychom nemuseli hrt 12 minut v oslaben, tak by bylo i vce sil utkn zbyten nedramatizovat a vyhrt rozdlem teba t branek. Ale i tak kvalita soupee byla dobr a pohledem nezaujatho divka se mohla zdt lepm tmem. Vtzstv jsme ale zskali my a poprv v historii porazili rezervu FB.
written by Mike#27FBC Merkur Praha - F.C. Vorms Praha   ( 1 : 5 )

Ve druhm utkn ns ekal soupe, se kterm jsme minulou seznu svdli boje o postup tedy F.C. Vorms Praha. Na poslednm turnaji minulho ronku jsme zvtzili jasn a zaslouen 9-3 a tak jsme chtli prv na toto vystoupen navzat. Nastoupili jsme v toton sestav jako v prvnm zpase a utkn v hale, kde jsou Vormsov doma mohlo zat.

      Hned od vodn minuty na ns ale soupe vltnul a dky sv agresivit byl u veho dv. Z toho pramenila jejich trval pevaha a ast ohroovn na branky. Pesto jsme to ale byli my, kte splili prvn dobrou anci. Tom Votrubec uvolnil na stedu Michala Ciknka jeho stela skonila ale jen na bevn. Vormsov pokraovali ve tvrd he a odmnou jim byla prvn branka v na sti 0-1. Steleck pevaha rovn jasn mluvila v prvn tetin pro soupee 4-9. Pesto dal tutovku nepromnil Tom Votrubec, kter sice utekl poslednmu obrnci, ale po klice golmanovi pak v rychlosti minul przdnou branku. koda e se ale zalo chvlemi hrt a zken a rozhod, kte byli na tomto turnaji jen trapnou soust hry, svou roli hrub nezvldali.
      Druh st tak pinesla spe boj ne florbal. Hra byla pln nedovolench zkrok, za kter jsme ale pevn chodili ven my a jen tak nahrli do karet u takhle dobe hrajcmu soupei. Dv oslaben se nm sice ubrnit podailo, ale sly ubvali a soupe tak odskoil a na 0-3. V 10. minut druh tetiny jsme se dostali do hry. Michal Ciknek rozehrl standartku na Tome Votrubce, ten stelou tahem trefil ped brankou cloncho Ondru Hanue, kter se ale pohotov zorientoval a zdy k brn forhendem doklepl mek do branky 1-3. I pes snen ale byli Vormsov i v tto sti aktivnjm tmem a hlavn naich 8 stel na branku za 30 minut bylo dost mizernou statistikou i kdy jedna z nich z hole Martina Chudoby skonila na tyi.
      Do posledn tetiny jsme nastoupili s odhodln nco se stavem udlat. Jene hned od vodu se zpas promnil v souboj naich nerv s rozhodm a nepli istou hrou soupee. Jene ani v naich adch nehrli vichni v rukavikch a asto viditln zkroky oplceli. Bylo na rozhodch situace posoudit, bohuel z toho vyplynuli jen dal oslaben na na stran. Klovm okamikem se pak stala ale hned prvn minuta. Petr Fier se z trestn lavice til sm na branku a po klice do bekhendu trefil jen ty. Hned z protitoku ml soupe vce tst v koncovce a odskoil na 1-4. Ve tet minut pak pidal ptou branku a poslal ns definitivn do kolen. Stdajc Jan Demjan sice u branku nepustil, ale zbytek zpasu jsme pak u dohrvali ve tyrech a tak bylo o vsledku rozhodnuto.

Druh utkn jsme tak prohrli a nutno piznat, e Vormsov byli v tomto utkn lepm tmem a zvtzili zaslouen. Nm sice neplo tst, tyikrt jsme zvonili na tye, ale i tak bylo nae vystoupen nevydaen a ani ppadn bod by vzhledem k pedveden he nebyl zaslouen. Pokud budeme hrt vce jak tetinu v oslaben tak nememe ekat lep vsledky. Pozitivem pak byl snad jen fakt, e se nm v posledn tetin podailo soupee i pes etn oslaben pestlet, ale stely nm body nepinesou. A tak jsme alespo stelecky snili pevahu Vorms na konench 20-25.
written by Mike#27
1. turnaj / 1. - 2. ligov kolo / 22.9. 2007

FBC Merkur Praha - FBC Sparta Kutn Hora   ( 4 : 3 )

Po ron pauze jsme se vrtili zpt o ligu v a letos budeme hrt o body ji ve 2. lize divize II. A hned v prvnm utkn na ns ekal soupe, kterho jsme vbec nikdy nevidli hrt, tedy Sparta Kutn Hora. Oproti konci minul sezny jsme z rznch dvod museli pozmnit sestavu, a i tak ani polovina tmu nebyla zcela zdravotn v podku. Do branky se postavil Jan Demjan a nae utkn hran v hale na Vinohradech mohlo zat.

      vod utkn jsme hrub nezachytili a soupe na ns od prvn minuty vltnul tak, e po odehranch pti minutch vedl na stely 6-0. Natst vechny pochytal n brank a tak jsme se mohli osmlit i my. Jet do konce tetiny jsme steleck et srovnali a na rozdl od Sparty vstili i ti branky, kter se pro nsledn vvoj utkn staly rozhodujcm faktorem naeho plnho bodovho zisku. Hru se nm podailo vyrovnat tak dky tem pesilovm hrm, kter v dob kdy se hraje utkn na ist as, budou mt mnohem vt vznam. A to se potvrdilo, protoe vechny ti poetn vhody jsme dokzali vyut. Prvn branku utkn vstil Karel Dvok, kter do przdn branky jen uklidil mek po stele Martina Peka, kter se k nmu odrazil od tye soupeovi svatyn 1-0. Druhou poetn vhodu jsme rovn sehrli dobe, Luk Kouba z pozice obrnce vyplil a do jeho stely vloil svou hl Ondra Hanu a brank neml nejmen anci 2-0. No a konen tet branku vstil Petr Fier, kter z pravho kdla petavil ndhernou nahrvku Luke Kouby za obranu a stanovil tak et tetiny na velmi lichotivch 3-0.
      Druh tetina pak byla velmi vyrovnanou st, ve kter padl jen jeden gl a vstil ho soupe, nutno podotknout, e asi zaslouen. My jsme se dostali do dvou vyloench anc, ale ty zlikvidoval obrovit brank Kutn Hory. Jinak jsme zcela srovnali steleck krok, po dvou tetinch 16-15 v n prospch, ale brankov et se pohnul jen jednou a tak stav po dvou tetinch byl 3-1.
      Hned v vodu tet tetiny se po pknm vyachovn soupee dostala do vyloen ance dvojice Michal Ciknek a Tom Votrubec, bohuel prvn jmenovanmu mek nadskoil a tak z tutovky byla jen zahozen ance. To co se mu nepodailo promnit, to za nj za pr minut obstaral soupe ukzkovm vlastencem. Michal jen hledal nahrvkou spoluhre ped brankou a m si k pekvapen vech do vlastn brny pohotov uklidil obrnce Sparty 4-1. Spart se sice podailo vzpt snit na rozdl dvou branek, ale natst posledn jejich branka padla a ti vteiny ped koncem utkn a to bylo na zisk alespo jednoho bodu dost pozd.

V prvnm utkn sezny jsme tak vybojovali prvn ti body a vzhledem k pedveden he meme bt maximln spokojeni. Nae hra nebyla zdaleka tak dobr, jakou jsme teba pedvdli minul ronk a tak doufejme, e se to na dalch turnajch zlep. Zrove si myslm, e Kutn Hora bude bojovat o zchranu a tak ti body z tohoto utkn nelze v dnm ppad peceovat. Plusem pak v utkn byly ti nae promnn pesilovky, tato hern innost bude pro tuto seznu dleitm prvkem ppadnho spchu.
written by Mike#27FBC Merkur Praha - C.S.K.A. Hlsn Teb   ( 2 : 10 )

Ve druhm zpase tohoto dne ns ekala C.S.K.A. Hlsn Teb, tedy soupe, kterho jsme jednak znali z minul sezny a kterho jsme jako jedinho nedokzali porazit a co vc nezskat ani bod. V prvnm vzjemnm duelu jsme dostali destku a tak jsme chtli alespo v tomto utkn bodovat. Bohuel historie se opakovala, tentokrt jsme ale byli zral tak na patnctku. To e jsme neprohrli vtm rozdlem bylo dky na branksk dvojici, kter se blskla nkolika dobrmi zkroky.

      Pitom vstup do utkn a prvn tetina nebyla z na strany patn. Teb po vynikajcm vodnm pedstaven proti Tatranu B, pokraovala ve velmi dobrm vkonu, ktermu jsme dokzali elit jen prvnch patnct minut. A to jsme dokonce vedli po ndhern kombinaci prvn lajny. Michal Ciknek z pozice obrnce kinou nahrvkou vysunul po pravm kdle Tome Votrubce, ten svj souboj u mantinel vyhrl a v situaci dva jednoho pedloil Petrovi Fierovi tutovku a ten se zblzka nezmlil 1-0. Teb ale bohuel trpliv pokraovala ve sv he a i pes nkolik dobrch zkrok Vojty Kidlese se j do konce tetiny podailo zaslouen vyrovnat 1-1.
      Druh tetina pak byla z na strany vce ne trapnou, pln jsme vyklidili pole. Teb zcela ovldla sted hit a my se na dostel dostvali opravdu jen sporadicky. Vsledkem jej pevahy bylo 5 branek v na sti. Dv z nich dokonce pi na pesilovce. Ve 12. minut druh sti byl stav rzem 1-6 a kdyby lo utkn ukonit jako v boxu, tak bychom to snad i udlali. Odpadvali jsme fyzicky, nedailo se prakticky vbec nic a C.S.K.A naopak klidn kombinovala a dvala branky do przdn.
      Tet tetinu jsme vydreli tm deset minut bez inkasovanho glu. Dokonce Michal Ciknek v 5. minut po pihrvce Ondry Hanue snil stelou, kter prola pod rukou branke 2-6, ale to bylo v tomto utkn z na strany ve. Ani zmna brank nepomohla a nakonec jsme obdreli i tu tolik potupnou destku.

Bohuel m u nenapad, co vc k tomuto nevydaenmu vystoupen dodat. Snad jen pogratulovat soupei a rychle zapomenout. Obavm se ale, e s takovou hrou ns ekaj mon jet krutj vsledky. Prohrt o osm branek me bt nkdy i zavdjc, tady nebylo o pnu na hiti pochyb, u jen pomr stel 14-27 je jasnm dkazem velk pevahy Tebn. No nic za 14 dn meme sloit repart, i kdy s jinmi soupei.
written by Mike#27

Nahoru
    home | odkazy | kontakt