FBC Merkur
FBC Merkur
  MERKUR
statistika
priprava
historie
rekordy
fotogalerie
  SEZÓNY
2017 / 2018
 tabulka
 statistika - Merkur
 utkání
2016 / 2017
 tabulka
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2015 / 2016
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2014 / 2015
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2013 / 2014
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2012 / 2013
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
2011 / 2012
 tabulka
 statistika
 statistika - Merkur
 komentare
 utkání
 B - tym
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000SKS


Copyright © 2024
Ond??Hanu?& Michal Cik?k

Sezna 2012/2013 - Komente
komente k utknm Merkuru v sezn 2012/2013

   12. turnaj   ( Fortel TJ Sokol Kobylisy B, Athletics Praha B )
   11. turnaj   ( Sport Eden Beroun, FB Bohemians C )
   10. turnaj   ( TBC Horomice, Kings Praha )
     9. turnaj   ( FBC raloci Pbram, FBC Kladno C )
     8. turnaj   ( T.B.C. Krlv Dvr B, Tatran Steovice C )
     7. turnaj   ( Sport Eden Beroun, FBC Ekonom Praha )
     6. turnaj   ( SK B.U.H. Praha, FB Bohemians C )
     5. turnaj   ( T.B.C. Krlv Dvr B, Fortel TJ Sokol Kobylisy B )
     4. turnaj   ( FBC Ekonom Praha, FBC raloci Pbram )
     3. turnaj   ( Tatran Steovice C, SK B.U.H. Praha )
     2. turnaj   ( Athletics Praha B, TBC Horomice )
     1. turnaj   ( FBC Kladno C, Kings Praha )


12. turnaj / 23. - 24. ligov kolo / 5.5. 2013

FBC Merkur Praha - Fortel TJ Sokol Kobylisy B   3 : 3 (3:1,0:1,0:1)

Posledn turnaj sezny se konal v Praze na Dkance a postupujcch do vy soute ji bylo rozhodnuto. My jsme si ale pochopiteln nechtli pokazit dobr dojem a ob sv utkn dothnout k dobrm vsledkm. A hned v prvnm zpase jsme k tomu mli dobrou pleitost, nebo ns znovu ekalo bko Kobylis, ktermu jsme ped tdnem nedali moc uchnout a zvtzili jasn 8-4. Tohle byl ale pln jin zpas. Na posledn zpasy jsme se rozhodli taky trochu zamchat se sestavou, prvn lajnu tak tvoila trojice Fier - Holec - Votrubec a druhou Ciknek - Peek - Dvok K.

U od prvn minuty bylo jasn, e tento tm ani zdaleka nepipomn ten z minulho tdne, byl poslen o hre A-tmu a pokud jsme rozpoznali dva hre z minulho tdne tak to bylo moc. Jin manaft jin hra a hlavn rozdlen sil na hiti. Minul utkn jsme toti diktovali tempo hry a byli jsme lepm tmem, v tomto duelu tomu bohuel u tak nebylo. U ve tet minut nathl nejlep hr soupee Ko ke stele a tahem trefil pesn pod bevno 0-1. My jsme se do dobrch anc rovn dostali Karel Dvok dvakrt hledal Michala Ciknka, ale ani jedna jeho stela v brance neskonila. Udeilo a v samotnm zvru tetiny a to hned tikrt. Martin Peek nael zpoza branky Michala Ciknka, kter mek ze vzduchu dopravil za bezmocnho branke 1-1. V 11. minut se pak z rohu dobe podval Martin Chudoba, svou nahrvku naasoval do bhu na Michala Ciknka, kter jen ikovn nastavil hl a bekhendov te byla znovu v brance 2-1. Tinct vtein ped koncem se trefil Petr Fier, kter svou stelu tahem z kdla opel jen do tye, dezorietovan brank si ji ale srazil zpt za brankovou ru 3-1. Vypadalo to s nma celkem dobe.

Druh a tet tetina byla ale spe v reii Kobylis, kter se hnali za vyrovnnm. My jsme se uchlili ke zbyten defenziv, ale hlavn jsme prohrvali adu osobnch souboj. Soupe si za svoji aktivitu branky zaslouil, nakonec jen rozdlil rovnomrn do obou tetin a ob vahrl pomrem 1-0. Ve druh minut tet tetiny svtil na ukazateli stav 3-3, kter tam a jsme mli vtznou branku v poslednch minutch na holch zstal i po poslednm hvizdu rozhodho.

Tko ct, pro jsme nedokzali s pedposlednm tmem tabulky urvat ti body, mon jsme u v zvru sezny unaven a mon byl soupe prost a jednodue lep. Kadopdn vsledn bodov zisk meme brt s nadhledem, nebo nm vlastn u o nic nelo. Pravda Kobylisy na tomto turnaji i ve svm druhm zpase hrli 3-3 s Ekonomem, co svd o tom, e na poslednm turnaji rozhodn nebyli ve patn sestav.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - Athletics Praha B   5 : 3 (3:1,1:2,1:0)

Posledn zpas postupov sezny byl ped nmi a soupeem nm byl tm Athletics B. Znovu manaft, kter rozhodn nepatil k favoritm, ale u jen vsledek z jejich prvnho utkn na tomto turnaji napovdl, e ns neek lehk zpas. Athletics toti smetli Horomice 6-0 a rozhodn na nich nebyl znt njak respekt ke druhmu tmu tabulky. Sestavu jsme ponechali stejnou jako v prvnm dnenm utkn a li jsme vstc poslednm bodm sezny.

Vstup do utkn jak bylo v poslednch naich zpasech zvykem se nm podail na vbornou. Petr Fier trefil ze vzduchu krsn pod horn ty, asistence Dan Holec a v e druh minut jsme tak vedli 1-0. Jene soupe byl po zbytek tetiny aktivnjm tmem, vlastn nm ani na dlouh minuty nepjil mek a po malu a jist se tlail za vyrovnnm. To nakonec mohlo pijt v naem oslaben, soupe ale zachyboval a Martin Peek spolen s Michalem Ciknkem beli proti jednomu obrnci. Ten obsadil volnho hre a tak Martin Peek musel stlet, jeho rnu zkrotil brank, od nj se mek odrazil na bevno, spadl zpt do brankovit a Martin ho lehce uklidil do branky 2-0. Nsledovalo ale nae dal oslaben a v jeho samotnm zvru jsme sice u hrli v pti ale soupe po vbhu a stele pod bevno snil 2-1. V 11. minut se pak na tonou polovinu vydal Luk Kouba, vyplil pklepem a jeho stelu do poloprzn klece dopravil Petr Fier 3-1. Nsledovalo nae dal vylouen a nazeno bylo rovn trestn stlen. To zahrl nejlep hr soupee Fenck dost ledabyle a David Vakt ho s pehledem chytil.

Pesilovka Athletics se prothla a do druh tetiny a v n nsledovalo snen 3-2, Fenck si spravil chu a trefil z tkho hlu, kam se David nestail pesunout. Ve tvrt minut bylo vyrovnno a vypadalo to s nmi dost bled. V tu chvli na hiti existovalo prakticky jen jedno mustvo, k naemu tst se ale soupe po vyrovnvac brance zathl zpt a tm ns tak trochu dostal do hry. Nakonec jsme mu v celku nezaslouen jet pidali jednu branku. Minutu a pl ped koncem druh tetiny se prosadil Michal Ciknek, kter ze vzduchu trefil do poloprzdn klece, mek se k nmu odrazil znovu po stele Luke Kouby 4-3.

Posledn tetinu jsme zuby nehty brnili jednobrankov nskok, Athletics do ns buili a stleli jak o ivot, ale sv nejvt ance u promrhali ve druh tetin. Tady u exceloval n brank David Vakt a jen potvrdil, e letos patil k nejlepm v lize. tyi minuty ped koncem se navc potet v utkn trefil Petr Fier, kter v situaci dva na jednoho obdrel luxusn nahrvku od Dana Holce a bezpen zavsil 5-3.

V poslednm zpase sezny jsme tak vyhrli a uzaveli postup tbodovm ziskem. Athletics ale hrli v tomto zpase vborn a bodovat si zaslouili, tentokrte se ale tst piklonilo na nai stranu. Celkov jsme tedy obsadili druhou pku pi bilanci 16 vher - 4 remz - 4 proher a ziskem ctyhodnch 52 bod. Ze ty proher jsme dvakrt nestaili na vedouc Pbram (3-4,4-6), Krlv Dvr (3-7) a Kings (3-4). Nastleli jsme ale nejvce branek (131) a spolen s Pbram nejmn obdreli (64). Podkovn taky pat klukm z FBI, kte ns po celou seznu doplovali a pispli tak k celkovmu postupu. Tak uvidme, s m se budeme moci prezentovat pt rok ve vy lize.
written by Mike #2711. turnaj / 21. - 22. ligov kolo / 13.4. 2013

FBC Merkur Praha - Sport Eden Beroun   5 : 2 (2:2,1:1,2:0)

Sezna se pomalu ale jist bl ke konci a my jsme se na dal dvojici zpas tentokrte museli pesouvat a do dalekch Sedlan. Chpu co vedlo Pbram podat turnaj v takov dlce ale u vbec nerozumim pro v odpolednch a veernch hodinch. N prvn zpas s Berounem zanal a v 17.40 a to jsme kolikrt u z turnaje doma. A taky povrch v hale byl dost zvltn, podn se zde nedalo vystelit a tak to na dn brankov hody nevypadalo a to i pesto e ns ekal pedposledn tm tabulky Beroun.

Prvn minuty zpasu hned naznaily jakm smrem se asi bude utkn vyvjet. Beroun se zazdil na vlastn polovin a brnil v pti lidech. Co bylo ale hor, e jsme tce zaspali vod zpasu a hned z prvnch dvou stel dvakrt inkasovali. V obou ppadech z rychlho protitoku a po dvou naich ancch. A tak na zatku tet minuty svtil na tabuli stav tko uvitelnch 0-2. To byl opravdu vod z kategorie hororovch. Na druhou stranu byl ale cel zpas ped nmi a tak nebyl dvod k njak panice. Tu navc hned ve 4. minut zpasu rozptlil Michal Ciknek, kter zachytil patnou rozehrvku obrnce Berouna a stelou ze vzduchu zamil s pispnm branke pod horn ty 1-2. Pak nsledovalo ostelovn branky soupee, kter ale odolval a navc zahrozil nejmn tikrt z rychlch protitok. Vyrovnn jsme si ale zaslouili a to taky nakonec pilo na konci dest minuty. Michal Ciknek v situaci dva na dva eilo akci stelou, brank sice jeho stelu zastavil, ale k odraenmu mku se nejdv dostal Tom Votrubec a doklepl ho do st 2-2. V zvru prvn tetiny jsme pak mli jet monost jt do veden. Soupe hrl nedovolen v brankoviti a nsledovalo vylouen a trestn stlen v n prospch. Toho se ujal Michal Ciknek, bohuel po jeho klice do forhendu se mek zastavil o bevno berounsk klece. Z nsledn pesilovky jsme nevytili prakticky nic a tak se stav nezmnil.

Druh tetina byla v na reii, ale branku se nm nedailo vstit. S pibvajcm asem se na nae hole vkrdala nervozita a naopak Beroun byl m dl vce na koni. V zvru tto tetiny ns ale zachrnilo vylouen soupee a promnn pesilovka. Tedy ona se ani podn nezaala hrt, Luk Kouba toti po standartce ze t metr hned po phe Vency Sldka naplil mek pod bevno a nebylo co eit 3-2.

Posledn tetina velela Berounu otevt obranu a hnt se za vyrovnnm, ale obraz hry se nezmnil, soupe byl asi spokojen s tm co pedvdl a my se nadle trpili hlavn v koncovce. Navc hned ve 3. minut posledn tetiny nm potebn klid dal n 4. gl a bylo v podstat po zpase. Michal Ciknek na vlastn plce zskal mek, obrtil se s nm hned do toku a po dvou klikch a stele kter tastn propadla nad nohou branke zvil na 4-2. Dv minuty ped koncem utkn se pak prosadil i druh tok, Tom Balcar se vborn zorientoval ped brankou soupee a msto stely nael napravo u tyky zcela volnho Petra Fiera, kter bezpen uklidil mek do przdn branky 5-2.

Vyhrli jsme tak v nepli povedm zpase s pedposlednm tmem 5-2, pravda Beroun hrl velmi chyte, dobe brnil a my jsme optovn mli zoufalou koncovku. N brank David Vakt se po dvou rychlch inkasovanch brankch oklepal a zbytek utkn byl oporou, protoe Beroun zvlt ve druh tetin ml i dobr ance na vyrovnn. V poslednch tdnech ns ale opustilo steleck tst a to v koncovce sezny nen dobr zprva. Lehkost a dernost z vodu sezny je tatam a tak nezbude ne to njak doklepat k druhmu mstu.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - FB Bohemians C   4 : 4 (1:1,0:0,3:3)

Ve druhm zpase ns ekal troku jin oek a to mlad Fb, hrajc zpas v 17ti lidech. Na soupisce soupee nebyl jedin hr niho ronku ne 1991. A pak taky as zahjen utkn 20.00 byl pro ns dost krut. Prv s tmto soupeem jsme hrli v prvnm zpase rovn v pozdjch veernch hodinch a bylo to vyrovnan utkn, kter skonilo spravedlivou remzou 1-1. Navc Fb na tomto turnaji v prvnm zpase porazila Krlv Dvr, co by zase nemuselo bt takov pekvapen, ale prv Krlv Dvr dorazil na turnaj v siln sestav, nebo ve svm prvm utkn pekvapiv smetl vedouc tm soute raloky z Pbrami 5-0!!! A tak se dal oekvat nelehk zpas.

A skuten hned od prvnch minut to byl soupe, kter tlail na pilu. My jsme pochopiteln zvolili jinou taktiku ne proti Berounu, sthli jsme se na vlastn plku a ekali na protitoky. Tko v devti lidech bhat nahoru dol s dvacetiletma klukama a to jet kdy hrajou na kompletn ti ptky. Nadren Fb tak do zpasu nabhla a z vodnho tlaku vytila vedouc branku, kdy se z brejku prosadil z kdla stelou na bls ty soupev kdeln utonk 0-1. Opticky ml soupe vce ze hry, ale do anc se nedostval, na druhou stranu nae stely v prvn tetin se rovn daly spotat na prstech jedn ruky. Myslm, e to byly tak t a hned jedna skonila v sti. Dv minuty ped koncem prvn tetiny se prosadil Petr Fier, kter po nahrvce Martina Chudoby prostelil branke Fb 1-1.

Druh st nabdla urputn boj, nae obrana ale pracovala na 100% a soupe se stle nemohl dostat do tutovn ance, my jsme zahrozili za celou tetinu znovu jen sporadicky, nebyl dvod se nkam hnt, ubhajc as plynul v n prospch.

Nejzajmavj st pak byla ta posledn. V vodu Fb prolomila n obrann val a la do veden 1-2. Teda ono to ani nebylo o prolomen jako sp po hrub chyb kdy se supe til dva na jednoho, prvn ji glovou stelu n brank David Vakt zastavil ale dorka mu smoln propadla mezi tykou a tlem. Jene za minutu na to se prosadil po drazu ped brankou Tom Balcar a nadvakrt svou stelu propasroval a za zda branke a vyrovnal, asistence Luk Kouba 2-2. Neubhly ani dv minuty a stelou z velk dlky se prezentoval Dan Holec, jeho pokus tahem skonil s lehkou te obrnce a v sti, asistence Martin Chudoba 3-2. To byla voda na mln pro mlad hochy, kte se hnali za vyrovnnm. Jene nae obrana byla pevn a soupe se i nadle nemohl dostat do vyloen ance. tyi minuty ped koncem pak Luk Kouba peloboval obrannou dvojici soupee za n si nabhl Michal Ciknek a stelou ze vzduchu trefil na vzdlenj ty 4-2. Mli jsme fb na lopat a smovali k tece vydennu vtzstv. Jene pak se do utkn vloili rozhod a zaalo to bt zajmav. V ase 8.24 putoval na trestnou Tom Votrubec, kter a nefauloval, byl vylouen za opakovan pestupky na plce Fb. Tohle vylouen si rozhod hold vymyslel a Fb po tastn stele a tei z dlky snila ato do konce zbvalo 90 vtein 4-3. Nsledovala dlouh power-play, my jsme v n mli dvakrt anci zpas rozhodnout, ale Tomovi Votrubcovi se ani jednou pes cel hit nepodailo trefit przdnou klec. Ale i tak as ubhal a vypadalo to na ti body. V samotnm zvru pak ale pila totln prasrna od rozhodho. Soupe se dostal zpoza brny ped n jeho stelu vyrazil znovu za branku David Vakt. Stlejc tonk chtl za brankou mek znovu zskat zpt a byl faulovn Martinem Chudobou, vylouen budi ale z jakho dvodu trestn stlen to se vn pochopit ned. Nsledovali dal nae vylouen, to nebylo podstatn nebo zbvali do konce utkn ti vteiny. I kdyby to faul byl, tak prost v posledn vtein se na dn rovni ani za likvidan faul trestn stlen nepsk. Na to za faul za brankovou rou. Soupe njezd bezpen promnil 4-4. Za co pane soudce za co? trest tenhle prost klub.

K radosti podajcch ralok nm tak rozhod sebral ti body. Zpas to byl ale jinak z na strany dobr a pedevm obrann fze a pracovitost dozadu by se dala pirovnat k zpasu s Ekonomem. Nejlepm naim hrem na hiti byl v tomto zpase jednoznan Luk Kouba, kter si vzadu dlal co chtl. Ale pochvlit musme i Martina Chudobu s Karlem Dvokem, nebo odehrt zpas v takovm tempu jen ve tech vzadu klobouk dol.
written by Mike #2710. turnaj / 19. - 20. ligov kolo / 24.3. 2013

FBC Merkur Praha - TBC Horomice   7 : 3 (3:0,1:1,3:2)

Turnaj v Unihoc arne v Praze na Kotlce ns nezastihl v njak oslniv form. V prvnm zpase ns ekali nevyzpytateln Horomice, kter mimo jin dokzali porazit Ekonom a pokud si dobe pamatuji tak ns v prvnm vzjemnm utkn dost potrpili 4-2. Pochopitln jsme si jen tko mohli dovolit ztratit njak body a tak jsme li do zpasu pro ti body.

Prvn tetina byla jasn v na reii, popravd jsem byl a pekvapen, jak snadno jsme se dostvali do zakonen. U m ale tolik nepekvapilo jak jsme s vypracovanmi ancemi nakldali. Kdybychom sv tutovky promnili, svtil by na tabuli po prvn tetin stav tak 7-0 a bylo by po zpase. I tak se nm podailo vstit alespo ti branky. Tu prvn vstil ji ve druh minut utkn Petr Fier, kter se z prvn trefil na bli ty, pihrval Dan Holec 1-0. V probhajc pt minut se Petr Fier prosadil podruh, tentokrte s pehledem zuitkoval nahrvku Martina Peka a nae veden bylo dvoubrankov 2-0. vod se nm tedy povedl, Horomice byli po naem brzkm veden dost zaskoeni a nae ance pibvaly. Prvn tok ale s nimi nakldal prachmizern a tak se skre nemnilo. Vechno tak vzal na sebe znovu Petr Fier, kter vystelil z levho kdla, s mkem si sice poradil brank soupee, ale dobhajc obrnce si ho srazil hol do branky, vlastenec jak poleno a vedenm 3-0. Po tto brance se taky osmlil soupe a dvakrt nebezpen ohrozil nai branku, ale v t v pohod rny likvidoval David Vakt.

Po hern vydaen prvn tetin, kde chyblo jen promovn anc jsme ve druh tetin ztratili pevahu. Horomice se hnali za snenm a tak se hra odehrvala spe ve stedu hit. I tak jsme mli my dal dv tutovky, kter mly skonit brankou. Ke 4. brance nm tak musela pomoci pesilov hra, kombinace po ose Karel Dvok - Tom Votrubec, ten zleva nabil na pravo na Michala Ciknka a jeho stela z prvn proletla a do st 4-0. V polovin utkn jsme tak vedli o tyi branky a hru jsme kontrolovali. Jedin co bylo alostn byla nadle nae produktivita v zakonen, nebo jsme nebyli schopni trefit ani przdnou branku. A tak se to povedlo soupei, kter si za svou zlepenou hru branku zaslouil 4-1.

Do posledn sti jsme tak li s pomrn slunm tbrankovm vedenm, kter navc navil Martin Chudoba, u se asi nemohl dvat na nemohoucnost naich tonk a tak po pihrvce od Tome Balcara trefil nad nohu brane 5-1. Poslednch 12 minut se u hrl hur florbal, hra postrdala pesnost a stlelo se na kad stran jako o zvod. My chtli nskok navit a soupe snit, co se mu povedlo po na chyb v obran 5-2. Martin Chudoba s odpovd nezahlel a prakticky po rozehrvce stelou z plky proplil a do branky 6-2, asistence Luk Kouba. Horomice znovu odpovdli bleskov a tak bhem dvou minut bylo skre 2-2, za co by si mohl soupe pogratulovat, protoe vstit nm dv branky bhem dvaceti vtein, to se letos povedlo jen vedouc Pbrami. Utkn se po len dvouminutovce u jen dohrvalo, nakonec jet Venca Sldek v samotnm zvru nadvakrt pekonal branke Horomic a stanovil skre na konench 7-3.

V zpase s tmem, kter hraje o udren v souti jsme tak splnili povinnost a vyhrli za ti body. Utkn to ale nebylo z na strany ideln, hlavn koncovka a nepromovn i tch nejvyloenjch anc byla k zamylen. Vyhrli jsme ale zaslouen a dokonce jsme v zpase nebyli ani jednou vyloueni.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - Kings Praha   3 : 4 (1:1,1:2,1:1)

Ve druhm zpase ns ekali Kingov, kte v posledn dob vykazovali asi nejlep formu, z poslednch 8 utkn jich rovnou 7 vyhrli a tak se dal oekvat tuh boj. Pravda e konkrtn my jsme doposud ze t odehranch utkn proti tomuto soupei vechny vyhrli 8-7, 7-2, 5-1. Chtli jsme tak i potvrt urvat ti body. Utkn se nm ale nanetst vbec nepovedlo a naopak soupe pedvedl tm bezchybn vkon.

Prvn tetina byla celkem vyrovnan. Kingov mli sice mek mnohem astji na svch holch, ale anc bylo na obou stranch pomlu. My jsme se dostali do veden hned v vodu po chyb dvou brncch hr soupee. Martin Chudoba z dlky nahodil mek na branku, kter propadl hned pes dv hole a u tyky hajc Petr Fier ho uklidil do branky 1-0. Po zbytek tetiny jsme se ji k brance pes pt brncch hr tm nedostali. Kingov pi zisku mku nm ho teba ani minutu nepjili a motali se kolem na branky ale bez nebezpenho zakonen. V samotnm zvru tetiny pak dolo ke zvltnmu vyrovnan. tyi vteiny ped koncem rozehrval soupe mek z rohu u vlatn branky, obloukem ho nahodil do stedu hit odkud pila stela na Davida Vakta. Od nj se mek odrazil zpt do hite a zde ho naplil do na branky hr Kings. Jene po obdren brance jsme zjistili, e asomi nezahjil hru a tak se nm zdlo e za tyi vteiny by to soupe nestihl. Rozhod byly ovem opanho nzoru, tedy e za ti vteiny se vechny udlosti stihnout daly a tak i pes nae protesty bylo vyrovnno 1-1. Na druhou stranu Kingov byli lepm tmem a tak si branku zaslouili.

Vstup do druh tetiny se nm znovu podail a hned z kraje jsme li podruh v zpase do veden. Martin Peek se prothl po levm kdle a stelou tahem trefil mezrku mezi nohama branke 2-1, asistence Martin Chudoba. Pesn v polovin utkn se trefil nejlep hr soupee Janeek, mimo jin trenr extraligov Boleslavi a bylo srovnno. Kingov byli touto dobou velmi siln na mku, chyte kombinovali a chvlemi ns zatlaili do hlubok defenzvy. Z t jsme se ojedinle dostali v 9. minut a hned z toho byla ance, hra vysokou hol na brankoviti a trestn stlen v n prospch. Exekuce se ujal Martin Chudoba, ostatn tonci si moc nevili, bohuel jeho stela trefila jen nohu a tak nsledovala alespo nae pesilovka. Tu jsme sehrli jak pitomekov a dokonce v n inkasovali. Znovu to byl Janeek, kter svou fintu zpoza branky zkou v kadm zpase ale pravideln mu vyjde jen proti nm 2-3.

Posledn tetinu jsme se chtli hnt za vyrovnnm a jet zkusit zpas zlomit v n prospch, ale Kings hrli opravdu vborn a do anc ns hold nepoutli. Naopak sami byli dost nebezpen a n brank musel pedvst nkolik tekch zkrok. Nakonec plo tst Karlu Dvokovi, kter trefil ze stedu k tyce a srovnal 3-3. Msto toho abychom byli rdi za remzu jsme se ale hnali za dal brankou, otevrali obranu a soupe ns dv minuty ped koncem ztrestal 3-4. K vyrovnn nm nepomohla ani power-play i kdy po stele Michala Ciknka pt vtein ped koncem nebezpen dorel Tom Votrubec.

Prohrli jsme tak potvrt v sezn, ale poprv se soupeem, na kterho jsme v zpase nemli. Kingov byli lepm tmem, hrli uvolnn a za cel zpas se dopustili pouze dvou chyb. Nedali se odstavit od balonku, chvlemi dreli i minutu mek na svch holch a motali ns v obrann tetin. Vyhrl tedy lep tm a nm nezbv ne jim k pedvedenmu vkonu pogratulovat.
written by Mike #279. turnaj / 17. - 18. ligov kolo / 2.3. 2013

FBC Merkur Praha - FBC raloci Pbram   4 : 6 (0:1,1:3,3:2)

Na tento turnaj jsme vycestovali do Stochova a hned v prvnm zpase ns ekal soupe vbec nejt잚. raloci Pbram toti doposud prohrli jen dv utkn a ped turnajem se ziskem 36 bod ze 14ti odehranch utkn suvernn vvodili tabulce. V podstat jedinm tmem, kdo by mohl pokazit jejich cestu za celkovm triumfem v souti jsme byli my. Jene proti nm nestl jen samotn tm ralok, ale hlavn vedouc mu kanadskho bodovn Czeczinkar, kter i tento zpas promnil ve svou vlastn exhibici a nakonec sm rozhodl o tom jak se budou dlit body. Utkn kde jsme postavili 10 hr do pole a Davida Vakta do branky tak mohlo zat.

Prvn tetina byla opatrnj z obou stran, my jsme vykvali co prvn tm tabulky pedvede a snaili se sp hrozit z brejk. Nakonec mli navrch ale raloci, kte si hlavn dky jejich prvn lajn vytvoili nkolik brankovch pleitost. Samotn zatek nm ale nevyel, protoe jsme ji v probhajc druh minut pustili do zakonen soupee a ten nabdnutou anc nepohrdl 0-1. My jsme se do zakonen dostali jen sporadicky a nae ance se nedaly oznait za nijak zvl᚝ nebezpen.

Druhou tetinu jsme se zaali pomalu probouzet i my, ale nae hra postrdala pesnost, nedailo se pokrt sted hit a tak to byli spe Pbram, kter mla vce ze hry. Co bylo ale hor, e nm opt utekl zatek tetiny a toho poprv a nikoliv naposledy vyuil Czeczinkar 0-2. Ns do zpasu dostala a promnen pesilov hra, kterou jsme zuitkovali ji po 10 vteinch. Tom Votrubec nael kinou nahrvkou Michala Ciknka a ten z dlky proplil a do st 1-2. Msto toho, abychom se dostali zpt do zpasu, jsme akort tak rozlili ldra kanady a ten nm jet do atny pibalil dal dv branky do baohu 1-4. Je ale pravda, e za stavu 1-2 jsme taky mli kopec smly, protoe Tom Balcar krsnou stelou tahem opel mek jen do bevna. Za stavu 1-3 Petr Fier nael ped brankou volnho Michala Ciknka, jeho stelu perfektnm zkrokem vythl brank Pbrami znovu na jen na tyku branky. Msto dvou branek v sti Pbrami tak byly pesn dv v sti na a stav 1-4 do posledn sti moc nadj nedval.

No a kdy jsme totln propadli i v vodu posledn tetiny a po dvou a pl minutch a krsn brance Czeczinkara, kter si na hiti dlal co chtl, byl stav 1-6, vypadalo to na podn vprask. A tak jsme se vrhli do toen a soupee ve zbvajcch minutch dostali pod tlak. Najednou to lo, Pbram kupila chybu za chybou a nm se podailo nskok snit. Jet ve tet minut krsnou kombinaci zakonil stelou do przdn branky Petr Fier, do przdn mu nahrval Tom Votrubec 2-6. O dv minuty pozdji si tito dva hri vymnili role, Petr Fier na plce peel pes dva hre a pedloil loenku nalevo na Tome Votrubce a ten s pehledem uklidil do branky 3-6. Ti minuty ped koncem jsme pedloili soupei dal krsnou akci, kdy se Venca Sldek pustil z obrany do toku, pihrvkou do kdla si narazil s Tomem Votrubcem a stelou do polorzdn s pehledem zakonil 4-6. Bohuel navc nm u nezbyl as, a tak se i pes na power-play radoval z vtzstv soupe.

Prohrli jsme tak v zpase sezny o dv branky, pravda za prvnch 30 minut jsme si ale vyhrt nebo bodovat nezaslouili. V dob kdy se lmal chleba nae dv ance skonili na brankov konstrukci a Pbrami naopak v na brance. Hrt ale Pbram bez svho kapitna, trenra a vedouc mue kanaskho bodovn v jedn osob, zase by tak nekousala. Takhle nm Czeczinkar naszel tyi branky a jet na jednu pihrl, take se d ct, e ns de facto porazil on sm. Na na stran stoj zase za zmnku, e Tom Votrubec byl u vech tyech naich branek.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - FBC Kladno C   7 : 3 (3:3,2:0,2:0)

Ve druhm zpase ns ekal soupe ze stedu tabulky Kladno C, tedy zisk t bod byl pro ns prioritou. Ovem kol to nebyl pln snadn, Kladno na tomto turnaji toti porazilo druh Ekonom 3-1, a tak jsme se mli na pozoru. Ve stejn sestav jako proti ralokm jsme ale chtli zvtzit a spravit si chu po prohe s Pbram. V prvnm zpase jsme Kladno udolali a v samotnm zvru a nakonec brali ti body za vhru 9-7, nakonec ale stejn bylo utkn kontumovno v n prospch.

Prvn tetina byla dost hektick. Stejn jako v zpase s Pbram el do veden soupe, znovu vbec po prvn stele ba branku, tentokrte ale byl hr Kladna ped brankou pln sm a ml monost svoji anci nadvakrt petavit v gl 0-1. Vyrovnn ale na sebe nenechalo dlouho ekat, Petr Fier pevzal pas od Jirky Beha, otokou ped brankem zskal potebn as a v pohod zasunul 1-1. Prvn lajna si pak vytvoila dal dv ance, kter ale zstaly nevyuity. Ujala se a nahrvka Tome Votrubce na Michala Ciknka, kter z pravho kdla vymetl prav horn rek 2-1. Kladno bylo ale v prvn tetin v ton fzi vysoce efektivn a tak jeho dal ance znovu skonila vyrovnnm 2-2. Za dal minutu se ale poprv na turnaji prosadila taky druh lajna, konkrtn Tom Balcar, kter se z otoky krsn tahem trefil pod bevno, asistence Jirka Beh 3-2. Nakonec se nm ani toto veden nepadailo do konce prvn tetiny udret a Kladno minutu ped jejm vypren napsledy v zpase srovnalo krok 3-3.

Od druh sti jsme zaali soupee pehrvat, na branku dokonale uzavel David Vakt a i pesto e se na dal gl ekalo a do samotnho zvru, po zsluze jsme ho vstili my. Konkrtn Martin Chudoba stelou z vce jak plky hit, Martin nathl ke stele tahem a mek zapadl a k tyce, asistence Ji Beh 4-3. Branka to byla astn ale vzhledem k na pevaze a ancm zcela zaslouen. Minutu pot co jsme se dostali do veden, se podaila krsn akce prvn lajn, po akci ty hr doputoval mek na hl Tom Votrubce ten nael na stedu Vencu Sldka, kter msto stely jet posunul k tyce na volnho Petra Fiera a ten bekhendem uklidil do przdn branky 5-3.

Tet tetinu jsme pak poctiv brnili a Kladno nepoutli tm do nieho, ance a stely z dlky pak s klidem likvidoval n brank. V 6. minut se z na obrany rozbhl Michal Ciknek, pes ti hre se dostal a do steleck pozice, kde ale msto stely volil nahrvku na zcela u tyky zapomenutho Tome Votrubce, kter ml tolik asu a odvahy, e si mek jet zpracoval a nsledn ho bekhendem poslal do branky 6-3. Po tto brance bylo jasn, e ti body si pipeme my, Kladno nekladlo u dn odpor a zpas se dohrval. Nakonec jet v posledn minut uzavel skre svou tet brankou v utkn Petr Fier. Michal Ciknek nejdve minul branku po phe Tome Votrubce, odraen mek od mantinelu si nael Petr, prohodil si mek mezi obrnci a chyte trefil na prvn ty 7-3. Uzavel tak svj hatrick i celkov skre.

Z turnaje tak vezeme ti body a meme bt spokojeni. koda prvnho zpasu, prohra s prvnm tmem tabulky zamrzela, ale vzhledem k ambicm soupee se dala oekvat. Ti body proti Kladnu tak byly alespo nplast a udreli ns ve he o druhou pku.
written by Mike #278. turnaj / 15. - 16. ligov kolo / 10.2. 2013

FBC Merkur Praha - T.B.C. Krlv Dvr   3 : 7 (0:1,0:3,3:3)

V poad ji 13. a 14. kolo jsme odehrli znovu v hale ve Krlov Dvoe. Ovem oproti minulmu turnaji hned s nkolika zmnami. Jednak jsme turnaj nepodali, pak se hrlo na pln jinm povrchu a v sestav jsme postrdali Tome Balcara a Jirku Beha. A tak jen v devti lidech znovu v brance s oporou Davidem Vaktem jsme se vrhli do boje za dalmi body. V prvnm zpase ns ekal domc celek T.B.C. Krlv Dvr, kter si do naeho utkn pizval i dv posily z A-tmu.

Hned od prvn minuty bylo jasn, e ns neek lehk utkn. Vce ne se soupeem jsme toti bojovali s povrchem, kter tu byl den ped nam turnajem poloen. Jednalo se o taraflex, kter za sebou u njak to utkn ml, ale hlavn se na nm nedal udlat kloudn krok. Pedevm t잚 hri, kterch je u ns poehnan, vypadali chvlemi a komicky, jak se po hiti klouzali a nebyli schopni udlat kloudn krok. Ale nakonec podmnky byli pro oba soupee stejn, i kdy soupe vypadal na hiti co se pohybu te lpe. Prvn tetinu ml navrch soupe, kter se hodn tlail do koncovky a nm toho moc nepovolil. Jestli jsme vystelili za prvnch patnct minut tyikrt na branku, tak je to moc. Krlv Dvr tak ze sv pevahy nakonec vyuil jen jedinou anci a po stele k tyi se ujal veden 0-1.

Druhou tetinu jsme pochopiteln chtli vyrovnat, udlali jsme ale adu chyb v obrann fzi a soupe ns tvrd ztrestal. Nae ance se sice mnoili, ale prv s nimi rostl na druh stran vborn chytajc ervinka, kter soupee poslil prv z A-tmu a v tomto utkn se stal jednoznan nejlepm hrem zpasu. Take mezitm co my jsme si na nm vylmali vechny zuby, Krlv Dvr nm nasypal dal ti branky. Stav po dvou tetinch byl tak hrozivch 0-4 a nae vyhldky do posledn sti tedy nikterak pzniv.

A v 5. minut posledn tetiny jsme se konen prosadili i my. Michal Ciknek po pihrvce Tome Votrubce vystelil tahem a jeho spe nepoveden stela proklouzla ervinkovi mezi nohama 1-4. Hned z buly jsme mohli znovu skrovat, ale brank T.B.C. pedvedl famzn zkrok a z protitoku jsme lovili my 1-5. V posledn sti jsme soupee jasn pestleli, ale mezitm co nm to do branky nepadalo, Krlv Dvr byl pi chuti a nasypal nm dal dv branky. A tak dv minuty ped koncem svtil na tabuli stav 1-7 a bylo jasn e ns ek nejvt porka v tomto soutnm ronku. Nakonec se nm jet alespo podailo vsledek kosmeticky upravit. Dan Holec dorazil do przdn branky mek, kter se po standartn situaci a stele Luke Kouby odrazil od zdi 2-7. O minutu pozdji Petr Fier nael zpoza branky Luke Koubu a ten pklepem trefil pesn pod bevno 3-7. Najednou to lo, ale na obrat bylo vn pozd.

A tak jsme podruh v sezn odchzeli ze hit se sklopenmi hlavami, tentokrte ale po jednoznan prohe 3-7. A nutno podotknout, e jsme v tomto utkn jednodue na vc ani nemli. koda, e jsme si pokazili povst nejlep obrany v lize, z poslednch tyech utkn jsme toti inkasovali pouze 4 branky a v tomto jedinm rovnch sedm. No nic, bylo na ase nepoveden zpas hodit za hlavu a pipravit se na Tatran.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - Tatran Steovice C   8 : 0 (3:0,1:0,4:0)

Ve druhm zpase ns ekal znovu soupe, kter std dobr vsledky s tmi hormi, ale jako jeden z mla se me pochlubit skalpem vedoucho tmu soute, raloky Pbram toti dokzal porazit 3-2. Tatran se s nmi ji v tto sezn jednou stetl, v prvnm vzjemnm men sil jsme byli spn a po vhe 6-2 jsme brali vechny body. Po rann bodov ztt jsme se chtli rehabilitovat a zskat vechny ti body. Tatran dorazil v siln sestav, ale jen se sedmi hri do pole. Oproti naemu prvnmu dnenmu utkn jsme se opt rozhodli pro hru ze zabezpeen defenzvy, hru kter nm pin body.

Prvn tetina byla ale hern vyrovnan. Pochopiteln Tatran v sedmi lidech hrl rovn zezadu a tak nic extra lbivho se na hiti neodehrvalo. Prakticky z prvn na ance jsme li do veden. Michal Ciknek zpracoval pas od Luke Kouby a hned po nm pekvapiv vystelil a trefil pesn k tyi 1-0. O minutu pozdji se po samostatn akci a stele kolem tla branke prosadil i Petr Fier a nae veden bylo hned v vodu dvoubrankov. To co se nm tedy nepovedlo dv tetiny zpasu s T.B.C. tedy vstit branku a dostat se tak do kldku, bylo rzem tady a zpas se zaal odvjet podle naich pedstav. V zvru tetiny se jet astn prosadil Venca Sldek, kter pes pomoc obrnce soupee dotlail mek za brankovou ru 3-0. Tatran se zmohl na pr vnjch stel se ktermi si ale n brank David Vakt bez problm poradil.

Druhou tetinu jsme se soustedili hlavn na to, abychom zbyten neinkasovali a nedostali tak soupee zpt do hry. To se nm vce mn podailo, kdy u se Tatran dostal do ance, tak bu branku minul a nebo narazil na opt vborn chytajcho Davida. Nm se naopak podailo jednou skrovat. Tom Votrubec se rozhodl k samostatn akci, nakonec se dostal i do zakonen, jeho stelu jet dokzal brank vytsnit ramenem, ale odraen mek na levm kdle trefil Karel Dvok pmo ze vzduchu a pesn k tyi 4-0. Jedinou kakou druh sti tak zstalo odstoupen Dana Holce ze zpasu, kter se nejspe zranil a nemohl nadle v zpase pokraovat.

Posledn st jsme tedy hrli u jen v osmi lidech, nakonec se nm ale podailo pidat i dal branky. Hned v prvn minut Tom Votrubec procedil mek mezi dvma obrnci, za nimi ho zpracoval Michal Ciknek a po klice do forhednu a stele do przdn branky navil skre na 5-0. Ve tet minut se pak krsnou individuln akc prezentoval Martin Peek, kter se pes dva obrnce dostal a k samostatnmu niku na branku a chytrou stelou na mrtvou nohu nedal brankovi dnou anci 6-0. V pte minut jsme hrli nai jedinou pesilovku na turnaji a dokzali ji i vyut. Venca Sldek nabil na plce na hl Michala Ciknka, kter stelou pklepem trefil pesn nad nohu branke 7-0. Posledn minuty se odehrvala bitva mezi hri Tatranu a nam brankem, kter chtl pochopiteln zakonit zpas dal vychytanou nulou. Tatran ml k dispozici i ti pesilovky, v jedn z nich jsme ale v oslaben udeili my. Bylo to ze standartn situace, Venca Sldek rozehrl na Luke Koubu a trefil pesn pod bevno 8-0. Nejt잚 okamik ale piel dv minuty ped koncem, kdy bylo nazeni proti nm psn trestn stlen. Ale stejn jako v zpase s Ekonomem, kdy David Vakt vychytal nulu a musel v zvru elit trestnmu stlen,tak stejn tady si nulu hold musel zaslouit. Stelu tonka Tatranu tak vytsnil na tyku a nula byla blzko. V posledn minut se do obrovsk pleitosti dostal nejlep hr soupee Poivil, ale branku neastn minul a tak David si mohl pipsat druhou nulu v sezn a my vichni vysok vtzstv.

Z turnaje tak vezeme ti body a nakonec meme bt spokojeni. Prvn zpas se nm sice nepovedl, ale ve druhm jsme si spravili chu a pipravili Tatranu nejvt porku v sezn. Na turnaji jsme ubrnili ti oslaben, pekali bez hony trestn stlen soupee i vyuili na jedinou pesilovou hru. Pt turnaj ns ek bitva s vedoucm celkem, kde budeme chtt Pbrami oplatit porku z prvnho vzjemnho utkn.
written by Mike #277. turnaj / 13. - 14. ligov kolo / 5.1. 2013

FBC Merkur Praha - Sport Eden Beroun   6 : 1 (1:0,2:0,3:1)

Prvn lednov vkend roku 2013 jsme hrli a podali turnaj ve sportovn hale Krlv Dvr. Tentokrte jsme neeili problmy s potem hr do pole, ale s nedostatkem lid na podn. Nakonec jsme mli tst, Karel Dvok jako novopeen otec poslal dva divky za stolek a tak jsme v kompletn sestav 10 hr do pole a Davidem Vaktem v brance mohli zat.

V prvnm zpase ns ekal Beroun, kter se pohyboval a u samho dna tabulky, ale pekvapiv na poslednm turnaji porazil Tipsport vysoko 5-0. A tak nebylo co podceovat, hlavn zskat povinn ti body. U pi rozcvien jsme ale mli velk problmy s viditelnost mku, kter na svtlm povrchu asto splval a tak ho ada z ns ani podn nevidla. Prvn tetina tak byla celkem vyrovnan, nm se toti nedailo prakticky vbec nic, mky nm peskakovali epele, z anc jsme ani pomalu netrefovali mek nato tak brnu a tak to byla tetina hrzy bdy a dsu. Natst soupe na tom byl dost podobn. Nakonec se peci jen jedna nae akce ujala. V 10. minut se do peslen dostala prvn lajna Michal Ciknek nael s lehkou te obrnce na centru Vencu Sldka, kter se tstm proplil a do st 1-0.

Druh tetina byla obrazem t prvn. Pokraovala hra pln nepesnost, jedinm rozdlem byl fakt, e jsme brzy pidali druhou branku. Jet ped n jsme ale sehrli tragickou pesilovku, kde byl Beroun nebezpenj a dokonce i dvakrt provil pipravenost naeho branke. O druhou branku se postaral Luk Kouba, kter po pihrvce od Jirky Beha od pravho mantinelu po stele z otoky a lehk tei obrnce trefil nkam na bli ty 2-0. V 10. minut jsme mli monost druh pesilov hry, se kterou jsme si poradili lpe neli s tou prvn a vstili tet branku. Michal Ciknek vystelil z prvn ze stedu hit a jeho stelu se tstm na brankoviti dorazil Venca Sldek 3-0. Po dvou tetinch jsme tak sice vedli o ti branky, ale hra co jsme produkovali pipomnala sraz Termixu, a ne zpas prvnho s poslednm.

To co se nm nedailo prvn dv sti to jsme jet vce pohnojili v prvn polovin tet tetiny. Vyklidili jsme hit, Beroun se dostal do tlaku a na dlouh minuty ns osteloval ze vech monch pozic. David Vakt musel bhem prvnch esti minut pochytat tak asi 10 stel. Na jednu vak po na patn postaven zdi nestail a Beroun stelou pod bevno tyi minuty ped koncem snil 3-1. V 10. minut jsme mli vhodu rozehry z rohu hit v tonm psmu, soupe el nepochopiteln stdat, Venca Sldek bleskov rozehrl za branku na Michala Ciknka ten nael ped klec volnho Tome Votrubce, kter se trefil pesn na vzdlenj ty 4-1. V poslednch ticeti vteinch utkn jsme skre upravili jet dvakrt. Nejdve Venca Sldek si hodil ukec s Michalem Ciknkem, kter pak zakonoval do poloprzdn branky 5-1. Posledn zsah byl hned po buly Michal Ciknek nael z rohu ped brankou Tome Votrubce, kter stelou z voleje trefil mek znovu pesn k tyi 6-1.

Nakonec jsme tedy soupee ze samho dna tabulky porazili vysoko 6-1, ale hra kterou jsme pedvedli byla dost slab. Kolikrt jsme ani netrefili mek, spousta naich anc a to i dv kdy jsme beli ve dvou jen na branke soupee zstaly nevyuity. Hold bdn zpas ale alespo vsledek a ti body se nakonec potaj. koda tak, e n brank o nulu piel jen tyi minuty ped koncem zpasu.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - FBC Ekonom Praha   5 : 0 (2:0,0:0,3:0)

Ve druhm zpase ns ekal jin oek a to Ekonom Praha, kter doposud stejn jako my prohrl jedin zpas. V prvnm vzjemnm stetnut tohoto ronku jsme se rozeli smrn 3-3. Pochopiteln jsme chtli v tomto utkn soupee zlomit a sebrat mu vechny body. Jene po naem prvnm zpackanm zpasu s Berounem jsme vdli, e takov vkon by na Ekonom rozhodn nestail. Upravili jsme tak i sestavu. Jirka Beh se z obrany posunul na prav kdlo druh lajny, Petr Fier do centra prvnho toku a Venca Sldek zpt do obrany. V brance proti nm stejn jako v prvnm vzjemnm zpase nastoupil Tom Kadlec, nae bval branksk jednika a souboj o elo tabulky mohl zat.

Od prvnch minut zpasu bylo vidt, e nasazen a vbec cel nae hra byla najednou nkde jinde. Nae obrana pracovala na 150% a soupe se tak do koncovky dostval jen zdka a kdy u tak narazil na ze jmnem David Vakt. Ve druh minut utkn jsme u mohli jt do veden. Druh lajna rychle rozehrla standartku od levho mantinelu, odkud se mek dostal prudce na pravou stranu na Jirku Beha, kter mek naplil z prvn rozezvuel pravou tyku. Chu si ale spravil v minut pt, kdy druh lajna rozebrala obranu Ekonomu, ke stele se ze stedu dostal Dan Holec a odraen mek si na brankoviti nael prv Jirka Beh a pohodln ho zasunul do przdn 1-0. V samotnm zvru prvn tetiny se znovu trefil Jirka Beh, tentokrte se uvolnil sm na pravm kdle a dlovou ranou tahem vymetl vzdlen rek 2-0.

Dvoubrankov veden bylo zaslouen, Ekonom se i nadle trpil, nebo se nedokzal prosadit pes nai obranu. Jejich tonci se od naich obrnc odreli jak paprov ulov, zanali bt z toho dost nervzn a asto se pedevm dva z nich uchylovali k ubohm nadvkm a vhrkm. To samozejm k brance vst nemohlo, a tak Ekonomu musel pomoci rozhod, kdy mu daroval trestn stlen. Popravd nechpu za co bylo nazeno, nebo Venca Sldek soupeova tonka pedbhl a pak mu chyte zblokoval stelu. Spravedlnost se ale ukzala, kdy nervk Brodk nevymyslel z njezdu nic pekvapivho. Jeho klika a stela mezi nohy Davida jen tko mohla naeho branke pekvapit. I tak nm ale zbvalo jet ubrnit oslaben, co se rovn povedlo bez vtch komplikac. Sami jsme si bhem tetiny vytvoili dv vyloen ance, bohuel se nm je nepodailo promnit.

Tet st jsme chtli hrt stejn pozorn jako doposud a to se nm i dailo. Ekonom byl nadle neastnm tmem, kter si nemohl vypracovat jedinou vyloenou anci, v na tetin prohrval osobn souboje a dlouho se tam nikdy nezdrel. Ve tvrt minut jsme se tak radovali my. Michal Ciknek se uvolnil na na polovin, rozbhl se na polovinu soupee, kde brncmu hri udlal kliku do stedu hit a trefil tahem pesn pod bevno 3-0, asistence Martin Chudoba. Po na tet brance bylo utkn rozhodnuto, ne e by to byl njak luxusn nskok, ale s obranou, kterou jsme v tomto zpase pedvdli a s pohodou se kterou se prezentoval n brank David Vakt hold Ekonom neml anci vstit ti branky. V poslednch dvou minutch jsme tak jet navili nae veden. 4tvrt branka padla po krsn akci druh lajny, kter opt soupee rozebrala a Dan Holec msto stely chyte nael ped brankou pln volnho Tome Balcara, kter pohodln zasunul do przdn 4-0. Za ticet vtein si mek mezi sebou dvakrt vymnili Michal Ciknek s Tomem Votrubcem a prvn jmenovan stelou pklepem trefil na bli ty 5-0.

Porazili jsme tak Ekonom rozdlem tdy, ve vech smrech jsme byli lepm tmem a zvtzili tak zaslouen. N brank David pepsal zase historii, nebo se mu podailo udret ist konto, na kter brank v A-tmu ekal neuvitelnch 130 utkn. To e se nula poda prv v tak tkm zpase doufal jen mlokdo o to vt gratulace. Z turnaje tak vezeme pln poet 6 bod a s vkonem ve druhm zpase meme bt spokojeni. To co pedvedla nae obrana, to u jsem rovn dlouho nevidl, take chvla vem.
written by Mike #276. turnaj / 11. - 12. ligov kolo / 8.12. 2012

FBC Merkur Praha - SK B.U.H. Praha   9 : 2 (2:0,3:1,4:1)

Jeliko byl pt turnaj odloen, hala v Beroun toti po nhlm poru stle nebyla pipravena k mistrovskm utknm, hrli jsme rovnou 6. turnaj a to v Praze a na Lyceu. Nevhodou byl ale fakt, e zpasy se hrly v odpolednch a veernch hodinch, co nm rozhodn nevyhovovalo, nebo v tu dobu u sedme na pivku. V prvnm zpase ns ekal nejslab tm tabulky B.U.H. Praha, kter jsme v prvnm vzjemnm utkn deklasovali vysoko 13-1. Poprv v sezn se do branky postavil Jan Demjan a utkn hran od 15.10 tak mohlo zat. Tentokrte jen v devti lidech do pole, bez kluk z FBI jsme oekvali mnohem t잚 zpas ne byl ten prvn.

Natst nae obavy se pli nenaplnili, soupe ml z pedelho debaklu zjevn respekt a tak se uchlil k brnn vlastn poloviny a snail se vyret do rychlch protitok, co se mu stejn moc nedailo. Z naeho vodnho tlaku jsme vytili v 6. minut utkn vedouc branku. Po ty-zpasovm pstu se trefil Michal Ciknek, kterho zpoza branky nael Tom Votrubec a Michal uklzel do przdn 1-0. V pedposledn minut jsme li u do dvoubrankovho veden. Po krsnm kombinaci nael Dan Holec z levho kdla na pravm volnho Petra Fiera a ten rovn jen trefil do poloprzdn branky. Mli jsme i dal ti vyloen ance, ale ty zlikvidoval nejlep hr soupee a to jejich brank Sajfrt.

Vstup do druh sti se nm znovu povedl a ji ve tet minut to bylo 3-0. Situace podobn na druh brance, tentokrte Luk Kouba servroval ped branku na volnho Petra Fiera, kter tutovkou nepohrdl a pohodln skroval. O pt minut pozdji Michal Ciknek bleskov rozehrl voln der od pravho mantinelu a Tom Votrubec krtkm pklepem poslal mek nad rameno pekvapenho Sajfrta 4-0. Utkn se tak zalo ubrat jasnm smrem, nic na tom nezmnila ani sniujc branka, kdy se po nkolika odrazech v naem brankoviti doklepnutm ze vzduchu prosadil Jelnek. Posledn slovo jsme mli ve tetin my a po krsn kombinaci prvn lajny jsme vstili ptou branku. Po ose Michal Ciknek - Tom Votrubec, kter zanechal ji do druh vlny na Vencu Sldka se mek prv od nj dostal na v tu chvli ped brankou zcela volnho Michala Ciknka a ten trefil jen do przdn 5-1.

V posledn tetin se zpas vlastn jen dohrval, hra se zmnila v souboj naich tonku se Sajfrtem, kter a dostal dal tyi branky, tak v celkovm prbhu utkn minimln dalch est jasnch chytil. V pt minut se trefil pod pihrvce Dana Holce do druh vlny Martin Chudoba, kter stelou pklepem nedal brankovi anci 6-1. O dv minuty pozdji zkompletoval hatrick Michal Ciknek, kter bekhendem dorazil stelu Tome Votrubce 7-1. Neubhlo ani ticet vtein a Karel Dvok se z obrany vydal na slo pes cel hit, na stelu mu ale ji nezbyl as, z jeho prce ale til Martin Peek, kter se na pravm kdle dostal k mku a po klice do forhednu zasunul pod tlem branke 8-1. Ti minuty ped koncem znovu za soupee korigoval Jelnek, kter se nejlpe zorientoval v brankoviti a zase jen doklepl ze vzduchu do branky 8-2. Posledn branku a rovn svou tet v utkn vstil Petr Fier, kter se dostal k dorce po stele Martina Peka a uzavel tak skre na konench 9-2.

Nae obavy, e utkn bude mt pln jin rozmr ne to nae prvn vzjemn se vn nenaplnili, B.U.H. hit vyklidili a nebt vynikajcho branke soupee, mohlo na tabuli svtit i klidn 15 branek. Hrlo se bez vylouen a fr, v tempu kter nm vyhovovalo a s konenm vsledkem se kterm meme bt spokojeni.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - FB Bohemians C   1 : 1 (0:0,1:1,0:0)

Po tech bodech zskanch v prvnm zpase nad B.U.H. ns ve druhm ekal o poznn t잚 oek a to FB. Ta sice v prvnm zpase podlehla stle se zlepujcm Horomicm, ale do naeho utkn nastoupila jednak s dvma posilami z B-tmu pak temi kompletnmi lajnami a s trenrem v zdech. To e se opt jednalo vesms o 10let mlad tm u nen ani poteba zmiovat. A tak msto na pivko jsme museli jet na plac a u ve veernch hodinch se pokusit o dal body. Do branky se vrtil David Vakt a bitva o ti body mohla zat.

Od prvnch minut bylo jasn, e v tomto zpase se rozhodn njak brankov hody konat nebudou. Ob mustva toti disponovala stejn pevnou obranou s dobrmi branki v zdech. Vyloen ance prvn tetina ani nepinesla, hrlo se dost rychle a tak se mnoili nepesnosti v rozehrvce. Na pesn a tvrd zakonen zase nebyl as, nebo obrany byly na obou stranch dost pevn.

Ve druh sti se obraz hry moc nezmnil, jen se hra piostila a pibyla vylouen. Na obou stranch ale zstaly nevyuity a pi he ve tyech se rovn glov neurodilo. Na konci 9. minuty ale Venca Sldek nael mezrku mezi obrnci, za nimi hal Michal Ciknek, jeho pihrvku na dlouhou hl bekhendem ze vzduchu usmrnil nad rameno branke a ta zaplula pesn pod bevno 1-0. Z tce nabytho veden jsme se ale neradovali dlouho. Po hloup chyb, kdy jsme si vzadu patn rozebrali hre se obrnce soupee prothl kolem mantinelu a rovnou ped branku a ikovn nad tlem Davida vstil vyrovnvac branku 1-1.

Tet tetina znovu pinesla v vodu nai pesilovou hru, ale ta se nm v tomto zpase prost a jednodue nedaila. A tak po jejm skonen jsme se dopustili stejn chyby jako pi prvnm inkasovanm glu a znovu to byl ten sam obrnce kter se po na vlas stejn akci prodral a ped Davida, kde ale nezakonil pesn. Nejspe proto e mu v tom zabrnil Luk Kouba, rozhod ihned pskli trestn stlen, kter bylo pinejmenm dost psn. V nejdleitjm moment ale zaadoval n brank David a soupeu stelu polapil. Nsledn oslaben jsme taky peili bez jmy a tak utkn kvapilo k huben remze. I kdy se jet njak ance na obou stranch vyskytly, skre na svteln tabuli se nezmnilo.

Z utkn tak bereme bod za plichtu 1-1, se kterou meme bt spokojeni, protoe jsme nehrli proti njakm nazdrkm, ale tmu, kter na hiti chtl zvtzit. Ani jedno mustvo si nezaslouilo prohrt a tak konen remza je spravedlivm obrazem celho dn. koda e se hrlo tak pozd veer, na tento reim nejsme zvykl. Na druhou stranu na to, e to bylo druh utkn dne jsme ho k mmu pekvapen zvldli dost slun.
written by Mike #275. turnaj / 9. - 10. ligov kolo / 28.4. 2013

FBC Merkur Praha - T.B.C. Krlv Dvr B   8 : 4 (3:0,2:2,3:2)

Odloen turnaj byl celkov nam pedposlednm v sezn a stle nm lo o druhou plu a tedy pm postup do 3. ligy. A v prvnm zpase jsme hned mli co vracet soupei, kter nm pipravil nejt잚 porku v tomto ligovm ronku 3-7. Na pomoc jsme tentokrte pivolali Martina Olivu a utkn v nov zrekonstruovan hale po poru v Beroun mohlo zat.

To co se nm v prvnm zpase proti T.B.C. nepodailo po dlouh dv tetiny jsme dokonale zvldli bhem prvnch dvaceti vtein a to vstit branku. Hned po vodnm buly chyboval obrnce soupee, Michal Ciknek se zmocnil mku a podll mantinelu se prodral a ped branku k zakonen a prostelil pod rukou branke 1-0. Prvn lajna tak la spokojen vystdat. Druh vltla na plac, tentokrte jsme buly vyhrli my a Luk Kouba posunul hned napravo na rozbhnutho Petra Fiera, kter krtkm pklepem trefil nechytateln nad nohu pesn k tyi 2-0 ve 23. vtein utkn. Soupe byl naimi rychlmi dery zaskoen, ale v prbhu tetiny se z toho rychle dostal azanal pebrat iniciativu. Tu jet v 16. minut otupil znovu Petr Fier, kter z mkem vybhl z rohu a procedil mek nkde pod tlem branke 3-0. Prvnch 12 minut jsme tak zvldli na jedniku, tato tetina byla na nejlep v zpase a veden bylo zaslouen.

Od druh sti se do zpasu pustil soupe a zaal ns dost pehrvat. Dobe kombinoval a kolikrt dlouh destky vtein drel mek v na obrann tetin. Samozejm mu k tomu dopomohla branka, kterou vstil ji ve druh minut. Nae odpov ale byla rovn bleskov, Tom Votrubec pedal mek v ton polovin na Michala Ciknka, ten stelou tahem z pomrn velk dlky trefil k tyi a pekvapil branke T.B.C. 4-1. Pesn v polovin zpasu jsme hasili nebezpe v naem brankoviti a po faulu, kter byl tentokrte jednoznan nsledovalo trestn stlen. David Vakt si ale poradil a jen potvrdil, e letos pat mezi nejvt opory. Bohuel z nsledn pesilovky jsme ale inkasovali a znovu to bylo jen o dv branky. Dleit gl si pak schoval na samotn zvr tetiny Petr Fier, kter po standartce krsn tahem trefil na vzdlenj ty 5-2, asistence Karel Dvok. Ve druh sti ale byl jednoznan leps soupe, natst jsme dokzali vdy na sniujc branku odpovdt a udret tak do posledn tetiny tbrankov nskok.

V vodu zverenho djstv se soupe snail rychle snit a to se mu znovu povedlo 5-3. Pak ml i nkolik dobrch anc, ale ns drel brank a pak nae produktivita v toku byla velmi dobr. V 5. minut se trefil Martin Oliva, kter vyuil nahrvku zpoza branky od Petra Fiera a stelou na bli ty poslal nae barvy znovu do tybrankovho veden 6-3. Ale Krlv Dvr se nevzdval a znovu snil a to 4 minuty ped koncem 6-4. Klid nm ale dodal znovu Martin Oliva, kter vyuil brejkovou situaci a jeho oblbenou stelou na prvn tyku prostelil branke 7-4. V posledn minut pak jet jednu branku pidal Michal Ciknek, kter se s mkem vytoil z rohu hit a trefil rovn na bli ty 8-4.

Vrtili jsme tak soupei porku z prvnho vzjemnho utkn a definitivn mu zatrhli vahy o tom, e by ns mohl na druh postupov pce vystdat. V zpase jsme vidli hned dva hatricky v podn Michala Ciknka a Petra Fiera. Vborn zachytal David v brance a pispl tak i kdy vsledek tomu neodpovd k vydenm tem bodm.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - Fortel TJ Sokol Kobylisy B   8 : 4 (4:1,2:1,2:2)

Ve druhm utkn jsme vbec poprv v sezn narazili na bko Fortelu Kobylisy, a tak jsme v podstat ani nevdli proti komu vbec budeme nastupovat. Kobylisy stdaj dobr vsledky s tmi hormi, ale hlavn ped nam zpasem okupovali sestupov pky a tak jsme podle paprovch pedpoklad mli brt ti body.

To e proti nm nastoupil opt njak juniorsk vbr to u ani neteba rozmazvat. Prvn tetina se nm opt povedla na vbornou, vytvoili jsme si v n dostaten nskok a ten jsme po zbytek zpasu s pehledem uhldali. V pt minut utkn vstil prvn branku Michal Ciknek a to dokonce v naem oslaben. David Vakt vyhodil mek mezi obrnce Kobylis, ti ho nezkrotili a Michal Ciknek tv v tv po bekhendov klice poslal nae barvy do veden 1-0. Pro Davida to byla vbec prvn a v tto sezn rovn posledn asistence. Bohuel soupe stelou od plky hit jet ve sv pesilovce srovnal 1-1. V konc osm minut se pak vstavn trefou prezentoval Tom Votrubec, kter z prvn trefil pmo do ibenice nahrvku od Martina Chudoby 2-1. Ihned po buly se pak zase ukzal Martin Peek, kter pmo z n si posunul mek dopedu, obehrl i dva obrnce a stelou zblzka zavsil pod bevno, krsn akce a bezpen koncovka 3-1. O dal minutu to bylo o branky ti. Michal Ciknek pebral nahrvku od Karla Dvoka, prothl se po pravm kdle a ped branku a zblzka prostelil jinak vborn chytajcho branke Kobylis 4-1.

Prv brank naeho soupee se v prvn tetin rozchytal a po cel zbytek zpasu chrnil soupee od vtho psunu branek, nebo se nm dailo asto soupee pehrt, jen ta koncovka se nm po zbytek zpasu nedaila tak, jak jsme si pedstavovali. Seleck tst ml ale Luk Kouba a v est minut prostelil branke z velkho hlu, asistence Petr Fier 5-1. Kobylisy snili a z trestnho stlen a to v pedposledn minut druh tetiny 5-2. Teku za druhou tetinu udlal Martin Chudoba, kter situaci 3 na 2 vyeil msto pihrvky postupem a do steleck pozice a pklepem k tyi trefil pesn 6-2.

Posledn st se tedy jen dohrvala z nutnosti o vsledku a tech bodech bylo dvno rozhodnuto. My jsme znovu ze svmi ancemi nakldali prachmizern, v posledn sti jsme mohli vstit minimln dalch est branek, nakonec z toho byly pouh dv. V pt minut se potet stejn jako v prvnm zpase trefil Michal Ciknek a zaznamenal tak druh hatrick na turnaji. Trefil se pklepem rovnou pod bevno a to po nahrvce od Tome Votrubce 7-2. tyi minuty ped koncem se prosadil i n druh nejlep stelec sezny Petr Fier, kter po bekhendov klice bezpen promnil svou anci, asistence Martin Oliva. koda e jsme zvr pln vypustili a pokazili tak Davidovi Vaktovi statistiky, dv branky v na sti by pi pln koncentraci urit nebyly.

Vyhrli jsme tak zaslouen a z turnaje vezeme pln bodov zisk tedy 6 bod. Proti bku Kobylis jsme mohli jen breet nad nepromnnmi ancemi, protoe jich bylo poehnan, i tak tam nakonec spadlo slunch osm kousk. Take celkov spokojenost.
written by Mike #274. turnaj / 7. - 8. ligov kolo / 3.11. 2012

FBC Merkur Praha - FBC Ekonom Praha   3 : 3 (1:0,1:1,1:2)

tvrt turnaj se konal v Kobylisch v nafukovac hale, kter jen st pipomnala regulrn hit pro podn ligovho turnaje. Co naplat, podmnky byly pro vechny stejn. Ns v prvnm zpase ekal soupe, kter stejn jako my doposud neochutnal hokost porky. Nutno podotknout, e oproti naem esti vhrm se Ekonom radoval z vtzstv jen tikrt, dal ti zpasy jen remizoval. A tak jsme byli paprovm favoritem. koda jen, e n brank nebyl pln fit, David turnaj nakonec odchytal i s teplotou, ale na jeho vkonu to peci jen troku znt bylo. Ve stejnm sloen jako na minulm turnaji jsme se tak v deseti mohli pustit do soupee a pipravit mu prvn prohru v sezn.

Prvn tetina ale naznaila, e ns neek lehk kol, soupe byl velmi dobe pipraven a hrl dost do tla, co mnoho tm v souti nedl. Prvn minuty jsme se tak dostali pod optick tlak, ale ance nepichzeli ani na jedn ze stran. V plce tetiny pak udeilo pi na pesilov he. Martin Chudoba z vrchu kosotverce jen posunul nalevo na Tome Votrubce a ten stelou z prvn povsil mek pod bevno a n bval spoluhr Tom Kadlec inkasoval poprv 1-0. Jene v zvru tetiny se krsnou stelou tahem do vka prezentoval i soupe a srovnal 1-1.

Od druh tetiny jsme pomalu ale jist zanali pebrat aktivitu a vytvet si i dal ance. Dvakrt zvonila tyka za obma golmany, ale skre se stle nemnilo. A ti minuty ped koncem druh sti se skre pohnulo. A bylo to v n prospch. Po nepehledn situaci v obrannm psmu Ekonomu se nakonec k mku dostal Michal Ciknek, naznail stelu a poslal prudkou nahrvku na nabhajcho Tome Balcara, kter tv v tv branki uspl a poslal ns do veden 2-1.

Hned v vodu posledn tetiny jsme poprv faulovali i my a Ekonom po minut svoji pesilovou hru zuitkoval 2-2. A bylo h, nebo se 5 minut ped koncem dostal dokonce do veden. Branka pila z nieho nic, navc po naich dvou nevyuitch anc. A tak nezbvalo ne zabrat a pokusit se alespo vyrovnat. Ekonom se uchlil k brnn svho veden a tak se po na aktivit dopustil i nedovolench zkrok. Ten prvn dv minuty ped koncem jsme zuitkovali. Michal Ciknek nael pi pesilovce kinou nahrvkou Tome Votrubce, kter z prvn podruh trefil pesn, tentokrte nad nohu branke 3-3. Hned po naem vyrovnn jsme li za temi body, nsledovala dal nae pesilovka, tu se nm ale bohuel ji promnit nepodailo a tak se body dlily za remzu 3-3.

Poprv v sezn jsme tak nedokzali zvtzit, pravda doposud to byl asi nejlep protivnk, se kterm jsme hrli a tak bod za remzu bereme. Nakonec jsme vyrovnali a dv minuty ped koncem, ale jak jsem se u zmnil, prohra by byla nezaslouen. Naopak si myslm, e vzhledem k celkovmu prbhu utkn jsme mohli i bodovat naplno. Potili opt vyuit pesilovky, v tto discipln patme k pln pice a i kdy nae hra v pesile nevypad njak nebezpen branky hold dvme a to je dobe.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - FBC raloci Pbram   3 : 4 (2:1,0:1,1:2)

Ve druhm zpase ns ekal rovn oek a to mlad tm z Pbrami. Soupe sice u jednou prohrl s Tatranem o gl, pesto si myslm, e pjde o ernho kon soute a e raloci z Pbrami budou hrt o titul. V tomto zpase proti sob nastoupilo prvnch est hr kanadskho bodovn soute, co samo o sob dvalo utkn dal vznam, vetn Prost a jednodue to ml bt zpas doposud dvou nejlepch celk v souti. Ze sestavy vypadl Luk Kouba, toho nahradil poprv v sezn Martin Peek na pozici obrnce a utkn mohlo zat.

Od zatku se hrlo pomrn ve vysokm tempu, tko ale bhat v prmru s o deset let mladmi hri a tak jsme se snaili hru co nejvce zpomalit, protoe jinak by ns asi soupe rozcupoval. Takhle se nm podailo vechny jeho nebezpen akce zastavit u v samotnm potku a tak ralo zuby nemli do eho kousnout. Vbec v prvn tetin a na dv stely mimo Pbram moc nehrozila. Samotn vod jsme zvldli na jedniku, hned v prvnm stdn Michal Ciknek nael nahrvkou za obrnce Tome Votrubce, kter na dlouhou hl mek zkrotil a klikou do forhendu pod tlem branke poslal nae barvy do veden 1-0 a to ji ve 40 vtein utkn. I dal minuty jsme pozorn brnili a ekali na chybu soupee, kter nakonec pila. V 7. minut utkn se z obrany do sla pes pl hit pustil Jirka Beh, msto stely zvolil nahrvku na Petra Fiera a ten se z tchto pozic vtinou neml 2-0. Dvoubrankov veden bylo zaslouen, nebo Pbram sice chvlemi v tlaku byla ale branku netrefovala. A pli zbrkle a rychle eili jejich tonci sv ance a ty tak zstaly nevyuity. Tedy a na tu vbec posledn. Byla to z na strany hrub chyba, e jsem si kontaktn branku nechali vstit pouhch 8 vtein ped koncem tetiny, po na nedslednosti v obrann tetin.

A tak to byl ve druh tetin soupe, kter se vehementn hnal za vyrovnnm a v vodnch pti minutch byl lep. Navc ml hned v vodu vhodu pesilov hry a pestoe to byla pro Pbram jedin poetn vhoda v zpase vyuila staila k vyrovnn 2-2. Dalch 10 minut druh tetiny to byl boj, kde se na obou stranch dalo spotat brankov ance na prstech jedn ruky. A tak pomalu zanalo bt jasn, e kdo d tet branku zpas rozhodn neprohraje.

A hra na chybu pokraovala i v posledn dvancti-minutovce, ance se rodili jen vyjmen a utkn se ubralo k remze. Bohuel v ase 8.37 tedy pouh dv minuty ped koncem se z nieho nic po stele z otoky astn trefil soupe a el do veden 2-3. Zaskoeni z rychlho obratu dn jsme se po obdren brance na buly ani nestihli rozkoukat a Pbram hned po 4 vteinch zasadila nai adm dal der. Z hlu soupe trefil jedinou mezrku u tyky a prohrvali jsme rovnou o branky dv 2-4. Tato situace pouhch 120 vtein ped koncem byla kritick, Pbram toti disponuje jednou z nejpevnjch obran v lize a vstit dv branky za tak krtkou dobu se zdlo bti nemon. A nakonec taky bylo. I tak se nm podailo v pesilov he snit, Petr Fier vybojoval mek za brankou a posunul ho k tyi na Tome Balcara, kter pohotov bekhendem zasunul za nic netucho branke 3-4. Do konce jet zbvalo pl druh minuty a tak jsme se vrhli do hry bez branke, vytvoili si dv dobr pleitosti a tst ji nm neplo.

Posledn dv minuty jsme raloky makali, podailo se nm i snit, ale na vyrovnn nezbval as. A tak nm soupe pipravil vbec prvn porku v souti, peruil nai srii bez prohry a sm si pipsal cenn ti body. V utkn jsme ale nebyli horm tmem, Pbram je hold generan pln jinde, vkov prmr 20 let hovo za ve a s takto mladm kolektivem se hold bh patn. Pt musme bt chytej, k poraen Pbram rozhodn je.
written by Mike #273. turnaj / 5. - 6. ligov kolo / 13.10. 2012

FBC Merkur Praha - Tatran Steovice C   6 : 2 (4:1,1:1,1:0)

Na tet turnaj posleni 6 vhrami v ad, pokud potm dva zpasy ze zvru minul sezny, jsme se vypravili do Radlic. Tedy do haly, kterou meme potat mezi nae oblben, minimln k takov, kde mme pravdpodobn odehrno ze vech nejvc. A pijeli jsme, svte div se, rovnou s jedenctilennm manaftem, v brance opt s Davidem Vaktem a dvmi kompletnmi lajnami. Oproti minulmu turnaji jsme tak opt mohli potat s Lukem Koubou, akort Martina Olivu nahradila dal nov posila Tom Balcar. V prvnm zpase ns ekal Tatran C, kter se poslil o dva hre z B-tmu a utkn mohlo zat.

Prvn minuty zpasu byly dost vyrovnan, ekalo se na chybu a tu jako prvn udlal Tatran. Martin Chudoba z pozice obrnce se vydal napadat hluboko do ton poloviny, kde jeho ntlak neustl obrnce soupee a mek se tak odrazil ped branku. Tam stl Michal Ciknek, mek zpracoval a po sthnut do forhendu pohodln zavsil 1-0. Bohuel hned po naem prvnm glu jsme se dopustili faulu na hranici naeho brankovit a rozhod pomrn dost psn nadil proti nm rovnou trestn stlen. S tm si nejlep hr soupee Poivil poradil vskutku nramn a po preciznm blafku nedal Davidovi dnou anci 1-1. Nae odpov na vyrovnvac branku byla ale stejn bleskov, jako vyrovnn Tatranu. Po ticeti vteinch jsme mli veden zpt. Tentokrt napadal rozehrvku soupee Tom Votrubec, mek se ocitl na holi Martina Chudoby, ten udlal ti kroky do stedu hit a chytrou stelou nad nohu branke trefil k tyi 2-1. V dest minut rozehrval standartku z levho rohu hit Tom Votrubec, posunul jen na Michala Ciknka a ten stelou tahem vymetl prav horn rek 3-1. A za 11 vtein bylo jet veseleji. Precizn akci pedvedla druh lajna, na ti doteky se dostala a do peslen, Petr Fier u z pravho kdla centroval mek ped branku, kde ho bekhendem pod bevno svm prvnm glem za Merkur uklidil Tom Balcar 4-1.

Slibn tbrankov veden jsme chtli samozejm udret co nejdle, ale jak to mu u ns bv, nepodailo se. Hned v vodu druh tetiny jsme si dali netastn vlastn gl, soupe jen nahodil do pedbrankovho prostoru kde ho smrem k branki chtl zklepnout Martin Chudoba, mek proplul jet pod hokejkou jednoho naeho hre a skonil v brance 4-2. Ve tvrt minut bylo nae tbrankov veden zpt. Tom Balcar nael volnho Petra Fiera, kter z kdla nadvakrt pekonal branke Tatranu 5-2. Zbytek tetiny patil soupei, kter se snail snit, ale v cest mu stl opt dobe pipraven David Vakt. A kdy u ho znovu po ndhernm blafku pekonal Poivil, zastoupila ho nae tyka.

Po dvou tetinch jsme vedli rozdlem t branek a myslm e zaslouen. V toku jsme byli nebezpenj a pak nae obrana pracovala velmi dobe. Jedinou kakou bylo zrann Tome Votrubce, kter musel v prbhu tetiny odstoupit s koarem v batohu. Problm to ale natst nebyl, nebo jsme hru sthli na ti obrnce a na to jsme zvykl. Konenou podobu vsledku pak dal v na pesilov he Martin Chudoba, kter proplil mek pes chumel hr, asistence Luk Kouba 6-2.

Porazili jsme tak silnho soupee o tyi branky, silnho km proto, e prv Tatranu se ve druhm utkn tohoto turnaje podailo obrat o vechny body ernho kon soute raloky Pbram. David Vakt v na brance si zase zlepil statistiky, nebo nedostal jedin gl ze hry. Jeden po nechytatelnm njezdu a druh jsme mu dali sami. tak hlavn aby to tak vydrelo co nejdle.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - SK B.U.H. Praha   13 : 1 (3:1,3:0,7:0)

Ve druhm utkn tohoto hracho dne jsme narazili na B.U.H. Praha, soupee kter za svmi zdy ml nejlepho branke alespo co se statistik te. Tom Votrubec se dal za pomoci rov bylinky jaktak do kupy a znovu v deseti lidech v poli jsme mohli vyrazit za dalmi body.

Zatek utkn byl ponkud hektick, soupe se hned v 16. vtein dostal do ance, kterou jsme zastavili jen za cenu faulu a opt nsledovalo pomrn psn nazen trestn stlen. David Vakt si snm ale s pehledem poradil, a tak zbvalo ubrnit pesilovku soupee. To se podailo rovn a tak hned po jejm skonen jsme mohli jt do veden my. Tentokrte za faul na Vencu Sldka jsme mli vhodu trestnho stlen my, ale faulovan Venca jen vypril ruku branke. Nslednou pesilovku jsme sehrli velmi dobe, ale nae dv tk stely lapil brank Sajfrt, kter patil k nejlepm hrm soupee. Na konec pesilovky nastoupila druh lajna a ta se u prosadila. Petr Fier nael ped brankou volnho Dana Holce a ten trefil z prvn do poloprzdn klece 1-0. Z veden jsme se radovali jen minutu, patn jsme vystdali, hr B.U.H. nael zpoza branky hl svho kolegy a ten prostelil zblzka naeho branke 1-1. V posledn minut prvn tetiny se nm ale podailo dvma slepenci odskoit. Nejdve Jirka Beh z obrany nathl ke stele a tu ikovn tsn ped brankem teoval mimo dosah branke Tom Balcar 2-1. Za dvacet vtein se dostala druh lajna do peslen a Petr Fier znvou namazal Danu Holcovi, kter z prvn bezpen zavsil 3-1.

Od druh tetiny se pomalu ale jist zaala rozjdt druh lajna, kter prakticky v kadm stdn se dostala na dostel branky. Bhem vodnch pti minut jsme pidali dal ti branky. A hola hej trefil se i Karel Dvok, kter na branku za A-tm ekal neuvitelnch 46 utkn. Po nahrvce od Vency Sldka se ocitl na stedu v ideln pozici a stelou pklepem k tyi tak konen protrhl steleckou smlu 4-1. Ptou branku pidal Tom Balcar, kter pohotov dorazil stelu Petra Fiera 5-1. Posledn n glov zpis v tto tetin pak vstil Petr Fier, kter se po nahrvce Karla Dvoka trefil z prvn k tyi 6-1.

Posledn tetina se pak promnila v totln florbal pedevm na druh lajny, kter toila v pti lidech a brnila jen v jednom, ale to nebylo ani zapoteb, protoe soupe pln odpadl a nesthal. Bhem jedn minuty se hned v vodu dvakrt trefil Dan Holec a na ob branky mu pihrl Petr Fier, pro kterho to byla ji 5. asistence v utkn a zpis do rekordnch statistik. Prvn branku opt po peslen vyuil stelou z prvn do poloprzdn klece, a ta druh ta stoj za popis. Prakticky se do n zapojili tyi hri, po ose Jirka Beh, Tom Balcar a Petr Fier upozoruji ve na jeden dotek se mek dostal a na lev kdlo, kde ho Dan Holec z prvn pklepem napli pod bevno. Luxusn akce s jet brilantnj koncovkou, no prost extraliga hadr:-). Dan Holec tak touto krsnou brankou potvrdil svou steleckou pohodu, byla to pro nj ji tvrt branka v utkn. Prvn lajn se tak skvle nedailo, v koncovce se trpila mon i proto, e na Tomovi Votrubcovi bylo viditeln vidt zrann z prvnho zpasu. I on si nakonec vytvoil svj vlastn rekord, nebo podle jeho slov, to byl vbec prvn turnaj v Radlicch, ve kterm se mu bhem dvou zpas nepodailo vstit branku. A tak na n alespo pihrl Vencovi Sldkovi, kter ze stedu trefil pesn k tyi 9-1. Jubiljen det zsah vstil Jirka Beh, kter se ocitl pln sm na brankoviti soupee, dv vteiny nikm neatakovn neml problm povsit mek nad ruku v tuto chvli ji siln znechucenho branke Sajfrta, asistence Luk Kouba. A brankovmu pdlu stle nebyl konec. Na konci 9. minuty uzavel hatrick tak Tom Balcar, kterho nael Luk Kouba stlenou nahrvkou a po jeho stele z prvn to bylo o deset branek 11-1. A pak znovu druh lajna a rychl peslen, nahrvka Dana Holce a stela do przdn od Petra Fiera 12-1. V posledn minut pak i Michal Ciknek nael nadvakrt zcela volnho Vencu Sldka, kter anc nepohrdl a dovolil tak Michalovi se zapsat do statistiky utkn jinak, ne dvouminutovm trestem 13-1.

Hodnocen zpasu asi takhle. Po hern vyrovnan prvn tetin se od druhho djstv promnila hra v souboj naich stelc s brankem soupee, kter a se snail sebevc nakonec debaklu zabrnit nedokzal. Zpas se vydail druh lajn, kter si od druh tetiny dlala na hiti co chtla a byla odmnena adou krsnch branek. Za zmnku pak stoj 5 asistenc Petra Fiera celkov (2+5), 4 branky Dana Holce (4+1) a hatrick debutujcho Tomae Balcara. Jedna jedin inkasovan branka rovn dobrou vizitkou pro naeho branke Davida Vakta, kter v prvn a druh tetin musel prokzat svou formu, ve tet sti pak u byl bez prce. 18 bod za est odehranch utkn to je pkn prce. Nutno podotknout, e jsme ale hrli vechny zpasy s doln polovinou tabulky. Pt turnaj uke, jak na tom ve skutenosti jsme, ek ns neporaen Ekonom a ambicizn Pbram.
written by Mike #272. turnaj / 3. - 4. ligov kolo / 30.9. 2012

FBC Merkur Praha - Athletics Praha B   6 : 4 (2:0,1:1,3:3)

Na druh turnaj sezny jsme vyrazili do Stochova a hned v prvnm zpase narazili na rezervn tm Athletics. V sestav jsme postrdali dva hre zkladn sestavy, stle chybl Martin Peek a k nmu pibyl jet Luk Kouba. Sehnali jsme ale nhradu, na tet zpas tohoto ronku jsme ji mohli vyut slueb posil ze zanikl FBI, konkrtn Jirku Beha a Martina Olivu. Jirka se postavil do tlenn obrany a Martin na centra druh lajny. Do branky usedl opt David Vakt a utkn mohlo zat.

Prvn tetina probhala pomrn v slunm tempu, kdy soupe slun kombinoval a snail se ns pehrt postupnm tokem. Naopak my jsme hrozili spe z rychlch protitok. Jeden takov jsme v pt minut utkn dothli a k vodn brance. Michal Ciknek postupoval stedem hit napravo nael Tome Votrubce, kter si na opan stran jet viml Vency Sldka a ten uklzel do poloprzdn branky 1-0. O pouh ti minuty pozdji ztratil centr Athletics mek na plce, toho se chopil Michal Ciknek, nic moc nevymlel a stelou pklepem pes posledn obrnce trefil pesn k tyi 2-0. Athletics zabrali, ale v na brance nareli na Davida, kter chytal ve velk pohod.

Druhou tetinu jsme se soustedili hlavn na to, abychom vybudovan nskok z prvn tetiny nepromarnili a snaili se naopak pidat dal uklidujc branku. To se ve tet minut povedlo, Martin Chudoba nael na levm kdle Tom Votrubce, kter z otoky tahem trefil nekompromisn pod bevno 3-0. Athletics po tet inkasovan brance zabrali a nakonec jejich snaha byla odmnna pravda po na chybn rozehrvce a to 30 vtein ped vyprenm druh tetiny 3-1.

Zatek poslednho djstv byl ale jasn v na reii, bhem vodnch pti minut jsme rozhodli o vsledku tbrankovou rou. U ve druh minut pidal svou druhou trefu v utkn Tom Votrubec, kter stejn jako v prvnm ppad trefil tahem pod bevno pot, co mu mek ikovn penechal Venca Sldek 4-1. Ve tvrt minut se do toku a napadn pustil tak Martin Chudoba, mek opravdu za brankou soupee vybojoval a hned nael na brankoviti osamocenho Michala Ciknka, kter pod tlem branke poslal n tm do tybrankovho veden 5-1. O minuty pozdjti jsme hrli prvn na pesilovku v utkn a povedlo se nm ji i vyut. Martin Oliva z pozice centra nael napravo Petra Fiera, kter procedil mek a za neastnho branke 6-1. Po tto brance bylo jasn, e ti body zstanou na na stran. Vzhledem k jasnmu veden jsme se nechali strhnout k honb za dalmi brankami a toho Athletics v poslednch minutch vyuili a nastleli nm rovn ti branky. koda, e jsme se na zvr utkn tak vykalali, n brank David Vakt si zaslouil za svj vkon v celm zpase tak dv inkasovan branky.

Tet zpas v probhajc sezn jsme tak znovu dothli ke tem bodm a nutno podotknout, e vtzstv bylo zaslouen. Mli jsme v brance lepho branke a do 10. minuty posledn tetiny jsme i dobe brnili. Ob posily z FBI pln nahradily vznikl mezery v sestav a pomohly nm tak ke konenmu vtzstv.
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - TBC Horomice   4 : 2 (1:1,3:0,0:1)

Do druhho utkn tohoto turnaje jsme vstupovali s visakou neporaenho celku a ekal ns soupe z Horomic, kter ve svm prvnm utkn tohoto dne dostal nakldaku od King 11-4. Podle paprovch pedpoklad tedy dn starost a pochyby o naem vtzstv. Bohuel jsme se v tomto ohledu eredn zmlili, pt budeme chytej a pistoupme k zpasu mnohem zodpovdnji.

Cel prvn tetina byla v podstat v reii podajcho celku z Horomic. Soupe byl rychlej, draznj, prakticky vyhrval vechny osobn souboje a po prvnch dvancti minutch si zaslouil tak dvoubrankov nskok. Ns ale drel David Vakt, kter bhem prvn tetiny pustil za sv zda pouze jednu jedinou stelu a vzhledem k tomu, e jsme se jednou trefili i my, byl stav nerozhodn 1-1. Nai jedinou branku v vodn sti a dokonce vedouc vstil v pt minut Petr Fier, kter pikov zakonil svj njezd a branke v brance po perfektnm blafku slun vykoupal 1-0, asistence Karel Dvok. Horomice srovnali v na pesilovce, ve kter byly nebezpenjm tmem, my jsme ji sehrli katastrofln a nakonec mohli bt rdi, e jsme nelovili dvakrt.

Druhou tetinu se nm podailo zbrzdit ton choutky soupee, kter u tak nebezpen jako v prvn sti nebyl, ale i pesto musel n brak vytasit ti vborn zkroky. My jsme se taky konen dostali do hry a byli nebezpen i vpedu. V prvnm stdan tedy po 2 vteinch jsme li do veden. Michal Ciknek na rovni na branky vyslal stedem nahrvku na Jirku Beha, kter se tak z nieho nic til sm na branku a zakonil mazcky ve stylu Petera Forsberga 2-0. V polovin utkn dokonce Jirka Beh v na pesilovce trefil pesn pod bevno, jeho naprosto regulrn branku ale rozhod nepochopiteln neuznal. Natst si prv Jirka Beh o chvilku pozdji spravil nladu a opt mazcky zpoza branky pekvapil branke Horomic 3-1, asistence Venca Sldek. Tsn pred koncem druh tetiny pak pedvedl chytrost a pohotovost Venca Sldek, kter bleskov rozehrl standartku od levho rku hit, Tom Votrubec si ho ikovn pehodil na forhend a krtkm pklepem trefil pesn nad rameno branke 4-1.

Pekali jsme tak bhem dvou tetin nkolik anc soupee a to hlavn dky zkrokm Davida Vakta, ve druh tetin si vytvoili tbrankov nskok a v posledn dvanctiminutovce se tak snaili dovst utkn ke tem bodm. Posledn tetinu byly Horomice asi smen s prohrou, nebo zaaly i chybovat a jejich tlak a hern pevaha byla tatam. Nakonec se peci jen jednou trefily, ale na konen na vhe se ji nic nezmnilo. Jet zajmavost, pro ns byla tato tetina vbec prvn v sezn, ve kter se nm nepodailo vstit branku.

tyi zpasy a 12 bod do tabulky takov vod sezny jsme snad nikdy nemli. Posledn vtzstv se ale nerodilo lehce, Horomice hrly velmi slun a docela se divm, e se nachzej a na samotnm chvostu tabulky. Rozdlovm faktorem byl ale v tomto zpase brank, kter na na stran udrel a pokryl adu nebezpench anc a vraznou mrou ns posunul ke konenmu vtzstv. Co bych jet vypichol je pak dvoubrankov pspvek Jirky Beha, nebo dva gly z pozice obrnce se taky asto moc nevid.
written by Mike #271. turnaj / 1. - 2. ligov kolo / 15.9. 2012

FBC Merkur Praha - FBC Kladno C   9 : 7 (2:1,4:3,3:3)

Prvn turnaj v na ji ctyhodn 14. sezn jsme hrli a podali v Beroun. Spadli jsme o ligu ne, tedy v letonm ronku budeme hrt PH+S ligu mu divizi A. Oproti minulmu soutnmu roku se mn akort hrac doba, kter je krat a to 3x12min istho asu. To je fakt, kter jsme spe uvtali, nebo kolikrt v minulosti jsme prv na konci utkn sotva tahali nohy. Do branky se postavila nae jednika pro tuto seznu David Vakt, o bvalou branke Tome Kadlece jsme pili, pestoupil toti do Ekonomu Praha, shodou okolnost tmu, proti ktermu letos hrajeme. Chybl Martin Peek, toho nahradil v sestav Filip Kraus a pomohl tak doplnit na sestavu, kter tala devt hr do pole. Nakonec se nm podailo sehnat i dvky na poadatelskou slubu a tak utkn Proti Kladnu C mohlo zat.

A mli jsme proti oekvn raketov nstup. S jednm trninkem v nohch jsme pochopiteln nemohli ekat zzraky a tak kol znl jasn, prvn turnaj hlavn pet a pokusit se alespo jednou vyhrt. Jene v prvnm stdn jsme li do veden. Ve 25. vtein Michal Ciknek nael nekrytho Tome Votrubce a ten stelou pklepem poslal nae barvy do veden 1-0. Z nho jsme se ale pli dlouho neradovali, v minut tet soupe srovnal. Kladno mlo optickou pevahu, ale na brankov pleitosti, tedy ty vyloen jsme na tom byli lp. V posledn minut se ve skrumi ped brankou nejlpe zorientoval Venca Sldek, hrajc na tomto turnaji na centru prvn lajny a stelou z otoky trefil rek branky 2-1.

Ve druhh tetin zaala adovat taky dvojice z druh lajny, hlavn Dan Holec se v tomto zpase potkal s dobrou formou, ze kter pak til i Petr Fier jakoto zakonovatel. Jet pedtm ale Kladno hned v prvn minut druh tetiny stelou z dlky vyrovnalo 2-2. O ticet vtein pozdji ale Luk Kouba msto stely nael kinou nahrvkou prv hl Dana Holce, kter a to ml pes ruku stelou z prvn trefil nramn 3-2. Hned v dalm stdn pak Dan Holec dobe vyhodnotil situaci dva na jednoho poslal mek na Petra Fiera a ten ho bezpen uklidil do branky 4-2. Pesn v polovin druh sti se stejn akce opakovala a ses tejnou preciznost Dan Holec nael Petra Fiera, kter tentokrte bekhendem uklzel do poloprzdn branky 5-2. A kdy dv minuty ped koncem druh tetiny Michal Ciknek po dvou klikch a stele nad nohu branke poslal n tm do tybrankovho veden, vypadalo to na ti body, asistence Martin Chudoba. Msto toho abychom bezpen veden udreli alespo do konce tetiny jsme si nechali naszet rovnou dv branky 6-4.

I tak veden o dva gly nm dvalo do posledn tetiny velk ance na pln bodov zisk, bohuel jsme zaali brnit a k soupei se i piklonilo tst, nebo po esti odehranch minutch vyrovnal a sthnul tak n tybrankov nskok 6-6. V tu chvli alespo m zaali popadat mrkoty, ztratit takov nskok a to bhem 6 minut, to u je vn do zpisu njakch rekord. Natst pro ns se opt glov prosadil Venca Sldek, kter byl v prav as na pravm mst a poslal n celek znovu do veden 7-6. tyi minuty ped koncem utkn ale Kladno vyrovnalo a v tu chvli bychom snad radi brali i bod. Hrlo se nahoru dol, Kladno chtlo ztrhnout veden na svou stranu a nakonec na to i doplatilo. Do oteven obrany se rozbhl n prvn tok, Tom Votrubec nael zleva na pravm kdle Michala Ciknka a ten z prvn trefil vtznou branku 8-7. V blzniv honb za vyrovnnm se Kladno pustilo do toen, toho vyuila dvojice Dan Holec & Petr Fier a uebnicov z peslen dala vsledku konenou podobu 9-7.

Z prvnho zpasu sezny jsme tak brali pln poet bod, myslm si, e asi zaslouen, protoe na brankov ance jsme byli nebezpenjm tmem. Kladno adu akc nedothlo do konce, krom toho jsme my nejmn dvakrt trefili ty. Vborn se zadailo Danu Holcovi, kter jednu branku vstil a na ti pihrl do przdn klece Petru Fierovi. Petra rovn pochvlit teba, nebo na trninku z tchto anc branky nedv. Ale o nm se v, e je to vyslovn stelec do mistrovskch utkn:-))
written by Mike #27


FBC Merkur Praha - Kings Praha   5 : 1 (2:0,2:1,1:0)

Ve druhm utkn ns ekali sta znm Kings Praha. Stejn jako v minul sezn jsme se s tmto soupeem setkali hned na prvnm turnaji, minul ronk to byla pestelka 8-7, kde jsme ale i pes zisk 3 bod nebyli lepm tmem. Kingov se navc na prvn turnaj sezny seli v pomrn siln sestav a tak ns ekal zejm podobn match jako ped rokem. Pro oba tmy to bylo druh utkn a tak rozloen sil bylo stejn, Kingov toti pat k jednm z mla starm tmm v souti a zkonit je lep s nimi hrt druh zpas, kde u jim sly chyb.

Vyjma prvnch pti minut, kdy jsme si vytvoili dvoubrankov nskok, se utkn hrlo v trninkovm tempu, my jsme se logicky nechtli poutt do njakho hur stylu, a tak se hrlo opatrn. Raketov zatek stejn jako proti Kladnu obstarala kdla prvn lajny. Tom Votrubec ped brankou penechal do druh vlny na Michala Ciknka, kter stelou pklepem poslal mek pod bevno 1-0. Podobn situace se opakovala v minut pt. Tentokrt Venca Sldek penechal na Michala Ciknka, pro kterho nebylo problmem poslat mek do poloprzdn branky 2-0. Kingov se pot dostali ke tem nebezpenm stelm, ale David Vakt v na brance byl v tomto utkn velmi pozorn a se vemi si poradil.

Druhou tetinu jsme chtli hlavn co nejdle udret vytvoen nskok a pokusit se teba z brejku pidat njakou tu branku. Nakonec to ani nebylo z peslen ale ze hry. Luk Kouba ve 3. minut z obrany nthl do toku, peel pes dva hre a stelou tahem nad nohu branke poslal nae barvy do tbrankovho veden 3-0. Krsnou branku o necel dv minuty pozdji pak vstil Dan Holec, kter vyuil milimetrovou nahrvku od Petra Fiera a stelou z prvn zabil mek pod bevno 4-0. Stejn jako v naem prvnm dnenm utkn jsme si tak vybudovali luxusn tybrankov nskok, kter se nm pochopiteln nechtlo stejn hloup promrhat. Vzhledem k form naeho branke a faktu, e Kings zanali tahat nohy se zdlo, e ti body jsou blzko. Naopak my jsme mli dal dv ti ance na naven nskoku, ale bohuel jsme sv ance v branky nepromnili. A tak v zvru druh sti piel trest po stele jednoho z obrnc Kings 4-1.

Soupe narozdl od Kladna na dal korekci vsledku neml sly, a tak se tet tetina dohrvala. I nm sly znan ubvaly a tak se hrl asi dost nekoukatekn florbal. Z tto pase zpasu pak jen vystoupila nae posledn branka. Tom Votrubec nael na pravm kdle rozbhnutho Vencu Sldka, kter pohotov usmrnil mek do branky a pipsal si tak svou ji tet branku na turnaji. Jakoukoliv dal snahu Kings o snen pak zneutralizoval David Vakt a tak jsme si v pohod dokreli pro ti body.

Na prvnm turnaji jsme tak zskali maximln poet bod za dv vhry pi celkovm skre 14-8. Se stlenm branek to snad jako vdy nebude tak patn, pozitivn je fakt, e ve druhm zpase jsme obdreli pouze jednu branku, co se nm ji dlouho nepovedlo. Uvidme, jestli se nm vynikajc vstup do soute poda potvrdit na nsledujcm turnaji, kde ns ekaj Athletics a Horomice.
written by Mike #27
Nahoru
    home | odkazy | kontakt